Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 22.12.2021 р. № 2237-Е «Про призначення експертної групи» у Криворізькому державному педагогічному університеті в період з 24 по 26 січня 2022 р. буде проведено акредитаційну експертизу освітньої програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» за першим (бакалаврським) рівнем у віддаленому (дистанційному) режимі з використанням технічних засобів відеозвʼязку.

Відкрита онлайн-зустріч усіх охочих учасників освітнього процесу (крім гаранта освітньої програми та адміністрації університету) із членами експертної групи відбудеться 25 січня 2022 року о 15-00.

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/75829750270?pwd=bDsfRFvljcht_v1TAqjzBB42H4p8k8.1

Ідентифікатор конференції: 758 2975 0270

Пароль: 2020

18189

Шановні студенти! Вітаємо Вас із майбутнім професійним святом!

Бажаємо успіхів у навчанні та здобутків у майбутній професійній діяльності!

изображение viber 2021 11 14 21 02 31 695

17446

Інформаційний лист 2021

17298

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми  "Дошкільна освіта. Психологія" (рівень вищої освіти магістр) , який складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації, її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – https://naqa.gov.ua/

 Переглянути звіт

17025

ЩАСЛИВІ МОМЕНТИ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРІВ.

GIF 7128f12e6c56620df85339a477118ef2 1 1 min

 

11759

670

Наша сторінка

11259

Фото кафедри

09 вересня 2009 р. на психолого-педагогічному факультеті Криворізького державного педагогічного університету (з 24 травня 2011 р. – Криворізький національний університет) шляхом відокремлення від кафедри теорії та практики дошкільного виховання та початкового навчання для підготовки фахівців з дошкільної освіти було сформовано кафедру дошкільної освіти, яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент Ковшар Олена Вікторівна. Перший склад кафедри налічував 8 викладачів: доценти: к.пед.н. Ковшар О.В., к.пед.н. Недодатко Н.Г., к.філол.н. Кужільна Л.В.; старші викладачі: к.пед.н. Кондратенко Р.В., Яловенко І.М.; асистенти:  Бадіца М.В., Суятинова К.Є., Бєлікова О.А. З 01.09.2014 р. кафедра дошкільної освіти продовжила функціонування в межах утвореного нового факультету дошкільної і технологічної освіти.

Майбутні фахівці спеціальності «Дошкільна освіта» під час навчання опановують сучасні методики та технології для якісного забезпечення педагогічного процесу в дошкільних навчальних закладах, усвідомлюючи значущість своєї професії.

Підготовка фахівців, педагогів-дошкільників та педагогів-логопедів на факультеті дошкільної і технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету  має сталі традиції. Загальний розвиток суспільства, увага держави щодо дитинства, розвиток мережі дошкільників за дошкільної освіти зумовили потребу регіону у фахівцях із дошкільної та спеціальної освіти. Потреба ринку праці у висококваліфікованих спеціалістах, здатних забезпечити розвиток та формування особистості дитини, спонукає роботодавців до запиту для таких спеціалістів, а майбутніх абітурієнтів – до вступу на освітні програми, які забезпечують ґрунтовну всебічну підготовку вихователів закладів дошкільної освіти,педагогів-психологів та педагогів-логопедів.

Кривий Ріг є промисловим, економічним та культурним осередком Дніпровського регіону. Міська рада особливу увагу звертає на виховання молодого покоління. Так, рішенням міської ради від 26.12.2018 №3297 був прийнятий документ «Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки». В рамках Програми є розділ VI. I. Дошкільна освіта, в якому визначено стратегічні напрями та основні завдання щодо реалізації проєкту «Дошкілля» (серед заходів цього проєкту звертається особлива увага на забезпечення та підтримку професійних кадрів для закладів дошкільної освіти). У грудні 2021 р. планується розглянути і затвердити нову Програму на 2022-2025 роки. Отже, місту, регіону і країні в цілому потрібні педагоги-вихователі, педагоги-логопеди. Криворізький державний педагогічний університет ставить за мету задовольнити цей попит.

Всі освітні програми, яі затверджені по кафедрі дошкільної освіти КДПУ спрямовані на підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для дошкільної та спеціальної освіти та інших галузей діяльності, отримання та розповсюдження сучасних наукових знань світового рівня; підготовку фахівців, які здатні розв’язувати складні завдання дошкільної освіти, що потребують досліджень та/або інновацій; володіють сучасними педагогічними технологіями освітньої та управлінської діяльності; поширення актуальних знань та активізація культурно-просвітницького розвитку міста і регіону загалом.

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (видання з нагоди 5-річчя створення кафедри)

1151
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша