Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

Хочемо поділитися враженнями про особливості навчання за програмою внутрішньої академічної мобільності магістрантів спеціальності «Дошкільна освіта». Сьогодні студенство має можливості вивчати цікаві фахові дисципліни в інших вузах, тобто, ми можемо навчатися у нашому університеті та паралельно у іншому. Для цього розроблені і функціонують правила зовнішньої (навчання за кордоном) та внутрішньої (навчання в університетах України) академічної мобільності.

Ми реалізуємо таку можливість у Криворізькому державному педагогічному університеті. Навчання розпочалось у лютому і ми у дистанційному форматі вивчаємо дисципліну, що професійно зацікавила нас - «Виховання дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами».

Спочатку ми хвилювалися, але з початком занять, цікаве викладання, спілкування з привітними, щирими, позитивними викладачкою Древняк Ладою Петрівною і студентами – зробили навчання цікамим і комфортним!

Після лекційного блоку, розпочалися семінари і лабораторні заняття, де ми виконуємо складні, проте цікаві завдання індивідуальної й самостійної роботи, виступаємо публічно, використовуючи підготовлені мультимедійні презентації. Слухаємо міні-доповіді інших, аналізуємо їх, дискутуємо. Заняття проходять непомітно, оскільки цікаво поглиблювати власні фахові компетентності у спільній творчій взаємодії на основі освітньої стратегії «Навчаючи - вчуся».

Звертаємось за порадами щодо цікавих форм взаємодії до викладачів кафедри дошкільної освіти нашого Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Та дякуємо за запропоновану можливість долучитись до програми внутрішньої академічної мобільності студентів!

Викладачам Криворізького державного педагогічного університету ми дякуємо за співпрацю, за можливості додаткового навчання, за професійність і досвід, за можливість отримати нові знання!

Магістранти спеціальності «Дошкільна освіта» НДУ імені Миколи Гоголя

Катерина Личак, Марія Полікарпова.

341286495_749574646802776_2949960784869846318_n.jpg340964147_593770096012187_4703567152353927741_n.jpg341281763_225071353534475_4389615572430589854_n.jpg

22595

Навесні 2023 року відбулися зустрічі робочої групи освітньо-професійної програми  "Дошкільна освіта. Психологія" за спеціальністю 012 дошкільна освіта підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти зі стейкхолдерами.

Професорсько-викладацький склад зборів: 

завідувач кафедри дошкільної освіти Ковшар Олена Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, Суятинова Катерина Євгеніївна кандидат педагогічних наук, доцент (керівник групи, гарант освітньої програми), доцент Іншаков Артур Євгенович, доцент Іншакова Інна Євгенівна.

До обговорення програми долучилися стейкхолдери Куц Катерина Михайлівна, методист Комунального закладу «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради, Лещенко Ірина Олександрівна, директор Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 241 комбінованого типу» Криворізької міської ради, Нестеренко Наталя, вихователь-методист омунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 241 комбінованого типу» Криворізької міської ради, Літвінова Світлана, студентка групи ДВПм-22. Ісаєва Дар’я, студентка групи ДВПм-22.

На цій зустрічі заслухали доповідь керівника робочої групи ОПП Катерину Суятинову, яка виклала загальну інформацію по проєкту,  детально зупинилась на особливостях програми, прокоментувала інформацію для випускників до працевлаштування та подальшого навчання, чимало уваги приділила професійному стардарту Керівника (директора) закладу дошкільної освіти, стандарту вищої освіти, ознайомила з Листом № 1593-0-211 від 05.04.2023 про імплементацію професійного стандарту, Листом № 101 від 25.04.2023, Наказом № 1006 від 11.11.2022  «Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти», нагадала присутнім про рекомендації ЕГ та ГЕР.

Після доповіді присутні обговорили проєкт, внесли пропозиції щодо переліку й змісту освітніх компонентів, загальних і фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми, залучення здобувачів вищої освіти до участі в програмах академічної мобільності.

IMG-4b512ec3cceb5c74771c76e327c633f2-V.jpg

22567

25.05.2023 на кафедрі дошкільної освіти відбулося очне спільне засідання робочих груп та стейкхолдерів освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Дошкільна освіта" й "Дошкільна освіта. Психологія". У ході робочого засідання учасники зустрічі обговорили та внесли пропозиції до структури навчальних планів відповідних ОПП, запропонували освіні компоненти, кількість кредитів до них, обговорили актуальність запровадження тих чи тих освітніх курсів та їх змістове наповнення, вислухали та врахували пропозиції стейкхолдера Наталі Нестеренко.

Робочі засідання проєктних груп ОПП "Дошкільна освіта" та "Дошкільна освіта. Психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти пройшли в діловій атмосфері та сприятимуть належній підготовці фахівців кафедрою дошкільної освіти КДПУ.

IMG-3abdc17bd2641e04eefe29313dccbd3b-V.jpgIMG-27ab203914cdd57f5196910bec66e4c2-V.jpg

IMG-8f212ef05c040d5c2a464776c8727b24-V.jpg

22519

Зустріч з колегами, педагогами-вихователями - це завжди цікаво і змістовно. 23 травня викладачі кафедри дошкільної освіти провели міський науково-методичний семінар " Інноваційні технології формування національно-мовленнєвої особистості дітей передшкільного віку. Презентація моделі". Це був уже четвертий захід з грудня 2022 року в межах спільного проєкту. Цікаву проєктно-ресурсну технологію представили Токарева Н.М.- доктор психологічних наук, професор КДПУ, Цегельська М.В.- кандидат педагогічних наук, доцент, автор школи "Інтерклас". 

20230525_214050.jpg

22509

Сьогодні, 18 травння 2023 року до святкування Всесвітнього дня вишиванки долучились викладачі кафедри дошкільної освіти. Нині це свято актуальне як ніколи, адже є символом національної ідентичності, єдності, зв'язку поколінь українців. Ми вільні, сильні та незламні. З Днем Вишиванки!

Screenshot_12.png

Коли крізь розпач випнуться надії 
І загудуть на вітрі степовім,
Я тоді твоїм ім’ям радію 
І сумую іменем твоїм.

Коли грозує далеч неокрая 
У передгроззі дикім і німім,
Я твоїм ім’ям благословляю, 
Проклинаю іменем твоїм.

Коли мечами злоба небо крає 
І крушить твою вроду вікову,
Я тоді з твоїм ім’ям вмираю 
І в твоєму імені живу!

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО

22441

11 травня 2023 року на кафедрі дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету пройшла ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації». До участі в пленарному засіданні долучилися більше 170 учасників: це і ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Дніпровська академія неперервної освіти, КЗ «Нікопольський фаховий педагогічний коледж ДОР», Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, КЗ «Інноваційно-методичний центр», КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, педагогічні працівники міста, області.
З доповідями виступили науковці різних регіонів України, стейкхолдер освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Напрями роботи конференції:

1.              Дошкільна освіта : сучасні тенденції та перспективи розвитку.

2.              Актуальні питання системи освіти для дітей з особливими освітніми потребами в сучасному вимірі.

3.              Формування національно-мовленнєвої особистості дітей передшкільного віку.

4.              Психолого-педагогічні та методичні аспекти діяльності суб’єктів дошкільного освітнього простору;

5.              Цифровізація освітнього процесу. Дистанційне навчання.

6.              Організація освітнього процесу у ЗДО в умовах війни.

 

 1.png2.png

22397

  1. Освітній компонент «Психологія дитяча» (доц. Суятинова К. Є.), гр.  ДВП(ДВ)-21, ДВП(ДВ)-20:

І місце – Вдовиченко Вікторія, група ДВП(ДВ)-20;

ІІ місце – Рибченко Яна, група ДВП(ДВ)-21;

ІІІ місце – Демченко Юрій, група ДВП(ДВ)-20.

  1. Освітній компонент «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей» (доц. Іншаков А.Є., доц. Іншакова І.Є.), гр. ДВП (ДВ)-21:

І місце ‒ Ушакова Софія,

ІІ місце ‒ Гасанова Туркана,

ІІІ місце ‒ Сідоров Владислав.

  1. Освітні компоненти «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей», «Теорїї та методики формування елементарних математичних уявлень» (доц. Бадіца М. В.), гр. ДВП-19:

I місце – Грохольська Юлія, Шатохіна Олександра,

II місце – Васіна Ганна, Леус Катерина,

III місце – Лоскутова Кароліна.

  1. Освітній компонент «Дошкільна педагогіка» (проф. Ковшар О. В.), гр. ДВП(ДВ)-21, взяло участь – 12 осіб.

І місце – Голубіцька Вікторія, Врубльовська Діана , Мамон Анна

ІІ місце –  Пугачова Марія, Рукавиця Вікторія

ІІІ місце –  Тріфонова Ангеліна

Номінація – найкраще есе: Ушакова Софія, Врубльовська Діана, Мамон Анна, Голубіцька Вікторія

        5. Освітній компонент «Дошкільна педагогіка» (проф. Ковшар О. В.), гр. ДВП(ДВ)-20, взяло участь – 18 осіб.

ІІ місце – Бегма Ірина, Скулінець Анна, Демченко Анастасія, Вдовиченко Вікторія

ІІІ місце – Градовська Ірина, Чубикіна Олександра

Номінація – найкраще есе: Васильченко Ксенія

        6. Освітній компонент «Дошкільна педагогіка» (проф. Ковшар О. В.), гр. ДВП-19, взяло участь – 14 осіб.

ІІ місце – Беркута Любов, Гусейнова Тамелла

ІІІ місце – Юрьєва Аліна, Васіна Ганна.

Номінація – найкраще есе: Васіна Ганна, Рафальська Єва, Грищенко Олена.

22031