Факультет української філології
Українська мова і література

16 травня 2024 року на факультеті української філології відбулося обговорення ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) з додатковою спеціалізацією Зарубіжна література, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яку презентувала к. філол. н., доц. кафедри української та зарубіжної літератур, керіник робочої групи (гарант ОПП) Наталя Володимирівна Яременко.

15 обговорення ОП УМЛЗ

Присутні на зібранні: доц. Л. М. Семененко (декан факультету української філології), проф. Ж. В. Колоїз (завідувач кафедри української мови), доц. Н. Г. Мельник (завідувач кафедри української та зарубіжної літератур), Н. В. Яременко (керівник робочої групи, гарант ОПП), проф. З. П. Бакум, проф. Л. А. Білоконенко, проф. С. І. Ковпік, проф. Т. М. Мішеніна, доц. Г. Г. Асмаковська, доц. С. А. Бузько, доц. О. В. Гладка, доц. В. А. Городецька, доц. С. С. Журба, доц. К. А. Качайло, доц. Н. М. Малюга, доц. Н. Є. Коломієць, доц. І. М. Онікієнко, доц. Н. М. Шарманова, доц. Н. А. Березовська-Савчук, керівник навчально-виробничої практики Л. С. Цоуфал та інші НПП університету, запрошені гості.

Члени робочої групи: Ганна Глебівна Асмаковська, к. філол. н., доцент кафедри української мови; Уляна Ірха, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література»; Наталія Євгенівна Коломієць, к. філол. н., доцент кафедри української та зарубіжної літератур; Тетяна Михайлівна Мішеніна, д. пед. н., професор кафедри української мови; Вікторія Петрівна Данилюк, в.о.директора гімназії №26 Криворізької міської ради; Ірина Анатоліївна Доброгорська, учитель-методист, керівник обласної творчої майстерні вчителів зарубіжної літератури.

555

 До обговорення проєкту програми долучилися стейкхолдери: Тетяна Петрівна Кріпак, директор департаменту освіти і науки Криворізької міської ради;  Оксана Анатоліївна Бабенко, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Слов’янського педагогічного ліцею Слов’янської міської ради; Оксана Юріївна Кузьма, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Ужгородського національного університету; Ганна Гирлован, в.о. директора Криворізької гімназії №39. На зустріч запрошена Ірина Анатоліївна Доброгорська (член робочої групи), учитель-методист зарубіжної літератури мови Криворізької гімназії № 26 Криворізької міської ради; , спеціаліст вищої категорії, учитель-методист (українська мова і література, англійська мова), Криворізька гімназія № 75 Криворізької міської ради, здобувачі освіти Уляна Ірха (УМЛ-21), Олександра Прокопенко (УМЛ-21) факультету української філології, які мали можливість висловити свої міркування щодо змісту і структури освітньої програми.

Керівник робочої групи (гарант ОПП) Наталя Володимирівна Яременко ознайомила присутніх із загальною інформацією щодо обговорюваного проєкту ОПП,охарактеризувала його, зосередившись на змісті структурних компонентів освітньої моделі. 

116

Доповідачка наголосила, що основу внесених у проєкт коректив  складають результати опитувань здобувачів освіти, випускників, роботодавців, обговорення різних форматів. Завдяки цьому ОПП набула оновленого змісту, структурно-логічна схема набула збалансованості, відповідно до вимог нормативних документів. Керівник робочої групи акцентувала на тому, що у структурі освітніх компонентів відбулися зміни, відкореговано концептуальний зміст і назву ОК «Мультимодальні стратегії мовно-літературньї освіти», «Шкільна літературознавча компарактивістика», уведено курс "Основи масової комунікації"). Зауважено щодо змін у підходах до організації дослідницьких практик здобувачів зокрема в процесі написання курсових робіт як за основою спеціальністю, так і за додатковою. Передбачено їх написання в 7 і 8 семестрах, що засвідчено у відповідних ОК «Курсова робота з української мови (української літератури) та методики її навчання (на вибір)», «Курсова робота із зарубіжної літератури та методики її навчання».

Під час обговорення актуалізовано низку побажань та зауважень від зацікавлених осіб, а саме: Т.П.Кріпак, директор департаменту освіти і науки Криворізької міської ради; Ж. В. Колоїз, завідувача кафедри української мови, д. філол. н., проф.; Н. М. Малюги, к. філол. н., доц., доцента кафедри української мови (гарант ОПП «Українська мова і література, зарубіжна література. Англійська мова» за спеціальністю 014 Середня освіта (предметна спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), додаткова предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) другого (магістерського) рівня вищої освіти»); Л. М. Семененко, декана факультету української філології; О.Ю. Кузьми, кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри української літератури Ужгородського національного університету, гаранта ОПП «Українська мова і література. Зарубіжна література»; І.А. Доброгорської, учителя зарубіжної літератури Криворізької гімназії № 26 Криворізької міської ради (випускниця за ОПП).

118

Після доповіді керівника робочої групи і гаранта ОПП Н.В.Яременко присутні висловлювали свої міркування щодо окремих аспектів освітньо-професійної програми.

Так, Оксана Юріївна Кузьма, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Ужгородського національного університету зазначила, що обговорювана освітньо-професійна програма «Українська мова і література, зарубіжна література» рівня вищої освіти  першого бакалаврського, спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) з додатковою спеціалізацією зарубіжна література відображає цілі професійної підготовки, визначає загальні та фахові компетентності, які має здобути бакалавр освіти (українська мова і література), учитель базової школи із заявлених спеціальностей та спеціалізації. Програма розроблена працівниками факультету української філології Криворізького державного педагогічного університету в процесі науково-методичної колаборації із стейкхолдерами. Презентований проєкт зорієнтований на системне формування загальних і фахових компетентностей, окреслених професійним Стандартом учителя. 

119

У виступі здобувачки Уляни Ірхи наголошено, що обговорювана освітня програма зорієнтована на реалізацію запитів сучасності, де затребувані гнучкі, адаптивні фахівці. Відтак програма, що нині презентується демонструє міждисциплінарний підхід, активне залучення проєктного навчання, розвиток "м'яких" навичок, таких як критичне мислення, комунікація, робота в команді, гнучкість, що дозволяє здобувачам адаптуватися до мінливих потреб ринку праці. Здобувачка зауважила, що проєкт активно обговорювався серед студентства. Найчастіше здобувачі наголошували, що в сучасному освітньому середовищі затребувані посилення міждисциплінарного підходу, тому доречним є поєднання елементів курсів з літературознавства, педагогіки, психології, інформаційних технологій; актуальним є практико-орієнтоване навчання, зокрема введення прикладних курсів; розвиток soft skills, таких як критичне мислення, креативність, командна робота, адаптивність. Ці компетентності важливі для ефективної взаємодії з учнями та колегами в постійно змінюваних умовах. Уважаю, що комплексний підхід, продемонстрований у освітній програмі, забезпечить формування всебічно розвинутих, творчих та технічно обізнаних педагогів, здатних ефективно навчати та виховувати сучасного школяра.

123

Члени робочої групи та викладачі кафедри української мови, української та зарубіжної літератур Своїми поділилися своїми думками з присутніми. Слушні і вагомі зауваження висловили Жанна Василівна Колоїз, д. філол. н., проф., завідувач кафедри української мови; Зінаїда Павлівна Бакум, д. пед. н., проф., професор кафедри української мови; Людмила Анатоліївна Білоконенко, д. філол. н., проф., професор кафедри української мови; Тетяна Михайлівна Мішеніна, д. пед. н., проф., професор кафедри української мови; Наталя Георгіївна Мельникк. філол. н., доц., завідувач кафедри української за зарубіжної літератур; Наталя Миколаївна Малюга, к. філол. н., доц., доцент кафедри української мови, гта інші науково-педагогічні працівники факультету й університету. Усі, хто брав участь в обговренні освітньо-професійної програми, схвально оцінили запропонований проєкт і підтримали рекомендацію про впровадження представленої ОПП в освітньомупроцесі Криворізького державного педагогічного університету.

Наприкінці обговорення проєкту ОПП «Українська мова і література. Зарубіжна література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти керівник робочої групи Наталя Володимирівна Яременко висловила подяку за ретельне прочитання проєкту програми, висловлені пропозиції та зауваження, висловила сподівання на подальшу активну і плідну співпрацю.  

26514
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30