Кафедра філософії
Криворізький державний педагогічний університет

17 березня 2023 р. відбулося засідання науково-методологічне засідання кафедри філософії. Заслухали доповідь к. філос. н., доц. О. П. Панафідіної «Як можливо Просвітництво?». Оксана Петрівна спробувала здійснити реконструкцію кантіанської філософії, щоб з’ясувати питання можливості виникнення просвітництва як феномену європейської культури.

17.03.23 2

 

17.03.23

Зазначила, що починаючи з Г. Гегеля, європейська філософія намагається з’ясувати сутність Просвітництва. Наприклад, такий аналіз здійснює відомий представник континентальної філософії М. Фуко у книзі «Що таке Просвітництво?» (1984). Однак цього аналізу недостатньо, щоб пояснити феномен Просвітництва з позиції І. Канта, що робить тему своєчасною. На думку доповідача, пояснивши зазначений культурне явище, філософ може з’ясувати причини виникнення Контрпросвітництва.

17.03.23 3

 

У доповіді було зазначено, що питання Просвітництва є трансцендентальне за формою, оскільки стосується не опису сутності соціального процесу, а дослідження умов, укорінених в розумі, результатом чого є експліцитне знання. Тому проблему Просвітництва можна переформулювати як вимоги, які висуваються до особистості.

17.03.23 5

Оксана Петрівна обґрунтовує,  що людина в антропологічних поглядах І. Канта повинна уникати логічного егоїзму і намагатися вийти зі стану неповноліття. Щоб стати «повнолітньою», справжньою особистістю, треба намагатися дотримуватися плюралізму. У цьому процесі  важливу роль відіграє воля особистості. У доповіді реконструйовано ідеї І. Канта у вигляді системи. Сконкретизовано ролі волі для формування особистості. Також окреслила максими, якими керуються носії ідей Просвітництва.

17.03.23 7

17.03.23 8

Викладачі кафедри обговорили приклади застосування системи Канта для реалізації проєкта Просвітництва. Обговорили стан розвитку Просвітництва та Контрпросвітництва в Європі та США. Дискутували з приводу рецепції А. Шопенгауером кантіанської філософії. 

Д. філос. н., проф. Я. В. Шрамко у підсумках зазначив, що зазначив обговорення  доповіді було плідне, всеосяжне та грунтовне. 

17.03.23 12

17.03.23 11

21698
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша