Кафедра філософії
Криворізький державний педагогічний університет

ОЛІМПІАДА З  ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

ІІ тур

      форма проведення олімпіади

філософське есе на задану тему:

 

ІДЕАЛ ШЛЯХЕТНОСТІ ТА ЙОГО ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ

В УМОВАХ БУТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

(ИДЕАЛ БЛАГОРОДСТВА И ЕГО ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

В УСЛОВИЯХ БЫТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА)

Роботи необхідно відправити на електронну адресу кафедри філософії до 24.02.2013 року

                                                        

                                                                          e-mail: akprod6@rambler.ruЦя адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.

                                               

 

Нижче наведені вимоги до написання філософського есе і критерії оцінювання

Філософське есе - невеликий за обсягом (не більше 10 сторінок через 1,5 інтервали) і самостійний за змістом  письмовий твір, в якому в формі оповідання (а не систематично - науковій) викладається обґрунтована позиція автора стосовно певної філософської проблеми.

 

 

Вимоги до написання філософського есе

  • - виокремлення в структурі тексту короткого вступу, змістовної основної частини і обґрунтованих висновків;
  • - чіткість формулювання суті проблеми;
  • - поєднання глибини і всебічності розгляду проблеми з доступністю презентації власної позиції;
  • - логічність і послідовність викладу власної позиції;
  • - самостійність мислення і оригінальність викладу матеріалу;
  • - використання набутих філософських знань, оперування філософською термінологією;
  • - відсутність т.зв. «безкавичного» цитування філософських першоджерел та інших наукових чи популярних робіт, тобто плагіату.

 

Критерії оцінювання

Есе оцінюється в 81-100 балів, якщо:

1. Автором чітко поставлена проблема і представлена власна точка зору (позиція, ставлення) стосовно її вирішення;

2. Проблема розкрита на високому теоретичному рівні, простежені системні зв'язки предмету дослідження, подані обґрунтування заявлених    характеристик з коректним використанням філософських та спеціальних термінів, що мають відношення до теми есе;

3. Надана аргументація власної думки з опорою на історико-філософську традицію в контексті проблематики есе;

4. Есе містить відповіді на всі питання заявленого плану або за відсутності плану повно розкриває заявлену тему.

Есе оцінюється в 61-80 балів, якщо:

1. Представлена власна точка зору (позиція, ставлення) стосовно вирішення проблеми;

2. Тема розкрита з конкретним використанням історико-філософських та спеціальних понять у контексті відповіді (теоретичні зв'язки та обґрунтування явно не простежуються);

3. Надана аргументація власної думки з опорою на факти розвитку філософських уявлень з проблематики есе;

4. Есе не містить відповіді на одне з питань плану есе або заявлена тема розкрита не в повній мірі, зокрема не проаналізовані деякі суттєві характеристики предмету розгляду.

Есе оцінюється в 41-60 балів, якщо:

1. Представлена власна точка зору (позиція, ставлення) при розкритті проблеми;

2. Проблема розкрита при формальному використанні історико-філософських та спеціальних термінів;

3. Дана аргументація своєї думки з опорою на факти розвитку філософських уявлень з проблематики есе без теоретичного обґрунтування;

4. Есе не містить відповіді на два питання плану есе або заявлена тема розкрита не до кінця, а саме: опущена значна частина суттєвих характеристик явища, тобто розкриті лише деякі суттєві характеристики предмету дослідження.

Есе оцінюється в 21-40 балів, якщо:

1. Представлена власна точка зору (позиція, ставлення) при розкритті проблеми;

2. Проблема розкрита на буденному (а не теоретичному) рівні;

3. Аргументація власної думки слабко пов'язана з розкриттям проблеми;

4. Опущений аналіз суттєвих характеристик явища, тобто розкриті лише несуттєві характеристики предмету дослідження.

Есе оцінюється в 0-20 балів, якщо:

1. Есе має реферативний характер без історико-філософського аналізу;

2. Містить історичне оповідання про філософів чи філософські системи;

3. Есе є плагіатом, тобто коли автор скористається нечесним шляхом представлення чужих думок власними.

 

610
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31