Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

Календарний графік консультацій викладачів кафедри образотворчого мистецтва на період карантину з 06.04. - 24.04.2020 н.р.

11221

Викладач: викл. Петренко О.О.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання практичних завдань з дисципліни «Практикум з історії мистецтва та мистецтвознавства України» 10.04.2020 р., 17.04.2020 р., 24.04.2020 р. (6 годин).

Тема: «Теоретико - методологічні основи мистецтвознавчих досліджень».

Завдання 1. Розробка тлумачного словника термінів і понять магістерського дослідження. Оформлення бібліографії (10-15 джерел) (2 години).

Завдання 2. Бібліографічний огляд публікацій (в конкретному виданні) та рецензія на монографію за останні п’ять років по темі магістерського дослідження (4 години).

11200

Викладач: викл. Петренко О.О.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Живопис» 7.04.2020 р., 14.04.2020 р., 21.04.2020 р.

Тема: «Роль кольорових рефлексів у живописному художньому творі».

Завдання 1. Натюрморт з введенням блискучого предмету на дзеркальній поверхні (акварель). Денне освітлення. (24 години), аркуш паперу розміром А2.

На другому етапі карантину необхідно виконати наступні етапи роботи над завданням:

 • відбір предметів та постановка натюрморту (3 год.);
 • варіанти композиційного вирішення (2-3 начерки в різних ракурсах олівцем на папері розміром А4) (2 год);
 • виконання підготовчого малюнку під живопис та побудова предметів натюрморту (5 год.)
 • виконання кольорового форескізу на акварельному папері розміром А4 (2 год.).

Задачі: навчитись вірно знаходити живописно-тональні відмінності між предметом та його відображенням. Для постановки використовуються різні за фактурою побутові предмети – керамічні, металеві, дерев’яні, котрі можуть відображати у собі багато рефлексів оточуючого середовища. До постановки включають також рослинні форми – яблуко, лимон, гроно винограду та ін.. Вони ставляться на дзеркальну поверхню скла або полірованого столу, металевої таці тощо. Постановку не ускладнювати чисельними драпіровками – застосовується максимум одна. Акцентувати увагу при виконанні цього завдання на різній тональності предметів і їх відображені на дзеркальній поверхні столу. При цьому світло на предметі у відображенні темнішає, а тінь предмета у відображенні світлішає. Кількість предметів для постановки може складатися з одного головного предмету (більшого за масою), одного-двох додаткових менших за масою, і одного невеликого на передньому плані. Керівний предмет або один із додаткових повинні мати гладку, блискучу поверхню.

Завдання 4.2. Складний тематичний натюрморт з предметів побуту. Денне освітлення. Індивідуальний творчий задум (гуаш). (24 години), аркуш паперу розміром А2.

На першому етапі карантину було виконано наступні завдання стосовно даної лабораторної роботи:

- постановка натюрморту;

- композиційне вирішення;

- підготовчий малюнок та побудова предметів;

- початок роботи в матеріалі – закладання основних відношень.

На другому етапі карантину необхідно виконати наступне завдання для завершення лабораторної роботи за відведений час (8 годин):

 • етап деталізації центру композиції та предметів першого плану;
 • етап узагальнення;
 • завершення роботи над етюдом. Виправлення помилок.

Задачі: Продовжується робота над етюдом. Головна мета полягає у написанні натюрморту у визначеній кольоровій гаммі із урахуванням освітлення; розвиток творчих здібностей студентів до постановки натюрморту, грамотному відбору предметів за обраною темою, їх композиційному розташуванні, правильному освітленні сцени натюрморту.

Складний тематичний натюрморт передбачає достатньо насичену побутовими предметами та об’єктами харчування (фрукти, овочі, хлібні вироби та багато іншого, в залежності від творчого задуму) композицію, котра відповідає головному творчому задуму із конкретною, чітко визначеною тематичною спрямованістю (кухонний натюрморт, квітковий натюрморт, натюрморт із предметів науки (т.зв. «вчений» натюрморт, натюрморт із раритетних речей, натюрморт у голландському стилі і т.ін.)).

Студенту необхідно скомпонувати натюрморт так, щоб в ньому читався головний предмет з композиційним центром, інші предмети були підпорядковані йому. Для цього необхідно попрацювати з освітленням – виділяючи головного героя (ведучий предмет). Проробка та деталізація ведучого предмета повинна бути набагато більша ніж інших предметів. Завдання виконується змішаною технікою: гуаш, акварель.

Тіньові частини бажано заливати аквареллю, а світло прописувати гуашшю.

Завдання для самостійного опрацювання: короткостроковий етюд з об’єктів рослинних форм (овочі, фрукти, ягоди та т.ін.) на тлі яскравих драпувань, ракурс top view – вид зверху. Формат А3. Матеріал – гуаш або змішана техніка (акварель, гуаш). Час на виконання – 4 години.

11199

Викладачі: викл. Петренко О.О., ст. викл. Щербакова Л.А., ст.викл.Брижата І.Г.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Живопис» 10.04.2020 р., 17.04.2020 р., 24.04.2020 р. (ДГ, ДС – викл. Петренко О.О., ст. викл. Щербакова Л.А., ст. викл. Брижата І.Г.), 6.04.2020 р., 13.04.2020 р., 20.04.2020 р. (ДС, ДО – ст. викл. Щербакова Л.А).

Тема: «Декоративний живопис натюрморту».

Завдання 1. Складний натюрморт з різних предметів, що стоять на дзеркалі або склі (папір А2, акварель, гуаш, додаткові матеріали) - 26 годин.

Задача: передача віддзеркалення, фактури різних тканин, конструкції складок.

На другому етапі карантину необхідно виконати наступні етапи роботи над завданням:

 • відбір предметів та постановка натюрморту (3 год.);
 • варіанти композиційного вирішення (2-3 начерки в різних ракурсах олівцем на папері розміром А4) (2 год);
 • варіанти декоративного вирішення (2-3 етюди у кольорі на папері розміром А4) (4 год);
 • виконання форескізу в кольорі (3 год).

Задачі: навчитись вірно знаходити живописно-тональні відмінності між предметом та його відображенням. Для постановки використовуються різні за фактурою побутові предмети – керамічні, металеві, дерев’яні, котрі можуть відображати у собі багато рефлексів середовища, що їх оточує. До постановки включають також рослинні форми – яблуко, лимон, гроно винограду та т.ін.. Вони ставляться на дзеркальну поверхню скла або полірованого столу, металевої таці, тощо. Постановку не ускладнювати чисельними драпіровками – застосовується максимум одна. Драпіровку необхідно викласти гарними, чіткими конструктивними фалдами. Бажано використовувати тканину однотонного забарвлення з неблискучою, матовою текстурою. Акцентувати увагу при виконанні цього завдання на різній тональності предметів і їх відображені на дзеркальній поверхні столу. При цьому світло на предметі у відображенні темнішає, а тінь предмета у відображенні світлішає. Кількість предметів для постановки може складатися з одного головного предмету (більшого за масою), одного-двох додаткових менших за масою, і одного невеликого на передньому плані. Керівний предмет або один із додаткових повинні мати гладку, блискучу поверхню.

Декоративне вирішення полягає у використанні різних прийомів стилізації форми, колірних сполучень, прийомів живопису, додаванні оригінальних технік аплікація, монотипія, декупаж та т.ін. відповідно до задуму автора.

Завдання для самостійного опрацювання:

 • Короткостроковий етюд з об’єктів рослинних форм (овочі, фрукти, ягоди та т.ін.) на тлі яскравих орнаментальних драпувань, ракурс top view – вид зверху. Формат А3. Матеріал – гуаш або змішана техніка (акварель, гуаш). Час на виконання – 4 години.
 • Короткостроковий етюд із чорно-білих предметів і драпувань із включенням одного предмету яскравого кольору. Матеріал – гуаш або змішана техніка (акварель, гуаш, додаткові матеріали). Час на виконання – 4 години.
11197

Викладач: ст. викл. Щербакова Л.А.,. ст. викл. Щербаков О.Ю.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Рисунок»  8.04.2020 р., 15.04.2020 р., 22.04.2020 р. (ДГ – ст. викл. Щербаков О.Ю,), (ДС, ДО – ст. викл. Щербакова Л.А).

Тема: «Малюнок голови людини».

Завдання 1. Рисунок голови людини (з натури) з умовним світло-тіньовим рішенням і виявленням конструктивних форм. Штучне освітлення. Папір А2, олівець – 12 годин.

Етапи:

 1. Пошук моделі і композиції (1 год.)

 2. Підготовчі замальовки характеру моделі (А 4, кількість необмежена, 2 год)

 3. Конструктивна побудова голови моделі – (А2 – 3 год.)

 4. Вирішення об’єму за рахунок умовного світло-тонального рішення (5 год)

 5. Деталізація рис обличчя та уточнення характеру моделі (2 год.)

Задача: дати конструктивний аналіз форми голови; проаналізувати анатомічну будову; взаємодію основних масивів; вірно передати характер форми пропорцій, нахил, положення голови в просторі; передати характер форми голови звернувши увагу на особливості кісток черепа; побудова форми голови: об’ємно-конструктивна, просторова та наскрізно-прорізна; композиційне вирішення голови у просторі; промоделювати тоном малюнок голови з передачею характеру моделі.

11195

Викладачі: ст. викл. Щербакова Л.А., ст. викл. Щербаков О.Ю.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Живопис» 9.04.2020 р., 16.04.2020 р., 23.04.2020 р. (ДГ – ст. викл. Щербаков О.Ю,), (ДС, ДО – ст. викл. Щербакова Л.А).

Тема: «Живопис голови людини».

Завдання 1. Короткострокові етюди голови людини (папір А2, акварель, гуаш, додаткові матеріали) - 10 годин.

Етапи:
   1. Пошук моделі і композиції (30 хв.)

   2. Підготовчі замальовки характеру моделі (А 4, кількість необмежена, 1,5 год)

   3. Етюд голови людини - природне освітлення /1 етюд А-3 / - 4 год.

   4. Етюд голови людини - штучне освітлення / 1 етюд А-3 / - 4 год.

Задача: вивчення впливу кольорових рефлексів на живописно-пластичне ліплення голови людини в умовах різного освітлення, узагальнення колірної палітри.

Завдання для самостійного опрацювання:

 • Етюд голови людини при денному освітленні біля вікна – ефект контражур (положення проти світла) – А3 формат, матеріал – акварель, гуаш (10 годин).
11194

Викладач: ст.викл. Щербаков О.Ю.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи формотворення» 8.04.2020 р., 22.04.2020 р.

Тема: «Анатомічна будова голови людини».

Завдання 1. Робота з анатомічним атласом та інтернет-ресурсами (4 години), аркуш паперу розміром А2.

На другому етапі карантину необхідно виконати наступні етапи роботи над завданням:

1. Пошук композиції зображення екорше голови з шийнім відділом (1 год.)

2. Анатомічний аналіз (1 год.)

3. Зображення - фас екорше (1 год.) формат А3

4. Зображення профіль - екорше (1 год.) формат А3

Задачі: на основі віднайдених в анатомічному атласі та інтернет-джерелах матеріалах зображення екорше голови людини, відтворити його графічними засобами у двох ракурсах – (фас, профіль). Продемонструвати знання об’ємної загальної форми, конструктивної форми голови, знання щодо основних конструктивних точок у побудові голови людини і черепу, продемонструвати розуміння анатомічного розташування і форми основних груп лицьових та черепних м’язів.

11193

Викладач: ст.викл. Щербаков О.Ю.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Практикум з образотворчого мистецтва» 7.04.2020 р., 14.04.2020 р., 21.04.2020 р.

Тема: «Зображення постаті людини в інтер’єрі».

Завдання 1. Етюд одягненої  постаті людини в інтер’єрі (20 годин), аркуш паперу розміром А2.

На другому етапі карантину необхідно виконати наступні етапи роботи над завданням:

1. Композиційні пошуки / кількість не обмежена А-4 / - 2 год.

2. Конструктивна побудова зображення – 4 год.

3. Підмальовок – 4 год.

4. Рішення великих кольорових відносин – 6 год.

5.Завершення та узагальнення роботи / матеріал -акварель гуаш, матеріал за бажанням А-2/ - 4 год.

Задачі: Компоновка великої форми в заданому форматі. Велика пляма світла і тіні їх розміщення та рівновага у форматі. Конструктивна побудова постаті натурниці. Підмальовок, прокладання кольором тіньових відношень. Ліплення світлових частин та їх відношення до тону. Моделювання важливих частин тіла: голови, рук, голеній, стоп ніг, торсу, тощо. Приведення роботи до єдиного тонально-колористичного звучання.

11192

Викладач: ст. викл. Брижата І.Г.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Живопис» 06.04.2020 р., 13.04.2020 р., 20.04.2020 р.

Тема: « Живописний портрет».

Завдання 2. Етюд голови натурника на нейтральному тлі на відтворення великих форм і великих відношень ( 20 годин ), картон,полотно,олія, 45-55.

Задачі: Продовжується робота над етюдом. Задача даного завдання обмежена передачею узагальненої форми голови, відношеннями загальної плями голови до фону без детальної проробки форми. Після знаходження великих кольорово-тонових співвідношень тла ,тіньової та світлової частин голови, необхідно навчитися моделювати кольором та тоном об’єм голови, при цьому необхідно пам’ятати про насиченість кольору та не зловживати білилами,не зажарювати в освітленій частині голови. Слід звернути увагу на зміну кольору в залежності від освітлення. Особливо треба пам’ятати ,що захоплення ретельним опрацюванням найдрібніших колірних відносин,концентрація уваги на колірних нюансах призводить до окремого списування деталей,тому робота повинна бути направлена на об’ємне моделювання форми,передачу основних співвідношень,які створюють загальне, тонове та колірне рішення етюду.

   Успішність цього завдання залежить від того наскільки глибоко зрозуміло суть і сенс професійної постановки зору на цілісність бачення,якою мірою свідомо передаються кольорово-тонові відносини при ліпленні форми окремих деталей та голови в цілому.

Завдання для самостійного опрацювання: виконати етюди голови натурника у різних поворотах: з переду, з боку, три чверті на відтворення великої форми голови без урахування дрібних деталей. Виконати етюди предметів побуту у різних техніках олійного живопису. Матеріал: картон, полотно, олія (А3; А2) ( 10 етюдів).

11159

Викладач: ст. викл. Брижата І.Г.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Композиція» 13. 04.2020 року

Тема: « Мистецтво плакату»

Завдання 1. Виконання композиції плакату (16 годин ),техніка за вибором.

Задачі: : Накопичення матеріалу завершено,продовжується розробка основного ескізу. Пошук і вирішення образів|зображень|. Відпрацювати особливості композиції в плакаті, плакатної техніки, технології і техніки виконання оригіналів. Основні вимоги до плаката – ясність змісту, лаконізм тексту, злободенність, гострота і оригінальність, виразність композиції, барвистість, наочність і так далі). Виразні засоби. . Пошук і вирішення композиції: ритм, колорит, стан, композиційний центр, формат.

Завдання для самостійного опрацювання: Пошуковий матеріал: образи, сюжети, тональні і колористичні пошуки. Побудова композиції плакату. Матеріал: картон, папір, імприматура, кольорові маркери, олівці тощо (А3, А4) (10-15 замальовок моно і поліхромних).

11158
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30