Кафедра образотворчого мистецтва
Факультет мистецтв

Викладач: ст. викл. Брижата І.Г.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Рисунок» 08.04.2020 р., 15.04.2020 р., 22.04 2020 р.

Тема : «Рисунок голови людини».

Завдання 2. Рисунок голови чоловіка з плечовим поясом (20 год.), папір,олівець, формат А-2,освітлення штучне.  

Задачі: Продовження вивчення конструктивної побудови форми голови з більш детальною проробкою конструкції за допомогою тону. Приділити увагу зображенню деталей голови( очі,ніс,губи,вуха),використовувати тон відповідно до конструктивної побудови деталей. В процесі роботи над рисунком свідомо використовувати знання конструктивного устрою голови та торсу. Необхідно уникати тушовки в обробці форм. Звертати увагу на тонові градації в тіньових та світлових плямах,які виникають відповідно внутрішньої будови голови (черепу,м язів ), а також на різницю тону (світло,тінь). В підсумку бажано одержати детальне лінійно-тональне зобра­ження голови людини, де були б помітні конструктивно-тональні плани, за допомо­гою котрих будуються форми голови та плечового поясу (виліпка об’ємів), та їх взаємозв’язок.

Завдання для самостійного опрацювання: начерки та замальовки оголеної, одягненої фігури людини; замальовки голови людини з натури; малюнки окремих деталей голови (очі,ніс,губи,вуха) на конструктивне рішення,а також детальне тонове; виконання копій портретів. Матеріал: папір,картон, олівець та м`який матеріал (вугільний олівець,сангіна),формат А-3, А-4 (від 10-ти рисунків).

11157

Викладачі: к.п.н. Красюк І.О., Пономар С. П., Дмитренко В.В., Петренко О.О.

(06.04 – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Живопис» 08;15;22.04.2020 року

Змістовий блок  2. Декоративний живопис натюрморту

Тема 2.4. Лабораторні заняття. Етюди декоративного контрастного натюрморту на тонованому фоні з введенням орнаментованих драпіровок і предметів, локальних за   кольором (папір А2;3, акварель, гуаш) - 12 годин.

Задача: живописно-декоративне зображення навчальної постановки, передача на образотворчій площині простору об'ємних форм елементів зображення, фактури і характерних властивостей матеріалів, за допомогою передачі в живопису колірних і тонових відносин натурних постановок на прикладі живопису натюрморту.

Завдання для самостійного творчого удосконалення: 

Завдання 2.1. Етюди декоративного натюрморту з предметів різної матеріальності при штучному освітленні з ясно вираженими рефлексами (папір А2;3, акварель, гуаш) - 6 годин.

11089

Викладачі: к.п.н. Красюк І.О., Пономар С. П., Петренко О.О.

(13.03 – 03.04.2020)
Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Живопис»
18;25;30.01.2020 року
Змістовий блок 2. Декоративний живопис натюрморту
Тема 2. 2. Лабораторні заняття. Натюрморт з білим предметом на кольоровому тлі (папір А2; 3, акварель, гуаш) – 6 години.
Задача: на практиці засвоїти поняття кольорових рефлексів
Тема 2. 3 Лабораторні заняття. Складний натюрморт з різних предметів, що стоять на дзеркалі або склі (папір А2;3, акварель, гуаш) - 6 годин.
Задача: передача віддзеркалення, фактури різних тканин, конструкції складок.
Завдання для самостійного творчого удосконалення:
Завдання 2.1. Етюди декоративного натюрморту з предметів різної матеріальності при штучному освітленні з ясно вираженими рефлексами (папір А2;3, акварель, гуаш) - 6 годин.

11088

Викладачі: к.п.н. Красюк І.О., Пономар С. П.,

(06.04 – 24.04.2020)
Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Рисунок»
06;13;20.04.2020 року

Змістовий блок 2. Об’ємно–просторові елементи
Тема 2.4. Лабораторні заняття (12 год.). Натюрморт з архітектурними елементами (гіпсовим орнаментом або іонічною капітеллю, півкапітеллю тощо), двома предметами різними за тоном та драперою в тоновому рішенні. Папір А2, олівець. (копії) (в разі не можливості використання архітектурних елементи знайдіть можливість замінити їх на більш складні предмети, на приклад: складні вази для квітів, предмети побуту тощо)
Завдання: закріпити знання принципів побудови архітектурних елементів, побудову складних предметів оточуючого середовища, закріпити знання конструкції основних видів складок, принципи їх створення на різних тканинах, особливості їх моделювання в малюнку; вірно скомпонувати загальне зображення натюрморту на аркуші паперу; намітити загальну форму, виявити за допомогою світлотіні характер і об’єм предметів та драпери.
Завдання для самостійного творчого удосконалення:
Завдання 1. Начерки, замальовки з теми лабораторного завдання, побудова різних за складністю предметів побуту і архітектурних елементів, використання різних графічних матеріалів (кольоровий папір, простий олівець)
Завдання 2. Виконати умовно-стилізований рисунок на основі простого натюрморту з предметів побуту на тлі різнотональних драпер з використанням різних фактур: трьохтонове (за пропорціями золотого перетину), лінійно-плямове (з введенням додаткового кольору) рішення. 2 роботи: білий або тонований папір А3, графічний олівець, лінер, маркери, гуаш, акварель.
Мета: визначити оптимальний варіант композиції, трансформувати прості предметів побуту, різні за своїми природними якостями декоративною мовою стилізації, закріпити вміння працювати різними графічними матеріалами при вирішенні творчих завдань. Визначити оптимальний варіант композиції шляхом відбору пошукового матеріалу; засобами мови, обраного художника, проявити предметну сутність простих предметів побуту, характеру опудала тварини чи птаха, різних за своїми природними якостями; творчо використати виражальні можливості лінії для передачі об’єму, фактур, ближнього та дальнього планів.

11087

Викладачі: к.п.н. Красюк І.О., Пономар С. П.,

(13.03 – 03.04.2020)


16;23;30.03.2020 року
Змістовий блок 2. Об’ємно–просторові елементи
Тема 2.3. Лабораторні заняття (12 год.). Лінійний рисунок світлої драпери з умовним уведення тону. Папір А2, олівець.
Завдання: вивчити конструкцію основних видів складок, принципи їх створення на різних тканинах, особливості їх моделювання в малюнку; акцентувати тонально-структурні вузли; засобом граничного узагальнення створити чітке, просте, цільне зображення.
Завдання для самостійного творчого удосконалення:
Завдання 1. Начерки, замальовки з теми лабораторного завдання, побудова різних за складністю предметів побуту і архітектурних елементів, використання різних графічних матеріалів (кольоровий папір, простий олівець)
Завдання 2. Виконати умовно-стилізований рисунок на основі простого натюрморту з предметів побуту на тлі різнотональних драпер з використанням різних фактур: трьохтонове (за пропорціями золотого перетину), лінійно-плямове (з введенням додаткового кольору) рішення. 2 роботи: білий або тонований папір А3, графічний олівець, лінер, маркери, гуаш, акварель.
Мета: визначити оптимальний варіант композиції, трансформувати прості предметів побуту, різні за своїми природними якостями декоративною мовою стилізації, закріпити вміння працювати різними графічними матеріалами при вирішенні творчих завдань. Визначити оптимальний варіант композиції шляхом відбору пошукового матеріалу; засобами мови, обраного художника, проявити предметну сутність простих предметів побуту, характеру опудала тварини чи птаха, різних за своїми природними якостями; творчо використати виражальні можливості лінії для передачі об’єму, фактур, ближнього та дальнього планів.
Рекомендована література

11084

Викладач: к.п.н. Красюк І.О.

(12.03 - 03.04.2020 року)

11082

Викладачі: к.п.н. Красюк І.О., ст. викл. Юрченко О.С.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Композиція» 10;24.04.2020 року

Продовжуємо працювати над модулем 8 темою 1. На основі пошукового матеріалу самостійно виконуємо оригінал композиції в матеріалі (дистанційно консультуємося з керівниками академічної групи)

Модуль 8. Монументальна композиція

Тема 1. Композиція у монументальному мистецтві. Поняття «Монументальне мистецтво», «монументальність». Відмінність і схожість монументальних творів і творів станкового живопису. Ідейна і суспільна значущість, глибоке художнє узагальнення, героїчний пафос, масштабність творів монументально-декоративного мистецтва. Особливий лад художніх форм — ясність і лаконізм композиції, виразність ритмів, чіткість і узагальненість рисунка (силуетів), великих колірних мас, особлива продуманість ракурсів і перспективи, ясність в побудові планів (з урахуванням сприйняття з великих відстаней, під різним кутом зору і т. д.).

Завдання: Пошук композиційного вирішення: ескізи, замальовки, форескіз. Композиційна зав'язка, синтез мистецтв. З'єднання архітектури, живопису в цілях досягнення нової якості; зв'язок ідеї і сюжету монументально-декоративного твору з архітектурними і природними ансамблями. Образна завершеність. Інші функції творів монументально-декоративного мистецтва — декоративна (супідрядна) ідейно-художня пропаганда, посилення естетичної виразності ансамблю в цілому.

Тема, ідейний задум, збір матеріалу згідно теми і ідейного задуму. Замальовки, ескізи, розробка форескізу проекту композиції.  Виконання проекту монументальної композиції. Завершення роботи над проектом композиції, подача

11077

Викладачі: к.п.н. Красюк І.О., ст. викл. Юрченко О.С.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Живопис» 10;17;24.04.2020 року

Продовжуємо працювати над модулем 14 темою 2. На основі пошукового матеріалу самостійно виконуємо оригінал роботи в матеріалі (дистанційно консультуємося з керівниками академічної групи)

Модуль 14. Тематична постановка одягненої фігури з введенням натюрморту

Тема 2. Етюди оголеної жіночої постаті на кольоровому фоні (12 годин) (А2;3) 

Матеріал: полотно, олія, темпера тощо.

Мета: Скомпонувати, побудувати і написати постать людини, гармонійно пов'язавши її по кольору із оточуючим середовищем. Виконати ряд пошукових зарисовок і етюдів; знайти оптимальне композиційно-творче рішення; виконати у матеріалі за вибором автора з урахуванням творчого задуму. Використовувати такі поняття як силует, монохромність в трактовці форми фігури натурника, поліхромність. 

Завдання для творчого вдосконалення (темпера, гуаш, олія, імприматура)

Завдання 1. Етюди оголених натурників на індивідуально поставлену студентом задачу. Матеріал: олія. 

Завдання 2. Два етюди натурників, що знаходяться при різних умовах освітлення (денне, штучне) Матеріал: олія. 

Мета: передати узагальнено характер фігури і її кольорово-тонові особливості.

11076

Викладачі: к.п.н. Красюк І.О., ст. викл. Юрченко О.С.

(06.04. – 24.04.2020)
Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Рисунок»
07;14;21.04.2020 року

Продовжуємо працювати над модулем 8 темою 2. Підготовка пошукового матеріалу для самостійного виконання оригінал роботи в матеріалі (дистанційно консультуємося з керівниками академічної групи)

Модуль 8. Рішення творчих задач під час малювання тематичної постановки

Тема 2. Рисунок оголеної фігури людини (12 год.) (А2;3) (олівець, вугілля, сангіна, пестель тощо)

        Мета: Скомпонувати, анатомічно проаналізувати і побудувати постать людини, гармонійно пов'язавши її із оточуючим середовищем. Виконати ряд пошукових зарисовок і начерків; знайти оптимальне композиційно-творче рішення; виконати у матеріалі за вибором автора з урахуванням творчого задуму.

Завдання для творчого вдосконалення (різний графічний матеріал)(А2;3)(імприматура)

Завдання 1. Начерки та замальовки людей, що виконують різні трудові дії

Завдання 2. Рисунок оголеної фігури людини, що лежить 

Завдання 3. Начерки оголеної фігури людини в русі 

Завдання 4. Начерки тематичних постановок з двох одягнених фігур

11075

Викладач: ст. викл ДмитренкоВ.В.

(06.04. – 24.04.2020)

Виконання лабораторних робіт з дисципліни «Рисунок» 10.04. 2020р., 17.04.2020р. ,24.04.2020р. 

Тема: Складні натюрморти та натюрморти з елементами інтер’єру.
Завдання 3. Натюрморт з капітеллю Папір, олівець. 60 х 40 см. 
Задачі: Скомпонувати зображення. Знайти пропорційні співвідношення, характерні форми предметів, їх просторові позиції. Передати форми тоном, використовуючи весь спектр тонів від світлого до темного.
Кількість годин: 24 години 
Завдання для самостійного опрацювання: начерки та замальовки натюрморту, складеного з предметів різних за формою, фактурою, тоном. 18 годин. Матеріал: папір,картон, олівець та м`який матеріал (вугільний олівець,сангіна),формат А-3, А-4 (від 10-ти рисунків).

Виконання самостійної роботи з дисципліни «Рисунок» 09.04.2020р. 16.04.2020р. 23.04.2020р.
Тема: Рисунок натюрморту з різноманітних за формою предметів.

Завдання 2. Рисунок натюрморту з різноманітних за формою предметів (на виявлення планів). Папір, олівець. 60 х 40 см. - 18 годин

Задачі: Скомпонувати зображення. Знайти пропорційні співвідношення, характерні форми предметів, їх просторові позиції. Передати форми тоном, використовуючи весь спектр світлот від світлого до темного. Виконати зображення натюрморту з повномасштабним використанням тону, за допомогою котрого виявляються форми зазначених предметів, їх розташування у просторі і пластичні тональні зв'язки, які дозволяють у підсумку досягти тональної єдності зображення.

11048
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30