Кафедра перекладу та слов'янської філології
Факультет іноземних мов

21 січня 2021 був проведений перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з перекладу. На захисті були представлені роботи, у яких досліджувались різноманітні аспекти перекладу друкованих та аудіомедіальних художніх творів. Учасниками першого туру стали:
1. Великодний Віталій (АНП-17) з роботою на тему: «Засоби створення та відтворення гумористичного ефекту (на матеріалі роману Дугласа Адамса The restaurant at the End of the Universe та його двох перекладів українською мовою)» (керівник: канд. філол. н., доц. Бережна М. В.);
2. Чирва Анна (АНП-19) з роботою на тему: «Англо-український переклад як складова локалізації комп’ютерної гри Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter» (керівник: канд. філол. н., доц. Бережна М. В.);
3. Мовчан Тетяна (АНП-19) з роботою на тему: «Особливості відтворення акцентів в українському перекладі на матеріалі анімаційних фільмів «Тачки» та «Тачки-2»» (керівник: канд. філол. н., доц. Бережна М. В.);
4. Ярошенко Яна (АНП-19) з роботою на тему: «Проблеми перекладу роману П. Хайсміт «Ціна солі»» (керівник: асистент Лозовська К. О.);
5. Дар'я Ройко (АФП-20), Ярошенко Яна (АНП-19) з роботою на тему: Проблеми перекладу пісень (на матеріалі анімаційного мюзиклу «Дивна магія») (керівник: канд. філол. н., доц. Бережна М. В.);
6. Дашевська Лілія (АФП-20) з роботою на тему: «Особливості відтворення комічного на матеріалі серіалу «Доктор Хаус»» (керівник: асистент Лозовська К. О.).

Декан факультету іноземних мов, доктор філологічних наук М.В. Варданян нагородила грамотами учасників конкурсу під час засідання Вченої ради факультету.

Всі учасники доклали максимальних зусиль при роботі над обраними темами. У запеклій боротьбі було визначено роботу для участі у ІІ турі конкурсу. Шкода, що роботу можна подати тільки одну, адже кожне дослідження є особливим, цікавим, самостійним. Вітаємо всіх з участю у І турі і бажаємо перемоги у другому! Чекаємо такої ж плідної роботи у наступному році! Пишаємося Вами!

820E150C-635D-4079-8B3C-079B593511A4.jpeg

E28CE4DD-831D-48E0-B088-8D8B559553B3.jpeg

A52CB316-04A5-40A0-9A32-95467E752E90.jpeg

8AAB3ACA-A7A5-41DF-8688-5819A907E9CA.jpeg

33E55736-6FCE-4137-830E-B4D35D0AB518.jpeg

 32CC24B1-9DB9-4E8F-A9B8-3F7ED2905C78.jpeg

8A295D6B-42B1-4D56-9E3E-064DAECDE70E.jpeg

14235

Статті студентів спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури, переклад включно та спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література російська) було опубліковано у збірнику матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, присвяченої 90-річчю створення Криворізького державного педагогічного університету та 25-річчю фікультету іноземних мов:

Акинина А.Г. (наук. руководитель: канд. филол. наук, доцент Гамали О.И.) Состав прецедентных феноменов в поэзии А.А. Вознесенского

Булыга Н.А. (наук. руководитель: канд. пед. наук, доцент Каневская О.Б.) Языковая специфика прозы Киры Булычева.

Прунчак Е.В. (наук. руководитель: канд. филол. наук, доцент Гамали О.И.) Состав и функции "литературных имен" в поэзии русских "шестидесятников"

Сухоніна К.М. (наук. кер.: канд: філол. наук, доц. Бережна М.В.) Відтворення мовленнєвої характеристики детективів Е. Пуаро і Ш. Холмса в аудіо-медіальних текстах

Актуальні питання філології та методики викладання мов. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю створення Криворізького державного педагогічного університету та 25-річчю факультету іноземних мов (29-30 вересня 2020 р., м. Кривий Ріг) / [редкол.: С.І. Ковпік (головн. ред.), С.М. Амеліна, В.А. Гаманюк, О.Б. Каневська (відп. ред.), О.І. Гамалі, Н. Д. Соловйова].- Вип. 3 (15). Частина 1. - Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2020. - 280 с.

Козоброд П.П. (наук. руководитель: канд. пед. наук, доцент Мещерякова Н.П.) Фомирование художественно-эстетического вкуса в процессе организации и развития читательской деятельности учащихся

Кухта Ю.И. (наук. руководитель: канд. пед. наук, доцент Каневская О.Б.) Разработка дидактического материала лингвострановедческой направленности для уроков русского языка как лингвометодическая проблема 

Актуальні питання філології та методики викладання мов. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю створення Криворізького державного педагогічного університету та 25-річчю факультету іноземних мов (29-30 вересня 2020 р., м. Кривий Ріг) / [редкол.: С.І. Ковпік (головн. ред.), С.М. Амеліна, В.А. Гаманюк, О.Б. Каневська (відп. ред.), О.І. Гамалі, Н. Д. Соловйова].- Вип. 3 (15). Частина 2. - Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2020. - 224 с.

 

13994

В.А. Великодний (наук.кер. Бережна М. В.), К. К. Гура (наук. кер. Бережна М.В.), О. Магеррамов (наук. кер. Лозовська К.О.), І.О. Євсеєва (наук. кер. Лозовська К.О.) представили свої наукові роботи на секційному засіданні V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем» (27 листопада, м. Бахмут). Участь студентів у конференції засвідчили сертифікати. Вітаємо з публікаціями! Так тримати!

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов

13679

Благовідова Д.О. (студентка АНП-17) брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті», яка проходила у м. Одеса (27-28 березня 2020 р.). Студентка представила свою роботу: "Образні стилістичні засоби (на матеріалі роману Дж. Р.Р. Мартіна A Game of Thrones)". Вітаємо з публікацією!

13678

Гура Карина Костянтинівна та Сухоніна Ксенія Миколаївна (студентки АНП-17) брали участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, яка відбулась 16 березня 2020 р. у м. Переяславі. Студентки представили свої наукові роботи та отримали сертифікати, які засвідчують їх участь. Вітаємо з першими публікаціями! Так тримати!

Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

13677

Звітна наукова студентська конференція 2020

11766

16 січня в актовій залі гуманітарного корпусу відбулося урочисте вручення дипломів магістрам групи РАФ -17- м. Дипломи були вручені ректором університету Шрамко Я.В. На церемонії вручення також були присутні декан факультету іноземних мов Штельмах Г.Б., заступник декана Зоренко І.С., викладачі кафедри російської філології і зарубіжної літератури. З промовою виступила студентка Руденко Катерина0-02-05-84f702f7daafc73d8db1b4f0db605c99cdaff6a310dd4a16428bdd10419f10e1_1c6d937a0846c3.jpg0-02-05-1778ca223555c7004635227bdf5cad75a21aee7a0a9dabc1e55732253586d19b_1c6d937a084223.jpg

6676

26 грудня 2018 року на кафедрі російської філології та зарубіжної літератури Криворізького державного педагогічного університету відбувся захист магістерських робіт студентів груп РАФ-м-17 і ЗРМЛ-м-17.

За результатами проведених досліджень магістранти підготували змістовні доповіді та презентації до них.

Захист проходив у теплій і творчій атмосфері, відчувалася підтримка з боку атестаційної комісії, що дало змогу магістрантам почувати себе впевнено та найкраще показати себе.

Після захисту члени комісії побажали новим магістрам успіхів у всіх їх справах і наснаги на майбутнє. У свою чергу, студенти висловили подяку за підтримку, яку вони відчували протягом усього навчання, та отриманий цінний науковий, творчий і життєвий досвід, що формувався в них упродовж студентських років: «Наша кафедра – це наша друга родина. Ми раді, що саме ці викладачі дали нам не тільки знання з навчальних предметів, але й виховали в кожному із нас відповідальну, творчу, компетентну особистість».

                                                          Катерина Руденко, магістр освіти

Були захищені такі магістерські роботи, як-от:

№№

ПІБ студента

Тема роботи 

Науковий керівник

Оцінка

1

Козлова

Олеся Володимирівна

РАФ-м-17

Языковые средства создания портрета в художественной речи И. Бабеля

доцент, кандидат педагогічних наук

Каневська О.Б.

Відмінно

А 95

2

Руденко Катерина Валеріївна

РАФ-м-17

Религиозно-философские мотивы в поэзии И. Бродского

доцент, кандидат педагогічних наук Мещерякова Н.П.

Відмінно

А 95

3

Цепін Олександр Олександрович

РАФ-м-17

Приемы и средства создания комического эффекта в художественной речи В. Войновича

доцент, кандидат педагогічних наук

Каневська О.Б.

Відмінно

А 95

4

Бабіч

Наталія Володимирівна

ЗРМЛ-м-17

Поле цвета в поэтической речи акмеистов

доцент, кандидат педагогічних наук

Каневська О.Б.

Відмінно

А 95

5

Дєгтярьова Анна

Сергіївна ЗРМЛ-м-17

Функционально-стилистические и семантические особенности агентивных субстантиватов в современном русском языке

доцент, кандидат філологічних наук

Гамалі О.І.

Відмінно

А 95

6

Чорна Світлана Іванівна

ЗРМЛ-м-17

Русская лирическая поэзия 60-70-х годов ХХ столетия: истоки, тенденции, перспективы

доцент, кандидат філологічних наук

Дудніков М.О.

Відмінно

А 90

Студенти магістратури денної форми навчання: Олеся Володимирівна Козлова, Катерина Валеріївна Руденко, Олександр Олександрович Цепін – отримали кваліфікацію: магістр освіти (мова і література російська, англійська), викладач мови (російської) та зарубіжної літератури, вчитель мови (російської, англійської) та зарубіжної літератури.

Студенти магістратури заочної форми навчання: Наталія Володимирівна Бабіч, Анна Сергіївна Дєгтярьова, Світлана Іванівна Чорна – отримали кваліфікацію: магістр освіти (мова і література російська), викладач мови російської і зарубіжної літератури, вчитель мови російської і зарубіжної літератури.

Студентка Наталія Володимирівна Бабіч отримала диплом з відзнакою.

Також 26 грудня студенти магістратури груп РАФ-м-17 і ЗРМЛ-м-17 складали комплексний кваліфікаційний екзамен із захистом кваліфікаційного завдання.

№№ з/п

ПІБ студента

Тема завдання

Науковий керівник

1

Герасимчук Олександра Русланівна

РАФ-м-17

Методы изучения лирических произведений (в контексте художественно-литературных направлений)

доцент, кандидат філологічних наук

Дудніков М.О.

2

Гутовець Регіна Ігорівна

РАФ-м-17

Методические особенности изучения творчества И.С. Тургенева в школе

доцент, кандидат філологічних наук

Мохначова О.В.

3

Павлухіна Марина Олександрівна

РАФ-м-17

Роль внеклассного чтения в литературном образовании школьников (на материале сборника Н.В. Гоголя «Петербургские повести»)

старший викладач Михальченко Т.В.

4

Україна Марія Вадимівна

РАФ-м-17

Современные методы изучения эпического произведения на уроках литературы

доцент, кандидат філологічних наук

Мохначова О.В.

5

Дерлюк Алла Сергіївна

ЗРМЛ-м-17

Методика изучения эпических произведений на уроках литературы

доцент, кандидат педагогічних наук Мещерякова Н.П.

6

Ярохно Аліна Юріївна

ЗРМЛ-м-17

Особенности изучения современной литературы в старших классах

доцент, кандидат філологічних наук

Дудніков М.О.

Результати державної атестації:

  1. Герасимчук Олександра Русланівна – відмінно А 90.
  2. Гутовець Регіна Ігорівна – задовільно D 61.
  3. Павлухіна Марина Олександрівна – задовільно D 61.
  4. Україна Марія Вадимівна – задовільно Е 50.
  5. Дерлюк Алла Сергіївна – відмінно А 90.
  6. Ярохно Аліна Юріївна – добре В 85.

Студенти магістратури денної форми навчання: Олександра Русланівна Герасимчук, Регіна Ігорівна Гутовець, Марина Олександрівна Павлухіна, Марія Вадимівна Україна – отримали кваліфікацію: магістр освіти (мова і література російська, англійська), вчитель мови (російської, англійської) та зарубіжної літератури.

Студенти магістратури заочної форми навчання: Алла Сергіївна Дерлюк, Аліна Юріївна Ярохно – отримали кваліфікацію: магістр освіти (мова і література російська), вчитель мови російської і зарубіжної літератури.

Від щирого серця вітаємо наших випускників і зичимо їх творчої наснаги, духовного, інтелектуального та кар’єрного зростання, гарних учнів і всього самого найкращого в їхньому житті.

Члени кафедри  російської філології та зарубіжної літератури

 

0-02-04-0b6ce0442c1937573423dbb7368e0dcc56b673946918a4ac96a651667d35c6d6_74878b3e.jpg0-02-05-ab9ddf3146cc90e1928bab9201cd1c781e87069fa053b6f54ec390201ab16234_1dc3c87e.jpg0-02-05-2cb0ca532bcffade941e6b99480b93a5d90edf1cff782ecff30f4fe7bf80420d_7260e56.jpg0-02-04-f2282f33461068ad6c53039d86f6b08aea39de51db732b942daf8067970a685f_25f5c319.jpg0-02-04-e43d4930c99500cf05a4310cc80235f28ae843ef556723bec1dfe30084727fab_ec4ff7e2.jpg0-02-04-dc2fa376c87c5dc3e74515be505a5a4f61059c5d4316ce444f7a1d2dc36e8aa8_a9e51883.jpg0-02-04-d8973106f86f70bbd48dd6736c282f71ed54ca0f7dccf54144a605c49a58b6f1_4815ea0e.jpg0-02-04-d08a67286c3af32fe32c8c0ba649c8a3ffb32ddebf5e24254565e2e755ee814b_f96560c5.jpg0-02-04-c1911ad632fc962988d9866cc04ec69a885f57ae78418ddff1dcce2c3688ac46_8966bb4e.jpg0-02-04-c22b722281cb6ebb54a69f6cf503af4db81720bb379994b2f1ca2dd8e8691567_403d1e0a.jpg0-02-04-c8a3fd2bdea625d630b30f748c5c6af746653f9d4b3cf7d61d8472301b2d9f3f_f5455ab8.jpg0-02-04-bf2ff396c36360062f9b3339f334ed229ca1138a57cd7349c3a7cc878f0a18cf_72ea6984.jpg0-02-04-aae38802763d3f2fdf02da117baebc5fb0f8b0ecee2e7c9e142b6884cd2bd2ee_f15b5a6.jpg0-02-04-5311202fc5213ad3545f8aad924e4208becd479ff900d67965ac4e37051e8be1_9b613888.jpg0-02-04-948195d10fdbfbfdc4e77a1ce203f897431a98e11c7f3a442714a8cd13b08871_ed413214.jpg0-02-04-4210b7d51b0a8179331f296067c058fd5df99b5d5c52123c8eed579402eea4d9_29e08a6b.jpg0-02-04-3786f107b8ef348cbdc3973fa48da83cd451cbb802307610bd9985e18a8f15e7_231fcdff.jpg0-02-04-530f452141616f6689f7a5a97b5d9abdd7bce739b44d3f91733c44e5f7c8ca83_47302aa4.jpg0-02-04-93bfb79256b3190e9a366ab591fa31020d2675968a419e3162e689ba622c92f6_19109257.jpg0-02-04-37f2f69a2dff086fa0897463c797937de3749e7e2aa0dca84ee019d3b057d1f6_14cfce4f.jpg0-02-04-18df0df811a1c5aca1a54efb5a6674f228dd3d6cc0543ef4c1bac7742d9cdefc_3892fdde.jpg0-02-04-6a55d937b72cdb5d1eb6fbd2de313fbec8a1c57076d10c96497144e19f904354_b39d48df.jpg0-02-04-4dfa9fa880720bfc32a2259eab7d2c8a0d5955c04ed2f3c399f978b9b6d0de25_9e37cda6.jpg0-02-04-3fd5dbf773baf6bd4ff03be3c7b68d2999401b5dcab62f7ee74491c03d4ba7f0_798fb4fd.jpg0-02-04-3bf7eee78481b9966a5911b54f359d91516de99b0c3c4eeab22bb9bd24896b65_86ef7c75.jpg

6540

22-23 листопада 2018 року відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція для студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми слов'янської філології». За результатами проведення підготовлено «Програму» і «Матеріали інтернет-конференції».

Обкладинка (програма)

Програма конференції

Обкладинка (матеріали)

Матеріали конференції

 

 

6399
24 травня о 12.00 в аудиторії 104 гуманітарного корпусу студенти групи РАФ-14 разом із викладачами кафедри російської філології та зарубіжної літератури О.Б.Каневською і О.І.Гамалі відзначили День слов'янської писемності у літературній вітальні. Під час заходу студенти презентували власні проекти, присвячені авторській пісні, а також прозвучали вірші та пісні видатних бардів: О.Галича, В.Висоцького, Б.Окуджави, Ю.Візбора, Н.Матвеєвої, В.Доліної та ін.
1
2
 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5061
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31