Кафедра туризму та економіки
Факультет географії, туризму та історії

У складі кафедри працює 10 осіб:

  1. Казаков Володимир Леонідович - кандидат географічних наук, доцент, зав. кафедри
  2. Остапчук Ірина Олександрівна - кандидат географічних наук, доцент
  3. Пацюк Вікторія Сергіївна - кандидат географічних наук, доцент
  4. Бондаренко Лариса Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент
  5. Коровіна Олена Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент
  6. Шиян Дар'я Валеріївна - кандидат географічних наук, доцент
  7. Матіщук Олександр Анатолійович - кандидат геологічних наук, ст. викладач
  8. Братченко Людмила Євгенівна - економіст, ст. викладач
  9. Петрова Альона Анатоліївна - аспірант, асистент
  10. Семьонова Валентина Андріївна - ст. лаборант
kazakov

КАЗАКОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ.

Кандидат географічних наук, доцент, завідуючий кафедрою.

Закінчив географічний факультет КДПУ у 1993 р. На кафедрі працює з 1993 року. У 1996 р. закінчив аспірантуру Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, захистив кандидатську дисертацію на тему "Геоекологічний аналіз  території Кривбасу" у 1997 році. Краєзнавець. Голова ГО "Кривбастур - туристичний центр Кривого Рогу". Наукові інтереси: промисловий туризм, екскурсійна діяльність, індустріальна спадщина, краєзнавство.

Викладає курси:  "Основи екскурсійної діяльності", "Методика підготовки та проведення екскурсій", "Індустріальний туризм", "Туристичне краєзнавство", "Краєзнавство", "Основи екскурсійної справи". 

Опубліковано понад 180 наукових праць.

ostap ОСТАПЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА.

Кандидат географічних з 2010 року, доцент. Закінчила географічний факультет КДПУ у 2002 р. На кафедрі працює з 2002 р.

Закінчила аспірантуру Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Оцінка геоекологічних ризиків Криворізького природно-господарського району". Викладає курси: "Екологія та екологічний туризм", "Туристичне країнознавство", "Рекреаційні комплекси Світу", "Спеціалізований туризм", "Основи рекреалогії та курортології".

Наукові інтереси: екологічний туризм, краєзнавство, екскурсійна справа, туроперейтинг,  сталий розвиток промислових регіонів, організація і проведення екологічних екскурсій.

Опубліковано понад 50 наукових праць.

vika pacyk

ПАЦЮК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА.

Кандидат географічних наук з 2011 року, доцент. Закінчила географічний факультет КДПУ у 2006 р. На кафедрі працює з 2006 р.

Закінчила аспірантуру при Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка. Тема кандитатської дисертації "Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя". Захистила дисертацію у 2011 р.

Викладає курси: "Туристичні ресурси Світу і України", "Основи туризмознавства", "Географія туризму", "Індустріальний туризм", "Основи туристичної діяльності", "Туристичні ресурси України", "Туроперейтинг".

Учасник кількох міжнародних конференцій з очною участю з проблем промислового туризму (Іспанія, Франція, Румунія, Польща). 

Наукові інтереси: промисловий туризм, розвиток туристичної галузі господарства Кривого Рогу, туристичні ресурси України та Світу

Опубліковано понад 80 наукових праць

 Баюра

БАЮРА ВАДИМ ІВАНОВИЧ

Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. У 2007 році захистила дисертацію на тему "Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку".

Викладає курси: "Економіка", "Бухгалтерський облік та аудит", "Економіка підприємств ресторанно-готельного бізнесу".

Наукові інтереси: фінансові інвестиції, управління банківськими ризиками, фінансування туристичної галузі, фінансова грамотність.

Опубліковано понад 70 наукових праць.

 Коровина КОРОВІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". У 2013 році захистила дисертацію на тему: "«Управління життєвим циклом підприємства»".

Викладає курси: "Економічна теорія", "Маркетинг у туризмі", "Економіка підприємств", "Менеджмент організацій", "Маркетинг".

Наукові інтереси: стратегічне управління підприємствами, інноваційні підходи в управлінні підприємством, організаційне забезпечення підприємницької діяльності, економічна діагностика підприємств.

Опубліковано понад 60 наукових праць.

 unnamed.jpg ШИЯН ДАР'Я ВАЛЕРІЇВНА.

Кандидат географічних наук з 2012 року, доцент.

Закінчила фізико-математичний факультет КДПУ у 2001 році, Криворізький економічний інститут КНЕУ у 2005 році за спеціальністю "Економіка підприємств".

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону".

Викладає курси: "Основи туристичних подорожей", "Географія туризму", "Історія туризму", "Основи туризмознавства", "Регіональна економіка", "Міжнародний туризм", "Менеджмент у туризмі".

Наукові інтереси: туристичні ресурси України та Світу, медикоекологічні проблеми Кривого Рогу.

Опубліковано понад 40 наукових праць.

 matishuk alexandr МАТІЩУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ.

Кандидат геологічних наук, старший викладач. Закінчив географічний факультет КДПУ у 2009 р. На кафедрі працює з 2010 р.

Викладає курси: "Основи туристичної даяльності", "Основи спортивного туризму", "Спеціалізовані види спортивного туризму", "Спортивне орієнтування", "Методика організації спортивно-туристичної роботи у ЗО".

У 2018 році захистив дисертацію на тему: "Палеогеографія та особливості стратифікації протерозойських конгломератовміщуючих товщ Криворізької структури".

Наукові інтереси: туристичні ресурси України, геологія Кривбасу, спортивний туризм.

Опубліковано понад 20 наукових праць.

 

 Братченко БРАТЧЕНКО ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІЇВНА

Економіст, старший викладач. Закінчила Криворізький технічний університет та Дніпропетровський інститут технічної творчості та патентознавства. Працює над темою кандидатської дисертації "Система контролінгу як невідємний елемент антикризового управління підприємством".

Викладає курси: "Економіка", "Регіональна та макроекономіка", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Методика навчання економіки", "Фінанси і економіка підприємств", "Облік і аудит", "Основи підприєницької діяльності".

Наукові інтереси: економіка підприємства, управління підприємством, макроекономічні проблеми суспільства.

Опубліковано понад 60 наукових праць.

 IMG 4185 ПЕТРОВА АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА.

Асистент, аспірант. Закінчила географічний факультет КДПУ. На кафедрі працює з 2018 р.

Викладає курси: "Основи туризмознавства", "Організація анімаційної діяльності", "Реклама у туризмі".

Наукові інтереси: професійна освіта у галузі туризму.

Опубліковано 5 наукових праць.
 Семенова

СЕМЬОНОВА ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА

Старший лаборант. 

Закінчила географічний факультет КДПУ у 2009 р.

Працювала педагогом в центрі раннього розвитку «Ніка» та у центрі розвитку «SMARTUM».

Учасник тренінгів і семінарів з діагностики та психокорекції дітей.

 

 

 

1222
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша