Кафедра туризму та економіки
Факультет географії, туризму та історії

Викладання дисципліни «Маркетинг та реклама» підійшло до свого фіналу. Курс прослухали 47 студентів 3 курсу майже всіх факультетів педагогічного університету, а саме спеціальностей: Бхск-19, БП-19, БХ-19, ФК-19-1, ХХК-19, ГОЕ-19, ІП-19, І-19, ІНМ-19, МІ-19, ФМ-19, СМК-19, ПНП-19, ПНІ-19,  СП-19, ПСО-19, ПЛП-19, УПФ-19, УФР-19, УАФ-19, НАФ-19, ПНА-19.

Це вибіркова дисципліна загальноуніверситетської категорії, яка читалася у 5-му семестрі 2021/2022 навчального року уперше. Розробник навчального курсу та викладач дисципліни "Маркетинг та реклама" - Олена Коровіна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та економіки КДПУ.

Студенти отримали розуміння щодо ролі маркетингу в сучасній економіці та ознайомилися з інструментами маркетингових комунікацій, зокрема видами реклами, які доцільно використати для досягнення бажаних результатів. Якщо раніше маркетинг розглядали як один з видів управлінської діяльності, як проміжну ланку в організації для підтримання збуту, то в умовах сьогодення маркетинг становиться самостійною структурою на ринку в ланцюжку «попит, пропозиція та збут», а, також, й самостійним видом бізнесу. Розуміння підходів формування попиту та пропозиції і успішна реалізація товарів та послуг на ринку формують базу для ефективного розвитку економіки країни.

Метою вивчення дисципліни є отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо ведення маркетингової діяльності підприємництва  та використання інструментів маркетингу для успішного просування на ринку;  розробки реклами та формування бюджету в маркетинговій діяльності, зокрема, також в інтернет-маркетингу.

У результаті опанування навчальної дисципліни проаналізовано концепції маркетингу та комплекс маркетингу, що дозволяє зрозуміти як формується попит і пропозиція, на що звертається увага при створенні продукту або послуги, які складові задіяти, щоб впливати на  споживацьку поведінку. Розглянуто підходи та засоби проведення аналізу маркетингового середовища та види маркетингу при формуванні моделі поведінки індивідуального споживача і механізму споживацького сприйняття потреби. Проаналізовано види інструментів маркетингових комунікацій зі споживачами для отримання бажаного результату, зокрема вивчалися підходи та рекомендації створення реклами та формування бюджету. Розглянуто особливості використання інтернет-маркетингу.

Незважаючи на те, що наявна кількість годин вивчення курсу «Маркетинг та реклама» не дають повністю охопити всю інформацію стосовно використання маркетингу та інтернет-маркетингу в просуванні підприємництва на ринку, а дистанційне навчання обмежило формування практичних навичок використання інструментів маркетингу, здобувачі, в цілому показали великий інтерес та зацікавленість до цього курсу. Це підтверджується присутністю студентів різних спеціальностей на всіх лекційних та практичних заняттях в обсязі 80-90%.

Також наведено результати анкетування щодо якості подачі матеріалу за курсом. На питання «оцініть ставлення до дисципліни «Маркетинг та реклама» за критерієм «Очікування та реальність» респонденти відповіли, що: 1) дізналась (-вся) багато нового матеріалу, повністю задоволена (ий) отриманою інформацією; 2) потрібний курс, хотілось би ще більше узнати інформації про маркетинг та інтернет-маркетинг; 3)  отримала (в) необхідні знання, мені достатньо.

Негативних відгуків немає.

За оцінкою «цікавість та корисність матеріалу» респонденти відповіли: 1) цікава і корисна, хотілося б ще отримати більше знань і практичних навичок; 2) дуже цікава, отримала задоволення.

Студенти також поділилися своїми враженнями, зауваженнями та пропозиціями:

- Дуже задоволена курсом, отримала багато нових знань, хотілося б більше часів на вивчення предмету;

- Дуже актуальна інформація. Сподобався виклад матеріалу, все чітко і зрозуміло;

- Мені сподобалася дисципліна особливо практичні завдання. Дуже вдячна викладачу за гарну та змістовну інформацію. Я би хотіла продовжити вивчення, прикро, що  на курс відведено мало часу;

- Все сподобалось! Я дізналася багато нового, на лекціях та практичних заняттях немає коли сумувати, вже з першого заняття стало зрозуміло, що викладач є висококваліфікованим фахівцем та небайдужою людиною до студентів;

- Дуже цікавий та змістовний модуль, отримано багато нових знань, хотілось би більш детальніше дізнатись про всі підводні течії цієї дисцепліни, так як зараз для деяких професій це актуальна і різноманітна тема. Де є забагато питань, адже ми переходимо в час новітніх технологій онлайн режиму де є місце рекламі, і не просто рекламі а та яка повинна працювати! ;

- Дякую! За дуже цікавий та пізнавальний курс, я отримала багато корисної інформації, навчилася створювати різні рекламні концепції, вирішувати маркетингові завдання,отримала велике задоволення від кожного заняття.

На питання «Порекомендували б іншим студентам вивчення курсу «Маркетинг та реклама»?, респонденти відповіли:  1) Так!; 2) Я би порекомендував працювати різним курсам в університеті, працювати з цією дисципліною, не тільки на 3 курсі, а й на 2-ому; 3) Так, тому що для більшості професій це актуально, навіть викладачу тепер треба вміти зарекомендувати себе в онлайн режимі, а значить подати якісну рекламу!; 4) Так я б порекомендувала цей курс, адже зараз це дуже актуальний напрямок. Маркетинг можна зустріти у всіх сферах життя. Заходячи в магазин ми стаємо під приціл маркетологів, тому через брак знань ми можемо навіть зробити покупку, яку не планували, тому я вважаю варто вивчати маркетинг для розширення кругозору або навіть для того, щоб застосовувати в майбутній професії.

Дуже приємно, що молодь серйозно підходить до планування свого майбутнього і розуміє, що отримання нових знань, особливо у сфері маркетингу нададуть їм у житті конкурентну перевагу і можливість відкривати власну справу або бути конкурентоспроможними в будь-якій сфері життя. 

Результатом вивчення дисципліни є розробка маркетингового плану власної справи, що дозволяє орієнтуватися у конкурентному зовнішньому середовищі, правильно оцінювати свої можливості, та використовувати маркетингові інструменти просування бізнесу цільовій аудиторії або споживачам. Нижче наведено приклади презентацій студентів щодо відкриття власної справи з використанням власного логотипу: 

1 2
3 4

 Олена Коровіна, к.е.н., доцент.

18014

У 5-му семестрі студенти всіх спеціальностей та факультетів проходили навчання за однією з дисциплін, яку вільно вибирали ще навесні попереднього 2020/2021 навчального року. Від кафедри туризму та економіки на вибір студентам були запропоновані 3 різнопланові дисципліни, однією з яких був курс "Активний Туризм". На цю дисципліну записалися студенти факультетів географії, туризму та історії, української філології, дошкільної та технологічної освіти.  

Метою даного курсу було формування у здобувачів знань і вмінь щодо активних видів туризму, а саме: туристичні ресурси світу та України з пішохідного, гірського, велосипедного та водного туризму; різновиди туристичного спорядження; особливості організації та проведення туристичних походів, вибір маршруту; формування меню та кошторису походу; організація безпеки в поході. Курс був покликаний залучити якомога більшу кількість студентів до активного відпочинку на природі.

У результаті опанування навчальної дисципліни ми проаналізували пропозиції туристичних походів з різних видів туризму у турклубах України. Ознайомились із найпопулярнішими регіонами світу для організації походів з різних видів туризму (світові та транс’європейські пішохідні стежки, проект «Сім вершин», найекстремальніші скельні ділянки світу, найкращі місця для лижного туризму тощо). Розглянули різновиди та практичне застосування спеціального туристичного спорядження, що використовується в поході. Ознайомились із тактикою та технікою подолання природних перешкод під час подорожі; змістом та методикою роботи з туристичними картами; способами орієнтування на місцевості.

Отримали навички формування «нитки маршруту»; складання меню та кошторису походу; користування спеціальним туристичним спорядженням.

На жаль дистанційне навчання частково обмежило формування практичних навичок у слухачів курсу, але, не зважаючи на вимушені незручності, здобувачі залишились цілком задоволені дисципліною.

Нижче наведено результати анкетування щодо якості подачі матеріалу за курсом:

На питання «Оцініть своє ставлення до дисципліни за принципом "Очікування та реальність" – 100% відповіли, що дізнались багато нового та цікавого матеріалу. Окремі слухачі очікували отримати більше практичних навичок, які б знадобились у поході, а для декого дисципліна виявилась загалом цікавою, але чогось не вистачало…

1

Оцінка цікавості та корисності курсу за 10-ти бальною шкалою продемонструвала бажання більшості здобувачів піти все ж таки у похід найближчим часом. Що і було основною метою курсу – залучити студентство до активних подорожей.

 

2

Слід також зазначити, що викладення матеріалу було доповнено фото, реальними прикладами та ситуаціями з походів викладачів кафедри, що підтверджує їх багатий практичний досвід та експертність у галузі активного туризму.

3

Також студенти поділились своїми враженнями, зауваженнями та пропозиціями щодо дисципліни «Активний туризм»:

⁕ ⁕ ⁕

Зауважень у мене немає, теми всі були розкриті. Все, чого очікувала, дізналась, навіть більше. Курс був цікавим, найбільш мені сподобалось, що викладач приводила приклади з власноих походів.

⁕ ⁕ ⁕

Оскільки ця дисципліна є додатковою і дуже пов'язана з основними дисциплінами, я отримала багато корисних знань, які доповнюють основні знання з подібних дисциплін. Курс був цікавий, добре поданий. На жаль, лише один семестр ((

⁕ ⁕ ⁕

Курс цілком мені сподобався, дуже цікава дисципліна. Також сподобався викладач, і те, як викладач говорить про свій власний досвід. Також цікаво слухати різні розповіді з походів. Я обожнюю такі дисципліни які дуже тісно пов'язані з туризмом, а активний туризм є таким. Тому, наступного літа, я дуже хочу у Карпати, щоб вийти на Говерлу, хоч це і не велика гора, але буде моя перша. Тому дисципліною та викладачем я дуже задоволена)

⁕ ⁕ ⁕

У результаті вивчення навчальної дисципліни, для мене залишилися не розкритими такі цілі даної дисципліни (що ми повинні вміти): - в’язати туристичні вузли; - працювати та читати спеціальні туристичні карти; - користуватися різними способами орієнтування на місцевості, орієнтуватися за заданою картою. Можливо, це пов'язано з карантином, а якби ми вчилися очно, то все вищеперераховане ми б вміли робити. Але, не зважаючи на все, я хочу сказати Вам ДЯКУЮ! Все було дуже цікаво)

⁕ ⁕ ⁕

Дуже цікаво було слухати історії з походів, про власний досвід в подорожах.

⁕ ⁕ ⁕

Мені дуже сподобався цей курс. Він був інформативним та зрозумілим. Викладач все дуже чітко пояснює. Я вважаю, що ті навички які здобувала протягом семестру стануть у нагоді в походах.

⁕ ⁕ ⁕

Все було класно.

⁕ ⁕ ⁕

Курс очень интересный, преподаватель справилась на 1000 из 100, также понравились практические задание они не слишком тяжёлые и понятные. В целом очень рекомендую этот курс и этого преподавателя.

⁕ ⁕ ⁕

Дуже приємний викладач та цікава дисципліна.

⁕ ⁕ ⁕

Дуже сподобалася ця дисципліна, можна б було ввести цю дисципліну на весь навчальний рік.

⁕ ⁕ ⁕

Трохи схожа дисципліна з дисципліною «спортивний туризм», можливо було б добре поєднати 2 предмета в один, а так, зауважень нема.

⁕ ⁕ ⁕

4

 

 

17837

Для спеціальності 242 Туризм

Туристичне краєзнавство Робоча програма                             Силабус
Промисловий туризм Робоча програма Силабус
Основи туризмознавства                    Робоча програма Силабус 
Географія туризму Робоча програма Силабус
Основи туризмознавства Робоча програма Силабус
Екологія та екологічний туризм Робоча програма Силабус
Основи курортології Робоча програма Силабус 
Історія туризму Робоча програма Силабус 
Туристичне країнознавство Робоча програма Силабус
Туристичні ресурси України Робоча програма Силабус
 Рекреологія і рекреаційні комплекси  Робоча програма  Силабус
Рекреаційні комплекси світу Робоча програма Силабус                                              
Організація екскурсійної діяльності Робоча програма Силабус
Регіональна економіка Робоча програма Силабус
Туроперейтинг Робоча програма Силабус
Міжнародний туризм Робоча програма Силабус
Спеціалізований туризм Робоча програма Силабус
Організація туристичних подорожей Робоча програма Силабус 
Рекреалогія Робоча програма Силабус
Організація анімаційної діяльності Робоча програма Силабус
Реклама в туризмі Робоча програма Силабус
Дитячий туризм Робоча програма Силабус
Індустріальний туризм Робоча програма Силабус
Менеджмент у туризмі Робоча програма Силабус
Економічна теорія Робоча програма Силабус
Маркетинг у туризмі Робоча програма Силабус
Менеджмент організацій Робоча програма Силабус
Економіка підприємств Робоча програма Силабус
Маркетинг Робоча програма Силабус
Облік і аудит Робоча програма Силабус
Основи підприємницької діяльності Робоча програма Силабус
Спортивний туризм Робоча програма Силабус
Виробнича практика в турагенстві Робоча програма Силабус
Навчальна практика в турагенстві Робоча програма Силабус
Навчальна практика зі спортивного туризму Робоча програма Силабус
Навчальна практика "Вступ до фаху" Робоча програма Силабус
Навчальна практика з екскурсійної справи Робоча програма Силабус

                       Для спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

Навчальна дисципліна Робоча програма Силабус
Основи туристичної діяльності Робоча програма
Силабус
Краєзнавство Робоча програма Силабус
Екскурсознавство Робоча програма Силабус
Основи економічних знань Робоча програма Силабус
Маркетинг і менеджмент Робоча програма Силабус
Макроекономіка Робоча програма Силабус
Мікроекономіка Робоча програма Силабус
Основи підприємницької діяльності Робоча програма Силабус
Методика навчання економіки Робоча програма

Силабус

Навчальна практика туристична Робоча програма Силабус
Навчальна практика з краєзнавства Робоча програма Силабус

                         Для спеціальності 015 Професійна освіта

  Навчальна дисципліна                  

  Робоча програма                                 

                                            Силабус
Основи туризмознавства  Робоча програма  Силабус
Основи рекреалогії та курортології  Робоча програма  Силабус
Основи економічних знань  Робоча програма  Силабус
Економіка підприємства і маркетинг у ГРБ  Робоча програма  Силабус
Економіка  Робоча програма  Силабус
     
     

                                      Для спеціальності 022 Дизайн

Навчальна дисципліна  Робоча програма  Силабус
Маркетинг і менеджмент  Робоча програма Силабус 
Економіка  Робоча програма  Силабус

                                  Для спеціальності 054 Соціологія

Навчальна дисципліна Робоча програма Силабус
Економіка Робоча програма Силабус 

 

   
     
     

 

                                          Для усіх спеціальностей

Навчальна дисципліна Робоча програма Силабус
Економіка Робоча програма  Силабус
Економіка для (ДГ, ДО, ДС, ОМ, УПФ, УФР, УІФ, УАФ-20)   Силабус
Економіка для ДТО (ДВП, ДВ-20_ ЗПП-19, ЗСП-19,ЗПСО-19,ЗПТ-19)    Силабус
Активний туризм Робоча прогрма Силабус

 

                 Для спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

     
Основи спортивного туризму Робоча програма Силабус
Спеціалізовані види спортивного туризму Робоча програма Силабус
Спортивно-туристичні ресурси Робоча програма Силабус
     
     
     
Виробнича практика у ЦТКЕУМ Робоча програма Силабус
Навчальна практика зі спортивного туризму Робоча програма Силабус
     

Програми підсумкових атестацій

 Комплексний екзамен із основ краєзнавчо-туристичної роботи  Робоча програма
 Комплексний туризм із спортивного туризму  Робоча програма
 Комплексний екзамен із географії та організації туризму  Робоча програма
14490
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31