Кафедра туризму та економіки
Факультет географії, туризму та історії

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ у ІІ сем 2022-23н.р.

ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ТУРИЗМУ ТА ЕКОНОМІКИ

 

№ П.І.Б.

Дні тижня

Час

Аудиторія

1.Романюк Ірина Анатоліївна

середа

14.20

дистанційно

2. Пацюк

Вікторія Сергіївна

Вівторок (чис)

14.20

дистанційно

3. Шиян

Даря Валеріївна

п’ятниця

14.20

дистанційно

4. Остапчук

Ірина Олександрівна

понеділок

14.20

дистанційно

5. Коровіна

Олена Володимирівна

середа

14.20

дистанційно

6. Матіщук

Олександр Анатолійович

середа

14.20

дистанційно

7. Братченко

Людмила Євгеніївна

Четвер (знам)

14.20-15.40

дистанційно

22238

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

«АКТИВНИЙ ТУРИЗМ»

Шановний студенте!

Це програма від викладачів кафедри, практиків в організації та проведенні різних активних турів та подорожей. Викладачі дисциплін сертифікатної програми – інструктори, гіди та організатори в галузі активного туризму – Олександр Матіщук, Володимир Казаков, Вікторія Пацюк, Дар’я Шиян.

Гід з активного туризму – це людина, яка цікаво і професійно організовує і проводе активні подорожі і тури. Це досить затребувана професія у країнах з гарною ресурсною базою для занять активним туризмом. Гід з активного туризму організовує екстремальні мандрівки і забезпечує яскраві емоції, пригоди, пізнання.

Запропонована Вам до вільного вибору сертифікатна програма «Активний туризм» є логічним доповненням до освітньої програми спеціальності 242 «Туризм». Бакалаври туризму – це фахівці, які можуть працювати у сфері активного туризму – розробляти активні тури і подорожі, організовувати їх, безпечно проводити, як Україною та Закордонням. Тому кожного студента має цікавити питання – як стати не просто бакалавром з туризму, а й різноплановим професіоналом у сфері туризму?

Запропонована сертифікатна програма спрямована на поглиблення знань і умінь у студентів для роботи туристичними гідами у бізнес сфері з активного туризму. Навчаючись за цією сертифікатною програмою, кожен зможе реалізувати себе у сфері активних мандрівок і відкрити нові захоплюючі і екстремальні можливості для розвитку власної справи у будь-якому куточку України та Світу.

Навчальні курси за сертифікатною програмою «Активний туризм» спрямовані на опанування студентами наступних знань і вмінь: розробка активних турів і активних подорожей, техніка роботи гіда, вміння працювати і застосовувати спеціальне туристичне спорядження, надання долікарської допомоги під час подорожей, економічні форми і принципи діяльності суб’єктів туристичного ринку.

За сертифікатною програмою «Активний туризм» студентам пропонується вивчити 7 дисциплін:

1. Спортивне орієнтування та квести (3,0 кредити);

2. Екстремальний туризм (трекінг, трейли, гірський, скелелазіння, водний, велосипедний, спелео, альпінізм та ін.) (11,0 кредитів);

3. Методика підготовки туристичних гідів та інструкторів з активного туризму (3,0 кредити);

4. Географія ресурсів для активного туризму (3,0 кредити);

5. Менеджмент і маркетинг у активному туризмі (5,0 кредитів);

6. Долікарська допомога в активному туризмі (3,0 кредити);

7. Економіка підприємств з активного туризму (4,0 кредити).

Розкриємо короткий зміст кожної навчальної дисципліни.

1. Спортивне орієнтування та квести. Дисципліна має практичне значення, навчити студентів застосовувати різні засоби і методи орієнтування в природніх умовах при проведені активних турів та подорожей. Орієнтуватися та прокладати маршрути під час мандрівок за допомогою карти і компаса, та GPS навігатора. Як можна використати природні і штучні об’єкти для орієнтування на місцевості. Розробка, організація та проведення різноманітних трейл забігів і квестів.

2. Екстремальний туризм (трекінг, трейли, гірський, скелелазіння, водний, велосипедний, спелео, альпінізм та ін.). Найбільш об’ємна дисципліна, мета якої, ознайомити студентів з різноманітною кількістю екстремальних видів туризму. Ознайомити студентів з найпопулярнішими видами екстремального туризму, які практикуються в Україні і світі. Навчити студентів користуватися різноманітним туристичним спорядженням, яке може знадобитися при організації активних подорожей, а саме: карабінами, мотузками, страхувальними і спусковими пристроями та ін.

3. Методика підготовки туристичних гідів та інструкторів з активного туризму. Розкриватиметься зміст поняття «туристичний гід з активного туризму», якими компетентностями він має володіти, які повинен мати знання і вміння, щоб безпечно організовувати подорожі та тури з активного туризму. Чим відрізняється «туристичний гід» від «інструктора» – знання, уміння, специфіка роботи.

4. Географія ресурсів для активного туризму. Після засвоєння даної дисципліни, студенти будуть орієнтуватися в потенціалі природних ресурсів України і світу, які можна використовувати для активного туризму. А саме, які частини України та світу більш краще придатні, а які гірше, для організації та проведення активних подорожей та турів.

5. Менеджмент і маркетинг у активному туризмі. Вивчення цієї дисципліни студентами, дозволить ознайомитись із сутністю і принципами реклами турів і подорожей з активного туризму, його позиціонування та просування на ринку послуг з активного туризму. Другим модулем стане вивчення теорії і практики управляння під час активних турів та подорожей, керування різними типами туристичних підприємств – туристичне агентство, туристичний клуб, секція з активного туризму у спортивному клубі та ін.

6. Долікарська допомога в активному туризмі. Дисципліна матиме практичне значення, студентів буде ознайомлено з медичним забезпеченням подорожей, медичною аптечкою туриста, хвороби та травми, які можуть виникнути під час мандрівок. Будуть сформовані практичні навички надання першої медичної допомоги в екстремальних умовах. Види пов’язок. Техніка організації переносу постраждалого.

7. Економіка підприємств з активного туризму. У цьому курсі буде розглянута: сутність економіки підприємств з організації активних подорожей, професійних громадських організацій гідів і ФОПів гідів, які працюють у напрямку активного туризму. Ви дізнаєтеся про всі основні економічні і правові засади бізнесу в туристичній справі гідів активного туризму: види економічної діяльності і професія туристичного гіда, система оподаткування, бухгалтерія діяльності гідів, принципи оплати праці гіда.

Обирай сертифікатну програму «Активний туризм»!

Сертифікатна програма Активний туризм

20585

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ СЕРВІС»

Шановний студенте!

Запропонована вам до вільного вибору сертифікатна програма «Готельно-ресторанний сервіс» є логічним доповненням до освітньої програми спеціальності 242 «Туризм».

Бакалаври туризму – це фахівці, які можуть організовувати як туристичні подорожі, так і комплексно здійснювати туристичне обслуговування, працювати в готельно-ресторанному бізнесі, здійснювати формування, просування, реалізацію та організацію споживання готельних та ресторанних послуг.

Якщо студента цікавить питання – як розширити свої знання бакалавра з туризму, набути практичних знань і додатково стати фахівцем з організації готельно-ресторанного бізнесу, в цьому йому допоможе запропонована кафедрою сертифікатна програма, спрямована на поглиблення знань і умінь у сфері готельного та ресторанного бізнесу.

Навчаючись за цією сертифікатною програмою, студент отримає можливість працювати у сфері гостинності, в місцях розміщення (готелях, туристичних комплексах та ін.), стати фахівцем готельно-ресторанної справи.

Навчальні курси за сертифікатною програмою «Готельно-ресторанний сервіс» спрямовані на опанування студентами наступних знань: основних положень законодавства; національних і міжнародних стандартів, що регламентують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; розроблення, просування, реалізація та організація споживання готельних та ресторанних послуг для різних сегментів споживачів; впровадження нових послуг (продукції) з використанням інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів; економіка та підприємницька діяльність у сфері гостинності та харчування.

За сертифікатної програмою «Готельно-ресторанний сервіс» студентам пропонується вивчити 7 дисциплін:

1. Гастротуризм (3,0 кредити);

2. Організація послуг харчування, обслуговування в готелях і туристичних комплексах (11,0 кредитів);

3. Стандартизація послуг у готельній і ресторанній справі (3,0 кредити);

4. Менеджмент і маркетинг у готельно-ресторанній справі (3,0 кредитів);

5. Підприємницька діяльність в сфері гостинності та харчування (5,0 кредитів);

6. Географія індустрії гостинності та харчування (3,0 кредити);

7. Економіка готельного і ресторанного господарства (4,0 кредити).

Розкриємо короткий зміст кожної навчальної дисципліни.

1. Гастротуризм

Вивчення цієї дисципліни дозволить студентами ознайомитись з історичними особливостями гастротуризму різних народів світу; з класифікацією та принципами організації гастрономічних турів; сучасними тенденціями розвитку гастрономічного туризму у світі та Україні.

2. Організація послуг харчування, обслуговування в готелях і туристичних комплексах

Організація послуг харчування відіграє особливу роль і набуває специфічних рис в туристичній діяльності. Важливими питаннями даної дисципліни будуть сутність поняття і види послуг харчування; організація харчування туристів; характеристика типів закладів ресторанного господарства, що притаманні туристичній діяльності; мережі закладів ресторанного господарства та їх розвиток у світі та Україні.

Другою частиною курсу передбачене ознайомлення студентів з історією розвитку світового готельного господарства та характеристикою його сучасного стану у світі та Україні; організаційними та технологічними процесами обслуговування туристів в готелях і туристських комплексах; класифікацією та типізацією засобів розміщення; діяльністю та структурою служб готельного підприємства; основними видами готельної документації та наданням додаткових послуг у закладах розміщення.

3. Стандартизація послуг у готельній та ресторанній справі

Тут мова піде про стандартизацію готельних послуг та ресторанної продукції; класифікацію стандартів; технічні регламенти та технічні умови; нормативні документи системи сертифікації та стандартизації, що використовують у своїй діяльності готельні та ресторанні підприємства.

4. Менеджмент і маркетинг у готельно-ресторанній справі

Ця дисципліна дасть відповіді на питання організації, функціонування, управління та ефективну діяльність готельного і ресторанного бізнесу. Студент дізнається про технології управління підприємством, прийняття управлінських рішень, рекламу та особливості просування послуг у сфері гостинності та харчування.

5. Підприємницька діяльність у сфері гостинності та харчування

Вивчення цієї дисципліни студентами, дозволить ознайомитись з сутністю і принципами підприємницької діяльності у сфері гостинності та харчування; основними рисами підприємця; комплексним аналізом політики підприємства (цінової, збутової тощо); ризиків, що супроводжують готельно-ресторанний бізнес, шляхів їх уникнення; інформаційними системами управління та інноваціями; механізмом організації власного готельного та ресторанного бізнесу.

6. Географія індустрії гостинності та харчування

Вкрай необхідна навчальна дисципліна, яка закладає основи знань про розвиток, розміщення, концентрацію готельних та ресторанних закладів, наявні готельні мережі України, Європи та Світу. Це дозволить орієнтуватися в індустрії гостинності та ресторанному господарстві, визначати можливості розробок нових турів та їх просування на туристичному ринку.

7. Економіка готельного і ресторанного господарства

У цьому курсі будуть розглянуті: сутність економіки готельного і ресторанного господарства; собівартість і ціноутворення, формування потреб і попиту, виробнича діяльність і планування роботи підприємств готельно-ресторанного господарства; система доходів, прибуток і рентабельність підприємств гостинності та харчування.

ОБИРАЙ СЕРТИФІКАТНУ ПРОГРАМУ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ СЕРВІС»!

Сертифікатна програма Готельно ресторанний сервіс

20583

Сертифікатна освітня програма «Інтернет-маркетинг»

Шановний студенте!

На ваш розгляд кафедрою туризму та економіки КДПУ пропонується сертифікатна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Метою цієї сертифікатної програми є формування знань і навичок у використанні інтернет-технологій для успішного просування ідеї, продукту або/та власної справи з метою підвищення їхнього іміджу/бренду та конкурентоспроможності. Зокрема, навчання за цією програмою допоможе у роботі в туристичній сфері, адже сучасний бізнес у сфері обслуговування все більше переходить у віртуальну площину. Без знань і навичок у сфері інтернет-маркетингу сучасному туристичному підприємству працювати практично неможливо!

В умовах інтенсивного розвитку підприємницької діяльності в Україні та формування національного ринку зростає гостра потреба в системі підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі туризму, здатних ефективно працювати в умовах конкурентного середовища, виробляти і продавати продукцію та надавати різноманітні види послуг різним групам населення.

Сертифікатна програма «Інтернет-маркетинг» спрямована на теоретичну та практичну підготовку майбутніх фахівців, оволодіння ними системи знань з теорії і практики з маркетингу, підприємницької діяльності та інтернет-технологій.

План програми

 1. Основи розробки сайтів (3 кред. - 90 год.)
 2. Інтернет-маркетинг (11 кред. - 132 год.)
 3. Основи таргетингу (3 кред. - 90 год.)
 4. SEO – Пошукова оптимізація інтернет-ресурсів (3кред. - 90 год.)
 5. SMM – Просування в соцмережах (5 кред. - 150 год.)
 6. Інтернет-маркетинг у туризмі (3 кред. - 90 год.)
 7. Підприємницька діяльність в сфері інтернет-маркетингу (4 кред. - 120 год.)

Зміст навчальних дисциплін

1. Основи розробки сайтів. Сайт – це дуже ефективний інструмент для ведення успішного бізнесу. Курс передбачає отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо проектування сайту. У вивченні курсу увага приділяється наступним питанням: 1)з чого починається робота над сайтом; 2)послідовність етапів розробки сайту - від ідеї до реалізації; 3)критерії вибору виконавця та які етапи розробки веб-сайту мають бути обов’язково включені; 4)правила при розробці дизайну з урахуванням юзабіліті; 5)вибір домену, правила поводження з хостингом; 6)різновиди контенту.

2. Інтернет-маркетинг. Для досягнення цілей підприємницької діяльності та бізнесу застосовують маркетинг  за допомогою цифрових технологій та великої кількості засобів інтернет-комунікацій. Це – ефективний спосіб просування: себе, сайту, компанії, продуктів і послуг перед величезною онлайн-аудиторією (людьми, які щодня користуються Інтернетом). Курс передбачає вивчення теоретичних аспектів маркетингової діяльності, товарної політики, стратегії воронки продаж, зокрема маркетингу в інформаційному просторі та надання практичних рекомендацій просування продуктів/послуги і залучення клієнтів, зокрема лідів з використанням інформаційних інструментів та засобів стимулювання.

3. Основи таргетингу. Таргетинг – механізм налаштування показу реклами на певні сегменти ринку відповідно до обраних параметрів. Іншими словами  це створення та налаштування правильної реклами для певного кола споживачів. Курс передбачає розгляд наступних питань: 1)види реклам і таргетингу; 2)сегментація цільової аудиторії (розподіл споживачів на групи) та робота з тими сегментами, які вже виявили інтерес до продукту чи послуги; 3)підходи до мотивації цільової дії; 4)просування товару/послуги; 5)впізнаваність бренду; 6)ефективність реклами.

4. SEO – Пошукова оптимізація інтернет-ресурсів. Мета курсу – розуміння ролі SEO- пошукової оптимізації інтернет-ресурсів для підвищення кількості клієнтів, впізнаваність в результаті пошуку на сайті необхідного контента. SEO допомагає створенню цільової аудиторії для бізнесу завдяки виведенню сайту в ТОП. Головне завдання SEO - підвищити видимість сайту в пошуковій видачі, тобто збільшити відсоток користувачів, які при введенні цільових запитів будуть бачити в результатах пошуку сайт, що просувається. Курс передбачає вивчення наступних питань: 1) аудит конкурентів; 2) методи збільшення трафіку; 3)конверсія; 4) методи отримання безкоштовних посилань для впізнаності бренду; 5) створення якісного контенту.

5. SMM – Просування в соцмережах. Соціальні мережі – це величезна база потенційних клієнтів. Сучасному бізнесу просто необхідно просувати себе в Facebook, Instagram, e-mail, Tik-Tok, щоб здійснювати продажі або розширяти впізнаність бренду. Метою курсу є отримання основ просування товару/послуги в соціальних мережах. Передбачається розгляд наступних питань: 1) формування цілей просування в соціальних мережах з урахуванням поведінкового таргетингу та запитів цільової аудиторії; 2) розробка тактики застосування інструментів для максимально ефективного використання наявних ресурсів та бюджету; 3) розробка контент-плану; 4) вибір та поширення правильного контенту; 5) робота з аудиторією, зокрема робота з лідами.

6. Інтернет-маркетинг у туризмі. Знання і належне застосування маркетингових підходів у діяльності підприємств туристичної галузі є запорукою їх успішності на ринку туристичних послуг. Така успішність залежить від здатності туристичного підприємства максимально задовольнити потреби споживачів, запропонувати туристичний продукт, який буде відповідати їхнім смакам і уподобанням, а отже й отримати прибуток від своєї діяльності. Застосування інтернет-технологій, правильних засобів маркетингових комунікацій відповідно до сегментації туристичного ринку дозволяє прискорити отримання результату від економічної діяльності в сфері туризму.

7. Підприємницька діяльність в сфері інтернет-маркетингу. Високий рівень конкуренції та інтенсивний розвиток інтернет-технологій вказують на те, що забезпечення конкурентоспроможності підприємства в інтернет-середовищі можливе лише при застосуванні комплексного підходу щодо ведення підприємницької діяльності. Тому курс передбачає вивчення наступних питань: 1)знання класифікатору видів економічної діяльності; 2)ключові підходи створення підприємницької діяльності; 3)аналіз конкурентного середовища; 4)теоретичні аспекти маркетингової діяльності; 5)теоретичні аспекти економічної діяльності, зокрема методи ціноутворення та отримання прибутку з урахуванням податкового впливу; 6)вибір та впровадження інструментів інтернет-маркетингу у підприємницьку діяльність; 7)оцінювання результативності.

ОБИРАЙ НАВЧАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ! Цифрове майбутнє туризму та бізнесу.

 Сертифікатна програма Інтернет маркетинг

 

20560

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

«ЕКСКУРСІЙНА СПРАВА. ТУРИСТИЧНИЙ ГІД»

Шановний студенте!

Це програма від гідів практиків та найкращого гіда України-2021 за версією Ukraine Tourism Awards доцента кафедри Володимира Казакова.

Туристичний гід – це людина, яка цікаво і професійно показує і розповідає людям про навколишній світ. Це затребувана професія в усіх туристичних країнах. Гід організовує мандрівки і забезпечує яскраві емоції, пригоди, пізнання.

Запропонована вам до вільного вибору сертифікатна програма «Екскурсійна справа. Туристичний гід» є логічним доповненням до освітньої програми спеціальності 242 «Туризм». Бакалаври туризму – це фахівці, які можуть працювати туристичними гідами – проводити екскурсії, їх розробляти, здійснювати супровід туристичних груп під час поїздок Україною та Закордонням. Тому кожного студента має цікавити питання – як стати не просто бакалавром з туризму, а й справжнім асом екскурсійного життя?

Запропонована кафедрою сертифікатна програма спрямована на поглиблення знань і умінь у студентів для роботи туристичними гідами у сфері екскурсійного бізнесу. Навчаючись за цією сертифікатною програмою, ти відкриєш для себе безліч можливостей для роботи та самореалізації у будь-якому куточку України та Світу.

Навчальні курси за сертифікатною програмою «Екскурсійна справа. Туристичний гід» спрямовані на опанування студентами наступних знань: розробка класичних і нетрадиційних видів екскурсій, техніка роботи гіда, управління екскурсійним процесом, позиціонування та реклама екскурсій, економічні форми і принципи діяльності суб’єктів екскурсійного ринку.

За сертифікатною програмою «Екскурсійна справа. Туристичний гід» студентам пропонується вивчити 7 дисциплін:

1. Техніка та організація роботи гіда (3,0 кредити);

2. Підготовка та проведення екскурсій за видами (11,0 кредитів);

3. Історія екскурсійної справи (3,0 кредити);

4. Менеджмент і маркетинг в екскурсійній справі (3,0 кредити);

5. Економіка екскурсійної справи (5,0 кредитів);

6. Географія екскурсійного туризму (3,0 кредити);

7. Інновації в екскурсійній діяльності (4,0 кредити).

Розкриємо короткий зміст кожної навчальної дисципліни.

      1. Техніка та організація роботи гіда

Ця дисципліна про те, як провести екскурсію, управляти екскурсійною та туристичною групою. Тут будуть опрацьовані питання самопрезентації гіда, роботи гіда в спеціальному транспорті, пересування групи, дотримання часу проведення екскурсії, показу «портфеля екскурсовода», як робити паузи та організовувати зворотний зв'язок з екскурсантами. Особливо важливою темою є форс-мажорні ситуації під час екскурсій і турів та що робити гіду під час непередбачуваних подій.

 1. Підготовка та проведення екскурсій за видами

Це головна дисципліна сертифікатної програми, яка займе 3 семестри. В рамках цього курсу будуть розглянута методика підготовки і проведення різних видів екскурсій, з якими на практиці стикається кожен гід: оглядові, природничі, історичні, архітектурні, екологічні, екстремальні, мистецькі, біографічні, індустріальні, навчальні тощо. Відпрацювання тем за цією дисципліною матиме практичний характер, приклади – екскурсії Кривим Рогом та Україною.

       3. Історія екскурсійної справи

Невеликий навчальний курс, де мова піде про започаткування та історію розвитку екскурсій у Світі, в Україні та у кривому Розі. Основне завдання – визначити майбутнє екскурсій в Україні.

 1. Менеджмент і маркетинг в екскурсійній справі

Вивчення цієї дисципліни студентами, дозволить ознайомитись із сутністю і принципами реклами екскурсійного продукту, його позиціонування та просування на туристичному ринку. Другим модулем стане вивчення теорії і практики управляння екскурсійним процесом, керування особливим типом туристичних підприємств – екскурсійним бюро, громадськими спілками гідів та ін.

 1. Економіка екскурсійної справи

У цьому курсі буде розглянута: сутність економіки екскурсійних підприємств, професійних громадських організацій гідів і ФОПів гідів. Ви дізнаєтеся про всі основні економічні і правові засади бізнесу в екскурсійній справі гідів: види економічної діяльності і професія туристичного гіда, система оподаткування в екскурсійній справі, бухгалтерія діяльності гідів, принципи оплати праці гіда.

 1. Географія екскурсійного туризму

Вкрай необхідна навчальна дисципліна, яка закладає основи знань про те, де і які саме конкретні екскурсійні програми є у Кривому Розі, Дніпропетровській області, Україні та Європі. Це дозволить орієнтуватися у тому екскурсійному продукті, який склався на даний час і визначити можливості розробок нових екскурсій та їх просування на ринок.

 1. Інновації в екскурсійній діяльності

Це дисципліна для тих студентів, які прагнуть до всього ново, що є на тепер в області екскурсій. Курс спрямований на вивчення усіх інноваційних форм і підходів до екскурсій і нових їх типів: театралізовані, ігрові, рольові, дистанційні, віртуальні, пригодницькі та екстремальні екскурсії, екскурсії з використанням нетрадиційних видів транспорту. Без інновацій немає майбутнього в екскурсіях.

Викладачі дисциплін сертифікатної програми – гіди практики в галузі туристичного бізнесу, кандидати наук, доценти кафедри туризму та економіки КДПУ, члени Всеукраїнської асоціації гідів (ВАГ) та Національної туристичної організації України (НТОУ) – Володимир Казаков, Ірина Остапчук, Вікторія Пацюк.

ОБИРАЙ СЕРТИФІКАТНУ ПРОГРАМУ

«ЕКСКУРСІЙНА СПРАВА. ТУРИСТИЧНИЙ ГІД»!

2

20511

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ»

Шановний студенте!

Запропонована вам до вільного вибору сертифікатна програма «Підприємництво та торгівля» є логічним доповненням до освітньої програми спеціальності 242 «Туризм». Бакалаври туризму – це підприємці у майбутньому, які можуть працювати у туристичній сфері найманими працівниками або відкрити власний бізнес. Тому мабуть кожного студента цікавить просте питання – що означає бути підприємцем, як ним стати, що нового і перспективного в цій діяльності?

Тому запропонована кафедрою сертифікатна програма спрямована на поглиблення знань і умінь у студентів для роботи в різних сферах бізнесу, і зокрема в туризмі. Навчаючись за цією сертифікатною програмою, ти відкриєш для себе безліч можливостей для роботи та самореалізації.

Навчальні курси за сертифікатною програмою «Підприємництво та торгівля» спрямовані на опанування студентами наступних компетентностей: розроблення бізнес-проектів і бізнес-планів, генерування стартапів, провадження підприємницької діяльності з використанням як традиційних, так і новітніх методів торгівлі (зокрема, інтернет-трейдинг, електронна комерція, онлайн та офлайн рітейл), маркетинг і стратегічний розвиток підприємництва та ін.

За сертифікатної програмою «Підприємництво та торгівля» студентам пропонується вивчити 7 дисциплін:

1. Економіка і фінанси підприємництва (3,0 кредити);

2. Бізнес-планування, організація і економіка торгівлі (11,0 кредитів) (3,0 кредити);

3/ Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності (3,0 кредити);

4. Організація підприємництва (3,0 кредити);

5. Маркетинг і стратегія підприємництва (5,0 кредитів);

6. Антикризове управління підприємством (3,0 кредити);

7. Проєктний менеджмент (4,0 кредити).

Розкриємо короткий зміст кожної навчальної дисципліни.

      1. Економіка і фінанси підприємництва

Ця дисципліна дозволить навчитись: аналізувати і оцінювати політичні та економічні чинники і ризики ведення бізнесу; оволодіти інструментами та методами знаходження і оцінки нових ринкових можливостей. Ви набудете системних знань в області фінансів підприємств та засвоїти фінансову термінологію. Ви будете знати загальні механізми формування та використання фінансових ресурсів та особливості руху грошових коштів на підприємствах торгівлі, промисловості та сфери послуг.

 1. Бізнес-планування, організація і економіка торгівлі

Тут буде розкрите питання формування та підвищення рівня спеціальних знань в сфері розробки бізнес-планів, якщо ви хочете знати, скільки коштів необхідно для реалізації проекту, як вони будуть використані, де і як буде продаватися продукція або послуги, який очікується прибуток і коли повернуться вкладені кошти.

       3. Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності

Тут мова піде про правові засади започаткування, організації і ведення власного бізнесу, про Закони України і різні постанови, три блоки нормативно-правових актів, які регламентують підприємництво.

 1. Організація підприємництва

Вивчення цієї дисципліни студентами, дозволить ознайомитись з сутністю і принципами підприємницької діяльності, основними рисами підприємця, комплексним аналізом політики підприємства (цінової, збутової тощо), ризиків, що супроводжують підприємництво, шляхів їх уникнення, механізмом організації підприємцем власної справи.

 1. Маркетинг і стратегія підприємництва

У цьому курсі будуть розглянуті: сутність маркетингу та його основних концепцій, методика проведення маркетингових досліджень, елементи комплексу маркетингу «4Р», особливості різних видів стратегій підприємства і їх ролі у забезпеченні його конкурентоспроможності. Ви навчитеся оцінювати стратегічні альтернативи та робити вибір найефективнішої із них у різних ситуаціях економічної практики.

 1. Антикризове управління підприємством

Вкрай необхідна навчальна дисципліна, яка закладає основи управління підприємством в кризових і передкризових ситуаціях, механізмів виявлення кризи і кризового стану підприємства, практичних методів оцінки і діагностування кризи та розробки заходів щодо їх нейтралізації, вивчення підходів і методів антикризового управління з урахуванням передового досвіду, формування навичок фінансово-економічного обґрунтування окремих антикризових заходів, організації контролю реалізації антикризової програми.

 1. Проєктний менеджмент

Це дисципліна для тих студентів, які прагнуть до самостійної роботи у напрямках розробки, управління та впровадження проекті в галузі економіки та управління. Курс спрямований на вивчення методології формування бізнес-проектів та їх особливостей як самостійного та специфічного інструменту управління.

Викладачі дисциплін сертифікатної програми – економісти, кандидати та доктора наук кафедри туризму та економіки КДПУ.

ОБИРАЙ СЕРТИФІКАТНУ ПРОГРАМУ

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ»!

 СП Підприємництво та торгівля

20493

Сертифікатні програми освітньо-професійної програми «Туризм» (24 – галузь знань «Сфера обслуговування», 242 – спеціальність «Туризм») є вибірковими освітніми компонентами, які є блоками тематично спрямованих дисциплін вільного вибору студента. Запровадження та практична реалізація сертифікатних програм в Криворізькому державному педагогічному університеті регламентується спеціальним ПОЛОЖЕННЯМ про сертифікатні програми, затвердженим Вченою радою університету 14 квітня 2022 р. (протокол № 10).

Сертифікатна програма (далі – СП) являє собою блок змістовно і структурно взаємопов’язаних освітніх компонентів (не менше трьох) певного спрямування (тематики). СП запроваджуються як доповнення до освітніх програм, або як спеціалізований (профільний) складник у межах варіативної частини освітніх програм, або як реалізація неформальної освіти.

СП спрямовані на задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти Університету та інших осіб (далі – слухачі), розширення та поглиблення знань у визначеній царині, ознайомлення з новітніми досягненнями освіти і науки та перспективами їхнього розвитку, сприяння формуванню загальних та спеціальних компетентностей, набуття досвіду практичної роботи та професійної діяльності.

У разі успішного опанування СП, досягнення визначених нею цілей слухачу видається відповідний сертифікат. Для студентів Університету інформація про опанування СП може зазначатися в додатку до диплома про вищу освіту.

В освітньо-професійній програмі «Туризм» студентам на вибір запропоновано 5 сертифікатних програм. Усі сертифікатні програми розраховані на 2 роки опанування. Кожна програма складається з 7 навчальних дисциплін. Студент вибирає лише 1 сертифікатну програму. Студент має пройти підготовку за 7-ма навчальними курсами. Навчання за сертифікатними програмами здійснюється упродовж 3-4 років бакалаврату (5-8 семестри). Вибір сертифікатної програми студенти роблять у 4 семестрі 2 курсу навчання. Загальна кількість навчальних годин – 960, що відповідає 32 кредитам ECTS. Форми звітності за навчальними курсами – заліки.

Навчальні дисципліни сертифікатних програм ОПП «Туризм».

1. Сертифікатна програма «Активний туризм». Навчальні дисципліни:

- Спортивне орієнтування та квести (3,0 кредити);

- Екстремальний туризм (трекінг, трейли, гірський, скелелазіння, водний, велосипедний, спелео, альпінізм та ін.) (11,0 кредитів);

- Методика підготовки туристичних гідів та інструкторів з активного туризму (3,0 кредити);

- Географія ресурсів для активного туризму (3,0 кредити);

- Менеджмент і маркетинг у активному туризмі (5,0 кредитів);

- Долікарська допомога в активному туризмі (3,0 кредити);

- Економіка підприємств з активного туризму (4,0 кредити).

2. Сертифікатна програма «Інтернет-маркетинг». Навчальні дисципліни:

- Основи розробки сайтів (3,0 кредити);

- Інтернет-маркетинг (11,0 кредитів);

- Основи таргетингу (3,0 кредити);

- SEO – Пошукова оптимізація інтернет-ресурсів (3,0 кредити);

- SMM – Просування в соцмережах (5,0 кредитів);

- Інтернет-маркетинг у туризмі (3,0 кредити);

- Підприємницька діяльність в сфері інтернет-маркетингу (4,0 кредити).

3. Сертифікатна програма «Екскурсійна справа. Туристичний гід». Навчальні дисципліни:

- Техніка та організація роботи гіда (3,0 кредити);

- Підготовка та проведення екскурсій за видами (11,0 кредитів);

- Історія екскурсійної справи (3,0 кредити);

- Менеджмент і маркетинг в екскурсійній справі (3,0 кредити);

- Економіка екскурсійної справи (5,0 кредитів);

- Географія екскурсійного туризму (3,0 кредити);

- Інновації в екскурсійній діяльності (4,0 кредити).

4. Сертифікатна програма «Готельно-ресторанний сервіс». Навчальні дисципліни:

- Гастротуризм (3,0 кредити);

- Організація послуг харчування, обслуговування в готелях і туристичних комплексах (11,0 кредитів);

- Стандартизація послуг у готельній і ресторанній справі (3,0 кредити);

- Менеджмент і маркетинг у готельно-ресторанній справі (3,0 кредитів);

- Підприємницька діяльність в сфері гостинності та харчування (5,0 кредитів);

- Географія індустрії гостинності та харчування (3,0 кредити);

- Економіка готельного і ресторанного господарства (4,0 кредити).

5. Сертифікатна програма «Підприємництво та торгівля». Навчальні дисципліни:

- Економіка і фінанси підприємництва (3,0 кредити);

- Бізнес-планування, організація і економіка торгівлі (11,0 кредитів);

- Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності (3,0 кредити);

- Організація підприємництва (3,0 кредити);

- Маркетинг і стратегія підприємництва (5,0 кредитів);

- Антикризове управління підприємством (3,0 кредити);

- Проєктний менеджмент (4,0 кредити).

НЕЗАБАРОМ МИ РОЗКРИЄМО УСІ ПРИНАДИ КОЖНОЇ СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ.

Сетифікат про навчання на СП

20452

Викладання дисципліни «Маркетинг та реклама» підійшло до свого фіналу. Курс прослухали 47 студентів 3 курсу майже всіх факультетів педагогічного університету, а саме спеціальностей: Бхск-19, БП-19, БХ-19, ФК-19-1, ХХК-19, ГОЕ-19, ІП-19, І-19, ІНМ-19, МІ-19, ФМ-19, СМК-19, ПНП-19, ПНІ-19,  СП-19, ПСО-19, ПЛП-19, УПФ-19, УФР-19, УАФ-19, НАФ-19, ПНА-19.

Це вибіркова дисципліна загальноуніверситетської категорії, яка читалася у 5-му семестрі 2021/2022 навчального року уперше. Розробник навчального курсу та викладач дисципліни "Маркетинг та реклама" - Олена Коровіна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та економіки КДПУ.

Студенти отримали розуміння щодо ролі маркетингу в сучасній економіці та ознайомилися з інструментами маркетингових комунікацій, зокрема видами реклами, які доцільно використати для досягнення бажаних результатів. Якщо раніше маркетинг розглядали як один з видів управлінської діяльності, як проміжну ланку в організації для підтримання збуту, то в умовах сьогодення маркетинг становиться самостійною структурою на ринку в ланцюжку «попит, пропозиція та збут», а, також, й самостійним видом бізнесу. Розуміння підходів формування попиту та пропозиції і успішна реалізація товарів та послуг на ринку формують базу для ефективного розвитку економіки країни.

Метою вивчення дисципліни є отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо ведення маркетингової діяльності підприємництва  та використання інструментів маркетингу для успішного просування на ринку;  розробки реклами та формування бюджету в маркетинговій діяльності, зокрема, також в інтернет-маркетингу.

У результаті опанування навчальної дисципліни проаналізовано концепції маркетингу та комплекс маркетингу, що дозволяє зрозуміти як формується попит і пропозиція, на що звертається увага при створенні продукту або послуги, які складові задіяти, щоб впливати на  споживацьку поведінку. Розглянуто підходи та засоби проведення аналізу маркетингового середовища та види маркетингу при формуванні моделі поведінки індивідуального споживача і механізму споживацького сприйняття потреби. Проаналізовано види інструментів маркетингових комунікацій зі споживачами для отримання бажаного результату, зокрема вивчалися підходи та рекомендації створення реклами та формування бюджету. Розглянуто особливості використання інтернет-маркетингу.

Незважаючи на те, що наявна кількість годин вивчення курсу «Маркетинг та реклама» не дають повністю охопити всю інформацію стосовно використання маркетингу та інтернет-маркетингу в просуванні підприємництва на ринку, а дистанційне навчання обмежило формування практичних навичок використання інструментів маркетингу, здобувачі, в цілому показали великий інтерес та зацікавленість до цього курсу. Це підтверджується присутністю студентів різних спеціальностей на всіх лекційних та практичних заняттях в обсязі 80-90%.

Також наведено результати анкетування щодо якості подачі матеріалу за курсом. На питання «оцініть ставлення до дисципліни «Маркетинг та реклама» за критерієм «Очікування та реальність» респонденти відповіли, що: 1) дізналась (-вся) багато нового матеріалу, повністю задоволена (ий) отриманою інформацією; 2) потрібний курс, хотілось би ще більше узнати інформації про маркетинг та інтернет-маркетинг; 3)  отримала (в) необхідні знання, мені достатньо.

Негативних відгуків немає.

За оцінкою «цікавість та корисність матеріалу» респонденти відповіли: 1) цікава і корисна, хотілося б ще отримати більше знань і практичних навичок; 2) дуже цікава, отримала задоволення.

Студенти також поділилися своїми враженнями, зауваженнями та пропозиціями:

- Дуже задоволена курсом, отримала багато нових знань, хотілося б більше часів на вивчення предмету;

- Дуже актуальна інформація. Сподобався виклад матеріалу, все чітко і зрозуміло;

- Мені сподобалася дисципліна особливо практичні завдання. Дуже вдячна викладачу за гарну та змістовну інформацію. Я би хотіла продовжити вивчення, прикро, що  на курс відведено мало часу;

- Все сподобалось! Я дізналася багато нового, на лекціях та практичних заняттях немає коли сумувати, вже з першого заняття стало зрозуміло, що викладач є висококваліфікованим фахівцем та небайдужою людиною до студентів;

- Дуже цікавий та змістовний модуль, отримано багато нових знань, хотілось би більш детальніше дізнатись про всі підводні течії цієї дисцепліни, так як зараз для деяких професій це актуальна і різноманітна тема. Де є забагато питань, адже ми переходимо в час новітніх технологій онлайн режиму де є місце рекламі, і не просто рекламі а та яка повинна працювати! ;

- Дякую! За дуже цікавий та пізнавальний курс, я отримала багато корисної інформації, навчилася створювати різні рекламні концепції, вирішувати маркетингові завдання,отримала велике задоволення від кожного заняття.

На питання «Порекомендували б іншим студентам вивчення курсу «Маркетинг та реклама»?, респонденти відповіли:  1) Так!; 2) Я би порекомендував працювати різним курсам в університеті, працювати з цією дисципліною, не тільки на 3 курсі, а й на 2-ому; 3) Так, тому що для більшості професій це актуально, навіть викладачу тепер треба вміти зарекомендувати себе в онлайн режимі, а значить подати якісну рекламу!; 4) Так я б порекомендувала цей курс, адже зараз це дуже актуальний напрямок. Маркетинг можна зустріти у всіх сферах життя. Заходячи в магазин ми стаємо під приціл маркетологів, тому через брак знань ми можемо навіть зробити покупку, яку не планували, тому я вважаю варто вивчати маркетинг для розширення кругозору або навіть для того, щоб застосовувати в майбутній професії.

Дуже приємно, що молодь серйозно підходить до планування свого майбутнього і розуміє, що отримання нових знань, особливо у сфері маркетингу нададуть їм у житті конкурентну перевагу і можливість відкривати власну справу або бути конкурентоспроможними в будь-якій сфері життя. 

Результатом вивчення дисципліни є розробка маркетингового плану власної справи, що дозволяє орієнтуватися у конкурентному зовнішньому середовищі, правильно оцінювати свої можливості, та використовувати маркетингові інструменти просування бізнесу цільовій аудиторії або споживачам. Нижче наведено приклади презентацій студентів щодо відкриття власної справи з використанням власного логотипу: 

1 2
3 4

 Олена Коровіна, к.е.н., доцент.

18014

У 5-му семестрі студенти всіх спеціальностей та факультетів проходили навчання за однією з дисциплін, яку вільно вибирали ще навесні попереднього 2020/2021 навчального року. Від кафедри туризму та економіки на вибір студентам були запропоновані 3 різнопланові дисципліни, однією з яких був курс "Активний Туризм". На цю дисципліну записалися студенти факультетів географії, туризму та історії, української філології, дошкільної та технологічної освіти.  

Метою даного курсу було формування у здобувачів знань і вмінь щодо активних видів туризму, а саме: туристичні ресурси світу та України з пішохідного, гірського, велосипедного та водного туризму; різновиди туристичного спорядження; особливості організації та проведення туристичних походів, вибір маршруту; формування меню та кошторису походу; організація безпеки в поході. Курс був покликаний залучити якомога більшу кількість студентів до активного відпочинку на природі.

У результаті опанування навчальної дисципліни ми проаналізували пропозиції туристичних походів з різних видів туризму у турклубах України. Ознайомились із найпопулярнішими регіонами світу для організації походів з різних видів туризму (світові та транс’європейські пішохідні стежки, проект «Сім вершин», найекстремальніші скельні ділянки світу, найкращі місця для лижного туризму тощо). Розглянули різновиди та практичне застосування спеціального туристичного спорядження, що використовується в поході. Ознайомились із тактикою та технікою подолання природних перешкод під час подорожі; змістом та методикою роботи з туристичними картами; способами орієнтування на місцевості.

Отримали навички формування «нитки маршруту»; складання меню та кошторису походу; користування спеціальним туристичним спорядженням.

На жаль дистанційне навчання частково обмежило формування практичних навичок у слухачів курсу, але, не зважаючи на вимушені незручності, здобувачі залишились цілком задоволені дисципліною.

Нижче наведено результати анкетування щодо якості подачі матеріалу за курсом:

На питання «Оцініть своє ставлення до дисципліни за принципом "Очікування та реальність" – 100% відповіли, що дізнались багато нового та цікавого матеріалу. Окремі слухачі очікували отримати більше практичних навичок, які б знадобились у поході, а для декого дисципліна виявилась загалом цікавою, але чогось не вистачало…

1

Оцінка цікавості та корисності курсу за 10-ти бальною шкалою продемонструвала бажання більшості здобувачів піти все ж таки у похід найближчим часом. Що і було основною метою курсу – залучити студентство до активних подорожей.

 

2

Слід також зазначити, що викладення матеріалу було доповнено фото, реальними прикладами та ситуаціями з походів викладачів кафедри, що підтверджує їх багатий практичний досвід та експертність у галузі активного туризму.

3

Також студенти поділились своїми враженнями, зауваженнями та пропозиціями щодо дисципліни «Активний туризм»:

⁕ ⁕ ⁕

Зауважень у мене немає, теми всі були розкриті. Все, чого очікувала, дізналась, навіть більше. Курс був цікавим, найбільш мені сподобалось, що викладач приводила приклади з власноих походів.

⁕ ⁕ ⁕

Оскільки ця дисципліна є додатковою і дуже пов'язана з основними дисциплінами, я отримала багато корисних знань, які доповнюють основні знання з подібних дисциплін. Курс був цікавий, добре поданий. На жаль, лише один семестр ((

⁕ ⁕ ⁕

Курс цілком мені сподобався, дуже цікава дисципліна. Також сподобався викладач, і те, як викладач говорить про свій власний досвід. Також цікаво слухати різні розповіді з походів. Я обожнюю такі дисципліни які дуже тісно пов'язані з туризмом, а активний туризм є таким. Тому, наступного літа, я дуже хочу у Карпати, щоб вийти на Говерлу, хоч це і не велика гора, але буде моя перша. Тому дисципліною та викладачем я дуже задоволена)

⁕ ⁕ ⁕

У результаті вивчення навчальної дисципліни, для мене залишилися не розкритими такі цілі даної дисципліни (що ми повинні вміти): - в’язати туристичні вузли; - працювати та читати спеціальні туристичні карти; - користуватися різними способами орієнтування на місцевості, орієнтуватися за заданою картою. Можливо, це пов'язано з карантином, а якби ми вчилися очно, то все вищеперераховане ми б вміли робити. Але, не зважаючи на все, я хочу сказати Вам ДЯКУЮ! Все було дуже цікаво)

⁕ ⁕ ⁕

Дуже цікаво було слухати історії з походів, про власний досвід в подорожах.

⁕ ⁕ ⁕

Мені дуже сподобався цей курс. Він був інформативним та зрозумілим. Викладач все дуже чітко пояснює. Я вважаю, що ті навички які здобувала протягом семестру стануть у нагоді в походах.

⁕ ⁕ ⁕

Все було класно.

⁕ ⁕ ⁕

Курс очень интересный, преподаватель справилась на 1000 из 100, также понравились практические задание они не слишком тяжёлые и понятные. В целом очень рекомендую этот курс и этого преподавателя.

⁕ ⁕ ⁕

Дуже приємний викладач та цікава дисципліна.

⁕ ⁕ ⁕

Дуже сподобалася ця дисципліна, можна б було ввести цю дисципліну на весь навчальний рік.

⁕ ⁕ ⁕

Трохи схожа дисципліна з дисципліною «спортивний туризм», можливо було б добре поєднати 2 предмета в один, а так, зауважень нема.

⁕ ⁕ ⁕

4

 

 

17837

Для спеціальності 242 Туризм

Туристичне краєзнавство (екзамен, ОП 2021) Робоча програма                             Силабус
Туристичне краєзнавство (залік, ОП 2019) Робоча програма Силабус
Промисловий туризм Робоча програма Силабус
Основи туризмознавства                    Робоча програма Силабус 
Географія туризму Робоча програма Силабус
Основи туризмознавства Робоча програма Силабус
Екологія та екологічний туризм Робоча програма Силабус
Курортологія Робоча програма Силабус 
Історія туризму Робоча програма Силабус 
Туристичне країнознавство Робоча програма Силабус
Туристичні ресурси України Робоча програма Силабус
 Рекреологія і рекреаційні комплекси Робоча програма Силабус
Рекреаційні комплекси світу Робоча програма Силабус                                              
Організація екскурсійної діяльності Робоча програма Силабус
Регіональна економіка Робоча програма Силабус
Туроперейтинг Робоча програма Силабус
Міжнародний туризм Робоча програма Силабус
Спеціалізований туризм Робоча програма Силабус
Організація туристичних подорожей Робоча програма Силабус 
     
Організація анімаційної діяльності Робоча програма Силабус
Реклама в туризмі Робоча програма Силабус
Дитячий і молодіжний туризм Робоча програма Силабус
Індустріальний туризм Робоча програма Силабус
Менеджмент у туризмі Робоча програма Силабус
Економічна теорія Робоча програма Силабус
Маркетинг у туризмі Робоча програма Силабус
Менеджмент організацій Робоча програма Силабус
Економіка підприємств Робоча програма Силабус
Маркетинг в туризмі Робоча програма Силабус
Облік і аудит Робоча програма Силабус
Основи підприємницької діяльності Робоча програма Силабус
Спортивний туризм Робоча програма Силабус
     
Виробнича практика в турагенстві Робоча програма Силабус
Навчальна практика зі спортивного туризму Робоча програма Силабус
Навчальна практика "Вступ до фаху" Робоча програма Силабус
Навчальна практика з екскурсійної справи Робоча програма  
Туристичне краєзнавство Робоча програма Силабус
     

                       Для спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

Навчальна дисципліна Робоча програма Силабус
Основи туристичної діяльності Робоча програма
Силабус
Краєзнавство Робоча програма Силабус
Екскурсознавство Робоча програма Силабус
Основи економічних знань Робоча програма Силабус
Маркетинг і менеджмент Робоча програма Силабус
Макроекономіка Робоча програма Силабус
Мікроекономіка Робоча програма Силабус
Основи підприємницької діяльності Робоча програма Силабус
Методика навчання економіки Робоча програма

Силабус

Навчальна практика туристична Робоча програма  
Навчальна практика краєзнавча Робоча програма  
Екстремальний туризм Робоча програма Силабус
 Організація туристичних подорожей  Робоча програма  

                         Для спеціальності 015 Професійна освіта

  Навчальна дисципліна                  

  Робоча програма                                 

                                            Силабус
Основи туризмознавства  Робоча програма  Силабус
Основи рекреалогії та курортології  Робоча програма  Силабус
Основи економічних знань  Робоча програма  Силабус
Економіка підприємства і маркетинг у ГРБ  Робоча програма  Силабус
Економіка  Робоча програма  Силабус
 Бізнес-планування в галузі    
     

                                   

                                                         Для усіх спеціальностей

Навчальна дисципліна Робоча програма Силабус
Економіка Робоча програма  Силабус
Економіка для (ДГ, ДО, ДС, ОМ, УПФ, УФР, УІФ, УАФ-20)  Робоча програма
Силабус
Економіка для ДТО (ДВП, ДВ-20_ ЗПП-19, ЗСП-19,ЗПСО-19,ЗПТ-19)    Силабус
Активний туризм Робоча прогрма Силабус
Основи економічних знань
 
Робоча програма Силабус
Економіка Робоча програма Силабус 
Маркетинг і менеджмент  Робоча програма Силабус
Економіка  Робоча програма Силабус

 

                 Для спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

 Методика організації спортивно-туристичної роботи в закладах освіти  Робоча програма  
Основи спортивного туризму Робоча програма Силабус
Спеціалізовані види спортивного туризму Робоча програма Силабус
Спортивно-туристичні ресурси Робоча програма Силабус
Виробнича практика у ЦТКЕУМ Робоча програма Силабус
Навчальна практика зі спортивного туризму Робоча програма Силабус
     

Програми підсумкових атестацій

 Комплексний екзамен із основ краєзнавчо-туристичної роботи  Робоча програма
 Комплексний екзамен із спортивного туризму  Робоча програма
 Комплексний екзамен із географії та організації туризму  Робоча програма
14490
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30