Кафедра туризму та економіки
Факультет географії, туризму та історії

Шановний абітурієнте!

Якщо ти бакалавр – це підвищення свого рівня вищої освіти! Якщо ти вже спеціаліст або магістр – отримуй другу вищу освіту!

Кафедра туризму та економіки КДПУ цього року чекає Вас на навчання до магістратури з туризму. Вам пропонується здійснити упродовж 1,5 років (90 кредитів ЄКТС) навчання за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм і рекреація" галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Форма здобуття освіти – очна (денна).

Освітня програма забезпечена потужним кадровим потенціалом кафедри, який складається з викладачів докторів і кандидатів наук, стейкхолдерів – практиків управління туризмом. Освітня програма відповідає вимогам діючого Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм для другого (магістерського) рівня вищої освіти, який погоджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Гарантом нашої освітньої програми є докторка економічних наук Ірина Романюк. На освітню програму вже отримані схвальні відгуки, у тому числі й від розробниці Стандарту вищої магістерської освіти з туризму, професора Любіцевої О.О.

Основний фокус освітньої програми спрямований на здобутті навичок та знань у сфері досліджень, аналітики, інновацій, управління туристичним бізнесом, управління туристичною сферою на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, що передбачає визначену зайнятість, можливість подальшої освіти в аспірантурі та кар’єрного зростання, претендувати на отрмання тур операторської ліцензії. Програма спрямована на підготовку майбутніх фахівців управління туризмом, туристичними підприємствами та організаціями, аналітиків туризму.

Під час 3-х семестрів студенти опанують наступні нормативні освітні курси: Стратегічний менеджмент в туризмі та рекреації, Туризмологія, Ринок туристичних послуг, Проєктний менеджмент в туризмі та рекреації, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Сталий розвиток туризму, Управління туристичним бізнесом, Управління якістю в туризмі та рекреації, Управління туристичними дестинаціями, Державне та регіональне управління в туризмі та рекреації, Інновації в туризмі та гостинності. Також передбачені можливості здобувачів отримати освіту за широким вибором вибіркових дисциплін.

Освітньою програмою передбачені підготовка кваліфікаційної роботи та проходження виробничої практики за фахом в органах управління туризмом або підприємствах туристичного бізнесу. Форма атестації здобувачів вищої освіти за освітньо програмою «Туризм» - захист кваліфікаційної роботи, яка виконується у вигляді проєкту розвитку туризму у певних дестинаціях або розробки власного туристичного бізнес-проєкту.

Де можна застосувати свої знання і навички у майбутньому після навчання у магістратурі з туризму: в установах, закладах, підприємствах різних форм власності та їх об’єднаннях, в органах публічного управління туризмом різних рівнів, громадських туристичних організаціях та у ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців для сфери туризму та рекреації.

НАШІ ПЕРЕВАГИ: залучення до підготовки магістрів викладачів кафедри і стейкхолдерів, які мають багаторічний практичний досвід управління туристичною галуззю в місті Кривому Розі або ведення власного туристичного бізнесу. У нас будуть сучасні форми навчання за проєктним форматом, дуальною освітою, практичні заняття спрямовані на практичний фах та ін.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ: зареєструватися на іспити ЄВІ та ЄФВВ у приймальній комісії університету (аудиторія №118) до 29 травня 2024 року. Вибрати іноземну мову для ЄВІ та один з 8-ми можливих тестів для ЄФВВ. На нашу освітню програму підходять будь-які тести ЄФВВ. Влітку Ваші успішні іспити, рекомендація та зарахування. Навчання стартує з 1 вересня. Уся корисна інформація для вступників до магістратури тут: https://kdpu.edu.ua/vstupnyku/vstup-do-mahistratury/vstup-do-mahistratury.html

СТАВАЙТЕ СПРАВЖНІМ ФАХІВЦЕМ З ТУРИЗМУ!

ВСТУПАЙ ДО НАШОЇ МАГІСТРАТУРИ ТА НАВЧАЙСЯ У КРАЩИХ!

изображение viber 2024 04 22 11 50 02 229

26552

Шановний абітурієнте!

Спеціальність 242 Туризм на базі Криворізького педагогічного була відкрита у 2014 році. У нас здобути вищу освіту з туризму можна як на бюджетній, так і контрактній основі. Аби отримати бюджетне місце на спеціальність 242 Туризм, середній бал абітурієнта повинен бути достатньо високим. Так, у 2021 році він становив 186,2 бала.

Для навчання за контрактом достатньо мати бали за три сертифікати набагато нижчі – від 100 і вище. Нагадаємо, що необхідні сертифікати: 1) з української мови і літератури, 2) з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська – на ваш вибір), 3) з будь-якого іншого предмета на ваш вибір (історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія).

Навчання за контрактом – це опанування усіх дисциплін у такій же формі, змісті та обсягах, як і на бюджетній основі. Відмінність одна: студент, який навчається за контрактом, оплачує навчання за власний кошт.

Через це розмір оплати – важливий чинник, який впливає на вибір навчання за контрактом. Ми зібрали та систематизували офіційні та оприлюднені на сайтах різних закладів вищої освіти дані щодо розміри оплати навчання за контрактом по місту, Дніпропетровській області та найближчих регіонів до Кривого Рогу.

Вартість навчання у 2021 році на спеціальності 242 Туризм у більшості закладів вищої освіти України коливалася від 35000 грн. до 12000 грн. за рік. Порівняння чисел наведено у таблиці та діаграмі.

Вартість навчання за спеціальністю 242 Туризм у деяких ЗВО України

ЗВО

Вартість навчання у 2021 року, грн.

Університет імені Альфреда Нобеля

34 950

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

32 900

Київський торговельно-економічний університет

30 950

Університет митної справи та фінансів

30 635

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

27 690

Київський університет туризму, економіки і права

25 400

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

22 950

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

22 010

Миколаївський національний аграрний університет

21 180

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

20 800

Криворізький державний педагогічний університет

19 950

Національний університет «Запорізька політехніка»

19 100

Дніпровський гуманітарний університет

15 700

Полтавський університет економіки і торгівлі

15 930

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика (м. Миколаїв)

12 000

Порівняємо вартість навчання за спеціальністю 242 Туризм серед ЗВО Дніпропетровської області. Так, в Університеті імені Альфреда Нобеля, у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» вартість навчання коливається у межах від 34950 грн. до 20800 грн. за рік (див. табл.). На їхньому тлі Криворізький державний педагогічний університет й справді виглядає найбільш привабливо. КДПУ надає найбільш сприятливі за ціновою політикою умови навчання на контрактній основі, а це ще множиться на фах викладачів-практиків випускової кафедри туризму та економіки.

Порівняємо ціни на контрактне навчання за спеціальністю 242 Туризм серед криворізьких ЗВО. Спеціальність 242 Туризм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у місті Кривому Розі є на базі Криворізького державного педагогічного університету та Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Порівнюємо числа: вартість навчання з 2021/2022 навчального року в КДПУ складає 19950 гривень на рік, в ДОНУЕТ –27690 грн. за рік. Тут також бачимо фінансові переваги подання документів на спеціальність 242 Туризм за контрактом саме до КДПУ. Криворізький педагогічний пропонує доволі демократичні розміри плати за навчання, яке забезпечує досвідчена команда практиків у сфері туризму, викладачів профільної кафедри туризму та економіки.

Вартість навчання у ЗВО в інших регіонах, які найближче розташовані до Кривого Рогу, можна подивитися у таблиці.

Найбільш оптимальна вартість у ринкових умовах у співвідношенні «ціна»-«якість» пропонується у Криворізькому державному педагогічному університеті. Вона у 2021 році склала лише 19950 грн. на рік, або 1995,0 грн. на місяць, або 66,0 грн. на день. Що краще: за 66,0 грн. на день випити філіжанку кави з бубликом, навіть не з тістечком, чи отримати потужні знання та через чотири роки забрати бакалаврський диплом фахівця з туризму? Питання риторичне. Крім теоретичних знань, наші студенти отримують і важливі практичні навички, які надають досвідчені викладачі-практики. Студенти не тільки слухають лекції, але з викладачами йдуть до цікавих туристичних місць, їздять у цікаві подорожі. Навчальні та виробничі практики відбуваються у різних формах: це і туристичні походи з наметами, і сплави річками на байдарках, і робота в туристичних агенціях. Можливості різноманітні! Багато випускників КПДУ спеціальності 242 Туризм працюють у туристичних агентствах менеджерами та вже розпочали власний туристичний бізнес.

Вибір за вами!!!

В. Казаков, О. Коровіна, Л. Бондаренко

photo 2023 11 06 15 45 27

18116

Майбутній абітурієнте!

Ми підготували для тебе основну інформацію, яка допоможе розібратися в особливостях вступу до Криворізького державного педагогічного університету на спеціальність 242 «Туризм».

Ці питання не випадкові, а найчастіше надходять від вступників до університету та їх батьків. У статті зібрані всі основні питання за останні 7 років, відколи у 2014 році була відкрита спеціальність «Туризм».

Викладаємо найбільш значущі питання, які задаються фахівцям приймальної комісії КДПУ.

 1. Який перелік конкурсних предметів у сертифікаті необхідний для вступу на спеціальність 242 Туризм?

1. Українська мова і література (обов’язкова).

2. Іноземна мова (обов’язкова).

3. Історія України, або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (на вибір).

 1. Яка вартість навчання?Чи можлива помісячна або поквартальна оплата?

За рік навчання у 2021 році вартість становила 19950 грн. Університетом надається можливість сплачувати навчання за контрактом посеместрово, поквартально або помісячно.

 1. Чи передбачені бюджетні місця на спеціальності 242 Туризм?

Так. Щороку ми отримували квоту на 5 бюджетних місць, але наступної вступної компанії 2022 року вона має збільшитись. У конкурсному відборі передбачені місця за рахунок державного замовлення для осіб, які мають право на спеціальні умови за квотою-1 і квотою-2, а також особи пільгових категорій, що беруть участь у відкритому конкурсному відборі за результатами ЗНО 2022 року.

 1. Скільки становить мінімальний середній бал для вступу та зарахування заявки на конкурс?

Мінімальний середній бал з яким можна претендувати на місця державного замовлення становить – 125,0. З розрахунком конкурсного балу можна ознайомитись на офіційному сайті КДПУ, на сторінці «Вступнику».

 1. Скільки становить мінімальний прохідний бал на бюджет?

Аби отримати бюджетне місце на спеціальність 242 «Туризм», середній бал абітурієнта повинен бути достатньо високим. Так у 2021 році він становив 186,2. На навчання за контрактом вступають абітурієнти із сумарним балом – від 100 і вище.

 1. Оригінали яких документів потрібно приносити в приймальну комісію для зарахування?

Оригінали: сертифікат, атестат та додаток до атестату, 6 фото 3*4, копії паспорту та ідентифікаційного коду.

 1. Чи є конкурсний відбір для зарахування на контракт?

Ні, контрактна форма навчання заповнюється з усіх бажаючих не залежно від місця в рейтингу, тому варто як найшвидше подавати оригінали документів, так як кількість місць обмежена ліцензованим обсягом.

 1. Скільки років триває навчання?

За спеціальністю 242 Туризм навчання триває 4 роки і є повною вищою освітою за першим бакалаврським рівнем.

 1. Чи можливе вивчення додаткової спеціалізації?

У Вас є можливість додатково вивчати дисципліни вільного вибору незалежно від спеціальності. Для цього у навчальному плані упродовж 3-4 курсів передбачено вивчення 7-ми дисциплін однієї із сертифікатних програм за вибором студента: Активний туризм, Інтернет-маркетинг, Екскурсійна справа та туристичний гід, Готельно-ресторанний сервіс, Підприємництво та торгівля.

 1. Які іноземні мови вивчаються на спеціальності «Туризм»?

Упродовж навчання передбачене вивчення основної англійської мови і двох додаткових мов на вибір: німецька або французька.

 1. Який диплом ми отримаємо по закінченню навчання?

По закінченню навчання Ви отримаєте диплом державного зразку із євро додатком, де буде зазначена присвоєна кваліфікація бакалавра з туризму, фахівця з туристичного обслуговування, туристичного гіда (екскурсовода).

 1. Які практики передбачено в межах міста?

Передбачені обов’язкові навчальна та виробнича практики в турагентствах нашого міста. Також в межах Кривого Рогу проходить навчальна практика з екскурсійної справи.

 1. Чи є можливість проходити практики за кордоном?

Кафедра співпрацює із закладами туристичної сфери, укладені угоди з турфірмами «Олді Тревел» та «Турал» для проходження закордонного стажування на курортах Болгарії. Для проходження практики на курортах Туреччини університет співпрацює з найбільшим туроператором цієї країни – Аnex Tour. Також наприкінці 2-го курсу навчальним планом передбачена ознайомлювальна практика з географії туризму до цілої низки європейських країн лідерів у туризмі (Австрія, Польща, Угорщина, Італія, Німеччина, Греція та інші).

 1. Чи будемо ми ходити в походи?

На другому курсі є навчальна практика з активного туризму пі час якої організовуються походи територією України (Карпати, Шацькі озера, Олешківські піски, Канівські гори, Поділля та інші). Також студенти мають можливість ходити у туристичні походи й за кордон.

 1. Практики безкоштовні чи платні?

Туристичні походи кожен студент оплачуєте самостійно. Практики за кордоном, проходять як стажування у Болгарії та Туреччині, тому студенти тут отримують заробітну плату і додатково вчаться фаху туристичного обслуговування.

 1. Ким я зможу працювати по закінченню університету?

По закінченню університету Ви зможете працювати: в державних органах, які регулюють сферу туризму, менеджерами в турагенствах, туристичними гідами (екскурсоводами), тімлідерами туристичних походів, консультантами в інформаційно-туристичних центрах, організаторами подорожей, фахівцями туристичного супроводу, директором малої фірми та керуючим турагентством, керівником туристичного клубу, організатором активного відпочинку, власником свого туристичного бізнесу, туроператором, фахівцем у сфері гостинності, фахівцем з туристичного обслуговування, фахівець із туристичної безпеки.

Додаткові питання щодо змісту навчання за спеціальністю 242 «Туризм» Ви зможете дізнатися за телефоном – 0672918621 (зав. кафедри туризму та економіки КДПУ Володимир Казаков).

В. Семьонова, О. Петрова, О. Матіщук, В. Казаков

photo 2023 11 06 15 45 27

18112

Шановний абітурієнте!

Усім відомо, що туризм – це, насамперед, мандрівки. У нашому університеті вища освіта за спеціальністю 242 «Туризм» спрямована на підготовку фахівців для туристичної галузі економіки нашої держави.

Майбутній фахівець з туристичного обслуговування має вміти розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту, заробляти на цьому гроші та відкривати власну бізнес-справу. Цього не можна зробити без набутих практичних компетентностей, які досягаються під час професійно спрямованих практик та стажувань.

Усіх абітурієнтів цікавить питання – чи є у наших студентів спеціальності «Туризм» закордонні стажування? Відповідаємо – так, і наразі розкажемо про них.

Закордонні стажування – фактично робота за своїм освітнім фахом за кордоном, під час якої студент опановує ази своєї професії фахівця з туристичного обслуговування.

Стажування у Болгарії. Після 2-го курсу наші студенти мають нагоду пройти спеціальну практику на всесвітньовідомих курортних центрах Болгарії. Партнер університету – туристична фірма з міста Дніпро «Олді Тревел». З цим представником туристичного бізнесу Криворізький державний педагогічний університет напередодні стажування укладає договір про співпрацю щодо забезпечення проведення навчально-виробничих практик студентів спеціальності «242 «Туризм» за фахом на чорноморських курортах Болгарії. У свою чергу дніпровський туроператор співпрацює з найбільшою туристичною компанією Болгарії – «Турал».

Тривалість стажування – 2-3 місяці. Під час стажування студенти розподіляються по готелям, направляються на певні посади для роботи, отримують заробітню платню, забезпечуються житлом і харчуванням, страховкою та медичним обслуговуванням. Бази стажування у Болгарії – курорти Варни та Бургасу: Сонячний Берег, Єленітє, Золоті Піски, Балчик, Албена, Святі Влас та інші.

Стажування у Туреччині. Більш тривале – не менше 6 місяців (квітень-жовтень). Партнер університету – турецький туроператор ANEX TOUR. Плідна співпраця триває вже 5 років. На стажування у Туреччині мають змогу студенти старших 3-4 курсів. Бази стажування – провідні курорти узбережжя Середземного моря (регіон Анталії – Сіде, Аланья, Кемер, Текірова, Анталья, Белек) та Егейського моря (Мармаріс, Даламан, Бодрум). На початку кожного сезону університет укладає договір про співпрацю з ANEX TOUR.

Основні позиції стажування для студентів: трансферний гід, екскурсійний гід, шопінг гід, готельний гід. Усім студентам турецька сторона оплачує усі перельоти, гуртожиток, навчальний тренінг, офіційний дозвіл на роботу. Практиканти забезпечуються достойною заробітною платнею, уніформою, корпоративним мобільним зв’язком, медичною страховкою. Студенти, які себе зарекомендували з найкращого боку, мають можливість працевлаштуватися у компанії після закінчення навчання в університеті та отримати роботу в ОАЕ, Домінікані, Єгипті, Мексиці, Іспанії, Таїланді та В’єтнамі).

Участь студентів КДПУ спеціальноста 242 «Туризм» є одним з важливих інструментів формування професійних компетентностей для майбутньої роботи у галузі туризму та готельно-ресторанної справи. А ще – це час, який проведений на курортах, можливість багато чому навчитися та заробити гроші туризмом.

стажировка1 Без названия
изображение viber 2021 04 20 11 36 41 изображение viber 2021 04 20 11 36 40
изображение viber 2021 04 20 11 57 16 K vom

 

18099

Шановний абітурієнте!

Усі ми знаємо, що туризм – це подорожі. Вища освіта в нашому університеті за спеціальністю 242 «Туризм» покликана готувати фахівців для туристичної галузі економіки нашої держави.

Майбутній фахівець з туристичного обслуговування має вміти розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту, заробляти на цьому гроші та відкривати власну бізнес-справу. Цього не можна досягти без знань туристичного потенціалу рідного краю, регіонів і країн, змісту організації різноманітних екскурсій, турів та активних подорожей.

У цьому пості ми вам розповімо, які саме практики є у студентів спеціальності 242 «Туризм» і який у них сенс. А практик на вас чекає справді чимало, і всі вони цікаві, неповторні та різноманітні.

1 курс. Навчальна практика «Вступ до фаху». Практика триває 3 тижні. Це ознайомча практика. Під час тривалих подорожей студенти досліджують регіони України, зокрема, маршрутами практики є Західна Україна, Карпати, Одеська та Херсонська області. Основне завдання практики – вивчення різноманітних туристичних об’єктів України. Набуті знання стануть основою для роботи у туристичних фірмах при розробці нових туристичних маршрутів, супроводі груп та продажі турпродукту.

2 курс. Тут одразу 3 навчальні практики.

Навчальна практика з активного туризму. Триває 2 тижні. Активний туризм є одним із популярних туристичних напрямів. У соціальних мережах можна зустріти багато пропозицій різноманітних активних турів – походи з рюкзаком, трекінг, хайкінг, рафтинг, велоподорожі, спелео- та екстремальні подорожі. Наразі цей вид туризму розвивається швидкими темпами і тому він потребує інструкторів, тім-лідерів, гірських гідів, провідників, які забезпечують потребу людей у активному відпочинку. Наші студенти-туристи проходять цю навчальну практику у формі пішохідного трекінгу, рафтингу різними куточками України. Практика з активного туризму дає змогу студенту на власному досвіді пізнати суть активного туру, технології його організації та здійснення, заробляння грошей від продажу активних турів. Студенти тут перебувають у ролі туристів і організаторів активних турів, і це надзвичайно цікаво.

Навчальна практика з географії туризму. Майбутній менеджер турфірми повинен знати зміст турпродукту, який він повинен вміти продавати. Переважна частина турпродукту, який реалізується в Україні – це подорожі за кордон. Тому вкрай важливо знати туристичні ресурси багатьох країн і регіонів Світу. Тому ця практика передбачає багатоденну подорож до закордону, з охопленням якомога більшої кількості країн передового туризму. І такі практики вже були до Італії, Угорщини, Австрії. Географія закордонної ознайомлювальної практики постійно змінюється та розширюється.

Навчальна практика з екскурсійної справи. Одна із професій, яку здобувають студенти спеціальності 242 «Туризм» – туристичний гід (стара назва – екскурсовод). Тривалість екскурсійної практики – 2 тижні. Основна місія практики – відвідування найрізноманітніших екскурсій Кривим Рогом та захист власних проєктів нових екскурсій, які студенти розробляють самостійно, вчаться їх проводити та заробляти на цьому гроші.

3 курс. Навчальна практика в турагенстві. На третьому курсі студенти проходять навчальну практику в туристичних агентствах міста Кривого Рогу. Одна з найважливіших практик для професійного становлення. У турагентствах студенти ознайомлюються зі структурою та організацією роботи туристичного підприємства, його матеріально-технічною базою, структурою управління та внутрішнім розпорядком, вивчення методів і форм організації виробничої діяльності турфірми, продажами та ін. Практика тривала – охоплює 6 тижнів.

4 курс. Виробнича практика в турагенстві. На четвертому курсі, під час виробничої практики, студенти поглиблюють та закріплюють набуті теоретичні знання, отримують необхідні практичні навички роботи в туристичному підприємстві (управлінська, планово-економічна та маркетингова діяльність), опановують організаційно-технологічні процеси, що відбуваються в туристичних підприємствах; набувають професійних умінь і навичок, необхідних в майбутньому для успішної роботи в туристичній галузі. Простою мовою – під час цієї практики студенти пробують власні сили бути менеджером турагентства, просувати та продавати різні турпродукти.

Ми викладачі кафедри туризму та економіки КДПУ глибоко переконані у тому, що Туризм – це вдале поєднання хобі, роботи та бізнесу. Усі наші практики є незабутніми та унікальними. Практики – це ті яскраві кліпи професійного життя, які надихають і забезпечують фінансове благополуччя.

В. Казаков, Д. Шиян, О. Матіщук, В. Пацюк.

20210703 153205 изображение viber 2021 07 16 18 39 42 932
20210605 173328 202407144 338366134356290 9094509730244687513 n
изображение viber 2021 07 13 09 43 03 581 изображение viber 2021 07 13 09 43 03 054
20200906 111808 копия 20200117 121738 копия
20200905 154526 копия 20200906 131240 копия

 

 

18098

Для майбутніх абітурієнтів.

Престижна і перспективна професія, професія яка ніколи не зникне, доки людина прагнутиме мандрувати!

Це професія 3 в одному: робота, хобі та бізнес!

Пропонуємо до перегляду передачі про професії у галузі туризму із зав. кафедри туризму та економіки КДПУ Володимиром Казаковим, які були записані на місцевому радіоканалі "Кривбас". У програмі усі нюанси професій турагента, туроператора, туристичного гіда, інструктора активного туризму.

Є така професія - Фахівець з туристичного обслуговування (частина 1):

Є така професія - Фахівець з туристичного обслуговування (частина 2):

Запрошуємо до навчання на спеціальності 242 "Туризм" на базі кафедри професіоналів-практиків - кафедри туризму та економіки Криворізького державного педагогічного університету.

18018
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31