Кафедра туризму та економіки
Факультет географії, туризму та історії

У складі кафедри працює 8 осіб:

  1. Казаков Володимир Леонідович - кандидат географічних наук, доцент, зав. кафедри
  2. Романюк Ірина Анатоліївна - доктор економічних наук, доцент
  3. Остапчук Ірина Олександрівна - кандидат географічних наук, доцент
  4. Пацюк Вікторія Сергіївна - кандидат географічних наук, доцент, докторант
  5. Шиян Дар'я Валеріївна - кандидат географічних наук, доцент
  6. Матіщук Олександр Анатолійович - кандидат геологічних наук, ст. викладач, декан факультету географії, туризму та історії.
  7. Братченко Людмила Євгенівна - економіст, ст. викладач
  8. Петрова Альона Анатоліївна - асистент, ст. лаборант
kazakov

КАЗАКОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ.

Кандидат географічних наук, доцент, завідуючий кафедрою.

Закінчив географічний факультет КДПУ у 1993 р. На кафедрі працює з 1993 року. У 1996 р. закінчив аспірантуру Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, захистив кандидатську дисертацію на тему "Геоекологічний аналіз  території Кривбасу" у 1997 році. Краєзнавець. Голова ГО "Кривбастур - туристичний центр Кривого Рогу". Наукові інтереси: промисловий туризм, екскурсійна діяльність, індустріальна спадщина, краєзнавство.

Викладає курси:  "Основи екскурсійної діяльності", "Методика підготовки та проведення екскурсій", "Індустріальний туризм", "Туристичне краєзнавство", "Краєзнавство", "Основи екскурсійної справи". 

Відмінник освіти (2005 р.), Нагрудний знак «За заслуги перед містом» ІІІ ступеню (2016 р.), Нагрудний знак «За заслуги перед містом» ІІ ступеню (2021 р.), "Найкращий гід України-2021" за версією Ukraine Tourism Awards 2021.

Практикуючий гід. Член Всеукраїнської асоціації гідів.

Опубліковано понад 180 наукових праць.

ostap ОСТАПЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА.

Кандидат географічних з 2010 року, доцент. Закінчила географічний факультет КДПУ у 2002 р. На кафедрі працює з 2002 р.

Закінчила аспірантуру Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Оцінка геоекологічних ризиків Криворізького природно-господарського району". Викладає курси: "Екологія та екологічний туризм", "Туристичне країнознавство", "Рекреаційні комплекси Світу", "Спеціалізований туризм", "Основи рекреалогії та курортології".

Наукові інтереси: екологічний туризм, краєзнавство, екскурсійна справа, туроперейтинг,  сталий розвиток промислових регіонів, організація і проведення екологічних екскурсій.

Практикуючий гід. Член Всеукраїнської асоціації гідів.

За розвиток туризму в регіоні - грамота Виконкому Криворізької міської ради (2017 р.)

Опубліковано понад 50 наукових праць.

vika pacyk

ПАЦЮК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА.

Кандидат географічних наук з 2011 року, доцент. Закінчила географічний факультет КДПУ у 2006 р. На кафедрі працює з 2006 р.

Закінчила аспірантуру при Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка. Тема кандитатської дисертації "Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя". Захистила дисертацію у 2011 р.

Викладає курси: "Туристичні ресурси Світу і України", "Основи туризмознавства", "Географія туризму", "Індустріальний туризм", "Основи туристичної діяльності", "Туристичні ресурси України", "Туроперейтинг".

Учасник кількох міжнародних конференцій з очною участю з проблем промислового туризму (Іспанія, Франція, Румунія, Польща). 

Наукові інтереси: промисловий туризм, розвиток туристичної галузі господарства Кривого Рогу, туристичні ресурси України та Світу.

Практикуючий гід. Член Всеукраїнської асоціації гідів.

За розвиток туризму в регіоні - грамота Виконкому Криворізької міської ради (2015 р.), почесна грамота Виконкому Криворізької міської ради (2017 р.).

Докторант КНУ ім. Т. Шевченка з 2022 року. Веде підготовку дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук.

Опубліковано понад 80 наукових праць

Романюк Ірина

РОМАНЮК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Доктор економічних наук з 2021 року, доцент. Закінчила Херсонський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» у 2011 році, аспірантуру при Полтавській державній аграрній академії за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами». 

2015 рік - захист кандидатської дисертації на тему: «Формування та забезпечення зайнятості населення сільських територій» на здобуття ступеня кандидата економічних наук. 2021 рік - захист докторської дисертації з економіки на тему: «Інноваційно-інвестиційні механізми та маркетингові стратегії розвитку підприємств сільського зеленого туризму: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Учасник багатьох конференцій, тренінгів і вебінарів з економіки, туризму та ін. Співавтор 10 монографій, з яких 4 видано у країнах Європейського Союзу. Отримала 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Співавтор 4 статтей у наукових виданнях, що включені до WoS та Scopus. Співавтор 5 навчальних посібників економічного напрямку. Автор більше ніж 160 науково-методичних публікацій.

2020-2022 рр. – стипендіатка Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Наукові інтереси: якість вищої освіти, цифровий маркетинг, сільський зелений туризм, активний відпочинок.

Викладає курси: "Маркетинг і реклама", "Реклама в туризмі", "Основи підприємницької діяльності", "Інтернет- маркетинг, "Менеджмент в туризмі", "Економіка підприємств".

 

DSC 10551 ШИЯН ДАР'Я ВАЛЕРІЇВНА.

Кандидат географічних наук з 2012 року, доцент.

Закінчила фізико-математичний факультет КДПУ у 2001 році, Криворізький економічний інститут КНЕУ у 2005 році за спеціальністю "Економіка підприємств".

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону".

Викладає курси: "Основи туристичних подорожей", "Географія туризму", "Історія туризму", "Основи туризмознавства", "Регіональна економіка", "Міжнародний туризм", "Менеджмент у туризмі".

Наукові інтереси: туристичні ресурси України та Світу, медикоекологічні проблеми Кривого Рогу.

Опубліковано понад 40 наукових праць.

 DSC 1098 МАТІЩУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ.

Кандидат геологічних наук, старший викладач. Закінчив географічний факультет КДПУ у 2009 р. На кафедрі працює з 2010 р. З вересня 2022 року - декан факультету географії, туризму та історії.

Викладає курси: "Основи туристичної даяльності", "Основи спортивного туризму", "Спеціалізовані види спортивного туризму", "Спортивне орієнтування", "Методика організації спортивно-туристичної роботи у ЗО".

У 2018 році захистив дисертацію на тему: "Палеогеографія та особливості стратифікації протерозойських конгломератовміщуючих товщ Криворізької структури". Інструктор та суддя зі спортивного туризму.

Наукові інтереси: туристичні ресурси України, геологія Кривбасу, спортивний туризм.

Практикуючий гірський гід, інструктор. Член Всеукраїнської асоціації гідів.

Опубліковано понад 20 наукових праць.

 

 DSC 1042 БРАТЧЕНКО ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІЇВНА

Економіст, старший викладач. Закінчила Криворізький технічний університет та Дніпропетровський інститут технічної творчості та патентознавства. Працює над темою кандидатської дисертації "Система контролінгу як невідємний елемент антикризового управління підприємством".

Викладає курси: "Економіка", "Регіональна та макроекономіка", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Методика навчання економіки", "Фінанси і економіка підприємств", "Облік і аудит", "Основи підприєницької діяльності".

Наукові інтереси: економіка підприємства, управління підприємством, макроекономічні проблеми суспільства.

Опубліковано понад 60 наукових праць.

DSC 1020 ПЕТРОВА АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА.

Асистент, старший лаборант. Закінчила географічний факультет КДПУ. На кафедрі працює з 2018 р.

Викладає курси: "Маркетинг і реклама", "Організація анімаційної діяльності", "Спортивно-туристичні ресурси".

Наукові інтереси: професійна освіта у галузі туризму.

Опубліковано 6 наукових праць.

 DSC 1103

 

 

1222
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31