Кафедра української мови
Факультет Української філології

Цього навчального року двоє здобувачів освіти завершили навчання за освітньо-науковою програмою «Українська мова і література» (спеціальність 035 Філологія) і пройшли етап публічної презентації результатів дисертації на засіданнях відповідних кафедр.

28 березня 2024 року в дистанційному форматі було проведено засідання кафедри української та зарубіжної літератур, на якому заслухали публічну доповідь щодо наукових результатів дисертації «Концептосфера творчості Б. Антоненка-Давидовича» Катерини Олександрівни Білобровської.

28.03.24_3.png

Присутні на обговоренні дисертації науково-педагогічні працівники української та зарубіжної літератур і кафедри української мови: доц. Н. Г. Мельник (завідувач кафедри української та зарубіжної літератур), доц. Л. М. Семененко (декан факультету української філології), проф. С. І. Ковпік, проф. Ж. В. Колоїз (завідувач кафедри української мови, гарант ОНП), проф. Т. М. Мішеніна, доц. Г. Г. Асмаковська, доц. С. С. Журба, доц. Н. Є. Коломієць, доц. І. М. Онікієнко, доц. Н. В. Яременко, аспіранти, які навчаються за ОНП М. Кірєєва, Ю. Кравченко, Д. Щербина.

Голова засідання –  Наталя Георгіївна Мельник, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та зарубіжної літератур.

Науковий керівник – Вікторія Ігорівна Дмитренко, доктор філологічних наук, професор.

Експерти:

Світлана Степанівна Журба – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та зарубіжної літератур;

Ганна Глебівна Асмаковська – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.

Засідання відбувалося відповідно до вимог, зазначених у Положенні про присудження ступеня доктора філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті. Присутніх ознайомили з відомостями про здобувача, регламентом роботи.

Катерина Олександрівна Білобровська представила присутнім  результати  наукового дослідження, акцентувавши на  основних положеннях і висновках, яких досягла. Після виступу здобувачка мала змогу відповісти на питання, аби підтвердити рівень володіння методологією наукового дослідження, продемонструвати  рівень теоретичної підготовки, особистий внесок у розв’язання наукової проблеми, обізнаність  з результатами наукових пошуків інших учених із зазначених у дисертації наукових проблем. Дискусія тривала в доброзичливій атмосфері і виявилася доволі конструктивною.

28.03.24_4.png

28.03.24_6.png

28.03.24_8.png

28.03.24_7.png

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Вікторія Ігорівна Дмитренко відзначила етапи проведеної роботи, підкреслила особисті наукові досягнення аспірантки Катерини Білобровської, її професійні та наукові вміння і навички. На її думку, Катерина Олександрівна своєю дисертаційною працею засвідчує не тільки набуття теоретичних знань, умінь, навичок і компетентностей, необхідних сучасному науковцю-філологу, вона  здатна кинути виклик складним питанням новітнього літературознавства, розв’язати комплексні проблеми в цій царині, підняти на поверхню вагомий пласт творчості письменника Б. Антоненка-Давидовича, який постраждав під тоталітарної системи, і чий творчий доробок не отримав достатнього вивчення. 

У виступах експертів Світлани Степанівни Журби і  Ганни Глебівни Асмаковської засвідчено, що авторка дисертації володіє достатньою теоретичною базою, обізнана зі складними феноменами української літератури, а також виважено й обґрунтовано розвиває власні твердження. Експерти та інші присутні на засіданні науково-педагогічні працівники відзначили загалом вдалу спробу сформувати уявлення про концептосферу творчого доробку Б. Антоненка-Давидовича. На їхню думку, Катерина Олександрівна засвідчила своє становлення як науковця з високим рівнем філологічної культури, здатного до глибокого аналізу й потрактування складних філософського-світоглядних, психологічних явищ на тлі національно-культурної традиції, враховуючи як історичний, соціальний контекст, так і зважаючи на велич особистості Б. Антоненка-Давидовича. 

У висновкових положеннях прийнято рішення рекомендувати  роботу Катерини Олександрівни Білобровської «Концептосфера творчості Б. Антоненка-Давидовича» до подання до разової спеціалізованої ради задля подальшого захисту.

Колектив кафедри української мови, кафедри української та зарубіжної літератур вітає Катерину Олександрівну Білобровську з позитивними результатами публічної презентації результатів дисертації і бажає подальших успіхів на шляху до здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія.

26599
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30