Кафедра української мови
Факультет Української філології

22 травня 2024 року в дистанційному форматі було проведено засідання кафедри української мови, на якому прозвучала публічна презентація наукових результатів дисертації «Особливості омонімічного простору у структурі українсько-білоруської комунікації» Дмитра Вікторовича Щербини (спеціальність 035 Філологія, освітньо-наукова програма «Українська мова та література»).

22.05.24_5.jpg

Задля оцінки наукової роботи здобувача зібралися науково-педагогічні працівники кафедри української мови, а саме: проф. Л. А. Білоконенко, проф. З. П. Бакум, доц. Г. Г. Асмаковська, доц. Н. А. Березовська-Савчук, доц. С. А. Бузько, доц. В. А. Городецька, доц. К. А. Качайло, доц. Н. М. Шарманова, аспіранти М. Кірєєва, Ю. Кравченко, К. Білобровська, к. філол. н., доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету В. В. Денисюк.

Голова засідання – Жанна Василівна Колоїз, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.

Науковий керівник: Людмила Анатоліївна Білоконенко – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови.

Експерти:

Тетяна Михайлівна Мішеніна – кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови;

Наталія Миколаївна Малюга – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.

Засідання відбувалося відповідно до вимог, зазначених у Положенні про присудження ступеня доктора філософії у Криворізькому державному педагогічному університеті. Присутніх ознайомили з відомостями про здобувача, регламентом роботи.

Дмитро Вікторович Щербина ознайомив присутніх з результатами свого наукового дослідження, акцентувавши на основних положеннях і висновках.

22.05.24_10.jpg

22.05.24_12.jpg

22.05.24_14.jpg

22.05.24_15.jpg

22.05.24_17.jpg

22.05.24_18.jpg

22.05.24_19.jpg
22.05.24_20.jpg

 Питання до Дмитра Вікторовича, поставлені після його виступу, були різноманітні, слушні, орієнтовані на те, аби встановити рівень теоретичної підготовки здобувача, його особистого внеску в розв’язання наукової проблеми, обізнаності  з результатами наукових пошуків інших дослідників із зазначених у дисертації наукових проблем. Дискусія точилася доволі конструктивно.

22.05.24_22.jpg

Зі своїм відгуком про дисертаційну працю Дмитра Щербини виступила науковий керівник, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Людмила Анатоліївна Білоконенко, яка відзначила етапи проведеної роботи, підкреслила особисті наукові досягнення здобувача, звернула увагу на успішну реалізацію освітньо-наукової програми «Українська мова та література».

Виступи експертів Тетяни Михайлівни Мішеніної і Наталії Миколаївни Малюги були розлогими й засвідчили, що дисертація Дмитра Щербини «Особливості омонімічного простору у структурі українсько-білоруської комунікації» є комплексним, повним та обґрунтованим науковим дослідженням, яке присвячене вивченню особливостей українсько-білоруського омонімічного простору, ролі омонімів в організації тексту та їх впливу на виникнення типових помилок перекладу творів художньої літератури з білоруської мови на українську.  Відповідно до їх висновків  наукова робота виконана на високому рівні, є завершеним дослідженням, вирізняється актуальністю і новизною. Ступінь обґрунтованості наукових положень і висновків, сформульованих у дисертації, підтверджується широкою джерельною базою проведеного дослідження. Текст дисертації засвідчує, що здобувач наукового ступеня доктора філософії володіє методологією наукового пізнання складних проблем мовознавства і термінознавства, міжкультурної комунікації, культурології.

Експерти і науково-педагогічні працівники кафедри української мови висловили одностайні думки про успішну публічну презентацію дисертаційної праці. Зміст дисертації Д. Щербини, а також наукових публікації здобувача, у яких містяться основні результати дисертації, свідчать про те, що дисертант здійснив ґрунтовне наукове дослідження особливостей міжмовної омонімії. У висновках засідання кафедри йдеться, що дисертаційна робота Дмитра Вікторовича Щербини виконана згідно з прийнятими стандартами до написання наукових праць відповідного зразка, відповідає вимогам і тому може бути подана до разової спеціалізованої ради задля подальшого захисту.

Кафедра української мови вітає Дмитра Вікторовича Щербину з передзахистом і бажає подальших успіхів на шляху до здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія.

26601
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30