Кафедра української мови
Факультет Української філології

     15 червня 2021 року стартувала Державна атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) денної та заочної форм навчання.
     До екзаменаційної комісії під головуванням професора кафедри української мови Зінаїди Павлівни Бакум увійшли викладачі, які забезпечують реалізацію освітньо-професійної програм підготовки бакалаврів – доцент кафедри української мови Тетяна Іванівна Вавринюк і професор кафедри української та зарубіжної літератур Вікторія Ігорівна Дмитренко. На державному іспиті були присутні також декан факультету української філології доцент Любов Миколаївна Семененко й очільниці обох профільних кафедр – професор Жанна Василівна Колоїз (кафедра української мови) і доцент Наталія Георгіївна Мельник (кафедра української та зарубіжної літератур).15.06 1 15.06 1 215.06 7 2     Першими комплексний екзамен з української мови, української літератури та методик їх навчання складали редактори – студенти денної форми навчання групи УФР-17. Бакалаври мали змогу представити набуті протягом навчання в університеті компетентності з основних фахових дисциплін за першою спеціальністю. Попереду в них ще один іспит з отриманої спеціалізації редагування освітніх видань, а у студентів груп УАФ-17 та УПФ-17 – із другої спеціальності (відповідно англійська мова або психологія).

15.06 315.06 4
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06 515.06 6       Далі ж, після подолання першої освітньо-професійної сходинки, у бакалаврів настануть нові академічні випробування, адже невдовзі – вступна кампанія до магістратури Криворізького державного педагогічного університету.

     Щиро бажаємо всім бакалаврам успішно скласти державну атестацію та вступити до КДПУ на другий (магістерський) рівень вищої освіти!

16090
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша