Кафедра української мови
Факультет Української філології

Ти знаєш, що ти – людина?...

Усмішка твоя – єдина … Очі твої – одні

Василь Симоненко

Як відомо, головним завданням педагогічних закладів вищої освіти є виховання майбутнього педагога, формування й розвиток у нього високої моральності та правової свідомості, що, своєю чергою, визначають зміст соціально-гуманітарної підготовки в майбутній «сродній праці», уможливлюють здійснення процесу інтеріоризації таких складників громадянської позиції, як: «батьківщина», «патріотизм», «право й обов’язок громадянина».

У рамках виховної години викладачем кафедри української мови, доцентом, куратором групи УАФ-16 Качайло К. А. 21 березня 2019 року було проведено захід «Правова культура у свідомості майбутніх учителів».

IMG 8347

Куратор Качайло К. А. наголосила, що громадянське спрямування сучасної вітчизняної освіти покликане сприяти усвідомленню свого місця і значення серед інших громадян, суспільства загалом, обранню життєвого шляху, вибору напряму життєтворчості як необхідної умови самореалізації.

Наставник інформувала про мету створення (1945 р.) й задекларовані правозахисні функції ООН, яка є міжнародною організацією, захисником інтересів громадян. Держави, що входили до ООН, підписали Загальну декларацію прав людини – документ, у якому вони пообіцяли одна одній і своїм народам забезпечити громадянські права і свободи, рівність усіх перед законом, особисту недоторканність, свободу совісті, можливість дотримуватися своєї релігії.

IMG 8345

Дискусія точилися навколо питань про застосування в Україні «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод». Обговорювалися статті Конституції України (Ст. 31, ст. 41, Ст. 54), викладач апелювала й до юридичної літератури («Конституційне право України», «Цивільне право України», «Трудове право України», «Право інтелектуальної власності»). Розглядалися проблемні ситуації з життя, які передбачали вияв правової культури.

IMG 8348

Учасники виховного заходу дійшли висновку, що правова культура у свідомості майбутніх учителів виявляється насамперед у сформованості позитивного, патріотично забарвленого образу України, поважного ставлення до національної ідеї та цінностей українського народу, його історії, культури, традицій і звичаїв та набуття ними позитивних оцінок цих цінностей, стійке прагнення до гуманної поведінки, готовність сумлінно виконувати громадянський обов’язок.

7256
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша