Кафедра української мови
Факультет Української філології

БАКУМ Зінаїда Павлівна,

доктор педагогічних наук, професор

Bakum

Народилася 14 грудня 1960 року с. Великі Вікняни Збаразького району Тернопільської області. У 1985 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Українська мова і література». На кафедрі української мови Криворізького державного педагогічного університету працює з 1991 року. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію «Лінгводидактична спадщина С. Х. Чавдарова» (науковий керівник: проф. Біляєв О. М.). Працює в царині методики української мови. Опублікувала понад 130 наукових та навчально-методичних робіт. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук («Теоретико-методичні засади навчання фонетики в гімназії») (науковий консультант: проф. Караман С. О.). Співавтор посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України «Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах» (2003, 2011), «Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах» (2005), «Українська мова: Усний і письмовий (диктант) екзамени: Поглиблений етап вивчення» (1998), «Сучасна українська літературна мова» (2011), «Методика навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі» (2015). Член науково-методичної ради університету, спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій (Херсонський державний університет, Київський університет імені Б. Грінченка). Викладає дисципліни «Методика навчання української мови», «Методика викладання української мови у вищій школі». Під керівництвом Зінаїди Павлівни захищено 6 кандидатських дисертацій (Бабенко Т. П., Ємельова Г. П., Лапіна В. В., Пальчикова О. О., Саприкіна Л. А., Хоцкіна С. М.).

359
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша