Бакум
Зінаїда Павлівна

Основні відомості:
Науковий ступіньдоктор педагогічних наук
Вчене званняпрофесор
Посадапрофесор кафедри Української мови
Навчальні дисципліниМетодика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах, Методика викладання української мови у вищій школі, Практикум з української мови, Основи академічного письма
Наукові інтересиЛінгводидактика, мовознавсто
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра української мови КДПУ, вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mailkafedra_movy@kdpu.edu.ua
Веб-сторінкаВеб-сторінка
Службовий телефон (кафедра, відділ)440-08-42
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1980-1985Херсонський державний педагогічний інститут
«Українська мова та література», кваліфікація: «Учитель української мови та літератури»
1993-1996Криворізький державний педагогічний інститут
13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова)
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1997Інститут педагогіки АПН України, Київ
Тема кандидатської дисертації: «Лінгводидактична спадщина С. Х. Чавдарова»
2009Херсонський державний університет
Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні засади навчання фонетики в гімназії»
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
05.01.2015 – 03.07.2015 "Інноваційні технології в освіті"
Національна металургійна академія, м. Дніпро
Стажування (очно-дистанційна форма, наказ № 9-1-к від 08.01.2015)
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1992-2011 рр.асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
2011-2017 рр.завідувач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки
Криворізький національний університет
2018 - дониніпрофесор кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
2010, Криворізький державний педагогічний університетМіжнародна
"Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри"
Українська мова як іноземна: лінгводидактичні проблеми
http://elibrary.krpd.edu.ua/handle/0564/427
24 – 26 травня 2017 р. Криворізький національний університет, м. Кривий РігМіжнародна науково-технічна конференція
«Розвиток промисловості та суспільства»
Інклюзивне навчання у вищих навчальних закладах освіти
http://knu.edu.ua/uploads/files/konferentsyi/2017/rozvutok/Verstka%20tez2017%2003.05.17.pdf
31 березня – 01квітня 2016 р., м. Ченстохово (Польща)Міжнародна науково-практична конференція
«Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки»
Організація дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів
22 – 24 квітня, Київ, 2015ІІІ Міжнародний симпозіум
Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація
Формування соціолінгвістичної компетентності іноземних студентів засобами біблійної фразеології
http://nau.edu.ua/ua/event/2015/4/iii-mizhnarodnij-simpozium-amerikanski-ta-britanski-studii-movoznavstvo.html
25-29 сентября 2014 года, г. Киото, Япония, Санге университетМеждународный форум
«Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и научном контексте»
Роль языковой картины мира в обучении иностранных студентов украинскому языку
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/402
8–10 листопада 2019 року, Бухарест, РумуніяІІІ Міжнародна наукова конференція
«Українці Румунії: історія, сучасність та перспективи».

18–20 квітня 2019 року, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Старобільськ, 2019.«Всеукраїнська науково-практична конференція ім. В. Ужченка
«Образне слово Луганщини»

25 жовтня 2019 року, м. Могильов, БілорусьМіжнародна наукова конференція
«Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VI»

Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
01.01.2014-31.12.2016 «Адаптивна система індивідуальної підготовки гірничого інженера на базі інтегрованої структури штучного інтелекту «Електронний наставник»
Держбюджетна тема
Керівник проекту
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Київський університет імені Бориса Грінченка, жовтень, 2013 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
«Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів»
Хоцкіна Світлана Миколаївна
Присуджено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 04 – теорія та методика навчання професійної освіти
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, листопад, 2014 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
«Розвиток трудового навчання в народних школах Катеринославської губернії (кінець ХІХ початок ХХ століття»
Ємельова Ганна Павлівна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 01 – теорія та історія педагогіки
Київський університет імені Бориса Грінченка, лютий, 2016 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
«Навчальний діалог як засіб формування мовленнєвої компетентності студентів технічного вищого навчального закладу в процесі вивчення іноземних мов»
Лапіна Вікторія Олексіївна
Присуждено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 09 – теорія навчання
Київський університет імені Бориса Грінченка, лютий 2016 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
«Формування дослідницьких умінь і навичок студентів у процесі проектної діяльності»
Бабенко Тетяна Павлівна
Присуджено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 09 – теорія навчання
Київський університет імені Бориса Грінченка, квітень 2016 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Реалізаія крос-культурного підходу до навчаня української мови іноземних студентів
Пальчикова Олександра Олександрівна
Присуджено науковий ступінь зі спеціальності 13. 00. 02 – теорія та методика навчання навчання (українська мова)
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2016 р. Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
«Формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу»
Саприкіна Лілія Вікторівна
Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13. 00. 04 – теорія та методика навчання професійної освіти
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, листопад 2017 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
«Формування проектно-конструкторської компентентності майбутніх інженерів у процесі графічної підготовки»
Цвіркун Людмила Олександрівна
13. 00. 04 – теорія та методика навчання професійної освіти
Тернопільский національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, листопад 2017 р.Захист дисертації
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
«Організація інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями у вищих технічних навчальних закладах»
Польгун Катерина В’ячеславіна
13. 00. 09 – теорія навчання
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2008Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність
2012Почесна грамота Дніпропетровської обласної ради за значний особистий внесок у розвиток вищої освіти і вітчизняної науки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність
2016Грамота виконкому Криворізької міської ради за високий професіоналізм, сумлінну працю, ініціативність, творчість, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, підготовку кваліфікованих спеціалістів
2011Грамота управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та науки, підготовку кваліфікованих спеціалістів
2010Почесна грамота Дзержинської районної у місті ради за високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців
2005Подяка виконкому Дзержинської районної ради за вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки та підготовку висококваліфікованих спеціалістів
2007Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, успіхи у справі і вихованні студентської молоді, плідну наукову діяльність
2008Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету за особистий внесок у розвиток вищої школи, активну участь у вихованні студентської молоді, плідну науково-педагогічну діяльність
2011Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету за досягнуті особисті результати в науково-дослідницькій роботі у 2010 р.
2012Грамота ректорату Криворізького державного педагогічного університету за досягнуті особисті результати в науково-дослідницькій роботі у 2011 р.
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29