Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

04.10.2022 , 11.20 відбулася гостьова лекція в групі ДВП - 21 з дисципліни "Основи наукових досліджень".
Тема "Принцип академічної доброчесності як стрижневий принцип сучасної науки".
Викладач - ст. викладач Чулошнікова М. О.

До онлайн-зустрічі долучилися здобувачі вищої освіти ІІ, ІІІ курсів, 21, 211, 212, 213, 311, 312, 313 груп, факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, освітніх ступенів молодший бакалавр, бакалавр. Викладачі кафедри психології та педагогіки розвитку дитини УДПУ: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Іщенко Людмила Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент Карнаух Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент Бутенко Ольга Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент Мельникова Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент Підлипняк Ірина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент Дука Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент Трофаїла Наталія Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент Кравчук Неля Павлівна.

В ході лекції було розглянуто сутність, принципи та законодавчу базу стратегії академічної доброчесності в закладах вищої освіти, акцентовано увагу на засобах та інструментах імплементації стратегії академічної доброчесності в Криворізькому державному педагогічному університеті.