Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

Сьогодні одним із популярних трендів вищої освіти є організація й проведення
гостьових лекцій. 12 листопада 2020 року кафедра дошкільної освіти КДПУ підготувала
вже другу гостьову зустріч із видатною професоркою Л. І. Зайцевою.

 

изображение_2020-11-30_192500.png

Активне впровадження лекцій такого характеру в освітній процес ЗВО, перш за все, сприяє
виконанню положення Закону України «Про вищу освіту», зокрема щодо реалізації у сфері
вищої освіти принципу міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України в
Європейський освітній простір, а по-друге, дає можливість зберегти та примножити основні
наукові здобутки.

изображение_2020-11-30_192524.png

Кафедра дошкільної освіти на чолі із завідувачкою, д-ром пед. наук, професоркою  О. В.
Ковшар уже не вперше застосовує такі форми роботи, адже інтерактивне спілкування із
фундаторами сучасної дошкільної освіти в Україні сприяє професійному зростанню майбутніх
спеціалістів.

изображение_2020-11-30_192613.png

«Варто зазначити, що ми добре знайомі із Л. І. Зайцевою тому, що під час лекційних,
практичних і семінарських занять ми вивчали її наукову творчість, опрацьовували
авторські технології, спиралися на її праці під час написання курсових і дипломних робіт.
Для нас це знакова подія – познайомитися особисто із Ларисою Іванівною. Саме тому ми
очікуємо задоволення від навчання й співпраці», – наголошує Олена Вікторівна.

изображение_2020-11-30_192635.png

Професорка, авторка понад 100 наукових публікацій Лариса Іванівна Зайцева стала
запрошеною лекторкою в Zoom-конференції 12 листопада. Науковиця презентувала
студентам свою авторську технологію математичного розвитку дошкільників. Свій виступ вона
поділила на такі підпункти: технологічний підхід до навчання дітей дошкільного віку
математики й дидактична технологія «Формування математичної компетентності у дітей
дошкільного віку».

изображение_2020-11-30_192657.png

Гостя представила нове бачення актуальних проблем розвитку дошкільної освіти України.
Студенти-бакалаври, магістранти й викладачі кафедри мали змогу переосмислити своє
сприйняття питань цієї теми. Упродовж усієї лекції тривало активне спілкування на суб’єкт-
суб’єктному рівні, що сприяло створенню теплої та творчої атмосфери освітнього процесу.
Дякуємо Л. І. Зайцевій за виклад нового матеріалу й бажаємо здобувачам вищої освіти

успіхів в опануванні актуальних фахових знань!

13441
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша