Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти

изображение_2020-11-30_192807.png

Криворізький педагогічний – флагман якісної освіти, що кожного року готує сучасних
фахівців за багатьма напрямами підготовки. Передумовою успішного випуску є
написання дипломної роботи, яка демонструє рівень оволодіння навчальними
програмами за різними спеціальностями.

 

изображение_2020-11-30_192821.png

Магістерська робота – це самостійна діяльність здобувача вищої освіти, яка передбачає
наявність комплексних знань, вільне володіння методами збору й обробки інформації,
опанування діагностичного інструментарію, творче й нестандартне розв'язання актуальних
проблем освітньої галузі. Завжди поруч із магістрантами їхні наукові керівники, які
допомагають майбутнім фахівцям знаходити відповіді на теоретичні й практичні питання.

изображение_2020-11-30_192849.png

На втілення свого дослідницького проєкту магістранти мали майже 3 навчальних семестри.
Кожен міг самостійно обрати тему, з якою йому або їй було би цікаво працювати. До
здобувачів вищої освіти висуваються певні вимоги: робота повинна бути унікальною, тобто
власного авторства, відповідати чіткій структурі дипломної роботи, містити експериментальну
перевірку тощо.

изображение_2020-11-30_192919.png

Саме на цих засадах і з метою надання допомоги від наставників у Криворізькому
педагогічному офіційно розпочався цикл передзахисту магістерських робіт. Цьогорічними
першовідкривачами стала кафедра дошкільної освіти на чолі з її завідувачкою, д-ром пед.
наук, професоркою О. В. Ковшар. Презентація наукових доробків магістрантів проходила з
дотриманням усіх карантинних норм, із застосуванням засобів особистого захисту.

изображение_2020-11-30_192943.png

Усього було представлено 7 магістерських робіт, кожна з яких була по-своєму унікальною.
Викладачі кафедри уважно слухали виступи майбутніх випускників, надавали свої
рекомендації щодо покращення змісту робіт. Особливу увагу приділяли дотриманню
академічної доброчесності.

изображение_2020-11-30_193008.png

Такі заходи допомагають магістрантам подивитися на свою роботу з нової точки зору, знайти
інші способи розв'язання поставлених проблем, проаналізувати власну продуктивність. Варто
зазначити, що передзахист дипломної роботи сприяє й зняттю психологічної напруги,
допомагає магістрантам мобілізуватися для досягнення позитивного результату.
Бажаємо майбутнім магістрам успішно скласти 
фінальне випробування й досягти омріяної мети!

13442
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша