Факультет мистецтв (Музично-хореографічне відділення)
Музичне мистецтво. Хореографія.

Звертаємо увагу, що матеріали для дистанційного навчання розміщуються на офіційній веб-сторінці кожної кафедри у розділі  "Навчально-методична робота" та «Дистанційне навчання».

Музичне мистецтво

І курс

МХК-19

Назва дисципліни

Назва кафедри

Актуальні проблеми української історії та культури

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності

Кафедра зоології та методики навчання біології

https://kdpu.edu.ua/zoolohii-ta-metodyky-navchannia-biolohii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu/10864-orhanizatsiya-dystantsiynoho-vyvchennya-dystsyplin-vykladachamy-kafedry-zoolohiyi-ta-metodyky-navchannya-biolohiyi.html

Іноземна мова

Кафедра англійської мови з методикою викладання

https://kdpu.edu.ua/anhliiskoi-movy-z-metodykoiu-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu/10938-dystantsiine-navchannia-dlia-studentiv-kdpu.html

Загальна теорія музики: Сольфеджіо

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Загальна теорія музики: Гармонія

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Хоровий клас

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Хорове диригування

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Вокальний клас

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Музичний інструмент

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Історія музики

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Оркестровий клас

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Фізична культура

Кафедра фізичної культури та методики її викладання

https://kdpu.edu.ua/fizychnoi-kultury-ta-metodyky-ii-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

 

Музичне мистецтво

ІІ курс

МХК-18

 

Назва дисципліни

Назва кафедри

Філософія

Кафедра філософії

https://kdpu.edu.ua/filosofii/aktualne/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Загальна теорія музики: Сольфеджіо

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Загальна теорія музики: Аналіз музичних форм

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Загальна теорія музики: Основи наукових досліджень

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Загальна педагогіка

Кафедра педагогіки

https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Загальна психологія

Кафедра загальної та вікової психології

https://kdpu.edu.ua/zahalnoi-ta-vikovoi-psykholohii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Хоровий клас

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Хорове диригування

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Вокальний клас

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Музичний інструмент

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Історія музики

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Оркестровий клас

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Фізична культура

Кафедра фізичної культури та методики її викладання

https://kdpu.edu.ua/fizychnoi-kultury-ta-metodyky-ii-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Навчальна психолого-педагогічна практика

Кафедра загальної та вікової психології

https://kdpu.edu.ua/zahalnoi-ta-vikovoi-psykholohii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Кафедра педагогіки

https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Основи академічного письма

Кафедра української мови

https://kdpu.edu.ua/ukrainskoi-movy/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

 
 Музичне мистецтво

ІІІ курс

МХК-17

 
 

Назва дисципліни

Назва кафедри

Соціально-політичні студії

Кафедра соціології та економіки

https://kdpu.edu.ua/sotsiolohii-ta-ekonomiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Методика виховної роботи

Кафедра педагогіки

https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Методика музичного виховання

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Хоровий клас

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Хорове диригування

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Вокальний клас

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Музичний інструмент

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Художня культура та методика її викладання

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Етика

Кафедра філософії

https://kdpu.edu.ua/filosofii/aktualne/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Оркестровий клас

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

С/к Гендерна педагогіка

Кафедра педагогіки

https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

 
 Музичне мистецтво

ІV курс

МХК-16

 
 

Назва дисципліни

Назва кафедри

Методика музичного виховання

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Хоровий клас

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Хорове диригування

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Вокальний клас

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Музичний інструмент

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Художня культура та методика її викладання

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Мультимедійні технології у мистецькій освіті

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Оркестровий клас

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Методика постановки голосу

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Курсова робота з методики музичного виховання

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Виробнича педагогічна практика у школі

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Кафедра загальної та вікової психології

https://kdpu.edu.ua/zahalnoi-ta-vikovoi-psykholohii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Кафедра педагогіки

https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

 
 Музичне мистецтво

І курс (магістр)

МХКм-15
 
 

Назва дисципліни

Назва кафедри

Критичне мислення

Кафедра філософії

https://kdpu.edu.ua/filosofii/aktualne/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Психологічні засади управління навчальним процесом

Кафедра загальної та вікової психології https://kdpu.edu.ua/zahalnoi-ta-vikovoi-psykholohii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Музичний інструмент

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Вокальний клас

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Хорове диригування

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Методологія музичної освіти

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Історія художньої культури та методика її викладання

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Методика викладання фахових дисциплін (на вибір)

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Кафедра методики музичного виховання співу та хорового диригування https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Практикум за фахом (на вибір)

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування

https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

 
 Хореографія

І курс

ХХК-19

 
 

Назва дисципліни

Назва кафедри

Актуальні проблеми української історії та культури

Кафедра історії України та правознавства https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Іноземна мова

Кафедра англійської мови з методикою викладання

https://kdpu.edu.ua/anhliiskoi-movy-z-metodykoiu-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu/10938-dystantsiine-navchannia-dlia-studentiv-kdpu.html

Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності

Кафедра зоології та методики навчання біології

https://kdpu.edu.ua/zoolohii-ta-metodyky-navchannia-biolohii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu/10864-orhanizatsiya-dystantsiynoho-vyvchennya-dystsyplin-vykladachamy-kafedry-zoolohiyi-ta-metodyky-navchannya-biolohiyi.html

Квітко М.О. healthprotection@kdpu.edu.ua

Історія хореографічного мистецтва

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія та методика викладання класичного танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання бального танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання історико-побутового танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Мистецтво балетмейстера

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Основи диригентської та вокальної культури

Кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування https://kdpu.edu.ua/metodyky-muzychnoho-vykhovannia-spivu-ta-khorovoho-dyryhuvannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Гра на музичному інструменті

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Фізична культура (партерна гімнастика та тренаж)

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

 
 Хореографія

ІІ курс

ХХК-18

 
 

Назва дисципліни

Назва кафедри

Філософія

Кафедра філософії

https://kdpu.edu.ua/filosofii/aktualne/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Теорія і методика викладання класичного танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання бального танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання сучасного танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки
https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Мистецтво балетмейстера

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Постановка концертних номерів

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Музично-хореографічний фольклор України

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Гра на музичному інструменті

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Фізична культура (партерна гімнастика та тренаж)

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Навчальна практика у хореографічних колективах

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Основи академічного письма

Кафедра української мови

https://kdpu.edu.ua/ukrainskoi-movy/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

 

 

Хореографія

ІІІ курс

ХХК-17

Назва дисципліни

Назва кафедри

Соціально-політичні студії

Кафедра соціології та економіки

https://kdpu.edu.ua/sotsiolohii-ta-ekonomiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Етика

Кафедра філософії

https://kdpu.edu.ua/filosofii/aktualne/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Педагогіка

Кафедра педагогіки

https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Теорія і методика викладання класичного танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання бального танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання сучасного танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Мистецтво балетмейстера

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Постановка концертних номерів

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Художня культура

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

 

Хореографія

ІV курс

ХХК-16

 

Назва дисципліни

Назва кафедри

Психологія

Кафедра загальної та вікової психології

https://kdpu.edu.ua/zahalnoi-ta-vikovoi-psykholohii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Методика роботи з хореографічним колективом

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання класичного танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання бального танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Теорія і методика викладання сучасного танцю

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Мистецтво балетмейстера

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Постановка концертних номерів

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Художня культура

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Виробнича практика у хореографічних колективах

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

Хореографічне оформлення естрадних композицій

Кафедра музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html

 

 

11010
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31