Кафедра філософії
Криворізький державний педагогічний університет

23 травня 2013 року відбулося секційне засідання міжнародної науково-технічної конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА»

Секція № 14 «Філософсько-методологічні та соціально-політичні аспекти сталого розвитку»

XcV 3tMC7W8

Виступили

Абдула А.І. (КПІ ГВУЗ “Криворізький національний університет”)

Философия и её роль в формировании общечеловеческих ценностей и идеалов современного общества

Грабовець І.В. Черноус Л.С. (КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет”)

Культурні пріоритети мешканці Кривого Рогу

Дедушев В.В. (КПИ ГВУЗ “Криворізький національний університет”)

Перераспределение как моральний феномен в современной аналитический философии

87ucfTWUyv8

Коломоець Т. Г. (КМІ ДВНЗ “Криворізький національний університет”)

Сучасні проблеми молодіжного ринку праці в Україні.

Комарова О.О. (КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет”)

Соціальні пільги для людей похилого віку

Корупятник І.В. (КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет”)

Генеза філософських підходів у розумінні категорії свободи.

 1G 0CHPMVc4

Кухтіна М.В. (КПІ ДНВЗ “Криворізький національний університет”)

Характеристика молодих науковців як соціально-професійної групи

DwhWSB5ulbY

Лобанова А.С. (КПИ ГВУЗ “Криворізький національний університет), Руг Я. (Силезкая Политехника), Славина Е.С. (КПИ ГВУЗ “ Криворізький національний університет “)

Механизм стимулирования мотивации труда роботников промышленного предприятия (на примере шахт Кривого Рога в Украине и Силезкого Воеводства в Польше)

Мішалова О.В. (КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет”)

Теорії історичного наратива в аналітичній філософії історії

Панафідін І.О. (КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет “)

Природо-правова концепція справедливості війни Гуго Гроція.

JYNaqzWBiNc

Пєтко Є.О. (КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет“)

Характерні особливості соціоментальності міскої спільноти промислового регіону в сучасній Україні

Пустовіт Л.Є. (КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет“)

Якість продукції підприемства як запорука забезпечення його конкурентноспроможності на товарному ринку.

Токарев Р.М. (КПИ ГВУЗ “Криворожский национальный университет”)

Культурно- цивилизационные детерминанты социализации личности.

Шепєлєва Г.А. (КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет “)

Форми соціальної адаптації людей в умовах суспільних трансформацій.

PN1jdGJgTyA

Широкова М.С. (КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет “)

Сервісна діяльність: передумови виникнення і розвитку

Широкова Є.О. (КПІ ДВНЗ “Криворізький національний університет “)

Комунітаристська модель нової соціальності.

623
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша