Кафедра філософії
Криворізький державний педагогічний університет

Kafedra 2017 olimpiada

Кафедру філософії Криворізького державного педагогічного інституту (нині університету) було створено 1 вересня 1985 р. на базі кафедри марксизму-ленінізму. Першим завідуючим кафедри був призначений Анісімов Анатолій Степанович, кандидат філософських наук, доцент.

На момент створення у складі кафедри працювали кандидати наук Анісімов А.С., Гореліков Л.О., Кононенко В.Г., Лисечко В.П., Макутон П.Я., Мітіна В.І., Нападовський В.О., Пісчиков В.С., Сидоров В.І., Хачатрян А.С., Холін М.М., Хорольська Т.А. та асистенти Басюл В.Г., Попова Л.А., Скороход В.Ю., Щитова Л.Г. У різні роки на кафедрі працювали Ведмедська Н.В., Вілента І.В., Знак З.В., Чумаченко Л.М., Чухрай Е.І.

90-ті роки — це не тільки становлення та мужання кафедри філософії як вузівської ланки навчально-виховного процесу, а й час докорінного реформування змісту та способів викладання соціально-філософських дисциплін, яких на кафедрі було більше 7, та декількох спецкурсів. Останнє, в свою чергу, потребувало підвищення наукового рівня викладачів.

Так, саме в 90-ті рр. такі кандидати наук як Батрак С.А., Гореліков Л.О., Знак З.В., Лисечко В.П., Пісчиков В.С., Холін М.М., Хорольська Т.А., Шрамко Я.В. одержали вчені звання доцентів. У 90-ті на кафедрі ставиться питання про підготовку докторів філософських наук, яке успішно вирішується. Вже в 1992 році кафедра та інститут вітали з успішним захистом докторської дисертації доцента Анісімова А.С., а в березні 1998 року — доцента Шрамка Я.В.

Помітний слід в історії кафедри і університету залишив кандидат філософських наук, доцент Макутон Павло Якович, талановитий філософ, викладач, який більше тридцяти років працював у Криворізькому державному педагогічному університеті і був, за загальним визнанням, одним із кращих фахівців, оригінальність мислення якого та творчий підхід до викладання філософії завжди привертали увагу колег, студентства, громадськості.

В 1993-2000 рр. кафедру очолювала кандидат філософських наук, доцент Хорольська Тавріда Ананіївна, яка багато уваги приділяла продовженню та розвитку започаткованих наукових традицій кафедри.

2013

З грудня 2000 р. кафедрою завідує доктор філософських наук, професор Шрамко Ярослав Владиславович (на кафедрі працює з 1990 р.).

В 1993 році на кафедрі відкривається аспірантура та навчально-консультативний пункт підготовки філософських кадрів вищої кваліфікації як для власних, вузівських потреб, так і на замовлення інших вузів міста та регіону. Починаючи з 1994 року, кафедрою щорічно здійснюється плідна філософсько-методологічна підготовка аспірантів та здобувачів нефілософських спеціальностей, що складають вступні кандидатські екзамени з філософії. Здійснюються дисертаційні дослідження та захист кандидатських дисертацій аспірантів кафедри філософії.

На базі кафедри було проведено 3 всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції на тему “Актуальні проблеми духовності” (1995, 1997, 2000 рр.) з виданням збірників наукових матеріалів. У 2002 році періодичний збірник наукових робіт, що видається кафедрою філософії, засновником якого є Хорольська Т.А., отримав статус фахового видання ВАК України з філософських наук.

Кафедрою багато робиться для розширення зв'язків з провідними науковими закладами України і світу. Зокрема, кафедра плідно співпрацює з Інститутом філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, філософським факультетом Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (Росія), Інститутами філософії Берлінського і Дрезденського університетів (Німеччина) та інш. Викладачі кафедри неодноразово вигравали наукові гранти та отримували престижні міжнародні наукові премії.

kaf30 04 2010text

Чимало робиться кафедрою для залучення до наукової роботи студентів та магістрів, про що свідчать щорічні наукові студентські конференції та зростаючий інтерес до філософських наук. Плідно працюють проблемні групи та філософські гуртки, якими керують доц. Панафідіна О., Абдула А.І., Мішалова О.В., Балута Г.А. та інші викладачі кафедри.

Кафедрою викладаються всі сучасні філософські дисципліни: історія світової та української філософії, теоретична філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство, культурологія та низка спецкурсів.

911
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31