Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Електронна теорія речовини

Квантові методи дослідження нанорозмірних систем

Комп’ютерне моделювання процесів нанотехнології

Лінійні векторні простори та лінійні оператори

Методи і прилади для діагностики наноматеріалів

Новітні дифракційні методи дослідження твердих тіл

Сучасні проблеми фізики

Технологія напівпровідників і напівпровідникових приладів

Фізичні властивості наноструктурованих систем

13072

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика твердого тіла»

Робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальні методи у фізиці конденсованих систем»

Робоча програма виробничої педагогічної практики у закладах освіти для здобувачів ступеня доктора філософії

 

13077

Фізика твердого тіла

Обчислювальні методи у фізиці конденсованих систем

Академічне письмо та риторика

Виробнича педагогічна практика у закладах освіти освіти

Іноземна мова академічного спрямування

Менеджмент наукової та інноваційної діяльності

Наукові засади організації педагогічної діяльності

Сучасна наукова філософія

Сучасні інформаційні технології в науковій та педагогічній діяльності

 

16919
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша