Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Викладачі та аспіранти кафедри фізики та методики її навчання Балабай Руслана Михайлівна, Білинський Ігор Васильович, Прихожа Юлія Олександрівна, Степанюк Олександр Миколайович   взяли участь у Міжнародній науковій конференції, присвяченій наноматеріалам і нанотехнологіям.

З 9 по 14 жовтня Івано-Франківськ став місцем проведення XІХ Міжнародної Фреїківської конференції з фізики і технології тонких плівок і наносистем (МКФТТПН-XIX). Цей захід, організований Прикарпатським національним університетом за погодженням з Міністерством освіти і науки України, зібрав представників 37 університетів та академічних інститутів з 15 країн світу.

На офіційній церемонії  відкриття ХІХ Міжнародної Фреїківської конференцію Голова Організаційного Комітету,  професор кафедри матеріалознавства та новітніх технологій Володимира Бойчук, тепло вітала гостей і учасників, як присутніх у аудиторії, так і онлайн. Вона згадала тяжкі часи, які сьогодні переживає Україна, та розпочала конференцію хвилиною мовчання в шану всім героям, які віддали своє життя з початку російської агресії проти України. Ректор Університету Ігор Цепенда, голова наукового комітету конференції,  завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла Любомир Никируй, і Співголова Наукового Комітету Конференції, завідувач кафедри матеріалознавства та новітніх технологій Володимир Коцюбинський привітали учасників та побажали їм плідної роботи протягом наступних днів.

На конференції були представлені захоплюючі презентації запрошених спікерів:  З. Дашевський (університет імені Бен гуріона, Ізраїль), проф. С. Гардоніо (університет Нової Горіци, Словенія), д-р М. Ескарра (університет Тулона, США), проф. Ю. Гуревич (політехнічний університет Мехіко, Мексика), проф. Максим Стріха (Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут Фізики напівпровідників ім. В.Лашкарьова НАН України, Київ), д-р Михайло Грау (Університет Мюнстера, Мюнстер, Німеччина), Проф. Ярослав Хім'яу (Університет Східної Англії, Норвіч, Велика Британія).

Участь Криворізького державного педагогічного університету у цій важливій науковій події свідчить про високий науковий рівень та важливість досліджень, які ведуться університетською спільнотою. 

На конференції було представлено  сучасні  результати  теоретичних  і  експериментальних досліджень  з  питань  фізики  і  технології  тонких  плівок  та  наносистем (метали,  напівпровідники,  діелектрики,  провідні  полімери);  методи їх отримання  та  дослідження;  фізико-хімічні  властивості;  нанотехнології  і наноматеріали,  квантово-розмірні  структури,  наноелектроніка,  тощо.

Варто зазначити, що супровідним заходом конференції було проведення літньої школи для студентів та молодих вчених «Нанотехнології та підприємництво» в рамках проєкту REGINNA 4.0 (фінансова підтримка програми ЄС з досліджень та інновацій Горизонт-Європа). Магістрант-фізик 1-го року навчання Огієнко Олег та аспірант кафедри Задорожній Віталій зареєструвалися на участь у літній школі.

 

23504

У зв’язку із завершенням освітньо-наукової програми «Фізика» здобувачем третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  Залевським Денисом Віталійовичем, поданням ним заяви про підготовку висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дослідження та Розпорядження КДПУ №05-ад від 24 червня 2022 року - кафедра фізики та методики її навчання проводить 4 серпня 2022 року у 13.00 в 21 аудиторії  головного корпусу КДПУ розширене засідання для публічної презентації здобувачем Залевським Денисом Віталійовичем наукових результатів дисертаційної   праці   на   тему:   «Властивості матеріалів для резистивної пам’яті з довільним доступом»,   що   подається   на   здобуття ступеня доктора філософії, та її обговорення.

Запрошуються всі бажаючі прийняти участь в обговоренні.

Текст дисертації надається для ознайомлення.

19674

Третього дня (01.06.2022) засідань Європейського товариства досліджень матеріалів (E-MRS) виступила з останньою у програмі доповіддю аспірантка Олена Бондаренко з теми «Фізичні аспекти властивостей комплексоутворення 1d-, 2d- координаційних полімерів на основі арендиїл-бісфосфінових кислот». Аспірантка Олена разом із науковим керівником Балабай Русланою Михайлівною реалізували комп’ютерне моделювання 1d-, 2d- координаційних полімерів, побудованих на основі ди- і трьох фосфінових кислот. Це була надзвичайно складна робота по розробці атомної структури та визначенню властивостей одновимірних та двовимірних координаційних полімерів на основі арендиіл-бісфосфінових кислот шляхом теоретичного дослідження з використанням методів функціоналу електронної густини, ab initio псевдопотенціалу та авторського програмного забезпечення. Були вивчені  електронно-структурні властивості полімерів та зарядові стани донорних центрів в органічній молекулі та йонів металу і обговорювалися умови формування двовимірної шаруватої структури та одновимірних ланцюжків координаційних полімерів.

1

19440

Другого дня (31.05.2022) засідань Європейського товариства досліджень матеріалів (E-MRS) виступала з доповіддю аспірантка Марина Науменко з теми «Електронні властивості масиву нанотрубок (або нанодротів) β-Ga2O3». Це оригінальна робота присвячена властивостям електронної підсистеми модельного масиву нанотрубок (або нанодротів), утворених волокнами бета-Ga2O3. Основними методами дослідження є теоретичні розрахунки на основі теорії функціоналу густини та методу ab initio псевдопотенціалів. Було розраховано просторовий розподіл густини валентних електронів, розподіл густини електронних станів, кулононівський потенціал вздовж вектора та визначено вплив геометричних параметрів розташування нанотрубок у масиві та їх діаметрів на електронні властивості масиву нанотрубок.

19435

Цього року весною з 30 травня почали проходити засідання Європейського товариства досліджень матеріалів (E-MRS). Для участі у ньому потрібно було пройти декілька етапів.

Перед поданням тез на  European Materials Research Society  необхідно зареєструвати свій персональний кабінет, а в ньому вигадати логін і пароль для входу в систему європейської конференції. Алгоритм подання тез виглядає наступним чином: подання на симпозіум (назва секції), назва роботи, автори, організації, анотація (3000 символів без цифр та формул, як звичайний текст), обрати три опції «Бажано усний виступ», «Бажано стендова презентація», «Запрошено» та подавати документ до події віртуальної конференції, яка відбудеться у Страсбурзі (Франція) з 30 травня по 3 червня 2022 року.

19425

1

Весняні засідання Європейського товариства досліджень матеріалів (E-MRS) 2022 року будуть проходити як повністю ВІРТУАЛЬНА конференція з 30 травня по 3 червня 2022 року. Відповідно до попередніх конференцій, очікується, що весняні засідання 2022 року стануть найпотужнішими в Європі в галузі матеріалознавства та технологій. Дійсно, щорічна весняна зустріч E-MRS є великою конференцією з понад 2000 учасниками з усього світу. Конференція буде складатися з паралельних симпозіумів із запрошеними доповідачами, усних та стендових доповідей, які складатимуться з п’яти пленарних засідань, щоб забезпечити міжнародний форум для обговорення останніх досягнень у галузі матеріалознавства.  Наукова програма конференції буде розглядати різні теми, організовані в 21 симпозіум, що охоплюють галузі: Наноелектронних матеріалів та пристроїв; Енергетичні матеріали; Функціональні матеріали; Методи; Біо- та м'які матеріали. У центрі уваги наукової програми будуть як фундаментальні дослідження, так і технологічні застосування, що забезпечить міжнародне обговорення останніх досягнень, пов’язаних з різними аспектами, які слід враховувати для сприяння інноваціям.

19112


Вітаємо випускника наукової школи кафедри фізики та методики її навчання Мерзликіна Павла Володимировича із отриманням Освітнього Гранту 2021 року. «Освітні гранти» - це унікальна програма SoftServe для викладачів університетів. Вона передбачає грошову підтримку у розмірі $2000 кожному із п'яти переможців для розробки нового або оновлення існуючого технічного курсу, що викладаються в рамках таких спеціальностей як: прикладна математика, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, прикладна лінгвістика, тощо. В рамках гранту стипендіат отримує не лише фінансову підтримку, а й за потреби - консультації від експертів компанії.

https://softserveinc.events/osvitni_granty/?utm_source=ID1703_idr18003

17326

конффф

12 жовтня розпочала роботу XVIIІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (МКФТТПН-XVII) імені Дмитра Фреїка. Конференція організована Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника і носить ім’я засновника конференції, відомого українського вченого, професора Прикарпатського університету Дмитра Михайловича Фреїка, яку він вперше організував в травні 1975 року. Міжнародний науковий форум триває впродовж 4-х днів. Заходи, передбачені програмою,  відбуваються у змішаному форматі. 

17069

прих

16903

З 31 травня по 3 червня 2021 року проходила найбільша в Європі в галузі матеріалознавства та технологій весняна зустріч 2021 року Європейського товариства досліджень матеріалів (E-MRS) як ВІРТУАЛЬНА конференція. 31 травня усні презентації своїх стендів виголошували здобувачі ступеня доктора філософії  спеціальності 104 Фізика та астрономія КДПУ  Залевський Д.В. та Науменко М.В. (співавтор та науковий керівник професор Балабай Р.М.) та отримали Сертифікати учасників.

Certificate of attendance speaker NAUMENKO MarynaCertificate Залевский

16034
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31