Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

IMG 8569

 

6560

Слюсаренко

Слюсаренко Микола Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання, заступник декана фізико-математичного факультету.

У 2001 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного університету зі спеціальності „Фізика та основи інформатики”; в 2004 р. закінчив аспірантуру при Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності „Фізика твердого тіла”.

Захистив у 2012 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова дисертацію "Задачний підхід у навчанні природничих дисциплін у педагогічному університеті" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання.

У 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри фізики та методики її навчання.

На кафедрі фізики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету працює з 2001 р., спочатку на посаді асистента, з 2012 р. на посаді старшого викладача, з 2013 р. на посаді доцента.

959

БуракНародився у 1956 р. на Тернопільщині.

У 1979 р закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Працював 11 років молодшим науковим співробітником у науково-дослідному і проектному інституті «Механобрчормет».

У Криворізькому педагогічному інституті працює з 2001 р.

Кандидат педагогічних наук з 2009 року. Тема дисертаційного дослідження  «Методика навчання електромагнетизму в основній школі в умовах диференціації навчання».

Викладає навчальні дисципліни «Методика навчання фізики», «Електромагнетизм», «Молекулярна фізика», «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання фізики», «Олімпіадні задачі з фізики». Керує науковими дослідженнями студентів з теми «Методика навчання фізики в середній школі».

За весь час наукової та науково-педагогічної діяльності опублікував понад 60 наукових праць, 5 навчальних посібників.

1997

ватртуврттруЗдещиц В. М. народився 30 березня 1951 р. в с. Теплухи Осиповичського району Могильовської обл.

Вищу освіту отримав у Московському інженерно-фізичному інституті на факультеті теоретичної та експериментальної фізики за спеціальністю ״Експериментальна ядерна фізика״.

З 1978 р. до 1991р. працював інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником в науково-дослідному інституті експериментальної фізики ядерного центру СРСР м. Арзамас-16 (м. Саров, Нижньоновгородської обл.). Очолював групу випробувачів ядерних зарядів, яка визначала енерговиділення ядерних зарядів та пробігів теплового випромінювання на ядерних полігонах біля м. Семипалатинська та острова Нова Земля.

За результатами випробувань 23 ядерних зарядів у 1989 р. захистив кандидатську дисертацію ״Визначення енерговиділення ядерних зарядів та пробігів теплового випромінювання методом сильної хвилі״ з присудженням наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

1228

апааоллдывКадченко Валентина Миколаївна у 1972 р. з відзнакою закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю «фізика та математика,  1,5 роки працювала вчителем фізики у сільській школі. З 1974 по 1977 навчалася в аспірантурі Інституту фізики  АН Естонської РСР в лабораторії рентгенівської спектроскопії (м. Тарту). У 1978 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 04.07.01 Фізика твердого тіла на тему «Запасання енергії в лужногалоїдних кристалах при опроміненні ультрам'якими рентгенівськими променями».

 На кафедрі фізики Криворізького державного педагогічного інституту (нині університету) працює з 1978 року. У 1983 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі фізики.

У період з 1980 по 1988 рр. працювала на посаді проректора КДПУ по заочному відділу, з 1988 р. по теперішній час – доцент кафедри фізики та методики її навчання, одночасно з 1998 року – заступник декана фізико-математичного факультету, з 2005 р. по 2013 р. – декан фізико-математичного факультету.

1210

мроррКоновал О.А. народився 5 жовтня 1946 року в с. Мар’яно Високопільського району Херсонської області.

1968 року закінчив фізико-математичний факультет Херсонського педагогічного інституту ім. Н.К. Круп-ської за спеціальністю «Фізика».

1973 року закінчив аспірантуру при відділі фотоелектроніки Інституту напівпровідників АН УРСР (нині Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України ).

1976 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження шумів фотоструму в полікристалічних шарах сульфіду кадмію» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Захист відбувся в Інституті напівпровідників АН УРСР.

На кафедрі фізики Криворізького державного педагогічного університету працює з квітня 1974 року, спочатку асистентом кафедри фізики, а з 1980 року доцентом кафедри.

960

p3310776У 1982 році з відзнакою закінчила фізико-технічний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Криогенна електроніка».

З 1984 року працює у Криворізькому педагогічному інституті.

У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла». Тема дисертаційного дослідження: «Конфігурації точкових дефектів у кремнії при критичних концентраціях».

У 1999 році присвоєне вчене звання доцента.

Останні роки Балабай Р.М. викладає для студентів 4 і 5 курсів та магістрів фізико-математичного факультету дисципліни: «Електротехніка», «Радіоелектроніка і осно-ви автоматики», «Фізика конденсорваних середовищ», «Сучасні методи фізичних досліджень», «Вступ до квантової електроніки», «Основи наноелектроніки».

552

unnamedУ 2005 році закінчила магістратуру в Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності 8.01010301 ПМСО. Фізика.

У 2008 року закінчила аспірантуру зі спеціальності астрофізика, радіоастрономія в Таврійському національному університеті ім. В. І. Вернадського на кафедрі астрономії та методики фізики.

18 червня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.04 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова захистила дисертаційну роботу «Ве-зорі спектральних класів В0-В3 в молодих розсіяних зоряних скупченнях» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 - Астрофізика, радіоастрономія.

На кафедрі фізики Мальченко Світлана Леонідівна працює з лютого 2009 року, бере активну участь у заходах, які проводяться кафедрою фізики та методики її навчання і фізико-математичним факультетом. Викладає такі основні дисципліни: астрофізика та методика викладання астрономії, астрономія, загальна фізика.

545
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31