Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

общее фото

12765

Слюсаренко НА

 

Слюсаренко Микола Анатолійович – завідувач кафедри фізики та методики її навчання, кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта: в 2001 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного університету зі спеціальності „Фізика та основи інформатики”; в 2004 р. закінчив аспірантуру при Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності „Фізика твердого тіла”.

Захистив у 2012 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова дисертацію "Задачний підхід у навчанні природничих дисциплін у педагогічному університеті" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання.

У 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри фізики та методики її навчання.

959

Балабай

 

Балабай Руслана Михайлівна - професор, доктор фізико-математичних наук.

У 1982 році з відзнакою закінчила фізико-технічний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «криогенна електроніка». З 1984 року працює у Криворізькому педагогічному університеті. У 1993 році рішенням Спеціалізованої вченої ради Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова Балабай Р.М. присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за дисертаційне дослідження «Конфігурації точкових дефектів у кремнії при критичних концентраціях» зі спеціальності 01.04.07 «Фізика твердого тіла». У 1999 році присвоєне вчене звання доцента. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук "Особливості розподілу електронної густини в нанорозмірних функціональних матеріалах" зі спеціальності 01.04.07 – Фізика твердого тіла захищена у 2014 в Спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2018 році присвоєне вчене звання професора.

552

Здещиц ВМ1 

Здещиц Валерій Максимович - доктор технічних наук, професор кафедри фізики та методики її навчання.

Народився у 1951 р. в Білорусі.

Вищу освіту отримав у Московському інженерно-фізичному інституті на факультеті теоретичної та експериментальної фізики за спеціальністю ״Експериментальна ядерна фізика״.

З 1978 р. до 1991р. працював інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником в науково-дослідному інституті експериментальної фізики ядерного центру СРСР м. Арзамас-16 (м. Саров, Нижньоновгородської обл.). Очолював групу випробувачів ядерних зарядів, яка визначала енерговиділення ядерних зарядів та пробігів теплового випромінювання на ядерних полігонах біля м. Семипалатинська та острова Нова Земля.

1228

Белинский

 

Білинський Ігор Васильович – професор кафедри фізики та методики її навчання, доктор фізико-математичних наук.

У 1986 році закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «вчитель математики та фізики».

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Екситонні та електронні стани надтонких напівпровідникових плівок і простих гетероструктур напівпровідників» за спеціальністю 01.04.10  «Фізика напівпровідників і діелектриків» на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д.07.01.06 при Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича.

У 2017 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д76.051.01 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистив докторську дисертацію «Електронні, діркові та екситонні стани у гетеросистемах з квантовими точками» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків.

Автор близько 180 наукових та навчально-методичних праць.

15948

Бурак ВІ

Бурак Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання.

За весь час наукової та науково-педагогічної діяльності опублікував понад 70 наукових праць, 7 навчальних посібників. Приймав участь у 30 наукових і науково-практичних Всеукраїнських і Міжнародних конференціях.

За підготовку переможців Міжнародної олімпіади з фізики в 2000 р. нагороджений грамотою Міністерства освіти України.

За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений у 2009 р. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Наукові інтереси : фізика: механіка, молекулярна фізика, електромагнетизм; методика навчання фізики в середній та вищій школі.

Майстер спорту України з велосипедного туризму, чемпіон України і чемпіон світу.

1997

Кадченко ВН

 Кадченко Валентина Миколаївна ˗ кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її навчання, завідувач навчально-наукової лабораторії.

 Народилася у 1950 році в РСФСР.

У 1972 р. з відзнакою закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю «фізика та математика», працювала вчителем фізики у сільській школі.

З 1974 по 1977 навчалася в аспірантурі Інституту фізики  АН Естонії в лабораторії рентгенівської спектроскопії.

З 1978 р. кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 04.07.01 Фізика твердого тіла. Тема дисертації «Запасання енергії в лужногалоїдних кристалах при опроміненні ультрам'якими рентгенівськими променями».

На кафедрі фізики Криворізького державного педагогічного інституту (нині університету) працює з 1978 року. У 1983 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі фізики.

1210

Мальченко СЛ 2

 

Мальченко Світлана Леонідівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання.

У 2005 році закінчила магістратуру в Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності 8.01010301 ПМСО. Фізика.

У 2008 році закінчила аспірантуру зі спеціальності астрофізика, радіоастро­номія в Таврійському національному університеті ім. В. І. Вернадського на кафедрі астрономії та методики фізики.

Протягом 2007-2010 років працювала молодшим науковим співробітником НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія».

18 червня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.04 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова захистила дисертаційну роботу «Ве-зорі спектральних класів В0-В3 в молодих розсіяних зоряних скупченнях» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія.

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри фізики та методики її навчання.

545

0 02 05 9d9731adc36094a960a16edf123aac114a920ca04f6143511de211ef7f4e94de b66df47c2698b944

 Хараджян Наталя Анатоліївна - доцент кафедри фізики та методики її навчання, кандидатка педагогічних наук.

Має вищу освіту за спеціальністю «Фізика та основи інформатики», кваліфікацію «Вчитель фізики та основ інформатики», що відповідає профілю кафедри.

В 2018 році здобула другу вищу освіту за напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія» та отримала ступінь спеціаліста з комп’ютерної інженерії. Має досвід навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи.

Загалом має понад  80 друкованих праць.

Хараджян Н.А. є засновницею та ідейним натхненником «Школи Робототехніки». Школа працює вже 4 роки поспіль. За ці роки було проведено сотні майстер класів з робототехніки та малювання 3d ручкою. Також Наталя Анатоліївна очолила нещодавно створений STEM-центр.

Досвід викладацької роботи в університеті – 20 років.

Протягом останніх 5 років учні під керівництвом Хараджян Н.А. займають призові місця на конкурсі Малої академії науки.

15949

Здещиц А В

 

Здещиц Анастасія Валеріївна – кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри фізики та методики її навчання.

У 2015 р. закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного університету зі спеціальності «Фізика: інформатика»; в 2018 р. закінчила аспірантуру при Криворізькому державному педагогічному університеті зі спеціальності «Фізика твердого тіла».

Захистила у 2019 р. в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського дисертацію на тему «Електронні властивості гібридних наноструктур» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла.

З 2015 р. працювала молодшим науковим співробітником, науковим співробітником лабораторії керування вибухом та гірничої сейсміки в Науково-дослідному гірничорудному інституті. На кафедрі фізики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету працює з 2020 р. на посаді асистента.

12558
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша