Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

 

 

01

11 серпня 1930 року постановою Ради Народних Комісарів УРСР був заснований Криворізький інститут професійної освіти. Заняття в інституті розпочалися 1 жовтня 1930 року – цей день вважають «днем народження» інституту. Інститут готував вчителів фізики, математики, історії й політекономії, мови й літератури. З цього часу й починається історія кафедри фізики.

В інституті спочатку було два факультети: фізико-математичний та історико-філологічний, та робітфак, випускники якого вступали до інституту. В 1933 році було відкрито третій факультет – біологічний. В цьому ж році інститут був перейменований в педагогічний.

Перших студентів інституту було 125. Розмістили їх в гуртожитках, де водночас проводились і деякі заняття, консультації тощо. Свого приміщення інститут не мав, і тому студенти навчалися в кількох місцях, переважно в школах.

Перший випуск з фізико-математичного та історико-філологічного факультетів відбувся у 1934 році. Випускники одержали досить ґрунтовні і широкі знання: так, на фізматі читалося 29 дисциплін, в тому числі спеціальних – 18.

З 1936 року інститут у складі трьох факультетів працював у новому навчальному корпусі – красивому чотирьохповерховому будинку з просторими світлими аудиторіями, кабінетами і лабораторіями. На початок 1937-1938 навчального року інститут був одним із провідних навчальних закладів України. Навчання здійснювалось на стаціонарному, заочному та вечірньому відділеннях. Загальна кількість студентів перевищувала 2 тис. чол.

Лабораторії і кабінети інституту були добре обладнані, бібліотека налічувала понад 60 тис. книг навчальної та художньої літератури. За період 1934 – 1941 роки було випущено 990 вчителів.

02

Інформації про викладачів, які працювали на кафедрі фізики в той час, дуже мало. Протягом першого навчального року (1930-1931 н. р.) фізику викладав Макаревич, першим деканом фізмату був Кобозев. З 15.02 1931 року «лектором експериментальної фізики» в Криворізькому педагогічному інституті був Зеленський Омелян Пилипович. З архівних документів достовірно відомо, що з 08.02.1939 р. по 07.08.1941 р. (дата евакуації) завідувачем кафедри був Зеленський Омелян Пилипович. З 01.09.1934 р. (вірогідно до 1941 р.) астрономію викладав асистент кафедри математики Сакк Володимир Володимирович, який по кафедрі математики викладав курс аналітичної геометрії. В той же час було створено астрономічний кабінет. Асистентом кафедри з 01.09.1935 р. по 07.08.1941 р. була випускниця фізико-математичного факультету Йоффе Віра Мусіївна.

Під час Великої Вітчизняної війни навчальний корпус і гуртожиток інституту було зруйновано, тому після звільнення Кривого Рогу з 1944 року заняття проводились у приміщенні середньої школи № 23, де педінститут перебував аж до вересня 1966 року.

Завідувачем кафедри з 15.09.1944 р. по 1947 рік (друга дата орієнтовна) був Гольберг Михайло Маркович. На кафедрі працювали доцент, кандидат наук О. С. Лашко, викладачі: В. М. Йоффе, М. К. Романець, М. Н. М´яч, І. К. Шаблій, М. В. Кот. З 01.09.1944 р. астрономію викладав «старший викладач астрономії та аналітичної геометрії» В. В Сакк (цитуємо за записом в особовій справі). Викладачі кафедри надавали увагу оновленню бази для проведення навчального процесу. Кабінети і лабораторії поповнювалися необхідними приладами та інструкціями, які виготовлялись викладачами і студентами.

З 01.05.1947 р. кафедру за сумісництвом очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Сергій Якович Красніцький, який працює на кафедрі фізики Криворізького гірничорудного інституту. В 1950 році кафедрою керує Помогайбо Олександр Григорович, в 1951 – 1952 р. – Бєляєв Еміль Мусійович, з 01.09.1952 р. по 26.08.1955 р. – Швець Іван Никифорович. Велику наукову і методичну роботу в цей період виконували доцент О. С. Лашко, викладачі І. Н. Швець, В. М. Йоффе, Е. М. Бєляєв, М. М. М´яч, Ф. С. Мороз. Продовжується оснащення лабораторій і кабінетів, активізується науково-методична робота викладачів.

03

З 26.08.1955 р. Красніцький Сергій Якович переходить на роботу в Криворізький педагогічний інститут і знову обирається завідувачем кафедри фізики. На цій посаді він перебував до 01.01.1963 р., коли був обраний деканом фізико-математичного факультету. З 10.05.1963 р. по 26.08.1966 р. кафедру очолює канд. фіз.-мат. наук, доцент Карліков Дмитро Миколайович. В 1958 році на кафедру прийшли нові викладачі, випускники фізико-математичного факультету Білозоров Дмитро Васильович і Якименко Григорій Пилипович, в 1960 році – Ківа Володимир Олександрович.

1 вересня 1966 року заняття в інституті почалися у новозбудованому корпусі, розташованому на проспекті Гагаріна. З 15.11.1966 р. по 26.08.1970 р. кафедру очолює канд. фіз.-мат. наук, доцент Стамов Данило Гаврилович, а з 26.08.1970 р. по 06.09.1971 р. – канд. фіз.-мат. наук, доцент Радченко Іван Семенович.

На кафедрі працюють доценти, кандидати фіз.-мат. наук С. Я. Красніцький, Д. Г. Стамов, Д. М. Карліков, І. С. Радченко, старші викладачі Д. В. Білозоров, Г. П. Якименко, С. І. Ремха, А. М. Солоха, асистенти В. О. Ківа, Г. Я. Липа, М. М. Кагатько, Г. В. Федотова. Викладачами кафедри була виконана велика робота по обладнанню нових кабінетів і лабораторій. В лабораторіях кафедри з’являються нові діючі стенди з електротехніки та радіотехніки, виготовлені викладачами Д. В. Білозеровим та В. О. Ківою зі студентами. З ініціативи Г. П. Якименка та при його безпосередній участі поповнюється діючими моделями автоклас.

Під керівництвом Д. Г. Стамова (який був головою Криворізького відділення ВАГС при Академії наук СРСР) і при безпосередній участі лаборанта С. Г. Пустиннікова (який згодом став асистентом кафедри фізики) було створено астрономічний комплекс, що включав обсерваторію, кабінет астрономії та планетарій. Протягом майже двох десятків років (до 1988 року) в планетарії систематично проводились екскурсії для учнів шкіл Кривого рогу.

В 1971 році на кафедрі фізики працювали 16 викладачів та 12 лаборантів і учбових майстрів. Кафедру поповнили кандидати наук А. Ю. Ків, М. Ф. Родіонов, старший викладач С. Г. Куліковський, асистенти І. В. Петренко, Є. Д. Ющук, М. В. Соколовська, А. І. Чорнокур. До складу кафедри входили учбові майстри М. К. Попков, М. І. Чигрин, технік М. В. Мазур, кіномеханік О. В. Мішарьов, інструктори практичної їзди В. В. Гарбуз, Б. О. Кардаш, лаборанти Н. І. Гуріна, І. А. Євченко, Н. П. Зеленська, С. Г. Пустинніков, Г. В. Романовський, В. Г. Харченко, Н. А. Янова, В. Є. Ясеновський.

 

06.09.1971 року кафедру фізики очолює доцент, кандидат фізико-Ківматематичних наук Арнольд Юхимович Ків, який згодом захищає докторську дисертацію та стає професором кафедри фізики. Під керівництвом А. Ю. Ківа кафедра інтенсивно модернізується, оновлюється матеріально-технічна база як навчального процесу так і науково-дослідного сектору кафедри. Налагоджуються зв’язки кафедри з науковими центрами в Москві, Ташкенті, Одесі, до наукової роботи залучається значна кількість викладачів та студентів.

В 1972 році кафедра фізики організувала і провела на базі інституту першу Всесоюзну конференцію з проблем дифузії та дефектоутворення в твердих тілах. В 1975 році було започатковано новий напрям наукових досліджень – «Комп’ютерне моделювання дефектів в кристалах», а регулярні конференції згодом набули статусу Всесоюзного постійно діючого семінару «Моделювання радіаційних та інших дефектів в кристалах» (1978 – 1982 рр.).

Науковий керівник семінару доктор фізико-математичних наук, професор А. Ю. Ків став лауреатом Державних премій СРСР та УРСР. Наукова школа, заснована А. Ю. Ківом виховала 4 докторів та 14 кандидатів фізико-математичних наук, що протягом тривалого часу складали основу викладацького складу фізико-математичного факультету.

В 1973 – 1975 роках на кафедру приходить нове поповнення: В. П. Ржепецький, О. А. Коновал, Г. П. Половина. В 1975 році на кафедрі працюють 14 викладачів і 7 лаборантів. Серед викладачів 5 доцентів, кандидатів наук, та 3 кандидата наук. 2 викладачі здали кандидатські дисертації в Ради по захисту дисертацій.

 

Завдяки великим об’ємам державних04 договірних робіт кафедра змогла придбати нове обладнання для оптичних досліджень, радіоізотопну лабораторію, значну кількість обладнання, що використовується в навчальному процесі. Здійснюється налагоджування ЕОМ «Урал-11Б». Запущена в роботу рентгенівська установка, створена механічна майстерня з токарним, фрезерним, свердлильним та іншими верстатами. Створив майстерню і виконував всі замовлення науковців кафедри майстер на всі руки технік Ясеновський Валентин Євгенович. З’явилась копіювальна техніка (оператор Гвоздовська А. А.), в НДС працюють лаборанти Воробйова Н. І., Власенко Л. А., Жадановська Б. Л., старшим лаборантом кафедри працює Метеліцина Г. І.

З 25 по 28 червня 1975 року на базі КДПІ кафедра провела Всесоюзний семінар з питань використання ЕОМ для розрахунків мікродефектів у кристалах. За рішенням Наукової Ради з проблеми «Радіаційна фізика твердого тіла» в КДПІ щорічно буде проводитись семінар «Застосування ЕОМ в квантово-хімічних задачах».

Протягом 1975 року кафедра одержала нову апаратуру для оптичних досліджень та обладнання для радіоізотопної лабораторії. При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія на держдоговірній основі, тематика якої – радіаційна мікроелектроніка. В лабораторії працюють 3 молодших наукових співробітника, 2 інженера, 2 аспіранта і 4 лаборанти. В навчальний процес впроваджується мала обчислювальна техніка. Монтується шестиканальна телевізійна установка, обладнана рентгенівська лабораторія, створена мікромеханічна майстерня.05

На кафедрі постійно проводяться наукові семінари: щотижня по дослідницьким групам і щомісяця загально кафедральні пленарні засідання. На засіданнях кафедри постійно обговорюються питання навчально-методичної, ідейно-виховної та науково-дослідної роботи.

В аспірантурі Фізичного інституту ім. П. Н. Лєбєдєва АН СРСР (м. Москва) навчається асистент Ржепецький В. П., в Інституті фізики напівпровідників АН УРСР – асистент Морозов Б. В., в Інституті металофізики АН УРСР – інженер Примушко В. Аспірантом Інституту фізики АН Естонської РСР (м. Тарту) є випускниця фізмату КДПІ Шабаліна (Кадченко) В. М., Інституту фізики АН УРСР – мол. наук. співробітник Янчук В. А.

В 1977 році на кафедрі працює 14 викладачів, з них 6 – кандидатів наук. В науково-дослідному секторі кафедри працює 2 мол. наук. співробітника, 2 інженера, 4 лаборанти.

 

 Кафедра підтримує тісні зв’язки з інститутами АН СРСР (Фізичний інститут ім. П. Н. Лєбєдєва, Ленінградський інститут ім. А. Ф. Йоффе), з інститутами Республіканських Академій (інститут фізики АН Естонської РСР, інститут фізики напівпровідників АН УРСР, інститут фізики АН УРСР, інститут ядерної фізики АН Узбецької РСР та ін.).

Організовано радіоізотопну лабораторію з філіалом в радіологічному відділенні МіськСЕС. Створено умови для проведення досліджень методом мічених атомів.

Кафедра виконує державні договірні роботи по лінії Міністерства оборонної промисловості та Міністерства загального машинобудування:06

«Дослідження фотопровідності полікристалічних шарів PbS у видимій та інфрачервоній частинах спектру» ( п/с А-1561, м. Новгород).

«Дослідження механічних та електрофізичних властивостей плівкових полімерних та інших матеріалів» (п/с А-3726, м. Москва).

«Дослідження шумових та де градаційних процесів в контактах фото резисторів на основі PbS» (п/с А-3726, м. Москва).

«Загальні механізми деградації напівпровідникових приладів в процесі природного старіння і під дією різних дестабілізуючих факторів» (п/с Г-4149, м. Москва, 1981-1985 р.р.

В 1977 році в Криворізькому державному педагогічному інституті кафедра фізики проводить третій Всесоюзний семінар з машинного моделювання дефектів у кристалах.

В галузі методики навчання фізики кафедра започаткувала дослідження закономірностей повідомлення синтетичних знань учням.

При кафедрі працює школа юних фізиків, в якій навчаються 25 учнів з різних шкіл міста. Заняття проводять провідні викладачі кафедри та співробітники науково-дослідного сектору.

Центром Криворізького відділення ВАГС став астрономічний комплекс кафедри, що складається з планетарію, обсерваторії, астрономічного кабінету і астрономічної аудиторії. Керував роботою комплексу після звільнення доцента Д. Г. Стамова викладач астрономії Сергій Георгійович Пустинніков.

 Кафедра підтримує зв’язки з різними науковими центрами в Ташкенті, Москві, Одесі; до наукової роботи залучаються викладачі07 і студенти. Про високий рівень наукових досліджень свідчить значна кількість публікацій у провідних вітчизняних та закордонних виданнях. Видана монографія: Вавилов В. С., Кив А. Е., Ниязова О. Р. Механизмы образования и миграции дефектов в полупроводниках - М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1981. - 368с.

Захищаються аспіранти і пошукачі кафедри: В. М. Кадченко, О. А. Коновал, С. Г. Куліковський, приходять нові кандидати фіз.-мат. наук Я. С. Комісаров і Г. І. Грозовський.

Великий об’єм державних договірних робіт сприяв розвитку науково-дослідної лабораторії кафедри. В 1980 році на кафедрі працювали старші лаборанти Гуріна Н. І., Зарівчацька Т. П., Лапін Є. І., Метеліцина Г. І., лаборанти Зеленська Н. П., Миргородська Н. В., Пономарьова Л. А., Сащук (Безверха) І. Л., Тараненко М. А., оператор Гвоздовська А. А., техніки Дуженков М. В., Клементьєв В. А., Ясеновський В. Є., ст. інженер Морозов Б. В.

 В 1982 році в Криворізькому державному педагогічному інституті кафедра фізики проводить ІІ Всесоюзну школу з машинного моделювання дефектів у кристалах.08

Кафедра фізики працює над виконанням державних договірних тем, збагачується новими приладами: першою ЕОМ, електронними мікроскопами, обладнанням для наукових досліджень. На кафедрі проводиться цілеспрямована наукова і методична робота, працює науково-методичний семінар, наукові гуртки, надається методична допомога школам та ін.

25.10.1983 року А. Ю. Ків обирається по конкурсу на посаду завідувача кафедри теоретичної фізики Одеського державного педагогічного інституту. Завідуючою кафедри фізики обирається доцент Кадченко Валентина Миколаївна, а з 12.11.1984 року по 28.11.1994 року кафедру очолює кандидат фіз.-мат. наук Ржепецький Василь Петрович.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з ОДПІ, професор А. Ю. Ків продовжує керувати аспірантами кафедри фізики КДПІ. Кандидатські дисертації захищають Є. Я. Глушко, В. П. Ржепецький, В. М. Прокопенко, М. Л. Тарасенко, Г. П. Половина, Г. Д. Панова, В. Д. Швець, С. І. Покутній, Л. Г. Плотнікова, Р. М. Балабай, З. Б. Поляк, Ю. Л. Іунін.09

З 1983 року на кафедрі починає працювати кандидат техн. наук, доцент Петренко О. Г., з 1985 року – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Антоненко А. М., з 1988 року – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Курбатов Ю. А. В 1991 році старший викладач В. О. Ківа захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук. В 1994 році з 14 викладачів кафедри 12 мали вчені ступені і звання.

Викладачі кафедри досліджують актуальні проблеми викладання фізики в середній школі та методики викладання фізики у вузі, шляхи підвищення ефективності вивчення різних розділів фізики, формування умінь і навичок учнів у процесі вивчення фізики в середній школі, вдосконалюють методику і техніку шкільного фізичного експерименту, розробляють методику використання сучасних технічних засобів у навчально-виховному процесі. Суттєвий вклад в розбудову лабораторних практикумів та обладнання лабораторій внесли Г. Ф. Якименко, В. П. Ржепецький, О. Г. Петренко, С. Г. Пустинніков, І. В. Петренко.

Викладачі кафедри беруть участь в роботі Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій. Захищають дисертації на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук Покутній С. І. (в 1994 р.) та Глушко Є. Я. (в 1996 р.).

З 29.11.1994 року по 10.07.1995 року завідувачем кафедри був доктор фізико-математичних наук, професор Покутній Сергій Іванович, а з 1996 по 2001рр. кафедру фізики очолив доктор фізико-математичних наук Євген Якович Глушко. Під керівництвом Є. Я. Глушка на кафедрі регулярно проходили семінари з теоретичної фізики, виконувалась держбюджетна науково-дослідна робота «Дослідження властивостей напівпровідникових ієрархічних структур на основі моделей, які мають точний розв’язок».

Активну участь беруть студенти у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Студентка Панасюк Тетяна одержала диплом за зайняте 3 місце у Всеукраїнській олімпіаді з фізики (1998р.) (керівник доцент Коновал О. А.).

 11З 21.09.2001 року по 10.01.2003 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри була доцент Балабай Руслана Михайлівна, а з 10.01.2003 року кафедру фізики очолив кандидат фіз.-мат. наук, доцент Коновал Олександр Андрійович.

На кафедрі проводиться цілеспрямована наукова і методична робота, працює науково-методичний семінар, наукові гуртки, надається методична допомога вчителям шкіл міста й області. Значна увага приділяється використанню комп’ютерних навчальних програм при навчанні фізики. Викладачі кафедри залучають до науково-дослідницької роботи студентів фізико-математичного факультету. Студенти беруть активну участь у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, науково-методичних конференціях. На кафедрі відкрито аспірантуру зі спеціальності 01.04.07 Фізика твердого тіла. Щорічно випускники кафедри фізики поступають в аспірантуру провідних вищих навчальних закладів України. В цільову аспірантуру направлені випускники Бойко О. С., Єчкало Ю. В., Черноног О. Ю., Гурова Л. В., Тарасов І. В.

Викладачі кафедри залучають до науково-дослідницької роботи студентів фізико-математичного факультету, про ефективність якої свідчать перемоги студентів на конкурсах і олімпіадах.

 Студенти Бойко Олексій та Путілов Дмитро одержали Дипломи Всеукраїнського чемпіонату по ігровим і навчальним програмам за кращі програмні розробки в номінації "Техніка програмування" (Київ, 2002р.) (керівник доцент Кадченко В. М.).

Бойко Олексій одержав Диплом XII Всеукраїнської олімпіади студентів з інформатики за кращу розробку навчального призначення з фізики (Харків, 2003р.) (керівник доцент Кадченко В. М.).

У 2003 році на кафедрі фізики розпочато підготовку магістрів фізики.

Викладачі кафедри фізики успішно працювали і працюють над комплексними науково-дослідними темами:

«Дослідження структурних перетворень в твердих тілах при збудженні електронної підсистеми» (керівник - доктор фізико-математичних наук, професор Ків А. Ю.)

«Дефектні конфігурації у сильно імплантованому кремнію» (керівник - доцент Балабай Р. М.)

 «Явища переносу в молекулярних наноструктурах» 2(керівник - доктор фізико-математичних наук Глушко Є. Я.).

 «Вдосконалення методики вивчення фізики в середній школі та вищих педагогічних навчальних закладах» (керівник - доцент Коновал О. А.).

За наслідками наукової роботи викладачами видані методичні посібники, які використовуються в навчальному процесі.

З 2009 року на кафедрі працює доктор технічних наук, професор Здещиц Валерій Максимович. В цьому ж році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук Бурак Володимир Іванович.

 

В 2010 році завідувач кафедри Коновал Олександр Андрійович захистив дисертацію «Теоретичні і методичні засади вивчення електродинаміки як релятивістської теорії у вищих педагогічних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), а через рік йому було присвоєно вчене звання професора.

 

В 2012 році кафедра поповнилася ще двома кандидатами наук: захистили дисертації Мальченко Світлана Леонідівна і Слюсаренко Микола Анатолійович.

 

В 2014 році Балабай Руслана Михайлівна захистила дисертацію «Особливості розподілу електронної густини в нанорозмірних функціональних матеріалах» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.07 «Фізики твердого тіла».

 

З вересня 2020 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри став кандидат педагогічних наук, доцент Слюсаренко Микола Анатолійович. За результатами голосування членів Вченої ради університуту у 2021 р. на посаду завідувача кафедри було обрано Слюсаренко М. А.

 склад к1

 

Кафедра фізики та методики її навчання у 2020 році:
Здещиц В. М., Гуріна Н. І., Барилка А. Г., Слюсаренко М. А., Кадченко В. М., Бурак В. І., Здещиц А. В.;
Кирнос Л. М., Балабай Р. М., Мальченко С. Л., Прихожа Ю. О.
Архив.png
IMG_0978.jpg
Кафедра фізики та методики її навчання у  березні 2024 року:
Балабай Р.М., Гараніна М.Г., Мальченко С.Л., Здещиц В.М., Прихожа Ю.О., Слюсаренко М.А., Кадченко В.М., Соловйов В.М., Кирнос Л.М., Хараджян Н.А.
102
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31