Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Фізика твердого тіла

робоча програма силабус

Фізичні властивості наноструктурованих систем

робоча програма силабус

Фізика напівпровідників

робоча програма силабус

Сучасні проблеми фізики

робоча програма силабус

Обчислювальні методи теоретичної фізики

робоча програма силабус

Новітні дифракційні методи дослідження твердих тіл

робоча програма силабус

Методологія наукових досліджень

робоча програма силабус

Методи і прилади для діагностики матеріалів

робоча програма силабус

Лінійні векторні простори та лінійні оператори

робоча програма силабус

Комп’ютерне моделювання процесів нанотехнології

робоча програма силабус

Квантові методи дослідження нанорозмірних систем

робоча програма силабус

Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях

робоча програма силабус

Електронна теорія речовини 

робоча програма силабус

Технологія напівпровідників і напівпровідникових приладів

робоча програма силабус
14531
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша