Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

4317

Перелік наукових публікацій викладачів у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

2818

КОНОВАЛ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ ЯК РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

БАЛАБАЙ РУСЛАНА МИХАЙЛІВНА

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ В НАНОРОЗМІРНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ

 

МАЛЬЧЕНКО СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

Ве-ЗОРІ СПЕКТРАЛЬНИХ КЛАСІВ В0–В3 В МОЛОДИХ РОЗСІЯНИХ ЗОРЯНИХ СКУПЧЕННЯХ

546

8-th International Conference «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials» (ICEPOM-8), 17-22 May, 2010, Ivano-Frankovsk, Ukraine.

4-а Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-4), 28 червня – 2 липня, 2010 р., м. Одеса

VII Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища», 20-21 травня 2011 р., м. Кіровоград.

231

1. Балабай Р.М. Теоретичне дослідження топологічних особливостей і кількісних характеристик функції розподілу електронної густини в твердих розчинах CdxHg1–xTe / Р.М. Балабай, С.С. Піскльонов // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т.9. – №3. – C.558-566.

2. Балабай Р.М. Електронні властивості легованих плівок ZnO: розрахунок із перших принципів / Р.М. Балабай, П.В. Мерзликін // Український фізичний журнал. – 2010. – Т. 55, №10. – С. 1130-1136

3. Balabai R.M. Quantum-chemical simulation  of the oxidation  process  of ethylene glycol to glyoxal at presence of Cu nanocatalysts  / R.M. Balabai,  E. Chernikova // Photoelectronics.  – 2011. – V.20, Р.128-134.

230
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша