Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ 

КАФЕДРИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ

2014-2019 рр 

Балабай Руслана Михайлівна (Проф., д. ф.-м. н.)

 1. Balabai R.M., Chernikova Н.M. Platinum-Nickel Layer Catalysts for Fuel Cells. Applied Physics A. Volume 116. Issue 2 (2014). P. 649-655.
 2. Balabai R.M., Merzlikin P.V. The Choice of Silicon Nanostructures for CH4 Detection: Ab-initio Calculation. Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии. 2014. №.4. Т. 12. С.743-750.
 3. Балабай Р.М., Горбанюк Т.І., Литовченко В.Г., Чернікова О.М. Активація каталітичних властивостей нанокластерів металів. Український фізичний журнал. 2014. Т 59. № 7. С.726-731. 
 4. Balabai R.M., Barilka A.G. Tribological characteristics of the diamond-like carbon films covered by hydrogen or fluorine: ab initio calculations. Photoelectronics. 2014. V. 23. Р. 6-16.
 5. Чернікова О.М., Балабай Р.М. Електрокаталітична активність біметалічних каталізаторів змінного складу на основі Pt, Ni в реакціях метанолу. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2014» з міжнародною участю: Збірник тез, Київ, 2-4 квітня 2014 року, Україна. К.: Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2014. 281 с. ISBN 978-966-2748-42-0, С. 248-250.
 6. Балабай Р.М., Барилка А.Г. Трибологічні характеристики алмазоподібних 

вуглецевих плівок, покритих воднем або фтором: розрахунки ab initio. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2014» з міжнародною участю: Збірник тез, Київ, 2-4 квітня 2014 року, Україна. К.: Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2014. 281 с. ISBN 978-966-2748-42-0, С. 180-182.

 1. Balabai R.M., Gritsulia D.Yu., Pankratov P.I. Energy of interfacial reactions in the processes of mechanical separation of hematite and silica nanoparticles. The International Summer School “Nanotechnology: from fundamental research to innovations” and participants of International research and practice conference: NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2014): Book of abstracts, 23 – 30 August, Edited by Dr. Olena Fesenko. Lviv: Eurosvit, 2014. Р.517.
 2. Balabai R.M., Barilka A.G. Wetting of graphene by methanol or water. The International Summer School “Nanotechnology: from fundamental research to innovations” and participants of International research and practice conference: NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2014): Book of abstracts, 23 – 30 August, Edited by Dr. Olena Fesenko. Lviv: Eurosvit, 2014. Р.121.
 3. Балабай Р.М., Грицуля Д.Ю., Кладько В.П., Кучук А.В. Енергетичні характеристики зростаючої плівки на основі ІІІ-нітридів. 6а Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-6), (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), Україна, Одеса, 29 вересня – 03 жовтня 2014 р.:Тези доповідей. С.212. 
 4. Балабай Р.М., Лубенець А.Г. Тиристори – напівпровідникові перемикаючі прилади. Сталий розвиток промисловості та суспільства: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Кривий Ріг, 2014. Том 2. С. 238 – 239. 
 5. Балабай Р.М., Чернікова О.М. Електрокаталітична активність біметалічних каталізаторів змінного складу на основі Pt, Ni в реакціях метанолу. Сталий розвиток промисловості та суспільства: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Кривий Ріг, 2014. Том 2. С. 223 – 225. 
 6. Балабай Р.М., Барилка А.Г., Грицуля Д.Ю. Трибологічні характеристики алмазоподібних вуглецевих плівок, покритих воднем або фтором: розрахунки AB INITIO. Сталий розвиток промисловості та суспільства: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Кривий Ріг, 2014.Том 2. С. 220 –222. 
 7. Balabai R.M., Barilka A.G. The Flow Behavior of Organic Liquids Inside 

Carbon Nanotube. Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: Матеріали ХV міжнародної  конференції, Івано-Франківськ, 11-16 травня, 2015  / За заг. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, д.х.н., проф. Фреїка Д.М.  Івано-Франківськ: п-ць Голіней О.М., 2015.  С.  156.

 1. Balabai R.M., Gritsulia D.Yu., Zdeshchyts А.V. Graphene-Based Photonic 

Crystal: Ab-Initio Calculation. Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: Матеріали ХV міжнародної  конференції, Івано-Франківськ, 11-15 травня, 2015/ За заг. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, д.х.н., проф. Фреїка Д.М. Івано-Франківськ: п-ць Голіней О.М., 2015. С. 339. 

 1. Balabai R.M., Gritsulia D.Yu., Zdeshchyts А.V. Photonic Crystal with Electrical Properties: Ab-initio Calculation. Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: Матеріали ХV міжнародної конференції, Івано-Франківськ, 11-16 травня, 2015  / За заг. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, д.х.н., проф. Фреїка Д.М. Івано-Франківськ: п-ць Голіней О.М., 2015. С.340. 
 2. Балабай Р.M., Грицуля Д.Ю., Панкратов П.І., Мерзликін П.В., Тарасова О.Ю., Чернікова О.М. Енергія міжфазних реакцій в процесах механічної сепарації гематиту і наночастинок кварцу. Фізична інженерія поверхні. 2015. Т. 13. №3. С. 340-347.
 3. Балабай Р.М., Грицуля Д.Ю., Мерзликін П.В., Тарасова О.Ю. Енергетичні характеристики плівки, що вирощена на основі ІІІ-нітридів. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. 2015. T. 12. № 2. С. 57-63.
 4. Барилка А.Г., Балабай Р.М. Змочування графену метанолом або водою. Український фізичний журнал. 2015. Т 60, № 10. С.1050-1055. 
 5. Балабай Р.М., Грицуля Д.Ю., Панкратов П.І. Енергія міжфазних реакцій процесах механічної сепарації гематиту і наночастинок кварцу. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників "Лашкарьовські читання -- 2015" з міжнародною участю, Київ, 1-3 квітня 2015 року, Україна: Збірник тез. С. 36
 6. Балабай Р.М., Грицуля Д.Ю., Здещиц А.В., Тарасова О.Ю. Електронна структура та діелектрична матриця модельних фотонних кристалів, складених із волокон: розрахунки із перших принципів. Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии. 2015. №.4. т. 13. С. 0707-0720. 
 7. Balabai R.M., Barilka A.G.  The Flow Behavior of Organic Liquids Inside Carbon Nanotube. Фізика і хімія твердого тіла. 2016. Т.17. №4. С.329-335.
 8. Барилка А. Г, Балабай Р.М. Вплив кривизни графенової площини на її змочуваність водою та метанолом. Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: Праці IV-ї Міжнародної наукової конференції (7 -10 жовтня 2015 р. Київ). К., 2015. С. 110-111.
 9. Балабай Р.М., Горбанюк Т.І., Грицуля Д.Ю., Литовченко В.Г. Порівняння електронних властивостей силіцидів та оксидів перехідних металів: розрахунки із перших принципів. Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: Праці IV-ї Міжнародної наукової конференції (7 -10 жовтня 2015 р. Київ). К., 2015. С. 26-27.
 10. Balabai R.M., Gritsulia D.Yu., Litovchenko V.G.  Tuning of electron states of transition metal's catalysts using acceptor's atoms: ab initio calculation. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2016. Vol.8. №.2 P. 02007-1(5).
 11. Балабай Р.М., Грицуля Д.Ю. Аномальні електронні властивості тонких металевих плівок острівцевої структури: розрахунки із перших принципів. 7а Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-7) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів) Україна, Одеса, 30 травня – 3 червня 2016 р.: Тези доповідей. С.212.
 12. Barilka A.G., Balabai R.M. The transference of liquids inside carbon nanotubes covered with metals. The Jubilee 10-th International Conference «Electronic processes in organic and inorganic materials», 23–27 May, 2016, Ternopil, Ukraine. Book of abstracts. Р. 27.
 13. Balabai R.M., Zdeschyts A.V., Lubenets A.G. Spectral and barrier properties of heterocomposites based on poly (para-phenylene) disposed between the doped silicon films. The Jubilee 10-th International Conference «Electronic processes in organic and inorganic materials», 23–27 May, 2016, Ternopil, Ukraine: Book of abstracts. Р. 26.
 14. Барилка А.Г., Балабай Р.М. Вплив кривини графенової площини на її змочуваність водою та метанололом. Наносистеми, Наноматеріали, Нанотехнології. 2016. №.2. Т. 14. С. 0235-0244.
 15. Balabai R.M., Zdeschyts A.V., Lubenets A.G. Spectral and barrier properties of heterocomposites based on poly (para-phenylene) disposed between the doped silicon films. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2016. Vol.39. P. 39-46.
 16. Барилка А.Г., Балабай Р.М. Перенесення рідин всередині вуглецевих нанотрубок, покритих металами. Журнал фізики та інженерії поверхні. 2017. Т. 2. № 1. C. 38–43.
 17. Балабай Р.М., Кравцова Д.Ю. Аномальні електронні властивості тонких металевих плівок острівцевої структури: розрахунки із перших принципів. Журнал фізичних досліджень. 2017. № 1/2., Т. 21. С.1703(8 стр.).
 18. Балабай Р.М., Здещиц А.В., Залевський Д.В. Електронні властивості 2D-2D гетероструктур графен/ZnO. VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-7), 26-30 вересня 2016, Дніпро: Матеріали конференції. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В, 2016. С. 95-96.
 19. Балабай Р.М., Грицуля Д.Ю. Розрахунки із перших принципів механічної міцності нанокомпозиту із алмазу та кубічного нітриду бору. VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-7), 26-30 вересня 2016, Дніпро: Матеріали конференції. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В, 2016. С. 344-345.
 20. Балабай Р.М., Здещиц А.В. Електронні властивості 2D/2D гетероструктур: графен/ZnО. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання» з міжнародною участю, Київ, 5-7 квітня 2017 року, Україна: Збірник тез. С. 56-57.
 21. Барилка А.Г., Балабай Р.М. Вплив етанолу та води на фізико-хімічні процеси розчеплення парацетамолу та гліцину. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2017. Vol.9. №.6. P. 06022-1 - 06022-8.
 22. Балабай Р.М., Барилка А.Г. Адсорбція молекул шкідливих газів вуглецевими нанотрубками легованими перехідними металами. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017): Тези доповідей на II Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22-24 листопада 2017 р., м. Дніпро / Укладачі  Іванченко О.В., Вашерук О.В. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017.С.265.
 23. Balabai R.M., Kravtsova D.Yu. Methods and Algorithms of the Realistic Physical and Chemical Portrayal of Nanoscale Systems. ХVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка): Матеріали. / За заг. ред.  проф. Прокопіва В.В. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С.59.
 24. Balabai R.M., Lubenetsz A.G. Lateral Junctions Based on Graphene with different doping regions. ХVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка): Матеріали./ За заг. ред. проф. Прокопіва В.В. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С.325.
 25. Balabai R.M., Zdeshchyts A.V. Nanocellulose as a functional part of electronic components: ab initio diagnostic calculation. ХVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка): Матеріали. / За заг. ред.  проф. Прокопіва В.В. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С.206.
 26. Balabai R.M., Barilka A.G. Influence of Ethanol and Water on Physical and Chemical Processes of Splitting of Paracetamol and Glycine. ХVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка): Матеріали. / За заг. ред.  проф. Прокопіва В.В. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. С.209. 
 27. Balabai R.M. Zalevskyi D.V., Lubenetsz A.G. Flexible 2D layered material junctions. The International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017): Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference 23-26 August 2017, Chernivtsi. Edited by Dr. Olena Fesenko. Kiev: SME Burlaka, 2017. P.198.
 28. Balabai R.M., Zdeshchyts A.V. Nanocellulose as the Main Composite Component of Electromechanical Sensors. Spectroscopy of Molecules and Crystals: the Book of Abstracts of XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar, Kyiv, Ukraine, September 20-25, 2017. K. Talkom, 2017. P.169.
 29. Балабай Р. М., Лубенець А. Г. Бічні планарні переходи на листі графену з різними областями функціоналізації. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2017. Vol.9. №.5 P. 05017-1 - 05017-8.
 30. Балабай Р.М., Д. Кравцова, П. Мерзликін, Ю. Прихожа Електронні властивості фотонних кристалів, створених із масивів ТіО2-наносфер або нанотрубок: розрахунки із перших принципів. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017): Тези доповідей на II Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22-24 листопада 2017 р., м. Дніпро / Укладачі  Іванченко О.В., Вашерук О.В.–Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. С.233-234.
 31. Балабай Р.М., Соломенко А.Г. Латеральні двовимірні структури з діодними властивостями. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017): Тези доповідей на II Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22-24 листопада 2017 р., м. Дніпро / Укладачі  Іванченко О.В., Вашерук О.В. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. С.272-273.
 32. Балабай Р.М., Здещиц А.В. Наноцелюлоза як основний компонент електромеханічних датчиків. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017): Тези доповідей на II Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22-24 листопада 2017 р., м. Дніпро / Укладачі  Іванченко О.В., Вашерук О.В. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. С.244-245.
 33. Balabai R. Solomenko A. Flexible 2D layered material junctions. Applied Nanoscience. 2018. doi.org/10.1007/s13204-018-0709-9.
 34. Balabai R.M, Zdeshchyts A.V. Еlectronic properties of nanocellulose/zNo heterostructure. XI International Conference "Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-11) 21-25 травня 2018 року, Івано-Франківськ: The Book of Abstracts, 2018. P.169. 
 35. Balabai R., Konoval O., Solomenko A. Рhotonic and electronic properties of lateral heterostructures based on functionalized graphene under action of static pressure. 8а Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-8) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів)Україна, Одеса, 28 травня – 1 червня 2018 р.: Тези доповідей, 2018. С.79. 
 36. Балабай Р. М., Прихожа Ю. О., Тадеуш О. Х. Детектування концентрації атомів шаруватими халькогенідами олова: розрахунки із перших принципів. 8а Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-8) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів)Україна, Одеса, 28 травня – 1 червня 2018 р.: Тези доповідей, 2018. С.146.
 37. Balabai Ruslana, Dariya Kravtsova, Pavlo Merzlykin, Yuliya Prihozhaya Electronic, dielectric, and optical properties of photonic crystals composed of TiO2 nanoparticles 3D arrays: the first principles calculations.  Journal Nanophotonics. 2018. Vol. 12(3).  P. 036003.  
 38. Balabai R.M., Zdeshchyts A.V., Zalevskyi D.V. Electronic Properties of Graphene/ZnO 2D-2D Heterocomposite. Semiconductor Physics, Quantum Electronics And Optoelectronics: 2018. №.1 V.21. P.65-72.
 39. Balabai R.M., Zdeshchyts A.V. Nanocellulose as the main composite component of electromechanical sensors. Український фізичний журнал. 2018. Т.63. № .9. С.828-835.
 40. Balabai R.M., Kravtsova D. Mechanical Strength of Diamond-BN Nanocomposite. Diamond & Related Materials. 2018. V.82. P.56-62.
 41. Balabai R.M., Kravtsova D., Solomenko A.Diode and photonic properties of lateral heterostructures based on functionalized graphene. The International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2018): Abstract Book of participants of the International research and practice conference, 27 – 30 August 2018, Kiev. Edited by Dr. Olena Fesenko. Kiev: SME Burlaka, 2018. P.718.
 42. Balabai R.M., Zdeshchyts A.V. Еlectronic properties of nanocellulose/ZnO heterostructure. XI International Conference "Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-11) 21-25 May 2018, Іvanо-Frankivsk: The Book of Abstracts, 2018. P.169.

Бурак Володимир Іванович (Доц., к. пед. н.)

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН:

Бурак В. І. Аналіз змісту курсу фізики основної школи за новою програмою.  Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту. Серія педагогічна. Вип. 21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. Кам’янець-Подільський . 2015. С. 171–175. (Збірник включено до науко-метричних баз: Google Scholar та Index Copernicus (Польша, індекс ICV 2013: 5.84))

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Бурак В.І. Самостійність навчання як сучасний дидактичний принцип. Наукові записки. Вип. 4. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. Кіровоград. 2013. С. 11–16.
 2. Бурак В.І., Коновал О.А. Методика поглибленого вивчення кінематичних висновків релятивістської механіки в середній школі. Наукові записки. Вип. 7. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. Кіровоград.  2015. С. 113–123.
 3. Бурак В. І. Аналіз навчальних програм з фізики для основної школи за новим державним стандартом. Зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). № 5. Бердянськ. 2015. С. 83–89. 
 4. Бурак В. І. Аналіз змісту курсу фізики основної школи за новою програмою. Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту. Серія педагогічна. Вип. 21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. Кам’янець-Подільський.  2015. С. 171–175.
 5. Бурак В. І. Аналіз реформи курсу фізики основної школи. Зб. наук. праць «Педагогічний альманах» КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Вип.28. Херсон. 2015. С. 52–58.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Бурак В.І., Коновал О.А. Методика вивчення спеціальної теорії відносності в середній школі в умовах профільної диференціації навчання : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ». 2014. 270 с.
 2. Бурак В.І., Коновал О.А. Релятивістська механіка : навчальний посібник за поглибленою програмою для середньої школи. Кривий Ріг : ДВНЗ «КДПУ». 2017. 90 с. 
 3. Бурак В. І. Шкільний фізичний експеримент. Т.2. Електромагнетизм. Оптика. Квантова фізика: навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ». 2018. 87 с.

 

Здещиц Валерій Максимович (Проф., д. т. н.)

 1. 1. Здещиц В. М., Шолох М. В., Сергеєва М. П.  Методи та засоби дослідження геомеханічних масиві  процесів у гірському. Гірничий вісник. 2014. №98. С. 147-152.
 2. 2. Здещиц В.М. Експериментально-дослідні роботи з курсу “Сучасні методи експериментальних досліджень у фізиці ”: навч. посіб. / Кривор. нац. ун-т. – Кривий Ріг: Мінерал, 2014. 72 с.
 3. 3. Здещиц В.М. Субатомна фізика: навч. посіб. / Кривор. нац. ун-т. Кривий Ріг. 2015.  149 с.
 4. 4. Здещиц В.М., Ржепецький В. П.  Електрика та магнетизм. Лабораторний практикум: метод. посіб. / Кривор. нац. ун-т. Кривий Ріг. 2015. 86 с.
 5. 5. Здещиц В.М. Електрика та магнетизм. Методичні поради та контрольні роботи з електростатики: навч.-метод. посіб. / Кривор. нац. ун-т. Кривий Ріг. 2015. 36 с.
 6. 6. Здещиц В.М., Сидоренко В. Д., Повар С. В., Глебенко В. В. Волоконно-оптический сейсмограф с магнитной подвеской чувствительного элемента. Гірничий вісник. 2015. №99. С. 3 – 8. 
 7. 7. Здещиц В. М. Калініченко О. А., Пігулевський П. Г., Рибалко Б. І., Щербіна С. В. Дослідження мікросейсмічних явищ техногенного походження. Геофізичний журнал. 2015. №5, Т. 37. С. 132 – 142. 
 8. 8. Здещиц В.М. Магнітний прискорювач для проведення науково-дослідних робіт з фізиками-магістрами: матеріали наук.-практ. конф. “Засоби і технології сучасного навчального середовища” (м. Кіровоград, 21 трав. 2015 р). Кіровоград: Видавництво КДПУ, 2016, С. 21-30. 
 9. 9. Здещиц В.М., Здещиц А. В. Поширення пружних хвиль в стрижнях змінного перерізу. Вісник криворізького національного університету. 2017. №44. С. 95– 101.
 10. 10. Здещиц В. М., Здещиц А. В., Половина Г.П. Молекулярна фізика і термодинаміка. Розв’язання задач фізичних олімпіад: навч.-метод. посіб. / Кривор. дерд. пед. ун-т. Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2017. 276 с.
 11. 11. Здещиц В. М., Рібалко Б. І. Дослідження мікросейсмічних явищ у шахті “Артем-1” ШУ ПАТ “Арселормитал Кривий Ріг”: зб. наук. пр. наук.-досл. гірн. ін.-т. ДВНЗ «КТУ». Кривій Ріг, НДГРІ ДВНЗ «КНУ», 2015. №55. С. 316-325.
 12. 12. Здещиц В.М., Здещиц А. В. Поширення пружних хвиль в стрижнях змінного перерізу: матеріали міжн. наук.-практ. конф. “Розвиток промисловості та суспільства” (м. Кривий Ріг, 24-26 травня 2017 р.). Кривий Ріг: ФОП Бурова, 2017. С 13-18.
 13. 13. Здещиц В. М., Рибалко Б. І. Вимірювання імпульсної реакції масиву гірської породи при проходженні сейсмічних хвиль: матеріали ІV міжн. наук.-техн. Конф. «Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого- економічні наслідки діяльності підприємств ГМК» (м. Кривий Ріг 24-25 лист. 2017 р). Кривий Ріг: ФОП Бурова, 2017, С. 84 – 85.
 14. 14. Здещиц В.М., Коновал О. А., Туркот Т. І. Розробка й упровадження інноваційного обладнання як умова підвищення якості навчання фізики в новій українській школі: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» (м. Херсон 13-15 вересня 2018 р.). Херсон. 2018.
 15. 15. Здещиц В.М., Коновал О. А., Ржепецький В. П., Туркот Т. І. Нова концепція проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики в структурі онлайн освіти: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» (м. Херсон 25-26 жовтня 2018 р.). Херсон. 2018. 
 16. 16. Здещиц В.М. Рибалко Б. І. Дослідження в шахті “Артем-1” сейсмичних хвиль від масових вибухів на кар'єрах Кривбасу: зб. матеріалів 5 міжнар. наук.-техн. конф. «Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК» НДГРІ ДВНЗ «КНУ», (м. Кривий Ріг 23-24 листопада 2018 р.). Кривий Ріг. 2018.

Кадченко Валентина Миколаївна  (Доц., к. ф.-м. н.)

 1. Кадченко В.М. Експериментальне вивчення поверхневих хвиль у шкільній лабораторії / Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі", 26-28 червня 2014 року.  Херсон: 2014. С. 135-142. (0,43 друк.арк.)
 2. Лабораторні роботи з курсу загальної фізики для студентів природничих спеціальностей: методичні рекомендації / укл. В. М. Кадченко, В. П. Ржепецький, М. А. Слюсаренко. Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ» КПІ, 2014. 51 с. URI (режим доступу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/245
 3. Кадченко В.М., В.О. Новгородський.  Демонстраційний і лабораторний експеримент при вивченні хвильових процесів Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2015.  С. 156-162.  (0,32 друк.арк.)
 4. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з загальної фізики : Оптика : навч. посібник для студентів фізико-математичного факультету / укл. В.М. Кадченко. Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. 99 c.
 5. Лабораторні роботи з загальної фізики: атомна і ядерна фізика:  навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету / укл. В.М. Кадченко. Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2018. 87 с.

 

Коновал Олександр Андрійович (Проф., д. пед. н.)

 1. Коновал О.А. Забезпечення науковості навчальної книги як необхідна умова ефективності самостійної роботи студентів фізиків / О.А. Коновал, М.А. Слюсаренко, Т.І. Туркот // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі», присвяченої 100-річчю від дня народження І.В. Попова / Укладачі : Садовий М.І., Лазаренко Д.С., Суховірська Л.П., Трифонова О.М., Яковлєва О.М. ; Відповідальний редактор : М.І. Садовий – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2014. – С. 72-74. (0,1 др.арк.)
 2. Коновал О.А. Розвиток самостійності мислення студентів у процесі аналізу особливостей електричного поля рухомої зарядженої частинки / О.А. Коновал, М.А. Слюсаренко, Т.І. Туркот // Засоби і технології сучасного навчального середовища : Матеріали конференції, м. Кіровоград, 23 травня 2014 року / Відповідальний редактор : Величко С.П. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2014. – С. 65-67. (0,1 др.арк.)
 3. Коновал Олександр, Слюсаренко Микола, Туркот Тетяна. Теоретичний аналіз особливостей електричного поля рухомої зарядженої частинки як засіб розвитку самостійності мислення студентів / О.А. Коновал, М.А. Слюсаренко, Т.І. Туркот // Наукові записки. Випуск 5. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1.  – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - С. 105-111. ВАК-видання. 0,4 др.арк. Index Copernicus.
 4. Коновал А.А. Формирование критического мышления студентов в процессе самостоятельного анализа особенностей электрического поля движущейся заряженной частицы / А.А. Коновал, Н.А. Слюсаренко, Т.И. Туркот // Психодидактика высшего и среднего образования : материалы десятой юбилейной международной научно-практической конференции, Барнаул, 15-17 апреля 2014 года : в 2-х ч. – Барнаул : АлтГПА, 2014. – Часть 2. – С. 152-156.
 5. Туркот Т.И. Коммуникативная культура педагога: теоретико-методические основы её развития в процессе самообразования / Т.И. Туркот, А.А. Коновал // Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі : Монографія / Кол. авторів; ред. О. О. Лаврентьєвої, О. П. Крупського. – Дніпропетровськ : ДГУ, 2014. – С. 140-156. (1,1 др.арк.)
 6. Коновал О.А. Елективний курс «Шляхи та методи підвищення ефективності самостійної роботи студентів» як засіб формування професійно-педагогічної культури студентів / О.А. Коновал, А.В. Бугра // Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі : Монографія / Кол. авторів; ред. О. О. Лаврентьєвої, О. П. Крупського. – Дніпропетровськ : ДГУ, 2014. – С. 300-312. (0,6 др.арк.)
 7. Коновал О.А. Методи самостійної роботи студентів щодо спростування парадоксів спеціальної теорії відносності / О.А. Коновал, Т.І. Туркот, О.В. Лепська, А.О. Соломенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон 26-28 червня 2014 р.) / Укладач : В.Д. Шарко. – Херсон : ПП В.С. Вишемирський. – 2014. – С. 35-36. (0,1 др.арк.)
 8. Коновал ОА. Науковість змісту підручника фізики як запорука успішності самостійної роботи суб’єктів навчання / О.А. Коновал, М.А. Слюсаренко, Т.І. Туркот // Наукові записки. - Випуск 5. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - С. 23-28. Google Scholar та Index Copernicus
 9. Коновал А.А. Задачный подход в структуре самостоятельной учебной деятельности будущих учителей естественных дисциплин / А.А. Коновал, И.В. Ловьянова, Н.А. Слюсаренко, Т.И. Туркот // Вестник АлтГПА: Естественные и точные науки. – Барнаул : АлтГПА, 2014. -  С. 72-77. (РИНЦ)
 10. Коновал О.А., Туркот Т.І. Урахування стилів самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів як умова забезпечення її ефективності / О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції [«Підвищення якості освіти в професійній підготовці майбутніх вчителів»] ( м. Кривий Ріг, 2-3 жовтня 2014р.) / Гол. ред. Бакум З.П.. – Кривий Ріг : Копіювальний центр КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – С. 18-20.
 11. Kadchenko L.P., Кonoval О.А. Forming students-physicists` critically creative thinking in the process of independent work  on foreign language / L.P. Kadchenko L.P., О.А. Кonoval // Quality Preparation Management of Future teacher of Physical and Technological Field : International Scientific Interactive Conference Materials / [Editorial Board. : P.S. Atamanchuk (editor-in-chief) etc.]. - Kamianets-Podilsky : Axion, 2014. P. 168-170. (0,1 др.арк.) Google Scholar та Index Copernicus
 12. Коновал О.А. Основи спеціальної теорії відносності : навч.-метод. посіб. для самост. роб. студ. вищ. пед. навч. закл. / Олександр Андрійович Коновал ; КПІ ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2014. – 272 с.
 13. Коновал О.А. Науково-методичний аналіз методів обґрунтування перетворень Лорентца : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О.А. Коновал. ‑ Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – 137 с.
 14. Туркот Т.І. Технології професійно-педагогічної самостійної діяльності фахівців-фізиків в системі університетської та післядипломної освіти / Т.І. Туркот, О.А. Коновал // Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект : колективна монографія / В.Д. Шарко, Г.С. Юзбашева, Н.С. Шолохова та ін. ; за ред. Г.С. Юзбашевої - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – С. 267-307.
 15. Коновал О.А., Туркот Т.І. Нові теоретичні та методичні підходи до навчання електродинаміки як релятивістської теорії / О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Дистанційне навчання в контексті розвитку синергетичного мислення» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. – Херсон : Айлант. – 2014. Випуск 17. – С. 111-113.
 16. Kadchenko L.P., Кonoval О.А.  Didactic means of forming students-physicists` critical thinking style in the process of independent work on foreign language / L.P. Kadchenko, О.А. Кonoval // Соllection of scientific papers Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. Pedagogical series | [Editor Board: P.S. Atamanchuk (Charman, Scientific Editor) and other]. - Kamianets-Podilsky : Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, 2014. - Issue 20: Quality Management Training of Future Teacher in Physical and Technological Profile. – P. 274-277. (Збірник включено до наукометричних баз: Google Scholar та Index Copernicus (Польша, індекс ICV 2013: 5.84))
 17. Бугра А.В. Методика самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / А.В. Бугра, О.А. Коновал. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – 124 с. : іл.
 18. Бурак В.І. Методика вивчення спеціальної теорії відносності в середній школі в умовах профільної диференціації навчання : навч.-метод. посіб. для самост. роб. студ. вищ. пед. навч. закл. / В.І. Бурак, О.А. Коновал, Т.І. Туркот ; за ред. проф. О.А. Коновала. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – 285 с. : іл.
 19. Голуб П.Д. З життя творців фізичної науки : навчальний посібник / П.Д. Голуб, О.В. Овчаров, О.Д. Насонов, Т.І. Туркот, О.А. Коновал. - – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2015. – 298 с. 
 20. Бугра А., Коновал О., Туркот Т. Концептуальні підходи до визначення змісту та технологій самостійної навчальної діяльності студентів / А.В. Бугра О.А. Коновал Т.І. Туркот // Наукові записки. Випуск 7. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3.  – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - С. 19-25. (0,5 др.арк.). ВАК-видання. Index Copernicus
 21. Бурак В.І. Поглиблене вивчення кінематичних висновків релятивістської механіки в середній школі / В.І. Бурак, О.А. Коновал // Наукові записки. – Вип. 7. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Частина 2. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 21–28. (0,69 др. арк., ВАК). ВАК-видання. Index Copernicus
 22. Бурак В.І., Коновал О.А. Поглиблене вивчення кінематичних висновків релятивістської механіки в середній школі / В.І. Бурак, О.А. Коновал // Засоби і технології сучасного навчального середовища : Матеріали конференції, м. Кіровоград, 22-23 травня 2015 року / Відповідальний редактор: С.П. Величко. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2015. – С. 100-102 (0,1 др. арк.).
 23. Коновал О.А. Поліваріантність у самостійному дослідженні студентами суперечностей спеціальної теорії відносності як засіб розвитку критичного мислення / О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LXVI. - Херсон : ХДУ, 2014. - С. 201-207. – (0,5 др. арк.). ВАК-видання. Index Copernicus
 24. Коновал О.А. Індивідуально-диференційований підхід до учнів у процесі формування дослідницьких умінь / О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічного профілю : збірник матеріалів Х Міжнародної наукової конференції / Ред. П.С. Атаманчук та ін. – Кам'янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 23-25. (0,2 др. арк.). Google Scholar та Index Copernicus
 25. Бугра А.В. Концептуальні підходи до визначення змісту та технологій самостійної навчальної діяльності студентів / А.В. Бугра, О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Наукові записки. Випуск 7. Частина 3. – Кіровоград, 2015. – С. 19-25. (0,4 др. арк.). ВАК-видання. Index Copernicus
 26. Олександр Коновал. Суперечності у традиційній методиці навчання електродинаміки / О.А. Коновал // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. пр.] / за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. З. П. Бакум. – Вип. 45. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2015. – С. 28–35. (0,5 др.арк.) ВАК-видання. Index Copernicus
 27. Коновал О.А. Проблема удосконалення змістового компоненту фізичної освіти / Коновал О.А., Туркот Т.І. // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі : [матеріали «Міжнародної науково-практичної конференції, Інтернет-конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження І.Є. Тамма, м. Кіровоград, 15-16 жовтня 2015 р.] – Кіровоград, РВВ КДПУ ім Винниченка, 2015. – С. 25-27. (0,15 др. арк.). Режим доступу до ресурсу: http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/2015-10-06-06-17-54/sektsiia-4
 28. Олександр Коновал, Тетяна Туркот. Розвиток самоосвітньої компетентності сучасного вчителя як теоретико-праксеологічна проблема / О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. пр.] / за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. З. П. Бакум. – Вип. 45. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2015. – С. 249–257. (0,5 др. арк.) ВАК-видання.
 29. Коновал О.А. Усталеність традиційної методики навчання електродинаміки як об'єкт критично-конструктивного аналізу / О. А. Коновал, Т. І. Туркот // Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (29-30 жовтня 2015 року, м. Херсон) / наук. ред. Г. С. Юзбашева. – Херсон : Айлант, 2015. – Випуск 18. – С. 174-175. (0,3 др. арк.). ВАК-видання.
 30. Коновал А.А. Инновационый подход к развитию прфессиональной компетентности педагога (на примере критического анализа методик обучения электродинамике) / А.А. Коновал, А.А. Соломенко, Т.И. Туркот // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 року : у 4 частинах. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – Ч. 2. – С. 79-83. (0,3 др. арк.).
 31. Релятивістські кінематичні ефекти : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів фізико-математичних факультетів та вчителів фізики / Укл. А.О. Соломенко, О.А. Коновал, Н.С. Шолохова. – Кривий Ріг-Херсон : ДВНЗ «КДПУ», 2016. – 41 с.
 32. Соломенко А.О., Коновал О.А., Туркот Т.І. Розвиток критичного мислення суб’єктів навчання при вивченні фізики / А.О. Соломенко, О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Засоби і технології сучасного навчального середовища:  Матеріали міжнародної XII (XXII) науково-практичної конференції.- Кіровоград : ПП «Ексклюзив Систем», 2016 -  С. 45-47.
 33. Коновал О.А., Туркот Т.І. Засоби формування критичного мислення студентів першокурсників при вивченні фізики / О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Матеріали міжнародної науково-технічної  конференції «Розвиток промисловості та суспільства». Кривий Ріг, 2016. Том 2 – С. 157-158.
 34. Туркот Т.І., Коновал О.А., Бугра. Stem-освіта як орієнтир в оновленні технологій навчання фізико-математичних дисциплін / Т.І. Туркот, О.А. Коновал, А.В. Бугра // Матеріали конференції STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти» (м. Херсон, ХАНО, 28 жовтня 2016 року).
 35. Соломенко А.О. Дидактичний потенціал фізики у розвитку критичного мислення. // А.О. Соломенко, О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. пр.] / за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. З. П. Бакум. – Вип. 50. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 147–155. (0,4 др.арк.). ВАК-видання.
 36. Туркот Т.І. Ушинський як фундатор філософії освіти / Т.І. Туркот, О.А. Коновал // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. пр.] / за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. З. П. Бакум. – Вип. 50. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 242–249. (0,4 др.арк.). ВАК-видання.
 37. Бугра А.В. Методико-праксіологічні підходи до організації самоосвітньої діяльності суб’єктів навчання в системі вищої та післядипломної освіти / А.В. Бугра, О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. пр.] / за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. З. П. Бакум. – Вип. 50. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 257–269. (0,4 др.арк.). ВАК-видання.
 38. Коновал О.А., Туркот Т.І. Урахування стилю навчальної діяльності як умова забезпечення самоосвітньої компетентності педагога / О.А. Коновал, Т.І. Туркот // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики: матер. Міжнародної науково-методичної конференції : м. Київ, 30-31 жовтня 2017 р., С. 280-282. (0,1 др. арк.)
 39. Туркот Т.І, Коновал О.А. Самостійна робота з підручником як необхідна умова формування самоосвітньої компетентності особистості / Т.І. Туркот, / О.А. Коновал // Від знаннєвої парадигми до компетентністної: реалії перспективи : матер. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю, м. Херсон, 27 жовтня 2017 р., С. 125-127. (0,2 др. арк.).
 40. Konoval O.A. Debatable tascs in the traditional metod of electrodynamics teaching. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2018. Вип. 1 (15). С. 113-117.(індексується в більш ніж 20 наукометричних та реферативних базах даних, зокрема в Google Scholar (USA), CEJSH, Index Copernicus (Poland), Scientific Indexing Services (USA)
 41. Коновал О.А. Туркот Т.І.. Соломенко А.О. Розвиток критичного мислення вчителя як актуальна проблема нової української школи / О.А. Коновал, Т.І. Туркот, А.О. Соломенко, // Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи : матер. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 18-19 квітня 2018 р. – Маріуполь : МДУ. 2018. С. 380-382.
 42. Коновал О.А. Ідеї фундаменталізації фізичної освіти: історико-методичний вимір. Педагогічний альманах. Херсон. 2018, Вип.39. С. 241-247. ВАК-видання
 43. Коновал О.А., Здещиц В.М., Туркот Т.І. Розробка й упровадження інноваційного обладнання як умова підвищення якості навчання фізики в Новій українській школі. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній та вищій школі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Херсон 13-15 вересня 2018 року). Херсон: Вдавництво ХНТУ, 2018. С. 37-38.
 44. Здещиц В.М., Коновал О.А., Ржепецький В.П., Туркот Т.І. Нова концепція проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики в структурі онлайн освіти
 45. Коновал О.А., Туркот Т.І., Соломенко А.О. Комп'ютерне моделювання як сучасний дидактичний засіб ( на прикладі вивчення електродинаміки).
 46. Балабай Р.М.,  Коновал О.А, Соломенко А.Г. Фотонні та електронні властивості латеральних гетероструктур на основі функціоналізованого графена під дією статичного тиску. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2018. – Т.15, № 3. – С. 58-73. Index Copernicus.
 47. Соломенко А.О., Коновал О.А., Слюсаренко М.А., Туркот Т.І. Критично-конструктивний підхід до вивчення спеціальної теорії відносності в профільних класах закладів загальної середньої освіти: навч.-метод. посіб. / за ред. О.А. Коновала. Кривий Ріг: КДПУ, 2018. 150 с.

 

Мальченко Світлана Леонідівна (Доц., к. ф.-м. н.)

 

1. Мальченко С. Л. Задачный подход на занятиях по астрономи как средство активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов-физиков / Психодидактика высшего и среднего образования. Часть 1 [Материалі десятой юбилейной международной научно-практической конференции, Барнаул, 15 – 17 апреля 2014] – 2014. – С. 227 – 233. 

2. Мальченко С. Л., Слюсаренко М. А. Дослідження світлового забруднення нічного неба / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичні науки. – №15. – 2014. – С.79-84. 

3. Мальченко С. Л., Шевченко О. О. Організація самостійної роботи при вивчені астрономії / збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон 26-28 червня 2014р) / Укладачі: В.Д. Шарко, І.В. Коробова – Херсон : ПП В.С. Вишемирський. – 2014. – С. 67-69.

4. Мальченко С. Л., Марченко Ю. Діаграми «колір – зоряна величина» для зоряних скупчень / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції [«Сталий розвиток промисловості та суспільства»], (Кривий Ріг 2014.) – Т. 2. – Кривий Ріг : ФОП Бурова Оксана Анатоліївна. – 2014.- С. 240 – 241.

5. Мальченко С. Л. Оцінка хімічного складу подвійної зорі // С. Л. Мальченко, Д. Залевський / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції [«Сталий розвиток промисловості та суспільства»], (Кривий Ріг 2014.) – Т. 2. – Кривий Ріг : ФОП Бурова Оксана Анатоліївна. – 2014.- С. 242 – 243.

6. Мальченко С. Л. Використання інформаційних технологій при організації самостійної роботи з астрономії // С. Л. Мальченко / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційний намір розвитку природничо-математичної та технологічної освіти» – Херсон : Айлант. – 2015. Вип. 15. – С. 97-100.

7. Мальченко С. Л. Дослідницькі завдання, як елемент самостійної роботи з фізики // С.Л. Мальченко, І. Бондирєва / Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: [матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції присвяченої 120-річчю від дня народження Ігоря Євгеновича Тамма, м. Кіровоград, 15-16 жовтня 2015 р.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 41.

8. Мальченко С. Л. Бондирєва І. Дослідницькі завдання, як елемент самостійної роботи з фізики / Наукові записки. – Випуск 8. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 154-158. 

9. Мальченко С. Л. Використання інформаційних технологій при організації самостійної роботи з астрономії / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційний намір розвитку природничо-математичної та технологічної освіти» – Херсон : Айлант. – 2015. Вип. 15. – С. 97-100.

10. Тарасов А.Е., Мальченко С. Л. Орбита и физические характеристики компонентов масивного алоголя V622Per, члена рассеянного звездного скопления χ / Письма в астрономический журнал, 2016. – т. 42. – № 9. – С. 1-13. (включене в РІНЦ, SCOUPUS)

11. Мальченко С. Л., Ткачук Д. Л. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивчені астрономії для підвищення пізнавальної активності учнів / Вісник Черкаського університету (серія: педагогічні науки). – 2016. – № 11. (включене до Copernicus)

12. Хараджян Н. А., Мальченко С. Л. Огляд результатів ЗНО з дисциплін природничо-математичного циклу 2008-2016 рр. / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»], (Херсон 15-16 вересня 2016 р) / Укладачі: В.Д. Шарко, І.В. Коробова – Херсон : ПП В.С. Вишемирський. – 2016. – С. 67-69.

13. Мальченко С.Л. Використання MOODLE для організації самостійної роботи студентів з астрономії / Тези доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» (Київ, КНУБА, 25 травня 2018 р.). – К. : КНУБА, 2018. – С. 9.

 

Слюсаренко Микола Анатолійович (Доц., к. пед. н.)

 

1. Коновал О. А., Слюсаренко М. А., Туркот Т. І. Забезпечення науковості навчальної книги як необхідна умова ефективності самостійної роботи студентів-фізиків. Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. І. В. Попова. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. С. 72 – 74.

2. Коновал О. А., Слюсаренко М. А., Туркот Т. І. Розвиток самостійності мислення студентів у процесі аналізу особливостей електричного поля рухомої зарядженої частинки. Засоби і технології сучасного навчального середовища: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 23 трав. 2014 р.). Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2014. С. 65 – 67.

3. Лов’янова І. В., Слюсаренко М. А. Підготовка майбутніх вчителів до використання евристичних методів у профільному навчанні старшокласників. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. К. 2014. № 23(33). C. 153 – 158. ВАК-видання.

4. Коновал О. А., Слюсаренко М. А., Туркот Т. І. Науковість змісту підручника фізики як запорука успішності самостійної роботи суб’єктів навчання. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 3. Кіровоград. 2014. Вип. 5. С. 23 – 28. ВАК-видання.

5. Коновал О. А., Слюсаренко М. А., Туркот Т. І. Теоретичний аналіз особливостей електричного поля рухомої зарядженої частинки як засіб розвитку самостійності мислення студентів. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 1. Кіровоград. 2014. Вип. 5.  – С. 105-111. ВАК-видання.

6. Коновал А. А., Слюсаренко Н. А., Туркот Т. И. Формирование критического мышления студентов в процессе самостоятельного анализа особенностей электрического поля движущейся заряженной частицы. Психодидактика высшего и среднего образования: материалы десятой юбил. междунар. науч.-практ. конф. (Барнаул, 15-17 апреля 2014 г.): в 2-х ч. Барнаул. 2014. Ч. 2. С. 152 – 156.

7. Слюсаренко М. А., Баштовий В. І. Мисленнєва задача як основна структурна одиниця задачного підходу до навчання. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. К. 2014. № 47. C. 271 – 274. ВАК-видання.

8. Мальченко С. Л, Слюсаренко М. А. Дослідження світлового забруднення нічного неба. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Фізичні науки. Луцьк. 2014. № 15 (292). С. 81 – 86. ВАК-видання.

9. Слюсаренко М. А., Чумак М. Є. Форми і методи реалізації задачного підходу в навчальному процесі педагогічного університету. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. К. 2015. № 52. C. 211 – 220. ВАК-видання.

10. Слюсаренко М. А. Задачний підхід до викладання природничих дисциплін в умовах профільного навчання. Рідна школа. 2015. № 3. С. 41 – 45. ВАК-видання.

11. Слюсаренко М. А., Ржепецький В. П. Лабораторна робота “Вивчення дозиметра” у фізичному практикумі. Фізика та астрономія в рідній школі. Педагогічна преса : наук.-метод. журн. 2015. № 6. С. 36 – 39. ВАК-видання.

12. Ржепецький В. П., Слюсаренко М. А. Фізичний практикум в 11 класі профільного рівня. Фізика та астрономія в рідній школі. Педагогічна преса : наук.-метод. журн. 2015. № 4. С. 30 – 34. ВАК-видання.

13. Слюсаренко М., Ржепецький В., Балабаєва Л. Лабораторна робота «Вивчення рівноприскореного руху» в 10 класі профільного рівня. Фізика та астрономія в рідній школі. Педагогічна преса : наук.-метод. журн. 2016. № 6. С. 38 – 41. ВАК-видання.

14. В. П. Ржепецький, М. А. Слюсаренко Дослідження процесу розряджання конденсатора та визначення його  ємності в шкільному фізичному практикумі. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 15-16 жовт. 2016 р.). Херсон : ХНТУ, 2016.  С. 102 – 105.

15. Ржепецький В. П., Слюсаренко М. А. Фізичний практикум для 10 класів шкіл з профільним вивченням фізики: методичні рекомендації. Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ» КПІ, 2016. 62 с. URI (режим доступу): http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/387

16. Слюсаренко М. А., Хараджян Н. А. Використання web-сервісу Wolfram|Alpha при вивченні фізики. Нові комп’ютерні технології. Кривий Ріг:, 2017. Т. ХV. С. 180 – 184.

17. Слюсаренко М., Ржепецький В., Балабаєва Л.  Лабораторна робота «Визначення коефіцієнта поверхневого натягу води методом Ребіндера» 10 клас, профільний рівень. Фізика та астрономія в рідній школі. Педагогічна преса : наук.-метод. журн. 2018. № 1. С. 28 – 30. ВАК-видання.

18. Віхрова О. В., Слюсаренко М. А., Зінонос Н. О. Системи комп’ютерної математики як засіб візуалізації при вивченні векторного аналізу. Новітні комп’ютерні технології. Кривий. 2018. Т. ХVІ. С. 261 – 268.

19. Слюсаренко М. А. Взаємодія управління та самоуправління у підвищенні якості навчання в системі університетської освіти. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси. 2018. № 6. С. 121 – 126. (Index Copernicus)

20. Слюсаренко Н. Задачный поход – стратегия подготовки студентов университета к непрерывному профессиональному образованию. Indywidualistyczny I wspolnotowy obraz ksztalcenia doroslych w swiecie. Terazniejszosc i perspektywy: monografia wieloautorska / redakcja naukowa : Leszek Ploch, Malgorzata Myszka, Aneta Nieweglowska, Malgorzata Wisniewska. Siedlce. 2018.  С. 344 – 355.

21. Слюсаренко Н. А., Слюсаренко В.М. Педагогическое взаимодействие преподавателя и студентов как принцип реализации задачного похода в университетском образовании. Взаимодествие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации: материалы междунар. науч. конфер. (Китен, Болгария, 2-6 сентября 2018 г.). Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2018. С. 289 - 295.

 

Прихожа Юлія Олександрівня

Асистент., аспірант (спеціальність: 104 Фізика та астрономія)

 

  1. Балабай Р., Д. Кравцова, П. Мерзликін, Ю. Прихожа Електронні властивості фотонних кристалів, створених із масивів ТіО2-наносфер або нанотрубок: розрахунки із перших принципів. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017): Тези доповідей на II  Всеукраїнській науково-практичній конференції: 22-24 листопада 2017 р., м. Дніпро  / Укладачі Іванченко О. В., Вашерук О. В.–Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2017. С.233-234.
  2. Балабай Р. М., Прихожа Ю. О., Тадеуш О. Х. Детектування концентрації атомів шаруватими халькогенідами олова: розрахунки із перших принципів. 8а Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-8) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів)Україна, Одеса, 28 травня – 1 червня 2018 р.: Тези доповідей, 2018. С.146.
  3. Balabai Ruslana, Dariya Kravtsova, Pavlo Merzlykin, Yuliya Prihozhaya  Electronic, dielectric, and optical properties of photonic crystals composed of TiO2 nanoparticles 3D arrays: the first principles calculations.  Journal Nanophotonics. 2018. Vol. 12(3). P. 036003.
  4.  Балабай Р. М., Прихожа Ю. О. Інтрекаляція та акамуляція атомів Na в плівках SnS2: розрахунки із перших принципів. VIII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-8), Україна, Ужгород, 2 – 4 жовтня 2018 р.: Тези доповідей, 2018. С. 129.
  5. 5. Балабай Р. М., Прихожа Ю. О., Тадеуш О. Х. Детектування концентрації атомів Na шаруватими халькогенідами олова: розрахунки із перших принципів. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2019. – Т.  6, № 1. – С. 50-58.
  6. Балабай Р. М., Прихожа Ю. О. Інтрекаляція та акамуляція атомів Na в плівках SnS2: розрахунки із перших принципів. Журнал фізичних досліджень. - 2019. - Т. 23, №3. С. 3703-1 – 3703-9.
  7.  Balabai R. M., Prikhozha Yu. O. Intercalation of Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio Calculation. Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems XVII Freik International Conference (ICPTTFN-XVII), Ukraine, Yaremche, May 20-25, 2019: Abstract book, P. 92
  8. Balabai R. M., Prikhozha Yu. O. Intercalation of Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio Calculation. Physics and Chemistry of Solid State. – 2019. - V. 20, № 2. P. 120-126.
  9. Balabai R. M., Prikhozha Yu. O. The Comparison of Intercalation of Na and Li Atoms in a SnS2 Anode of Battery: ab initio Calculation. 7th International Conference  Nanotechnologies and Nanomaterials (NANO-2019), Ukraine, Lviv, August 27-30, 2019, P. 148.
8627

КОНОВАЛ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ ЯК РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

БАЛАБАЙ РУСЛАНА МИХАЙЛІВНА

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ В НАНОРОЗМІРНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ

 

МАЛЬЧЕНКО СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

Ве-ЗОРІ СПЕКТРАЛЬНИХ КЛАСІВ В0–В3 В МОЛОДИХ РОЗСІЯНИХ ЗОРЯНИХ СКУПЧЕННЯХ

546

8-th International Conference «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials» (ICEPOM-8), 17-22 May, 2010, Ivano-Frankovsk, Ukraine.

4-а Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-4), 28 червня – 2 липня, 2010 р., м. Одеса

VII Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища», 20-21 травня 2011 р., м. Кіровоград.

231

1. Балабай Р.М. Теоретичне дослідження топологічних особливостей і кількісних характеристик функції розподілу електронної густини в твердих розчинах CdxHg1–xTe / Р.М. Балабай, С.С. Піскльонов // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т.9. – №3. – C.558-566.

2. Балабай Р.М. Електронні властивості легованих плівок ZnO: розрахунок із перших принципів / Р.М. Балабай, П.В. Мерзликін // Український фізичний журнал. – 2010. – Т. 55, №10. – С. 1130-1136

3. Balabai R.M. Quantum-chemical simulation  of the oxidation  process  of ethylene glycol to glyoxal at presence of Cu nanocatalysts  / R.M. Balabai,  E. Chernikova // Photoelectronics.  – 2011. – V.20, Р.128-134.

230
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31