Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

   

 

    Мета стейкхолдерів (груп впливу) полягає у координації діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації, інших структурних підрозділів та зацікавлених сторін, направленої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти в Університеті.

       На інституційному рівні університету стейкхолдери мають право впливати на:

– прозорість управлінських, організаційних, кадрових процесів щодо освітнього процесу в університеті;

– організацію вступної кампанії;

– адаптацію здобувачів вищої освіти до академічного життя;

– оптимізацію і вдосконалення інформаційних ресурсів (бібліотеки, дистанційного середовища для навчання, офіційного вебсайту університету тощо);

– покращення роботи університетських сервісів (кафедра, деканат, студентське самоврядування, вчена рада університету (факультету), тощо);

– формування академічної спільноти, несумісної з корупцією, академічним плагіатом, списуванням, хабарництвом, необ’єктивним оцінюванням;

– зв’язок з потенційними роботодавцями, організацію та рівень працевлаштування випускників.

       На інституційному рівні факультету стейкхолдери мають право впливати на:

– розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм спеціальностей та їх зміст;

– оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науково-дослідна, навчально-методична та організаційна робота, міжнародна мобільність;

– вибір технологій і методів викладання навчальних дисциплін;

– якість методичного забезпечення навчальних дисциплін;

– якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі; – якість матеріально-технічної бази спеціальності;

– якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти.

 

Пропонуємо випускникам та здобувачам освіти зі спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) пройти онлайн опитування (анкетування) за посиланням!

 

                                                          Анкета випускника                                             Анкета здобувача

 

Будемо вдячні за співпрацю!

 

14459
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша