Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

22 лютого 2024 році на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди відбулася ювілейна ХХ Міжнародна науково-практична конференція “Наука, освіта, мистецтво: у пошуках обрисів пост воєнного світу «МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»”.

Учасники конференції представляли різні наукові заклади, зокрема Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Вірменський державний педагогічний університет імені Х. Абовяна (Вірменія), ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Куявсько-Поморська Академія в Бидгощі (Польща), Телавський державний університет імені Якоба Гогебашвілі (Грузія).

Студенти Бутолін К.Д. та Коротиш В.О. представляли Криворізький державний педагогічний університет з доповіддю на тему "QUASI-PHASE TRANSITIONS IN THE PROCESS OF DEFORMATION FRACTURE OF METALS".

Харків_1.png

Харків_2.png

Харків_3.png

Харків_4.png

25540

ІV Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції

студентів, аспірантів та молодих вчених

«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей

учнів та студентів у процесі навчання

дисциплін природничо-математичного циклу

«ІТМ*плюс-2023»

Форум молодих дослідників»»

17 листопада 2023 року

м. Суми

Коротиш В.О., Бутолін К.Д.

РЕКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

98 сторінка тез

 

Одеський національний технологічний університет

Університет Інформатики і прикладних знань, м.Лодзь, Польща

Національний технічний університет України «Київський

політехнічний інститут»

Навчально-науковий інститут комп’ютерних систем і технологій

«Індустрія 4.0» ім. П.М. Платонова

XXIII Всеукраїнська науково-технічна конференція

молодих вчених, аспірантів та студентів

«СТАН, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ»

20-21 квітня 2023 р.

м.Одеса

Modeling of Photopolymerization Processes with Complex Systems Theory Methods.

Соловйов В.М., Бєлінський А.О., Коротиш В.О. (Kryvyi Rih State Pedagogical

University)

с.75-77 сторінка тез

 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,

факультет природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти

Інститут біології і наук про землю, Поморський університет у Слупську (Польща)

Вроцлавський університет (Польща)

Грайфсвальський університет (м. Грайсфальд, Німеччина)

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове),

факультет державної політики, Сілезький університет в Опаві (Чехія),

Національний природний парк «Гомільшанські ліси»,

ГО «Українське ентомологічне товариство»

ШОСТА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ»

18-19 травня 2023 р.

м. Харків

Soloviev V.N., Bielinskyi A.O., Korotysh V.O.

IDENTIFYING PHASE TRANSITIONS IN METALS USING MULTIFRACTAL

ANALYSIS

409 сторінка тез

 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (Україна)

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка (Україна)

Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія)

Вірменський державний педагогічний університет імені Х. Абовяна (Вірменія)

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна)

Куявсько-Поморська Академія в Бидгощі (Польща)

Телавський державний університет імені Якоба Гогебашвілі (Грузія)

Факультет мистецтв Харківського національного педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди (Україна)

Кафедра музичного мистецтва Харківського національного педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди (Україна)

22–23 лютого 2024 р.,

м. Харків

Kyrylo BUTOLIN,Viktor KOROTYSH

Quasi-phase transitions in the process of deformation fracture of metal

8 сторінка програми

 

ІV Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції

студентів, аспірантів та молодих вчених

«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей

учнів та студентів у процесі навчання

дисциплін природничо-математичного циклу

«ІТМ*плюс-2023»

Форум молодих дослідників»»

17 листопада 2023 року

м. Суми

А.М. Вавринюк

МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ДЕФОРМАЦІЇ МЕТАЛІВ

90 сторінка тез

25561

Аспіранти освітньо-наукової програми «Фізика» Бондаренко Владислав (науковий керівник доцент Возняк А.В.) та Задорожній Віталій (науковий керівник професор Балабай Р.М.) взяли участь у 11-й Міжнародній конференції «Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2023), що проходила в Буковелі (Україна) з 16 до 19 серпня 2023 року. Ця конференція ініційована Інститутом фізики НАН України. Формат проведення конференції був гібридний (офлайн та онлайн).
Тематичні пріоритети конференції були такими:

 • Фізико-хімічне наноматеріалознавство.
 • Нанобіотехнології для охорони здоров'я
 • Нанофізика.
 • Наноелектроніка.
 • Нанокомпозити та наноматеріали.
 • Мікроскопія нанооб'єктів.
 • Наноструктуровані поверхні.
 • Нанооптика та нанофотоніка.
 • Наноплазмоніка та поверхнево підсилена спектроскопія.
 • Нанохімія та нанобіотехнологія.
 • Нанотехнології для медицини. 

Цього року конференція зібрала понад 1000 науковців із більш ніж 30 країн світу, представників інноваційної індустрії, наукових кіл, яка створила унікальну площадку для обміну інформацією про досягнення науки та нанотехнологій. Попередні НАНО конференції проводились в Україні впродовж 2012-2022 років спільно із Міжнародними літніми школами “Нанотехнології та наноматеріали: від фундаментальних досліджень до інновацій”. Вони дали змогу молодим вченим ознайомитись із сучасними дослідницькими та прикладними проблемами в царині нанонауки, і тим самим сприяли подальшій реалізації нанотехнологій в інноваціях відповідно до суспільних потреб та власного розвитку молодих вчених. Серед них, в конференціях минулих років і цього 2023 року приймали участь вже як самостійні вчені випускниця ОНП Фізика 2021 року доктор філософії Прихожа Юлія, яка зараз працює старшим викладачем кафедри фізики та методики її навчання КДПУ, заступником декана фізико-математичного факультету, та випускниця ОНП Фізика 2020 року доктор філософії Соломенко Анастасія, яка зараз працює старшим науковим співробітником Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

 

 

 

 

 

 

23013

Протягом 22–26 травня в Ужгородському університеті тривала ІХ Українська наукова конференції з фізики напівпровідників,  яка була присвячена 100-річчю з дня народження колишнього ректора УжНУ Дмитра Чепура та 130-річчю колишнього директора і засновника Інституту фізики напівпровідників Вадима Лашкарьова.

Конференція є об’єднуючим фактором у рамках наукового форуму вчених різних наукових шкіл України та зарубіжжя, які займаються технологією тонких плівок, нанотехнологіями, наноматеріалами і квантово-розмірними структурами, фізико-хімічними властивостями плівок та наноструктур, а також прикладними аспектами даних проблем  – тонкоплівковими елементами електронних пристроїв, зокрема пристроями фотоелекроніки, сінтроніки, наноелектроніки та нанофотоніки. На конференції розглядалися як теоретичні проблеми процесів росту нуль-, одно- та двовимірних квантових систем, фізичного та математичного моделювання нанорозмірних об’єктів (аналітичне та комп’ютерне моделювання), технології та фізичного експерименту нанооб’єктів, так і технологічні та прикладні проблеми і досягнення.

У рамках  конференції 22 травня була проведена одноденна сателітна конференція, присвячена Європейській програмі “Горизонт”: “Additional opportunities for participation in Horizon Europe projects. Project FIT-4-NMP”. 

11

Серед гостей конференції були присунті не лише українські науковці, а й представники інших країн. Конференція  проводилася очно із одночасним застосуванням онлайн-платформи Zoom. Свої дослідження на конференції представляли здобувачі ступеня            доктора філософії  спеціальності 104 Фізика та астрономія Криворізького державного педагогічного університету  Степанюк О.М., Задорожній  В.М. та Бондаренко О.О. у співавторстві з науковим керівником професором Балабай Р.М.

 

З доповіддю «П'єзоелектричний відгук полі (L-молочної кислоти) α-форми на механічно напружений стан» в секції виступав  Віталій Задорожній:

12

Стендову доповідь «Аналіз із перших принципів корозійної стійкості композиційного покриття, складеного із наночастинок нітриду кремнію, силану та епоксидної смоли» презентував Олександр Степанюк:

13

 

22526

18-19 травня 2023 на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбулась VI Міжнародна конференція молодих вчених “Харківський природничий форум”.

Кафедра фізики та методики її викладання була представлена доповіддю професора Соловйова та його молодих колег - асистента кафедри економіки та цифрового бізнесу Державного університету економіки та технологій Бєлінського Андрія та студента групи ФІ-20 Коротиша Віктора “Identifying Phase Transitions in Metals using Multifractal Analysis”.

Результати досліджень були схвально прийняті аудиторією молодіжного форуму.

 

12

3.jpg

 

 

22472

20 квітня 2023 р. студент кафедри фізики та методики її навчання Коротиш В. О., професор Соловйов В. М. та випускник кафедри інформатики та прикладної математики Бєлінський А. О. взяли участь  у XXII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій». На конференції авторами було представлено пленарну доповідь на тему “Modeling of Photopolymerization Processes with Complex Systems Theory Methods”

 

0 02 05 de5f86c2fafd7921ae77386c243e3ad23b4a9341ce85babcc980132c594e3143 b7e76c5de12d23a3

 

 

22171

15 березня 2023 року випускниця спеціальності Фізика (група ФІ-04) Анна Новікова, а зараз заступник директора КЗОШ №51, тренерка освітнього проєкту STEAM-CAMP  провела науковий тренінг "Наукова грамотність, або прокачай свої навички"  для студентів фізико-математичного факультету в рамках заходів STEM-весни.

Під час тренінгу було обговорено бачення освітнього простору підлітків в сфері STEM-освіти і її повсякденного застосування.

Дякуємо, Анні Сергіївні за цікаве зантяття та сподіваємось на подальшу співпрацю.

Screenshot 2

Screenshot 4

Screenshot 5

Без імені 3

21752

09 грудня відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів другого освітнього рівня Магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика), друга предметна спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика).

Всі студенти мають досвід педагогічної роботи в закладах освіти міста та району, тому більшість робіт мали прикладний характер і результати роботи були апробовані магістрами у власній педагогічній діяльності. Комісія відзначила актуальність робіт, які відповідали актуальному напряму в освіті - STEM.

Ковальова Наталія захищала роботу дистанційно з дотриманням всіх вимог онлайн захисту, комісія відмітила науковий характер її роботи.

Під час захисту студенти продемонстрували ґрунтовну практичну та теоретичну підготовку, розуміння завдань шкільного курсу фізики та володіння сучасними методами і засобами ефективного навчання фізики із застосуванням цифрових технологій, віртуальних курсів фізики, анімацій та новітнього лабораторного обладнання. Всі роботи були оцінені екзаменаційною комісією на відмінно. 

Викладачі кафедри вітають випускників, й бажають успіхів в подальшому професійному житті!!!

зображення viber 2022 12 09 12 28 21 333

photo 2022 12 09 10 52 02photo 2022 12 09 10 52 02 2

зображення viber 2022 12 09 11 12 48 692

зображення viber 2022 12 09 11 12 49 456

зображення viber 2022 12 09 11 12 49 200

зображення viber 2022 12 09 11 12 48 530

photo 2022 12 09 10 52 01

 

 

20965

25 серпня 2022 року, у Львові за участю заступника Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Олексія Шкуратова розпочала роботу 10-а ювілейна Міжнародна конференція НАНО-2022. Захід триватиме до 27 серпня. Мета конференції – сприяти розвитку наукової та інноваційної співпраці і дискусіям між дослідниками різних галузей та різних країн світу. Учасники матимуть змогу ознайомитися з сучасними дослідженнями та останніми тенденціями розвитку нанотехнологій та наноматеріалів. Організаційний комітет НАНО-2022 отримав понад 500 реєстраційних форм від учених із понад 20 країн світу. Онлайн-доповідачам і учасникам, які бажають узяти участь в науковій дискусії, можна приєднатися до конференції за посиланням.

Програма заходу тут. Проведення конференції сприятиме подальшій інтеграції України в європейський науковий та інноваційний простір, налагодження наукових контактів та активній участі науковців у європейській програмі «Horizon Europe».

У конференції  бере участь здобувач третього рівня вищої освіти зі спеціальності 104 Фізика та астрономія у Криворізькому державному педагогічному університеті Віталій Задорожній зі стендовою доповіддю «Ab initio study of the piezoelectric effects of the 2D semiconductors of IV group monochalcogenides (GeSe, GeS)», «Дослідження із перших принципів п'єзоелектричних ефектів 2D напівпровідників на основі монохалькогенідів IV групи (GeSe, GeS)», яку Віталій Миколайович підготував разом з науковим керівником професором Балабай Русланою Михайлівною.

 

 

ЧЧЧ.png

19914

14 травня 2021 року студенти спеціальності Середня освіта (Фізика) Архипченко Ксенія Віталіївна (ФМм-16), Грицай Яна Валеріївна (ФМм-16), Богданова Олександра Андріївна (ФМм-16) Дешевих Олена Валентинівна (ФМм-16), Царинник Микита Сергійович (ФМм-16), Ревенко Ольга Юріївна (ФІм-16), Андріященко Ольга Сергіївна (ФМ-18), Василяка Наталія Вікторівна (ФІ-17), Ковальова Наталія Валеріївна (ФІ-17) під керівництвом викладачів кафедри фізики та методики її навчання взяли участь в МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ДИСКУРС: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ДОСВІД м. Київ. Конференція проходила на базі НПУ імені М. П. Драгоманова.

                    111.jpg12222.jpg

Тези найкращих доповідей були надруковані в збірнику наукових праць.

15944
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30