Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Протягом 22–26 травня в Ужгородському університеті тривала ІХ Українська наукова конференції з фізики напівпровідників,  яка була присвячена 100-річчю з дня народження колишнього ректора УжНУ Дмитра Чепура та 130-річчю колишнього директора і засновника Інституту фізики напівпровідників Вадима Лашкарьова.

Конференція є об’єднуючим фактором у рамках наукового форуму вчених різних наукових шкіл України та зарубіжжя, які займаються технологією тонких плівок, нанотехнологіями, наноматеріалами і квантово-розмірними структурами, фізико-хімічними властивостями плівок та наноструктур, а також прикладними аспектами даних проблем  – тонкоплівковими елементами електронних пристроїв, зокрема пристроями фотоелекроніки, сінтроніки, наноелектроніки та нанофотоніки. На конференції розглядалися як теоретичні проблеми процесів росту нуль-, одно- та двовимірних квантових систем, фізичного та математичного моделювання нанорозмірних об’єктів (аналітичне та комп’ютерне моделювання), технології та фізичного експерименту нанооб’єктів, так і технологічні та прикладні проблеми і досягнення.

У рамках  конференції 22 травня була проведена одноденна сателітна конференція, присвячена Європейській програмі “Горизонт”: “Additional opportunities for participation in Horizon Europe projects. Project FIT-4-NMP”. 

11

Серед гостей конференції були присунті не лише українські науковці, а й представники інших країн. Конференція  проводилася очно із одночасним застосуванням онлайн-платформи Zoom. Свої дослідження на конференції представляли здобувачі ступеня            доктора філософії  спеціальності 104 Фізика та астрономія Криворізького державного педагогічного університету  Степанюк О.М., Задорожній  В.М. та Бондаренко О.О. у співавторстві з науковим керівником професором Балабай Р.М.

 

З доповіддю «П'єзоелектричний відгук полі (L-молочної кислоти) α-форми на механічно напружений стан» в секції виступав  Віталій Задорожній:

12

Стендову доповідь «Аналіз із перших принципів корозійної стійкості композиційного покриття, складеного із наночастинок нітриду кремнію, силану та епоксидної смоли» презентував Олександр Степанюк:

13

 

22526

18-19 травня 2023 на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбулась VI Міжнародна конференція молодих вчених “Харківський природничий форум”.

Кафедра фізики та методики її викладання була представлена доповіддю професора Соловйова та його молодих колег - асистента кафедри економіки та цифрового бізнесу Державного університету економіки та технологій Бєлінського Андрія та студента групи ФІ-20 Коротиша Віктора “Identifying Phase Transitions in Metals using Multifractal Analysis”.

Результати досліджень були схвально прийняті аудиторією молодіжного форуму.

 

12

3.jpg

 

 

22472

20 квітня 2023 р. студент кафедри фізики та методики її навчання Коротиш В. О., професор Соловйов В. М. та випускник кафедри інформатики та прикладної математики Бєлінський А. О. взяли участь  у XXII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій». На конференції авторами було представлено пленарну доповідь на тему “Modeling of Photopolymerization Processes with Complex Systems Theory Methods”

 

0 02 05 de5f86c2fafd7921ae77386c243e3ad23b4a9341ce85babcc980132c594e3143 b7e76c5de12d23a3

 

 

22171

15 березня 2023 року випускниця спеціальності Фізика (група ФІ-04) Анна Новікова, а зараз заступник директора КЗОШ №51, тренерка освітнього проєкту STEAM-CAMP  провела науковий тренінг "Наукова грамотність, або прокачай свої навички"  для студентів фізико-математичного факультету в рамках заходів STEM-весни.

Під час тренінгу було обговорено бачення освітнього простору підлітків в сфері STEM-освіти і її повсякденного застосування.

Дякуємо, Анні Сергіївні за цікаве зантяття та сподіваємось на подальшу співпрацю.

Screenshot 2

Screenshot 4

Screenshot 5

Без імені 3

21752

09 грудня відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів другого освітнього рівня Магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика), друга предметна спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика).

Всі студенти мають досвід педагогічної роботи в закладах освіти міста та району, тому більшість робіт мали прикладний характер і результати роботи були апробовані магістрами у власній педагогічній діяльності. Комісія відзначила актуальність робіт, які відповідали актуальному напряму в освіті - STEM.

Ковальова Наталія захищала роботу дистанційно з дотриманням всіх вимог онлайн захисту, комісія відмітила науковий характер її роботи.

Під час захисту студенти продемонстрували ґрунтовну практичну та теоретичну підготовку, розуміння завдань шкільного курсу фізики та володіння сучасними методами і засобами ефективного навчання фізики із застосуванням цифрових технологій, віртуальних курсів фізики, анімацій та новітнього лабораторного обладнання. Всі роботи були оцінені екзаменаційною комісією на відмінно. 

Викладачі кафедри вітають випускників, й бажають успіхів в подальшому професійному житті!!!

зображення viber 2022 12 09 12 28 21 333

photo 2022 12 09 10 52 02photo 2022 12 09 10 52 02 2

зображення viber 2022 12 09 11 12 48 692

зображення viber 2022 12 09 11 12 49 456

зображення viber 2022 12 09 11 12 49 200

зображення viber 2022 12 09 11 12 48 530

photo 2022 12 09 10 52 01

 

 

20965

25 серпня 2022 року, у Львові за участю заступника Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Олексія Шкуратова розпочала роботу 10-а ювілейна Міжнародна конференція НАНО-2022. Захід триватиме до 27 серпня. Мета конференції – сприяти розвитку наукової та інноваційної співпраці і дискусіям між дослідниками різних галузей та різних країн світу. Учасники матимуть змогу ознайомитися з сучасними дослідженнями та останніми тенденціями розвитку нанотехнологій та наноматеріалів. Організаційний комітет НАНО-2022 отримав понад 500 реєстраційних форм від учених із понад 20 країн світу. Онлайн-доповідачам і учасникам, які бажають узяти участь в науковій дискусії, можна приєднатися до конференції за посиланням.

Програма заходу тут. Проведення конференції сприятиме подальшій інтеграції України в європейський науковий та інноваційний простір, налагодження наукових контактів та активній участі науковців у європейській програмі «Horizon Europe».

У конференції  бере участь здобувач третього рівня вищої освіти зі спеціальності 104 Фізика та астрономія у Криворізькому державному педагогічному університеті Віталій Задорожній зі стендовою доповіддю «Ab initio study of the piezoelectric effects of the 2D semiconductors of IV group monochalcogenides (GeSe, GeS)», «Дослідження із перших принципів п'єзоелектричних ефектів 2D напівпровідників на основі монохалькогенідів IV групи (GeSe, GeS)», яку Віталій Миколайович підготував разом з науковим керівником професором Балабай Русланою Михайлівною.

 

 

ЧЧЧ.png

19914

14 травня 2021 року студенти спеціальності Середня освіта (Фізика) Архипченко Ксенія Віталіївна (ФМм-16), Грицай Яна Валеріївна (ФМм-16), Богданова Олександра Андріївна (ФМм-16) Дешевих Олена Валентинівна (ФМм-16), Царинник Микита Сергійович (ФМм-16), Ревенко Ольга Юріївна (ФІм-16), Андріященко Ольга Сергіївна (ФМ-18), Василяка Наталія Вікторівна (ФІ-17), Ковальова Наталія Валеріївна (ФІ-17) під керівництвом викладачів кафедри фізики та методики її навчання взяли участь в МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ДИСКУРС: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ДОСВІД м. Київ. Конференція проходила на базі НПУ імені М. П. Драгоманова.

                    111.jpg12222.jpg

Тези найкращих доповідей були надруковані в збірнику наукових праць.

15944

Татаренко_Анна_Олександрівна.jpg

12-14 квітня 2021 р. студентка кафедри фізики та методики її навчання Татаренко А. О.  разом із завідуючим кафедри, доцентом  Слюсаренко М. А.,  студентом кафедри інформатики та прикладної математики Бєлінським А. О.  та завідучим кафедри, професором Соловйовим В. М. взяли участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики" з доповіддю "НЕЕКСТЕНСИВНА ПРИРОДА ГРАВІТАЦІЙНИХ ХВИЛЬ".

Також студенти 26-30 квітня представили наукову доповідь "Non-Extensive Nature of Gravitational Waves" на "International Conference for Young Professionals in Physics and Technology (ICYPPT)" фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Вітаємо наших молодих науковців!

15687

Богданова.jpgТатаренко.jpg

        27-29 січня 2021 р. студентки кафедри фізики та методики її навчання Богданова Олександра та Татаренко Анна взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації". 

14300

ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ

Відповідно до наказу МОН України №313 від 28.11.2018 року, 11 -15 березня у місті Київ було проведено  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Фізика", в якому брали участь студенти Криворізького державного педагогічного університету кафедри фізики та методики її навчання: 

1. Олійник Іван Олександрович (1 курс магістратури)

2. Дешевих Олена Валентинівна (3 курс)

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади проходив у два тури (практична та експериментальна частина). Наші студенти гідно продемонстрували свої теоретичні зання та уміння, а також використання їх при розв`язуванні практичних задач.  

Вітаємо Дешевих Олену із зайнятим ІІІ місцем!

Без названия

олимпиада 20190002

IMG 20190313 171550

 

 

 

7266
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30