Кафедра фізики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

На кафедрі сформовані основні напрямки науково-дослідницької роботи:

1. Теоретичні та прикладні дослідження з проблем фізики твердого тіла.

2. Дослідження з методики навчання фізики в педагогічних вищих навчальних закладах та в загальноосвітніх навчальних закладах.

3. Методологія проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики.

4. Розвиток наукових основ та техніки вимірювань параметрів фізичних процесів.


Викладачі кафедри виконували та виконують дослідження з колективної кафедральної тематики та тем з фінансуванням із загального фонду державного бюджету:

 

Комплексна кафедральна тема «Вдосконалення методики вивчення фізики в середній школі та вищих педагогічних закладах освіти»

Керівник теми: Коновал О.А., д.пед.н., професор.

Характер дослідження: фундаментальна та прикладна робота.

Строки виконання: 01.01.2007 – 31.12.2011 рр.

Мета дослідження полягала в вивченні основних методів і форм навчання різних розділів фізики в середній школі та вищих педагогічних закладах освіти.

Держбюджетна тема «Просторова будова та енергетичні властивості нанооб´єктів у матриці кремнію та інших напівпровідниках».

Керівник теми: Балабай Р.М. – д. ф.-м. н., доцент.

Характер дослідження: фундаментальна науково-дослідна робота.

Строки виконання: 01.01.2009 - 31.12.2011 рр.

Основною метою досліджень є розробка моделей різних нанооб’ктів у напівпровідниках, теоретичне дослідження просторових та енергетичних характеристик нанооб’єктів різних розмірностей та різного хімічного складу у напівпровідниках та інших матеріалах.

Держбюджетна тема «Науково-методична система вивчення електромагнетизму на засадах теорії відносності в умовах кредитно-модульного навчання»

Керівник теми: Коновал О.А., д.пед.н., к.ф.-м.н., професор.

Характер дослідження: фундаментальна науково-дослідна робота.

Строки виконання: 01.01.2009 – 31.12.2011 рр.

Мета дослідження полягала в теоретичному та методичному обґрунтуванні методики навчання електродинаміки у вищих педагогічних начальних закладах з використанням методів спеціальної теорії відносності.

Держбюджетна тема «Дидактичні засоби самостійної роботи студентів»

Керівник теми: Коновал О.А., д.пед.н., професор.

Характер дослідження: фундаментальна науково-дослідна робота.

Строки виконання: 01.01.2012р. – 31.12.2014 рр.

Мета дослідження: обґрунтувати та розробити загально-дидактичні підходи до формування системи засобів самостійної роботи студентів під час вивчення СТВ.

Держбюджетна тема «Розробка методології проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики в умовах кредитно-модульної системи навчання»

Строки виконання: 01.01.2011 – 31.12.2012 рр.

Керівник теми: Здещиц В.М. – д.т.н., доцент.

Характер дослідження: прикладна науково-дослідна робота.

Мета роботи - теоретичне обґрунтування, вдосконалення, розробка і впровадження у вищих педагогічних навчальних закладах в умовах кредитно-модульного навчання та у середніх загальноосвітніх навчальних закладах недорогих комплексів лабораторних установок, що забезпечують проведення лабораторних робіт із заданої теми фронтально.

Держбюджетна тема «Визначення просторової будови та електронних властивостей нанорозмірних твердотільних функціональних структур».

Керівник теми: Балабай Р.М. – д. ф.-м. н., доцент.

Строки виконання: 01.01.2014 - 31.12.2016 рр.

Основною метою є теоретичне дослідження просторових та енергетичних характеристик нанооб’єктів різних розмірностей та різного хімічного складу у напівпровідниках та інших матеріалах для розвитку наукових знань та представлень у фізиці, технології та діагностиці наноструктур.

 

Науково-дослідна робота «Дослідження оптимальних умов проходження електромагнітних сигналів через метаструктуру із фотонною щілиною у повно-оптичному логічному пристрої» за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень.

Керівник теми: Балабай Р.М. – д. ф.-м. н., доцент.

Строки виконання: вересень 2017 - вересень 2018 рр.

Основною метою є теоретичне дослідження просторових та діелектричних характеристик фотонних систем різних розмірностей з метою розвитку наукових знань та представлень у фізиці, технології та діагностиці наноструктур.

 

131
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша