Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Відбулася звітна конференція за результатами виробничої практики магістрів другого року навчання у закладах середньої освіти. Звітували магістри спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика).

Під час проходження практики студенти виконували такі завдання:

  • Поглиблювали і закріплювали теоретичні знання та практичні уміння і навички
  • Вчилися проводити уроки різних типів з використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій
  • Вчилися здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку власної педагогічної діяльності, а також вчителів і колег-практикантів.
  • Виробляли навички самостійності у підготовці й проведенні різних форм і видів навчально-виховної роботи та особистої відповідальності за їх ефективність і якість
  • Проводили науково-дослідницьку роботу, вивчали досвід учителів-предметників щодо їх співпраці з учнями, зокрема з обдарованими
9355

20180531 130600Особливо важливим є підготовчий етап до практики. Зокрема до практики у дитячих оздоровчих таборах та виробничої у закладах середньої освіти.

У цьому повідомленні маємо намір привернути увагу до електронної звітності, яку дедалі ширше запроваджують в університеті. Тому радимо студентам під час підготовки до практики створити власний блог, потренуватися у написанні повідомлень з додаванням до них світлин, відео тощо. Надзвичайно просто і зручно це робити з використанням додатка для мобільних телефонів Blogger.

5263

15 березня на фізико-математичному факультеті відбулася підсумкова конференція з виробничої практики.

Студенти-математики 4-го курсу проходили практику у гімназії №95, ліцеї 81, КОЛІ, СШ №75, 35 та ін.

Звіт з педагогічної практики студентів фізико-математичного факультету, які брали участь у пілотному проекті з запровадження електронної звітності: Бурденкова Богдана, Васильєва Костянтина, Захарчевої Лідії, Ілляшик Катерини, Калашник Катерини, Козакової Катерини, Танцюри Аліни, Тютюнника Бориса, Шавиріної Карини

База практики

Практика проходила у Криворізькій гімназії №95, яка має гарну технічну та навчально-виховну базу, майже у кожному класі є проектори або телевізори, також є мультимедійна дошка.

95 gimnazija L1024896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник етнографічного музею гімназії № 95 О. В. Трофименко та директор гімназії № 95 А. І. Шепілко в «Українській світлиці» зі студентами фізико-математичного факультету КДПУ під час педагогічної практики

 

Підготовка до практики

Йдучи на практику, ми вже знали, за якими класами будемо закріплені, знали класних керівників та вчителів математики, а також декого з адміністрації, а також з теми з математики, які будуть вивчати учні.

Крім того, на навчальній практиці «Intel Навчання для майбутнього» розробляли проекти, які можна було впроваджувати під час вивчення цих тем.

Першого дня практики нас зустріли тепло, вчителі допомагали адаптуватися на новому місці. Тому, вважаємо, що володіння інформацією щодо вчителів, класів було доцільним для підготовки як моральної, так і підготовки відповідного навчального матеріалу, приблизних виховних заходів ще до початку практики. 

 

Наші наставники

Під час проходження педагогічної практики всебічну допомогу надавали: доцент кафедри математики та методики її навчання Крамаренко Тетяна Григорівна, доцент кафедри педагогіки Король Анжеліка Миколаївна, доцент кафедри загальної та вікової психології Токарева Наталія Миколаївна, класні керівники та вчителі-предметники.

Учителі С.М. Шахматова, С.Л. Бойко, А.І. Цимбал та Н.В.Ліхацька, з якими ми співпрацювали, є вчителями вищої категорії, вчителями-методистами. Вони надавали дієві поради при підготовці до уроків та проведенні позакласних заходів. У них можна було багато чому навчитись.

Чого навчалися

Під час проходження виробничої практики ми мали змогу удосконалити систему педагогічних умінь та навичок, розвинути фахові та методичні здібності залежно від особистісно-індивідуального стилю поведінки. Ми мали змогу випробувати себе у ролі вчителя, побачити усі радощі та труднощі даної професії, визначити власні професійні інтереси, переконатись у своїй психологічній готовності до педагогічної діяльності, поглибити психолого-педагогічні знання, покращити організаторські здібності та вміння.

         Під час педагогічної практики ми виконували такі завдання : Формували вміння і навички спостерігати за навчально-виховним процесом та аналізувати його результати.

  1. Вивчали зміст і систему планування навчальної роботи учителя математики.
  2. Відпрацьовували практичні   професійні вміння і навички організації та здійснення навчально-виховної роботи з учнями.
  3. Навчалися застосовувати на практиці знання отримані при вивченні психолого-педагогічних  дисциплін  і методики навчання математики в університеті.
  4. Оволодівали методами,  прийомами і засобами проведення уроків різних типів, а також навичками керівництва пізнавальною діяльністю школярів відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей.
  5. Брали участь у пілотному проекті з модернізації звітності студентів, вели блоги проходження практики, подали у блогах звіти про виховні заходи,   про позакласні заходи.

На слайдах ви можете бачити, які уроки, виховні заходи та позакласні провели студенти-практиканти. (слайди 8-36)

 

Які виникали труднощі

У нашій практиці, як і у кожній діяльності, виникали певні труднощі, які ми намагались подолати:  :

-                     у період адаптації виникали проблеми з налагодженням дисципліни в класі;

-                     виникали складності при доборі потрібних доречних вправ для сприйняття засвоєння нового матеріалу.

-                    як правильно та грамотно оформити психолого-педагогічні спостереження на блозі;

-                    трудність, краще сказати незручність була в тому, що ми не могли писати, у якій школі проходили практику, називати прізвища та імена учнів, писати негативні моменти практики.

-                     

Варто зауважити, що одним з великих плюсів пілотного проекту було те, що методисти мали змогу слідкувати за проходженням практики на відстані, коментувати та робити зауваження для покращення наших блогів, психолого-педагогічних спостережень.

 

Чого навчилися

         Ми можемо похвалитись тим, чого навчились: :

-                    навчились планувати уроки, виховні та позакласні заходи;

-                    навчились проводити уроки різних типів, виховні та позакласні заходи;

-                    навчились підбирати та використовувати найбільш ефективні методи, форми і прийоми навчання; зокрема троє студентів проводили уроки з використанням мультимедійної дошки, двоє з використанням мультимедійного проектора;

-                    навчились враховувати вікові особливості фізичного, психічного розвитку школярів при виборі форм і методів роботи на уроках;

-                    вести блоги спостереження, робити самоаналіз уроків та аналізувати уроки інших студентів-практикантів;

-                    навчились організовувати учнів, підтримувати дисципліну, інтерес та увагу учнів на уроці;

-                    навчились проявляти педагогічний такт та зберігати спокій та врівноважений стан у різних педагогічних ситуаціях;

-                    навчились готувати доцільне дидактичне обладнання до уроків, виховних та позакласних заходів.

слайд 39 - вислови студентів про педпрактику

         Педагогічна практика дала змогу випробувати себе у ролі вчителя та переконатись у правильності вибору професії.

         Ми побачили, що вчитель – це людина, яка постійно повинна вчитись, вдосконалюватись та працювати над собою. Тому, якщо ми хочемо у майбутньому стати професіоналами, то мусимо працювати.

4331
 
Відбувся захист студентами спеціальності "Математика", додаткова спеціальність "Інформатика" навчальних проектів, розроблених за технологією "Intel Навчання для майбутнього". 
Тренери: к. пед. н., доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання Т. Г. Крамаренко, д. пед. н., доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання І.В. Лов'янова 
Місце розташування Головний корпус університету, ауд. 314
 
20180105 110947 COLLAGE
 
3737

Нещодавно на фізико-математичному факультеті відбувся розподіл студентів 4-го курсу на виробничу практику у криворізькі школи, ліцеї та гімназії. Цього разу наші студенти набуватимуть педагогічної майстерності у 95-ій гімназії, Покровському ліцеї, НВК №81, №35, ЗОШ №75. Їхніми груповими керівниками та методистами будуть к. пед. н., старший викладач кафедри І.С.Дереза, к. пед. н. О. В. Амброзяк, старший викладач С.Г. Шиперко, к.пед. н., доцент Т. Г. Крамаренко.

Виробничій практиці передуватиме двотижнева навчальна практика, яка проводитиметься за технологією «Intel Навчання для майбутнього». До речі, тут електронна звітність запроваджена ще з 2012 року, як на кафедрі математики та методики її навчання перейшли на навчання за версією програми 10.3. За розробку кращих проектів минулого року майже 70% студентів спеціальності "Математика" отримали сертифікати від «Microsoft "Україна"».

Щоб бути компетентним у використанні проектних технологій навчання, крім власне  розробки навчального проекту, потрібно його ще й впровадити. І найкраще це зробити одразу на виробничій практиці. Саме з метою організації продуктивної підготовки до виробничої практики під час навчальної доцільно студенту дізнатися, у якому класі він буде проходити практику, за яким профілем, навчальною програмою, підручником працюватиме. У ліцеях та гімназіях профільність навчання розпочинається вже з восьмого класу. Саме за тими темами, яких у подальшому студенти будуть навчати, і доцільно розробляти проекти.

Група із 9 студентів, які розпочнуть практику у 95-ій криворізькій гімназії наприкінці січня, вже 13 грудня побувала у цьому закладі освіти і навіть взяла участь у «науковому пікніку» з математики та фізики. Студенти познайомилися і побесідували щодо програми та завдань практики з учителями математики, з якими вони співпрацюватимуть. А ще поспілкувалися з учнями тих класів, за якими будуть закріплені класним керівником. Про перебування наших студентів на «Святі науки» можна переглянути у презентації.

 

Слід зазначити, що семеро студентів спеціальності «Математика» влітку 2017-го взяли участь у пілотному проекті щодо запровадження електронних форм звітності за результатами педагогічної практики. Це такі студенти як Руслан Шпонька, Денис Дмитрієв, Валерія Бобирь, Катерина Ілляшик, Лідія Захарчева, Юлія Ковальчук, Любов Капінус. Психолого-педагогічні спостереження з практики, фото та відео заходів вони розміщували на сторінках власного блогу «Блог майбутнього вчителя математики». Ініціативу ведення щоденника саме у такій формі запропонував студент групи МІ-14, староста, відмінник навчання та активний учасник факультетської художньої самодіяльності  Руслан Шпонька. Інноваційний почин Руслана на належному рівні був оцінений Дніпропетровською  обласною адміністрацією: його визнали переможцем у конкурсі «Студент року-2017» у номінації «Інноваційний прорив року» з врученням відповідної грамоти та цінного подарунка.

На майбутній виробничій практиці студенти спеціальності "Математика" продовжуватимуть брати участь у пілотному проекті із запровадження електронної звітності.

Всім студентам та викладачам бажаємо натхнення у навчанні / роботі та успіхів у творчій діяльності.

Підготувала матеріал  доцент Т. Г. Крамаренко

3429

 Нещодавно в університеті дискутували з приводу того, як осучаснити звітність з педагогічної практики студентів. Зокрема, написання щоденника практики. Серед ідей, які симпатизують, є створення повідомлень у блозі з додаванням фото- та відеоматеріалів. Або додавання повідомлень на сторінці соціальних мереж. Наприклад, у Facebook. 

Пропонуємо вашій увазі повідомлення у щоденнику педагогічної практики майбутнього вчителя математики та інформатики, студента фізико-математичного факультету, відмінника навчання Руслана Шпоньки (http://ruslanshponka.blogspot.com/2017/).  Цей блог створено студентом у лютому під час вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики». Ніхто ще не ставив перед студентами завдання вести щоденник практики у вигляді повідомлень блогу, але Руслан інтуїтивно прийшов до цього. І, здається, що така звітність дуже цікава, бо повідомлення переповнені враженнями. Крім того, звіт у всіх на виду, закликає до впровадження здорового способу життя. А прекрасні краєвиди на світлинах так і кличуть: "Відвідайте мальовничий карпатський край!"

 Методичні рекомендації щодо проходження літньої педагогічної практики

 

2137

2016pionerlito

2016. Переглянути спільний альбом з практики вожатими в літніх пришкільних та оздоровчих таборах

1189

kmi13nastankonf20170126 110548

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом з педагогічної практики  (переглянути)

 

563

Інформаційно-методичні матеріали для проведення педагогічної практики : Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. пед. спрямування / Укладачі: Захаренко С. О., Свириденко О. О. - Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. - 68 с.

431

MIintelmajbutneВідбувся захист проектів, розроблених за технологією "Intel Навчання для майбутнього" студентами спеціальності "Математика". Спільний альбом тренінгу

Запрошуємо переглянути розробки на сайті програми 

група 1       група 2     група 3

Презентація Prezi про тренінг   https://prezi.com/_tdiwwquvby1/13-intel/

20170223 085650 COLLAGE

20170117zachistproekt2
381
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30