Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

3 жовтня 2022 року на кафедрі математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету  відбувся передзахист магістерських робіт. Студенти виступали через Zoom-конференцію, демонстрували підготовлені презентації, відповідали на питання викладачів, одногрупників. 

Вітаємо магістрів та їхніх наукових керівників з цією чудовою подією!

МІм 17 Передзахист 2022

20812

Для детального ознайомлення з магістерськими роботами

24 грудня 2021 року відбувся захист магістерських робіт студентами групи МІм-16 спеціальності 014 Середня освіта. Математика.

IMG 20211224 121948 1

IMG 20211224 122009

 

 

 

 

 

 

 

17892
1.

Грідіна Олена Олександрівна

Грідіна О. О. Методика узагальнення і систематизації знань старшокласників з теми «Квадратні рівняння» в умовах підготовки до ЗНО. Наукові записки молодих учених : електронний збірник. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка, 2021. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/issue/view/54
    Грідіна О. О. Тези доповідей IX міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021). Черкаси : вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. С. 136-137
2. Лисуненко Анастасія Володимирівна Лисуненко А. В., Лов'янова І. В. Методика узагальнення та систематизації знань учнів з теми: «Квадратична функція та її властивості» в умовах підготовки до ЗНО. Наукові записки молодих учених : електронний збірник. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. URL : https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1879
    Лисуненко А. В., Лов'янова І. В. Використання системи динамічної математики GEOGEBRA для узагальнення і систематизації знань старшокласників з теми «Функції». Тези доповідей IХ Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичеоої освіти» (ПМО - 2021). Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2021. C. 145-146
3 Примакова Оксана Юріївна Примакова Оксана Генерація числових рядів за допомогою функції y=1/n*x і квадрата a=1. Вісник науки. 2021. С. 67-75. Режим доступу: https://world-conf.com/archiv/journal-36.pdf
    Примакова О. Використання освітніх математичних програм під час вивчення числових рядів в курсі математичного аналізу. Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 17-18 листопада, 2021 р. Дніпро, 2021.
4. Няньчук Владислав Володимирович Корольський В. В., Няньчук В. В. Використання елементів аналітичної геометрії для генерації
числових рядів з лінійною геометричною інтерпретацією. Вісник науки. 2021. С. 60-66. Режим доступу: https://world-conf.com/archiv/journal-36.pdf
     
5. Резниченко Анастасія Сергіївна Резниченко А. Крамаренко Т. Підготовка вчителя математики до формування в учнів «м’яких» навичок у процесі інтерактивного навчання  . Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 17-18 листопада, 2021 р. Дніпро, 2021.
    Резниченко А. Розвиток «м’яких» навичок учнів у навчанні елементів теорії ймовірностей і математичної статистики/ наук. керівник Т.Крамаренко. Наукові записки молодих учених: матер. наук.-практ. конф., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1885
6 Романова Анастасія Миколаївна Романова А. Використання ІКТ у навчанні стохастики / наук. керівник Т.Крамаренко. Наукові записки молодих учених: матер. наук.-практ. конф., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1886
    Романова А., Крамаренко Т. Навчання стохастики у профільній школі з використанням ІКТ. Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 17-18 листопада, 2021 р. Дніпро, 2021.
7. Трушковська Олександра Денисівна Трушковська О. Д., Крамаренко Т. Г. Розвиток математичної компетентності студентів як ключової під час вивчення міжпредметних елективних курсів : Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 17-18 листопада, 2021.
    Трушковська О. Д. Підготовка учителя математики до впровадження проєктних технологій у навчанні стохастики. Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції «Діджиталізація науки як виклик сьогодення». 17 грудня 2021 року. Одеса. С. 45-47.
8  Босько Надія Сергіївна  Босько Н. С. Розвиток умінь учнів доводити числові нерівності в курсі математики профільної школи» / наук. керівник Д.Є.Бобилєв. Наукові записки молодих учених: матер. наук.-практ. конф., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 2021. №7. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1795
     Босько Н. С. Методичні прийоми попередження помилок при вивченні теми «Нерівності, системи нерівностей» в основній школі: Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 17-18 листопада, 2021.
 9  Гук Олександр Юрійович  Особливості організації дистанційного навчання факультативних курсів економічного спрямування / О.Ю. Гук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розробка і впровадження педагогічних технологій дистанційного навчання на базі освітнього центру з використанням сучасних електронних засобів комунікації». - Київ, 2021р.
     
     
     

 

17889

23 грудня 2019 року на кафедрі математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету  відбувся захист магістерських робіт.

Вітаємо магістрів та їхніх наукових керівників з цією чудовою подією!

20191223 121207

20191223 121114

 

9719

VІІ. Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади*

 

 

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента

Курс, група

Галузь

Заклад вищої освіти, де проходила олімпіада, дата

Прізвище,

ім’я, по батькові

наукового

керівника

Посада, науковий ступінь, учене звання наукового керівника

Відзначено нагородами

1.

Гудим

Тетяна Юріївна

МІ-15,

ІІІ курс

Математика

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса, 17-20 квітня 2019 р.)

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Математика» серед педагогічних університетів.

Бобилєв Д.Є.,

к.пед.н., ст. викладач

Непризові місця

2.

Гейдарова

Есміра Заур Кизи

МІ-17

ІІ курс

Математика

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса, 17-20 квітня 2019 р.).

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Математика» серед педагогічних університетів.

Бобилєв Д.Є.

к.пед.н., ст. викладач

Непризові місця

 

 

 

ХІ. Участь у Міжнародних конференціях*

 

8118

26 грудня о 9.00 відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів групи МІм-13 (ступінь вищої освіти магістр, спеціальності  014.04  середня  освіта  (математика)).

Тема магістерської роботи

Автор роботи

Науковий керівник

Методика навчання теорії ймовірностей та елементів математичної статистики в профільній школі з використанням міжпредметних зв’язків

Безверхня, Олена Олегівна

Крамаренко Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Методика вивчення нерівностей та їх систем в курсі математики середньої школи

Бесхлібна, Олександра Сергіївна

Черних Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Геометрична інтерпретація рядів

Габ, Світлана Сергіївна

Корольський Володимир Вікторович  – кандидат технічних наук, професор

Методика навчання теми «Інтеграл та його застосування» на поглибленому рівні в курсі алгебри та початків аналізу.

Єременко, Оксана Олександрівна

Дереза Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук

Методика навчання розв’язуванню метричних задач стереометрії

Жук, Олександра Сергіївна

Віхрова Олена Вікторівна  – кандидат педагогічних наук, доцент

Методика навчання теми «Похідна та її застосування» на поглибленому рівні в курсі алгебри та початків аналізу

Іванова, Олена Анатоліївна

Дереза Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук

Прикладна спрямованість навчання учнів розв’язуванню задач на відсотки.

Мельниченко, Юлія Анатоліївна

Черних Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Впровадження елементів STEM-навчання математики учнів у закладах середньої освіти

Пилипенко, Ольга Сергіївна

Крамаренко Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Методика навчання теми: «Тригонометричні рівняння, нерівності, системи» на базовому і профільному рівнях підготовки.

Цоуфал, Володимир Едуардович

Лов’янова Ірина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент

Методика вивчення тіл обертання в шкільному курсі геометрії (профільний рівень)

Шмагло, Карина Сергіївна

Черних Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

6523

Кафедра математики та методики її навчання.

Керівник к. пед. н., доцент Тетяна Григорівна Крамаренко

 

Зміст роботи

Виконавці

Термін

Продукт діяльності

1.

Ознайомлення з досвідом роботи учителів закладів середньої освіти з методики використання мультимедійної дошки у навчанні математики,

апробація власних добірок завдань та уроків математики для мультимедійної дошки.

Студенти 4-го курсу фізмату Захарчева Лідія, Шавиріна Карина, Ілляшик Катерина (95 гімназія)

Під час виробничої практики, січень, лютий 2018

розробки уроків для мультимедійної дошки подано на міський конкурс уроків

2.

Участь у пілотному проекті запровадження електронної звітності проходження виробничої практики

Студенти 4-го курсу фізмату Захарчева Лідія, Шавиріна Карина, Ілляшик Катерина, Бурденков Богдан, Танцюра Аліна, Васильєв Костянтин, Козакова Катерина, Калашник Катерина, Тютюнник Борис (95 гімназія)

Під час виробничої практики , січень, лютий 2018

Блоги-щоденники виробничої практики

3.

Дослідження проблем запровадження STEM-освіти, проходження Зимової STEM-школи, обговорення доповідей учасників

студенти 5-го курсу Бондар Ірина, Банада Ольга

січень-лютий 2018

отримано сертифікати

4.

Дослідження проблем запровадження STEM-освіти, підготовка доповідей на наукові конференції у Херсоні та Кропивницькому

магістр Банада Ольга (Кропивницький),

 

магістр Банада Ольга (Херсон)

випускниця 2018 Марія Михайловська

квітень,  2018

тези доповідей конференції, доповіді виступів, презентації

5

Представлено розробки з використання системи динамічної математики GeoGebra, навчальні проекти під час «Дня майбутнього студента»

студенти магістратури Мельниченко Юлія, Габ Світлана, Шмагло Карина, Банада Ольга, Дейнега Ольга, Єременко Оксана (КДПУ)

квітень

Методичні розробки

6.

Підготовка статті до науково-методичного видання з питання STEM та робототехніки

Банада Ольга (КДПУ)

квітень

наукова стаття, презентація

7.

Дослідження проблем запровадження STEM-підходів у навчанні математики та відображення при написанні курсових робіт з методики навчання математики  

Студенти 4-го курсу фізмату Захарчева Лідія, Шавиріна Карина, Тютюнник Борис, Овчаренко Ольга

травень

курсові роботи

8.

Оволодіння методикою використання мультимедійної дошки для проведення уроків математики, презентація розроблених уроків для 5-го класу

Студенти 3-го курсу фізмату  (КДПУ, відкрите заняття)

травень

розробки уроків, започатковано електронний навч. курс для учителя математики (5 клас)

9.

Участь у пілотному проекті запровадження електронної звітності проходження літньої педагогічної практики, участь у тренінгах до ведення блогів практики, розробка шаблонів блогів

Студенти 3-го курсу фізмату,

4-го курсу Шпонька Руслан, Дмитрієв Денис

червень, липень

Блоги-щоденники  літньої педагогічної практики, шаблони

10.

Участь у пілотному проекті запровадження електронної звітності проходження виробничої практики

Студенти 2-го курсу магістратури

Мельниченко Юлія, Пилипенко Ольга, Габ Світлана, Іванова Олена, Єременко Оксана, Бесхлібна Олександра

вересень, жовтень

Блоги-щоденники  виробничої практики

11.

Ознайомлення з досвідом роботи учителів закладів середньої освіти з методики використання мультимедійної дошки у навчанні математики, апробація власних добірок завдань та уроків математики для мультимедійної дошки ( програмне забезпечення WorkSpace, GeoGebra, LearningApps).

Студенти 2-го курсу магістратури

Мельниченко Юлія, Пилипенко Ольга, Габ Світлана, Іванова Олена (95 гімназія), Воткаленко Катерина (КПНЛ),   

Васильєв Костянтин (Криворізька Центрально-Міська гімназія)

Під час виробничої практики, вересень, жовтень 2018

Розробки уроків для мультимедійної дошки

12.

Підготовка публікацій про запровадження STEM-навчання та використання міжпредметних зв'язків у навчанні математики для збірника наукових праць студентів (Кропивницький), збірника тез наукової конференції (Суми).

Безверхня Олена

жовтень

стаття, тези

13 Підготовка публікації про прикладні задачі у навчанні математики для збірника наукових праць студентів (Кропивницький). випускниця 2018 Марія Михайловська жовтень стаття
5923

15 травня 2018 року студенти-магістри спеціальності «Математика» виступили з доповідями на секційному засіданні наукової студентської конференції.

З викладачів кафедри математики та методики її навчання були присутні завідувач кафедри, професор В. В. Корольський, д. пед. н., доцент І. В. Лов’янова, к. пед. н., доцент, декан факультету О. В. Віхрова, к. пед. н., доцент Т.Г. Крамаренко, к.. пед. н., старший викладач І. C. Дереза, к. пед.н. Т. С. Армаш, куратор групи, старший викладач С.Г. Шиперко.

 

Нижче подано перелік доповідей студентів із зазначенням наукового керівника.

1.         Єременко Оксана Олександрівна.         Методика навчання інтегралу та його застосування на поглибленому рівні в курсі алгебри та початків аналізу          (Ст. викл.,к.пед.н. Дереза І.С.)

2.         Іванова Олена Анатоліївна        Методика навчання похідної та її застосування на поглибленому рівні в курсі алгебри та початків аналізу        (Ст. викл.,к.пед.н. Дереза І.С.)

3.         Цоуфал Володимир Едуардович            Методика навчання теми: «Тригонометричні рівняння, нерівності, системи» на базовому і профільному рівнях             (Доц., д.пед.н. Лов’янова І.В.)

4.         Дейнега Ольга Сергіївна           Формування алгоритмічних умінь учнів старших класів під час вивчення показникових рівнянь і нерівностей       (Ст. викл., к.пед.н. Армаш Т.С.)

5.         Бондар Ірина Миколаївна         Застосування ІКТ на уроках математики різних типів    (Проф., к.т.н. Корольський В.В.)

6.         Жук Олександра Сергіївна       Методика розв’язування метричних задач стереометрії  (Доц., к.пед.н. Віхрова О.В.)

7.         Євтушок Олена Олегівна          Методика навчання теорії ймовірностей та елементів математичної статистики на профільному рівні з використанням міжпредметних зв’язків     (Доц., к.пед.н. Крамаренко Т.Г.)

8.         Шмагло Карина Сергіївна         Методика вивчення тіл обертання в шкільному курсі геометрії (профільний рівень)            (Доц., к.пед.н. Черних Л.О.)

9.         Мельниченко Юлія Анатоліївна Методика навчання учнів середньої школи розв’язуванню задач на відсотки     (Доц., к.пед.н. Черних Л.О.)

10.       Бесхлібна Олександра Сергіївна           Методика вивчення нерівностей та їх систем в курсі математики середньої школи  (Доц., к.пед.н. Черних Л.О.)

11.       Габ Світлана Сергіївна  Геометрична інтерпретація числових рядів         (Проф., к.т.н.

Корольський В.В.)

12.       Банада Ольга Сергіївна Впровадження елементів STEM – навчання математики учнів у закладах середньої освіти            (Доц., к.пед.н. Крамаренко Т.Г.)

4949

Студентка магістратури Ольга Банада взяла участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “STEM – освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах”, яка відбулася 26-27 квітня 2018 р. у Херсонському державному університеті.

банада К2

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 РОЗВИТОК ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В НОВІЙ

УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ         3

Бугаєнко О.О., Шарко В.Д.

В.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ГРУ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ ТА

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР У ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС  НАВЧАННЯ ФІЗИКИ     3

4915

19 січня  відбувся захист магістерських робіт студентами спеціальності "Математика", додаткова спеціальність "Інформатика".

 26908108 1072482016223787 4158699692195708957 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3749
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28