Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

VІІ. Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади*

 

 

№ з/п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента

Курс, група

Галузь

Заклад вищої освіти, де проходила олімпіада, дата

Прізвище,

ім’я, по батькові

наукового

керівника

Посада, науковий ступінь, учене звання наукового керівника

Відзначено нагородами

1.

Гудим

Тетяна Юріївна

МІ-15,

ІІІ курс

Математика

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса, 17-20 квітня 2019 р.)

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Математика» серед педагогічних університетів.

Бобилєв Д.Є.,

к.пед.н., ст. викладач

Непризові місця

2.

Гейдарова

Есміра Заур Кизи

МІ-17

ІІ курс

Математика

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса, 17-20 квітня 2019 р.).

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Математика» серед педагогічних університетів.

Бобилєв Д.Є.

к.пед.н., ст. викладач

Непризові місця

 

 

 

ХІ. Участь у Міжнародних конференціях*

 

8118

26 грудня о 9.00 відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів групи МІм-13 (ступінь вищої освіти магістр, спеціальності  014.04  середня  освіта  (математика)).

Тема магістерської роботи

Автор роботи

Науковий керівник

Методика навчання теорії ймовірностей та елементів математичної статистики в профільній школі з використанням міжпредметних зв’язків

Безверхня, Олена Олегівна

Крамаренко Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Методика вивчення нерівностей та їх систем в курсі математики середньої школи

Бесхлібна, Олександра Сергіївна

Черних Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Геометрична інтерпретація рядів

Габ, Світлана Сергіївна

Корольський Володимир Вікторович  – кандидат технічних наук, професор

Методика навчання теми «Інтеграл та його застосування» на поглибленому рівні в курсі алгебри та початків аналізу.

Єременко, Оксана Олександрівна

Дереза Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук

Методика навчання розв’язуванню метричних задач стереометрії

Жук, Олександра Сергіївна

Віхрова Олена Вікторівна  – кандидат педагогічних наук, доцент

Методика навчання теми «Похідна та її застосування» на поглибленому рівні в курсі алгебри та початків аналізу

Іванова, Олена Анатоліївна

Дереза Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук

Прикладна спрямованість навчання учнів розв’язуванню задач на відсотки.

Мельниченко, Юлія Анатоліївна

Черних Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Впровадження елементів STEM-навчання математики учнів у закладах середньої освіти

Пилипенко, Ольга Сергіївна

Крамаренко Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Методика навчання теми: «Тригонометричні рівняння, нерівності, системи» на базовому і профільному рівнях підготовки.

Цоуфал, Володимир Едуардович

Лов’янова Ірина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент

Методика вивчення тіл обертання в шкільному курсі геометрії (профільний рівень)

Шмагло, Карина Сергіївна

Черних Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

6523

Кафедра математики та методики її навчання.

Керівник к. пед. н., доцент Тетяна Григорівна Крамаренко

 

Зміст роботи

Виконавці

Термін

Продукт діяльності

1.

Ознайомлення з досвідом роботи учителів закладів середньої освіти з методики використання мультимедійної дошки у навчанні математики,

апробація власних добірок завдань та уроків математики для мультимедійної дошки.

Студенти 4-го курсу фізмату Захарчева Лідія, Шавиріна Карина, Ілляшик Катерина (95 гімназія)

Під час виробничої практики, січень, лютий 2018

розробки уроків для мультимедійної дошки подано на міський конкурс уроків

2.

Участь у пілотному проекті запровадження електронної звітності проходження виробничої практики

Студенти 4-го курсу фізмату Захарчева Лідія, Шавиріна Карина, Ілляшик Катерина, Бурденков Богдан, Танцюра Аліна, Васильєв Костянтин, Козакова Катерина, Калашник Катерина, Тютюнник Борис (95 гімназія)

Під час виробничої практики , січень, лютий 2018

Блоги-щоденники виробничої практики

3.

Дослідження проблем запровадження STEM-освіти, проходження Зимової STEM-школи, обговорення доповідей учасників

студенти 5-го курсу Бондар Ірина, Банада Ольга

січень-лютий 2018

отримано сертифікати

4.

Дослідження проблем запровадження STEM-освіти, підготовка доповідей на наукові конференції у Херсоні та Кропивницькому

магістр Банада Ольга (Кропивницький),

 

магістр Банада Ольга (Херсон)

випускниця 2018 Марія Михайловська

квітень,  2018

тези доповідей конференції, доповіді виступів, презентації

5

Представлено розробки з використання системи динамічної математики GeoGebra, навчальні проекти під час «Дня майбутнього студента»

студенти магістратури Мельниченко Юлія, Габ Світлана, Шмагло Карина, Банада Ольга, Дейнега Ольга, Єременко Оксана (КДПУ)

квітень

Методичні розробки

6.

Підготовка статті до науково-методичного видання з питання STEM та робототехніки

Банада Ольга (КДПУ)

квітень

наукова стаття, презентація

7.

Дослідження проблем запровадження STEM-підходів у навчанні математики та відображення при написанні курсових робіт з методики навчання математики  

Студенти 4-го курсу фізмату Захарчева Лідія, Шавиріна Карина, Тютюнник Борис, Овчаренко Ольга

травень

курсові роботи

8.

Оволодіння методикою використання мультимедійної дошки для проведення уроків математики, презентація розроблених уроків для 5-го класу

Студенти 3-го курсу фізмату  (КДПУ, відкрите заняття)

травень

розробки уроків, започатковано електронний навч. курс для учителя математики (5 клас)

9.

Участь у пілотному проекті запровадження електронної звітності проходження літньої педагогічної практики, участь у тренінгах до ведення блогів практики, розробка шаблонів блогів

Студенти 3-го курсу фізмату,

4-го курсу Шпонька Руслан, Дмитрієв Денис

червень, липень

Блоги-щоденники  літньої педагогічної практики, шаблони

10.

Участь у пілотному проекті запровадження електронної звітності проходження виробничої практики

Студенти 2-го курсу магістратури

Мельниченко Юлія, Пилипенко Ольга, Габ Світлана, Іванова Олена, Єременко Оксана, Бесхлібна Олександра

вересень, жовтень

Блоги-щоденники  виробничої практики

11.

Ознайомлення з досвідом роботи учителів закладів середньої освіти з методики використання мультимедійної дошки у навчанні математики, апробація власних добірок завдань та уроків математики для мультимедійної дошки ( програмне забезпечення WorkSpace, GeoGebra, LearningApps).

Студенти 2-го курсу магістратури

Мельниченко Юлія, Пилипенко Ольга, Габ Світлана, Іванова Олена (95 гімназія), Воткаленко Катерина (КПНЛ),   

Васильєв Костянтин (Криворізька Центрально-Міська гімназія)

Під час виробничої практики, вересень, жовтень 2018

Розробки уроків для мультимедійної дошки

12.

Підготовка публікацій про запровадження STEM-навчання та використання міжпредметних зв'язків у навчанні математики для збірника наукових праць студентів (Кропивницький), збірника тез наукової конференції (Суми).

Безверхня Олена

жовтень

стаття, тези

13 Підготовка публікації про прикладні задачі у навчанні математики для збірника наукових праць студентів (Кропивницький). випускниця 2018 Марія Михайловська жовтень стаття
5923

15 травня 2018 року студенти-магістри спеціальності «Математика» виступили з доповідями на секційному засіданні наукової студентської конференції.

З викладачів кафедри математики та методики її навчання були присутні завідувач кафедри, професор В. В. Корольський, д. пед. н., доцент І. В. Лов’янова, к. пед. н., доцент, декан факультету О. В. Віхрова, к. пед. н., доцент Т.Г. Крамаренко, к.. пед. н., старший викладач І. C. Дереза, к. пед.н. Т. С. Армаш, куратор групи, старший викладач С.Г. Шиперко.

 

Нижче подано перелік доповідей студентів із зазначенням наукового керівника.

1.         Єременко Оксана Олександрівна.         Методика навчання інтегралу та його застосування на поглибленому рівні в курсі алгебри та початків аналізу          (Ст. викл.,к.пед.н. Дереза І.С.)

2.         Іванова Олена Анатоліївна        Методика навчання похідної та її застосування на поглибленому рівні в курсі алгебри та початків аналізу        (Ст. викл.,к.пед.н. Дереза І.С.)

3.         Цоуфал Володимир Едуардович            Методика навчання теми: «Тригонометричні рівняння, нерівності, системи» на базовому і профільному рівнях             (Доц., д.пед.н. Лов’янова І.В.)

4.         Дейнега Ольга Сергіївна           Формування алгоритмічних умінь учнів старших класів під час вивчення показникових рівнянь і нерівностей       (Ст. викл., к.пед.н. Армаш Т.С.)

5.         Бондар Ірина Миколаївна         Застосування ІКТ на уроках математики різних типів    (Проф., к.т.н. Корольський В.В.)

6.         Жук Олександра Сергіївна       Методика розв’язування метричних задач стереометрії  (Доц., к.пед.н. Віхрова О.В.)

7.         Євтушок Олена Олегівна          Методика навчання теорії ймовірностей та елементів математичної статистики на профільному рівні з використанням міжпредметних зв’язків     (Доц., к.пед.н. Крамаренко Т.Г.)

8.         Шмагло Карина Сергіївна         Методика вивчення тіл обертання в шкільному курсі геометрії (профільний рівень)            (Доц., к.пед.н. Черних Л.О.)

9.         Мельниченко Юлія Анатоліївна Методика навчання учнів середньої школи розв’язуванню задач на відсотки     (Доц., к.пед.н. Черних Л.О.)

10.       Бесхлібна Олександра Сергіївна           Методика вивчення нерівностей та їх систем в курсі математики середньої школи  (Доц., к.пед.н. Черних Л.О.)

11.       Габ Світлана Сергіївна  Геометрична інтерпретація числових рядів         (Проф., к.т.н.

Корольський В.В.)

12.       Банада Ольга Сергіївна Впровадження елементів STEM – навчання математики учнів у закладах середньої освіти            (Доц., к.пед.н. Крамаренко Т.Г.)

4949

Студентка магістратури Ольга Банада взяла участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “STEM – освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах”, яка відбулася 26-27 квітня 2018 р. у Херсонському державному університеті.

банада К2

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 РОЗВИТОК ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В НОВІЙ

УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ         3

Бугаєнко О.О., Шарко В.Д.

В.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ГРУ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ ТА

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР У ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС  НАВЧАННЯ ФІЗИКИ     3

4915

19 січня  відбувся захист магістерських робіт студентами спеціальності "Математика", додаткова спеціальність "Інформатика".

 26908108 1072482016223787 4158699692195708957 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3749

12 грудня 2017 на кафедрі математики та методики її навчання вдруге відбувся перед захист магістерських робіт студентами ІІ курсу магістратури.

Були присутні також студенти-магістри першого року навчання.

Нижче подаємо основні відомості про представлені магістерські дослідження.

 

 

3422

4.05.2017 магістри спеціальності "Математика" представили попередні результати роботи над кваліфікаційними роботами. Жвавий обмін думками щодо представлених студентами результатів сприяв кращому усвідомленню ними планів  розгортання подальшого дослідження.

20170504 134052

1846

26-28 квітня на Всеукраїнській  олімпіаді зі спеціальності "Математика", що проводилася на базі механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Криворізький державний педагогічний університет представляв студент ІІІ курсу фізико-математичного факультету Руслан Шпонька. І посів на цих змаганнях почесне третє місце. Вітаючи призера олімпіади з черговим його досягненням, розпитали детальніше про перебіг олімпіади та про враження від побаченого у Львові.

- Ще зі школи для мене стало традицією щороку брати участь в олімпіадах з математики, - пригадує Руслан. - Не зраджую цій традиції і навчаючись в університеті. Вже третій рік поспіль є учасником ІІ етапу студентської олімпіади. 26-28 квітня мав честь представляти рідну Alma Mater на Всеукраїнській  олімпіаді зі спеціальності "Математика». На відкритті Олімпіади з вітальним словом виступили в. о. декана факультету, доцент кафедри геометрії та топології І. Й. Гуран, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри механіки І. С.Кузь, голова жюрі олімпіади, доктор фізико-математичних наук О. Б. Скасків. На закритті Олімпіади привітав переможців й усіх учасників член-кореспондент НАН України, проректор з наукової роботи Львівського університету, професор Роман Гладишевський. 

Олімпіада проходила у два тури протягом двох днів. Завдання цікаві, не менш цікаві та оригінальні авторські розв'язання задач організаторів змагання. Цьогорічними успіхами на олімпіаді (посів третє місце серед студентів педагогічних університетів) я завдячую викладачам кафедри математики та методики її навчання, зокрема В. В. Корольському, І. С.Дерезі, Л. О.Черних, С. Г. Шиперко, Д. Є. Бобилєву, Т. Г. Крамаренко, І. В. Лов'яновій.

 Незабутнє враження справило на мене славне місто Львів, ще й досі переповнює відчуття піднесення від перебування на Замковій горі, у Львівському оперному театрі ім. С. Крушельницької, історико-культурному музеї-заповіднику "Личаківський цвинтар". Усе життя мріяв прогулятися вулицями Львова і скуштувати смаколики знаменитих львівських кав'ярень, але все ніяк не випадало нагоди. Тепер мрія збулася!

Olimpiada 0171

1841

Студенти спеціальності «Математика» разом науковим керівником, канд. пед. наук, старшим викладачем кафедри математики та методики її навчання І.С.Дерезою побували на науково-практичних конференціях та виступили там з доповідями про результати власних наукових досліджень.

Регіональна науково-практична конференція ”Реалізація ідей розвивального навчання в школі та вузі”, присвяченій 85-річчю від дня народження Слєпкань Зінаїди Іванівни (15-16 квітня 2016 року на базі фізико-математичного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка)

Всеукраїнсьrа студентська науково-практична конференція “Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін”, (14 квітня 2016 р. у Херсонському державному університеті)

Фотозвіт про поїздку

DSCN8346

1311
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30