Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

17-18 листопада викладачі кафедри математики та методики її навчання, доценти Д.Є.Бобилєв та Т.Г.Крамаренко, студенти магістратури А.Романова, А.Резниченко, О.Трушковська, О.Птиця, О. Примакова, Н.Босько взяли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів природничо-математичного напрямку».

Серед організаторів конференції Криворізький державний педагогічний університет, Комунальний заклад вищої освіти
«Дніпровська академія неперервної освіти», Дніпропетровської обласної ради», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. 

Повні тексти статей, опублікованих у матеріалах конференції, починаючи з лютого 2022, будуть доступні у репозитарії КДПУ.

Д.Є.Бобилєв висвітлював актуальні проблеми методичної підготовки  майбутніх учителів математики до навчання учнів розв'язуванню олімпіадних задач. Т.Г.Крамаренко поділилася досвідом використання хмарних технологій у навчанні теорії ймовірностей та математичної статистики, особливостями розвитку у студентів м'яких навичок у процесі вивчення стохастики. Студенти магістратури мали змогу представити власні дослідження, послухати доповіді відомих науковців з багатьох університетів та академій України.

Мета конференції: обговорення питань сучасного стану та перспектив розвитку освіти, обмін досвідом з питань формування і розвитку професійних компетентностей майбутніх вчителів і вчителів-практиків.
Конференція зареєстрована в ДНУ «УкрІНТЕІ», посвідчення № 848 від 13 жовтня 2021 р.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Методологія та оптимальні стратегії неперервної освіти вчителів природничо-математичних та технологічних дисциплін.
2. Використання сучасних інноваційних технологій в системі підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних дисциплін.
3. Проблеми підготовки вчителів галузі природничо-математичних напрямків у закладах вищої освіти.
4. Формування та розвиток готовності вчителів початкових класів до викладання основ природничо-математичних та технологічних дисциплін.
5. Розвиток професійних компетентностей вчителів природничо-математичних та технологічних дисциплін в умовах практичної діяльності.
6. Управлінські аспекти процесу розвитку професійних компетентностей вчителів.

 

17944

У п’ятницю 27 листопада о 14.00 кафедра математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету сумісно з бібліотекою університету запросила педагогічну громадськість взяти участь у заході пам'яті учителя, науковця, методиста, кандидата педагогічних наук, доцента Анатолія Миколайовича Капіносова. Відбулася презентація біобібліографічного покажчика пам’яті А.М.Капіносова, підготовленого в рамках відзначення 90-річчя університету. Круглий стіл пройшов у дистанційному форматі через Zoom До проведення заходу долучилися науковці, викладачі, учителі, студенти фізмату, випускники, родина  - всі ті, хто знав Анатолія Миколайовича, цінував його як фахівця, автора підручників з математики та численних навчально-методичних посібників. 

Kapinosov krug 2020

Відкрив вечір пам'яті ректор Криворізького державного педагогічного уінверситету,  доктор філософських наук, професор Ярослав Владиславович Шрамко


Спогадами про Анатолія Миколайовича поділилися

Нелін Євген Петрович, професор, кандидат педагогічних наук, професор кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Гринчишин Ярослав Тадейович, головний редактор видавництва «Підручники і посібники» (м. Тернопіль);

Кірман Вадим Кімович, кандидат педагогічних наук, доцент; Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»;

Віхрова Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету, доцент кафедри математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету;

Бобилєв Дмитро Євгенович, завідувач кафедри математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент;

Корольський Володимир Вікторович, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету у 1997-2019 роках;

Богатинська Наталя Володимирівна, доцент кафедри математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного  університету;

Тарасенкова Ніна Анатоліївна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та методики навчання математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Капіносова Галина Василівна  -  дружина Анатолія Миколайовича Капіносова. 


Від упорядників біобібліографічного покажчика з презентацією виступили

Крамаренко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету;

Віняр Ганна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, директор бібліотеки.


Анатолій Миколайович Капіносов: від шкільного вчителя до вченого-методиста (на пошану пам’яті) (до 90-річного ювілею Криворізького державного педагогічного університету) : біобібліографічний покажчик / Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету ; упоряд. О. Б. Поліщук, Т. Г. Крамаренко ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова; за ред. Г. М. Віняр, О. М. Кравченко. – Кривий Ріг, 2020. – 123 с. (Серія «Знакові постаті Криворізького педагогічного». Вип. 2). http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3967

 

13406

28 лютого 2020 року у Криворізькому державному педагогічному університеті відбулася звітна наукова конференція викладачів, на якій були представлені результати досліджень за 2019 рік.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася проректор з наукової роботи, професор В. А. Гаманюк.

Ректор КДПУ, професор Я. В. Шрамко звернувся до присутніх зі вступним словом та акцентував увагу на таких трьох важливих напрямах у науково-дослідницькій роботі:

 • підготовка та захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук;
 • участь колективів кафедр у міжнародних науково-дослідницьких проектах;
 • оприлюднення результатів наукових досліджень у журналах, які індексуються у науково-метричних базах Scopus та Web of Science.

На конференції відбулося нагородження та заохочення науково-педагогічних працівників за вагомі результати науково-дослідницької діяльності в 2019 році та оголошення низки подяк. Серед відзначених викладачі фізико-математичного факультету КДПУ:

mintij conf280220

10385

19-20 листопада 2019 року викладачі кафедри математики та методики її навчання і магістри Криворізького державного педагогічного університету взяли участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи», присвяченої 100-річчю фізико-математичного факультету. Конференція відбулася у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Полтава 77333618 2477533269196242 4868022328216256512 n


9349

Викладачі та студенти кафедри математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету взяли участь у VIII міжнародній науково-методичній конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019), яка відбулася 11–12 квітня 2019 року на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, і виступили з  доповідями.

Проблеми математичної освіти висвітлювали професор кафедри Ірина Василівна Лов'янова, доцент Тетяна Григорівна Крамаренко, старший викладач Дмитро Євгенович Бобилєв, студенти-магістри Шпонька Руслан, Дмитрієв Денис, Козакова Катерина, Бобирь Валерія, Христюк Альона, Лідія Захарчева, Карина Шавиріна.

7721

До 100-річчя від дня народження О. В. Погорєлова

3 березня 2019 року виповнилося 100 років з дня народження видатного вченого О.В.Погорєлова. Окрім плідної наукової діяльності, Олексій Васильович приділяв велику увагу математичній освіті. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна разом з Харківською академією неперервної освіти з 8 до 10 квітня 2019 року провели Всеукраїнську конференцію «Проблеми викладання геометрії у закладах освіти: теорія, методика, практика» для вчителів шкіл, викладачів та науковців ВНЗ.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Секції конференції:

 1. Математична освіта в Україні і світі: історія, стан, інновації.
 2. Навчання геометрії в школі і вишу: теорія, методика, практика.
 3. Компетентнісний підхід у математичній освіті й освітніх вимірюваннях.
 4. Використання комп’ютерних математичних систем в курсах математики.
 5. Дистанційні форми навчання математиці: стан, проблеми, перспективи.
 6. Проблеми створення підручників і програм з геометрії.
 7. Міждисциплінарні зв’язки на заняттях з математики.

Конференція проходила у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4.

У роботі конференції взяли участь і виступили з доповідями к. пед. н., старший викладач кафедри кафедри математики та методики її навчання Бобилєв Дмитро Євгенович і к. пед. н., доцент Крамаренко Тетяна Григорівна.

57004786 656704808098214 3417440945543577600 n

Зліва направо: 

О. В. Школьний, д.пед. н., професорНаціональний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

Т.Г. Крамаренко, к.пед.н., доцент, Криворізький державний педагогічний університет, 

Швець В.О., к.п.н., професор, зав. каф. математики і теорії та методики навчання математики національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Кравченко З.І., к.пед. н., доцент кафедри математики Харківської академії неперервної освіти

Нелін Є.П., к.п.н., професор кафедри математики ХНПУ ім. Г. Сковороди

Подаємо витяг з програми конференції (повна версія програми)

7487

Список наукових праць за 2018 рік.

Список наукових праць за 2017 рік.

Список наукових праць за 2016 рік.

Список наукових праць за 2015 рік.

Список наукових праць за 2014 рік.

Список наукових праць за 2013 рік.

Список наукових праць за 2012 рік.

Список наукових праць за 2011 рік.

Список наукових праць за 2010 рік.

5793

Випуск присвячений пам'яті видатного українського методиста-математика Анатолія Миколайовича Капіносова.

visnyk 42 0009

 

5214

Завантажити текст довідки 

 

Матеріали для науково-методичної ради університету на 14 грудня 2017 року про наявність міжнародних проектів кафедр Криворізького державного педагогічного університету (станом на 5 грудня 2017 року)

 

Довідку за поданням кафедр на основі заповненої форми готували

Крамаренко Тетяна Григорівна – доцент кафедри математики та методики її  навчання;

Здещиц Валерій Максимович – професор кафедри фізики та методики її навчання;

Антоненко Іван Іванович – доцент кафедри ЗТД професійного навчання.

Для добору відомостей було розроблено Google Форму з такими показниками:

Назва міжнародного проекту

Напрямок роботи

Мета проекту і завдання

Координатор проекту

Форми роботи за проектом

Результати роботи / очікувані результати роботи

Перспективи розвитку проекту

Хто є членом закордонного навчального закладу чи громадської організації

Додаткові відомості

Форму відправляли завідувачам кафедр університету, а з окремими керівниками відповідальні зустрічалися особисто.

За побажаннями завідувачів кафедр подавали також відомості про договори про співпрацю.

Не подавали відомостей про угоди щодо навчання іноземних студентів та угоду КДПУ з Британською радою, оскільки ці договори укладені на  рівні університету, а не кафедр

1. Про наявність актуальних міжнародних проектів повідомили кафедри

 1. Кафедра соціології та економіки. Польща.  Координатор проекту Професор, доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та економіки Алла Степанівна Лобанова
 2. інформатики та прикладної математики. Польща. Розробник проекту д.ф.-м.н., проф. Міненко Павло Олександрович   
 3. Філософії. Німеччина. Координатор проекту професор, доктор філософських наук, ректор університету Ярослав Владиславович Шрамко.
 4. Зоології та методики навчання біології Німеччина. Координатор проекту канд.. біолог наук Олена Володимирівна Комарова та завідувач кафедри, доцент Володимир Іванович Стригунов
 5. загальної та вікової психології Польща. Координатор проекту проекту Зав. кафедри загальної та вікової психології КДПУ доктор психологічних наук, доцент Токарева Н.М., доктор психологічних наук, професор Державної Вищої Професійної Школи ім. Вітелона в Легніце Республіка Польща Сенько Т.В.
 6. Німецької мови і літератури з методикою викладання Німеччина. Координатор проекту д-р пед. наук, проф. Бориско Н.Ф. (м. Київ) та проф., д-р Каспар-Хене Х. (м. Геттінген, Німеччина)
3431

3 березня 2017 року відбулося чергове засідання семінару спільної науково-дослідної лабораторії з питань використання хмарних технологій в освіті за адресою: 50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54, ауд. 314.

Програма семінару:

1. Доповідь Армаш Тетяни Сергіївни "МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ".

2. Обговорення.

3. Виступ наукового керівника (Лов'янова Ірина Василівна).

armash20170303 151053

armash20170303 151327

Виступає Т.С.Армаш

 

armash20170303 155629

В обговоренні доповіді бере участь професор В.В.Корольський

 

844
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша