Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

polovinaoi20170125

Напередодні 80-ї річниці від дня народження талановитого науковця, невтомного педагога, доцента кафедри математики Криворізького державного педагогічного інституту / університету О. І. Половини бесідуємо з його дружиною.  Г. П. Половина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики нашого університету, а нині ветеран кафедри фізики та методики її навчання. Переглядаємо світлини з архіву вченого, які люб'язно показує пані Галина, згадуємо Олександра Івановича. Особисто мені пощастило двічі спілкуватися з О. І. Половиною: першого разу у 90-ті роки слухати його виступ до річниці від дня народження Тараса Шевченка, іншого разу,  працюючи у Криворізькому Жовтневому ліцеї, бесіду з ліцеїстами фізико-математичного факультету про важливість вивчення математики. Запам’ятався тоді Олександр Іванович надзвичайно ерудованою та цілеспрямованою людиною.  

– Народився О. І. Половина 7 квітня 1937 року у Дніпропетровську, – розповідає Галина Петрівна. – Там же й закінчив зі срібною медаллю школу: лише з літератури мав «четвірку», а решту предметів знав на «відмінно». Про нього і зараз пам’ятають у рідній школі. Сам же Олександр Іванович з особливою вдячністю згадував вчительку математики, адже вона особливо підтримувала обдарованого учня, який до того ж був надзвичайно самостійним у судженнях, пропонував різні способи розв’язування складних задач.

753

elitafizmat1

Наприкінці 2015-го року у Криворізькому педагогічному відбулася презентація видання «Професори Криворізького педагогічного».

- Всі ми знаємо, що вузи славні своїми професорами, - сказав на презентації виданняпроректор Криворізького національного університету Ярослав Владиславович Шрамко. - Будуть висококваліфіковані викладачі - розвиватиметься вища школа. У книгу, яку ми презентуємо, увійшли життєписи шістдесяти вчених інституту та Криворіжжя в цілому. Двадцять чотири з представлених у книзі, працюють в інституті і зараз.       

Видана авторським колективом інституту збірка складається з трьох розділів. У першому представлені наукові школи, лабораторії, які були у вузі раніше і ті, які є зараз. У другому - життєписи професорів, з поданням їх бібліографічних даних. У третьому розділі, підготовленому співробітниками бібліотеки, поданий перелік найбільш вагомих наукових праць цих вчених. Це не тільки святкове презентаційне видання, але певною мірою і наукове, історичне видання Криворіжжя.

 

372

Відомо, що в 1945-1947 роках завідуючим кафедрою був кандидат наук, доцент А.А. Марков. Пізніше в різні роки кафедрою завідували доценти: Ф.К. Косик, В.П. Запольський, В.М. Яхнін, О.І. ПоловинаП.І. Ульшин, Б.Г. Друзь, С.В. Уткіна, А.Л. Жохов, Л.О. Черних, М.М. Гудименко.

Слід уточнити, що певний час в університеті було дві кафедри ­- математики і математичного аналізу. Згодом ці дві кафедри були об'єднані, а завідувачем став доктор фізико-математичних наук Олександр Іванович Олєйніков.   

istorijamatem1

1989 рік. 80-річчя Яхніна Бориса Михайловича

Верхній ряд (зліва направо): Половина Олександр Іванович; Ульшин Петро Іванович; Хорошко Микола Петрович; Гудименко Микола Михайлович; Філіппенко Віктор Гнатович

Середній ряд (зліва направо): Лемешенко Надія Іванівна; Басиста Діна Прокопівна; Шевцова Галина Марківна; Лозовска Валентина Василівна (ст. лаборант); Половина Галина Петрівна; Богатинська Наталія Володимирівна

Нижній ряд (зліва направо): Діброва Любов Іванівна; Цимбал Світлана Володимирівна; Кошеленко Тамара Олександрівна; Яхнін Борис Михайлович; Черних Лариса Олександрівна; Максименко Світлана Федорівна


Бевз Григорій Петрович народився 7 лютого 1926 р. у с. Війтівка (тепер Родниківка) біля Умані. У 1941 р. закінчив семирічку в Кривому Розі, а в 1947 р. — 10- й клас Уманської СШ № 2 (зі срібною медаллю). У 1950 р. закінчив Уманський учительський інститут, а в 1952 р. Криворізький педагогічний інститут (з відзнакою). З 1950 р. працював учителем математики та фізики в селах Христинівського району. У 1954 р. Григорій Петрович поступив до аспірантури Київського педагогічного інституту на спеціальність «Методика викладання математики», науковий керівник —доцент Д. М. Маєргойз. Після закінчення аспірантури у 1957 р. його направили на роботу старшим викладачем у Криворізький педагогічний інститут. Успішно захистивши в 1961 р. дисертацію на тему «Доведення в шкільному курсі алгебри», отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук і почав працювати на кафедрі елементарної математики та методики математики в Київському педагогічному інституті імені О. М. Горького (1962—1971 рр. — доцент, 1972—1983 рр. — завідувач кафедри, 1983— 1993 рр. — доцент).

Г. П. Бевз — автор понад 200 наукових праць, з яких близько півсотні підручників і навчальних посібників. Насамперед це підручник «Методика викладання математики», за яким навчалися протягом чверті століття всі майбутні учителі математики України. А ще він є автором підручників для 5— 11-х класів загальноосвітніх шкіл.

>

BEVZ G P001


З 1997 року кафедру математики очолює професор, кандидат технічних наук, професор В.В. Корольський.

У 2005-2006 н.р. на кафедру прийшов працювати к.пед.н. А.М.Капіносов.

І.В.Лов'янова у 2006 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук, а у 2015-му – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. 

Т.Г. Крамаренко захистила у 2008 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика навчання (математика)».

Старший викладач кафедри Д.Є. Бобилєв закінчив аспірантуру у 2006 році і підготував до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

2008/2009 н.р.

На кафедрі в 2008/2009 році працюють к.т.н.,  професор, завідувач кафедри  В.В. Корольський, к.пед.н, доцент, доцент кафедри Л.О.Черних, к.пед.н., доцент кафедри І.В. Ловянова, к.пед.н., старший  викладач А.М.Капіносов,   к.т.н, доцент, доцент кафедри П.І.Ульшин, доцент кафедри Н.В.Богатинська, к.пед.н.,  доцент кафедри Т.Г.Крамаренко, старші викладачі Г.М.Білоусова, Л.Р.Корольська, С.Г.Шиперко, асистенти Д.Є.Бобилєв, Т.С. Армаш.

У 2011 році кафедру математики перейменовано у кафедру математики та методики її навчання.

У 2015 році І.В.Лов'янова захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня "доктор педагогічних наук"..

З 2016 року на кафедрі працює випускниця кафедри, к.пед.н. О.В.Амброзяк

istorijamatem2

 Фото співробітників кафедри математики КДПУ, жовтень 2009

istorijamatem3

Склад кафедри математики та методики її навчання (грудень 2013 р.)

Сидять (зліва направо):

 1. 1.     Дереза Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 2. 2.     Шиперко Світлана Геннадіївна – старший викладач;
 3. 3.     Лов’янова Ірина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент;
 4. 4.    Корольський Володимир Вікторович – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри;
 5. 5.     Армаш Тетяна Сергіївна – асистент;
 6. 6.     Величко Оксана Іванівна – старший лаборант;

Стоять (зліва направо):

 1. 7.     Капіносов Анатолій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент;
 2. 8.     Богатинська Наталія Володимирівна – старший викладач;
 3. 9.     Черних Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 4. 10.   Віхрова Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету;
 5. 11.   Бобилєв Дмитро Євгенович – старший викладач;
 6. 12.   Корольська Людмила Романівна – старший викладач;
 7. 13.   Крамаренко Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 8. 14.   Білоусова Галина Миколаївна – старший викладач;
 9. 15.   Ульшин Петро Іванович – кандидат технічних наук, доцент.

Кафедра плідно взаємодіє з кафедрами фізики, інформатики і прикладної математики, що дає можливість ефективно організувати навчальний процес та виконувати наукові дослідження в різних галузях із залученням сучасних освітніх технологій.

Про наукову і навчально-методичну роботу

З часу заснування на кафедрі створені та захищені 4 докторських дисертацій та 17 кандидатських дисертацій.

Кафедра працює над створенням підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, електронних курсів тощо. Серед них наступні: "Математичний аналіз для спеціальності фізика та інформатика" (Корольський В.В.), "Елементи диференціальної геометрії і топології" (Ульшин П.І.), "Основи технології навчання. Проектуємо урок математики", "Математика 5 клас. Мультимедійний підручник. Посібник для вчителів та учнів" (Капіносов А.М.). Опубліковано навчально-методичний посібник авторів В.В. Корольського, Т.Г. Крамаренко, С.О. Семерікова, С.В. Шокалюк "Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики ".

Працівники кафедри надають шефську допомогу школам, гімназіям і ліцеям міста, працюють над створенням нового науково-методичного матеріалу для забезпечення навчального процесу, орієнтованого на сучасні засоби навчання та новітні інформаційні технології.

Щорічним підсумком наукової роботи кафедри є участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі", що проводиться, починаючи з 2001 року.

На кафедрі є програми всіх навчальних дисциплін, які складені у відповідності із навчальними планами. Зміст навчальних програм відповідає державним вимогам підготовки майбутнього вчителя математики в педагогічному вузі. Всі програми розроблені на основі галузевого стандарту вищої освіти ГСВО МОН ХХ-02, затверджені наказом МОН України від 02 жовтня 2002 року № 546.

В забезпеченні змісту навчального процесу задіяні кафедри університету: математики (зав. кафедрою к.т.н., професор Корольський В.В.), інформатики і прикладної математики (зав. кафедрою, к.т.н. Юрко Ю.В.), фізики (зав. кафедрою к.ф.-м. н., доцент Коновал О.А.), філософії (зав. кафедрою д.ф.н. професор Шрамко Я.В.), педагогіки (зав кафедрою д. пед. н., професор Кондрашова Л.В.), психології (к. психол. н., доцент Токарєва Н.М.), іноземної мови (к.пед.н., Малихін О.В.), всесвітньої історії (к. іст. н., доцент Кожухар О.І.), валеології (д. мед. н., професор Меліков О.Я.), соціології (д.соціол.н., професор Лобанова А.С.), історії України (д.іст.н., професор Шайкан  В.О.)

Самостійна робота студентів організовується відповідно "Положення про організацію самостійної роботи студентів у КДПУ". Вона становить від 1/3 до 2/3 загального обсягу часу, відведеного на вивчення конкретної дисципліни.

На другому курсі в ході так званої "пасивної" педагогічної практики студенти проводять педагогічні і психологічні спостереження. Після третього курсу набувають умінь педагога-організатора у дитячих таборах відпочинку. На четвертому курсі практику проходять у школі, набувають умінь вчителя математики і класного керівника. Педагогічна практика студентів V курсу згідно навчального плану здійснюється у 9 семестрі. Кафедра ретельно відноситься до вибору базових шкіл для проведення практики. Відповідальним за організацію практики є доцент Богатинська Н.В.

Переборюючи певні труднощі з забезпеченням студентів навчальною математичною літературою, викладачі кафедри підготували у дрібнотиражному друці та у вигляді машинопису більше 50 методичних вказівок та методичних рекомендацій, що висвітлюють складні теми навчальних програм, наприклад: "Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з алгебри і теорії чисел" (доцент Черних Л.О.), "Методичні вказівки до практичних занять по дослідженню функцій, заданих параметрично та побудови їх графіків" (професор Корольський В.В.), "Організація і проведення самостійної роботи студентів з аналітичної геометрії" (доцент Ульшин П.І.).

Колектив кафедри бере участь у розробці навчально-методичної літератури з дисциплін кафедри. Протягом 5 останніх років було надруковано викладачами кафедри 23 навчальних посібники, наприклад: "Математичний аналіз. Ч.1." (професор Корольський В.В.), "Елементи диференціальної геометрії і топології" (доцент Ульшин П.І.), "Диференціальні рівняння в частинних похідних" (доценти Ульшин П.І., Лов'янова І.В.).

У 2008 році вийшов навчально-методичний посібник Крамаренко Т. Г. за редакцією професора М. І. Жалдака для вчителів і студентів з електронним компакт-диском "Уроки математики з комп'ютером". Розроблено дистанційні курси для курсів "Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики", "Теорія ймовірностей і математична статистика", "Геометрія, 7 клас".

В навчальному процесі використовуються нові активні методи навчання, рейтингова система оцінювання знань.

Викладачі кафедри математики співпрацюють з факультетом довузівської підготовки і підвищення кваліфікації вчителів,  який проводить перепідготовку вчителів, підвищення їх кваліфікації, має підготовче відділення, постійно діючі курси з підготовки до вступу в університет.

Про навчання студентів

На кафедрі створена певна система підготовки фахівців високої кваліфікації, яка передбачає підготовку окремих студентів, схильних до наукової роботи, починаючи з 2-3 курсів. Як правило, ці студенти складають команду для участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах та конкурсах та беруть участь в наукових конференціях та семінарах різного рівня.

Студенти беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах з математики, конкурсах наукових робіт, наукових конференціях; магістранти виконують НДР за тематикою кафедри. В 2002 році на Всеукраїнській олімпіаді з математики команда студентів-математиків посіла ІІ місце (м. Вінниця). В 2002 році студент Бобилєв Д.Є. одержав диплом за кращу роботу з інформатики  (м.Харків). В 2003 році студент Денисюк В. став переможцем олімпіади з математики (м. Вінниця). Останніми роками студенти спеціальності «7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» займають 6-9 місця на Всеукраїнських олімпіадах.

Про рівень затребуваності фахівців напряму підготовки спеціальності «7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» свідчить попит на них з боку роботодавців ще під час педагогічної практики. Кваліфікація випускників дозволяє їм обіймати посади пов'язані  не тільки з викладацькою діяльністю, але й інженерів-програмістів, математиків-програмістів. Географія працевлаштування випускників включає в себе не лише м. Кривий Ріг, але й інші регіони.

На кафедрі математики проводиться науково-дослідна робота зі студентами. На першому рівні (1-2 курси) працюють гуртки з основних дисциплін кафедри (алгебри, геометрії, математичного аналізу). На другому рівні (3-4 курси) працюють проблемні групи, націлені на досконале вивчення окремих питань сучасної математики, а також можливостей їх застосування в сучасній середній школі.

На п'ятому курсі в межах підготовки спеціалістів студенти виконують кваліфікаційні роботи. Важливо відмітити, що практично всі студенти 5 курсу виступають з доповідями на науково-практичних конференціях різного рівня та мають публікації в науково-методичних виданнях (2005 - 12, 2006 - 14, 2007 - 8). Кращих випускників рекомендовано до вступу в аспірантуру. На даний час магістри кафедри Войцеховська С.О. - навчається в аспірантурі при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова; Армаш Т.С. навчається в аспірантурі Інституту математики НАНУ; Рябоконь С.А. - в аспірантурі при Дніпропетровському національному університеті.

 

Ветерани кафедри

 

bogatynskanv korolskalr ulschynpi  

 Доцент

Наталя Володимирівна Богатинська,

працювала 1978-2015

 Старший викладач

Людмила Романівна Корольська,

працювала 2002-2015

 Доцент, к. техн. н.

Петро Іванович Ульшин,

працював до 2015 р.

 
 Utkina S V 1      

 Доцент

Уткіна Світлана Василівна,

працювала до 2004 р.

     
 polovinaoi20170125  Kapinosov A M    

Доцент

Половина Олександр Іванович

 Доцент, кандидат педагогічних наук

Капіносов Анатолій Миколайович

1953-3.06.2017

   
       

 

229
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша