Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Кафедра математики та методики її навчання розпочала роботу в рік заснування Криворізького педагогічного.

Команда кафедри працює над колективною комплексною темою «Теоретико-методичні засади та технології реалізації компетентнісного підходу в процесі підготовки вчителя математики».

Професорсько-викладацький склад плідно взаємодіє з науковцями інших кафедр фізико-математичного факультету. Це забезпечує ефективну організацію освітнього процесу й здійснення наукових досліджень із залученням сучасного методологічного апарату. Традиційною для кафедри є участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та методика фундаментальних дисциплін у вищій школі».

Члени кафедри створюють підручники, навчальні посібники, укладають методичні рекомендації, розробляють електронні курси тощо. Серед них: «Математичний аналіз для спеціальності фізика та інформатика», «Елементи диференціальної геометрії і топології», «Диференціальні рівняння в частинних похідних», «Основи технології навчання. Проектуємо урок математики», «Математика 5 клас. Мультимедійний підручник. Посібник для вчителів та учнів»; навчально-методичний посібник «Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики», навчально-методичний посібник для вчителів і студентів із електронним компакт-диском «Уроки математики з комп'ютером». Розроблено та впроваджено дистанційні курси «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики», «Теорія ймовірностей і математична статистика»«Геометрія, 7 клас». Викладачі кафедри математики та методики її навчання підготували більше 50 методичних вказівок і методичних рекомендацій на допомогу в опрацюванні складних тем навчальних програм: «Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з алгебри і теорії чисел», «Методичні вказівки до практичних занять по дослідженню функцій, заданих параметрично та побудови їх графіків», «Організація і проведення самостійної роботи студентів з аналітичної геометрії».

Професорсько-викладацький склад співпрацює з Центром довузівської підготовки й підвищення кваліфікації вчителів; надає допомогу школам, гімназіям і ліцеям міста, працює над створенням нового науково-методичного матеріалу для забезпечення освітнього процесу, орієнтованого на сучасні засоби навчання та новітні інформаційні технології.

Викладачі кафедри проводять науково-дослідницьку роботу зі студентами. На І-ІІ курсах працюють гуртки з алгебри, геометрії та математичного аналізу. На ІІІ-IVкурсах – проблемні групи, робота яких спрямована на поглиблене вивчення окремих питань сучасної математики й можливостей їх застосування в закладах середньої освіти. При кафедрі діє студентський науковий гурток «Олімпіадні задачі з математики». В епіцентрі уваги його членів – олімпіадні й конкурсні задачі зі шкільної та вищої математики. Учасники цього об’єднання є переможцями та призерами різноманітних конкурсів, олімпіад і конференцій.

Фахівці напряму підготовки спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» затребувані на ринку праці: вже під час педагогічної практики вони отримують гідні пропозиції від закладів середньої освіти. Кваліфікація випускників дозволяє їм обіймати посади, пов'язані не тільки з викладацькою діяльністю, а й із роботою інженерів-програмістів, математиків тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри веде активну громадсько-просвітницьку діяльність, постійно вдосконалює роботу в науковій, виховній, освітній сферах, піклується про розширення навчально-методичної бази з використанням найновіших методів і форм викладання точних наук.

Kaf math 2018 копия

  Склад кафедри математики та методики її навчання КДПУ 

1-й ряд (зліва направо):

Польгун Катерина В’ячеславівна - кандидат педагогічних наук, асистент;

Віхрова Олена Вікторівна  – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету;

Корольський Володимир Вікторович  – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Черних Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання;

Армаш Тетяна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

2-й ряд (зліва направо):

Шиперко Світлана Геннадіївна – старший викладач;

Величко Оксана Іванівна – старший лаборант;

Лов’янова Ірина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання;

Бобилєв Дмитро Євгенович – – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

Білоусова Галина Миколаївна – старший викладач;

Крамаренко Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання;

Дереза Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

6521

Фізико-математичний факультет відкрито одночасно із заснуванням Криворізького державного педагогічного інституту у 1930 році. 

У 1938-1941 роках факультет очолював Б. М. Яхнін, у повоєнні роки – С. Я. Красніцький, М. П. Хорошко, І. С. Радченко, Я. С. Комісаров.

15 років з 1982 до 1997 р. деканом ФМФ була кандидат педагогічних наук, доцент С.В. Уткіна, а з 1997 р. до 2000 р. факультет очолив доктор фізико-математичних наук В. М. Соловйов.

У 2000–2005 рр. деканом фізико-математичного факультету КДПУ був кандидат технічних наук, професор В. В. Корольський. У 2005-2013 рр. декан факультету – кандидат фізико-математичних наук, доцент В. М. Кадченко. З 2013 і донині факультет очолює кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Віхрова.


Із самого початку на факультеті існувало дві кафедри – фізики та математики. Відомо, що в 1945-1947 роках завідуючим кафедрою математики був кандидат наук, доцент А. А. Марков.

У роки післявоєнної відбудови завідувачем кафедри математики був Ф. К. Косик, а протягом 1961–1972 рр. – Б. М. Яхнін. У 1972 р. з кафедри математики виокремилась кафедра математичного аналізу. З 1972 до 1982 р. та у 1992–1994 рр. кафедру математичного аналізу очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент О. І. Половина, а з 1982 до 1992 р. – кандидат технічних наук, доцент П. І.Ульшин.

Завідувачем кафедри математики з 1972 до 1976 р. був кандидат педагогічних наук, доцент Б. Г. Друзь, у 1976–1982 рр. – кандидат педагогічних наук, доцент С. В. Уткіна. З 1982 до 1990 р. кафедру математики очолював кандидат педагогічних наук, доцент А. Л. Жохов, а у період до 1994 р. – кандидат педагогічних наук, доцент Л.О. Черних.

Наймолодша кафедра факультету – кафедра інформатики та прикладної математики виокремилася з кафедр математики та фізики. З моменту її заснування 1992 р. кафедру  очолював доктор фізико-математичних наук В.М. Соловйов.

У 1994 р. кафедри математичного аналізу та математики було об’єднано під керівництвом доктора фізико-математичних наук О. І. Олейнікова.

У 1997–2011 рр. завідувачем кафедри математики Криворізького державного педагогічного інституту/університету став кандидат технічних наук, професор В. В. Корольський.

2011 р. кафедру математики перейменовано у кафедру математики та методики її навчання. З цього часу і донині завідувач кафедри математики та методики її навчання – кандидат технічних наук, професор В. В. Корольський.


Основні напрямки наукової роботи кафедри математики (2000-й рік):

  1. Математичні моделі і методи гетерогенної пружності (керівник – доктор фізико-математичних наук Олександр Іванович Олейніков);
  2. Методи оптимізації навчання аналізу, геометрії та вищої математики (керівник – професор В.В. Корольський);
  3. Розробка методичної системи підготовки майбутніх вчителів математики до роботи в умовах гуманітаризації освіти (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л.О. Черних).

Тривалий час на кафедрі математики працювали (поряд вказано роки роботи):

229

polovinaoi20170125

Напередодні 80-ї річниці від дня народження талановитого науковця, невтомного педагога, доцента кафедри математики Криворізького державного педагогічного інституту / університету О. І. Половини бесідуємо з його дружиною.  Г. П. Половина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики нашого університету, а нині ветеран кафедри фізики та методики її навчання. Переглядаємо світлини з архіву вченого, які люб'язно показує пані Галина, згадуємо Олександра Івановича. Особисто мені пощастило двічі спілкуватися з О. І. Половиною: першого разу у 90-ті роки слухати його виступ до річниці від дня народження Тараса Шевченка, іншого разу,  працюючи у Криворізькому Жовтневому ліцеї, бесіду з ліцеїстами фізико-математичного факультету про важливість вивчення математики. Запам’ятався тоді Олександр Іванович надзвичайно ерудованою та цілеспрямованою людиною.  

– Народився О. І. Половина 7 квітня 1937 року у Дніпропетровську, – розповідає Галина Петрівна. – Там же й закінчив зі срібною медаллю школу: лише з літератури мав «четвірку», а решту предметів знав на «відмінно». Про нього і зараз пам’ятають у рідній школі. Сам же Олександр Іванович з особливою вдячністю згадував вчительку математики, адже вона особливо підтримувала обдарованого учня, який до того ж був надзвичайно самостійним у судженнях, пропонував різні способи розв’язування складних задач.

753

elitafizmat1

Наприкінці 2015-го року у Криворізькому педагогічному відбулася презентація видання «Професори Криворізького педагогічного».

- Всі ми знаємо, що вузи славні своїми професорами, - сказав на презентації виданняпроректор Криворізького національного університету Ярослав Владиславович Шрамко. - Будуть висококваліфіковані викладачі - розвиватиметься вища школа. У книгу, яку ми презентуємо, увійшли життєписи шістдесяти вчених інституту та Криворіжжя в цілому. Двадцять чотири з представлених у книзі, працюють в інституті і зараз.       

Видана авторським колективом інституту збірка складається з трьох розділів. У першому представлені наукові школи, лабораторії, які були у вузі раніше і ті, які є зараз. У другому - життєписи професорів, з поданням їх бібліографічних даних. У третьому розділі, підготовленому співробітниками бібліотеки, поданий перелік найбільш вагомих наукових праць цих вчених. Це не тільки святкове презентаційне видання, але певною мірою і наукове, історичне видання Криворіжжя.

 

372
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30