Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

 bobilev d e

Оcвіта   Криворізький державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет (2003), спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика", кваліфікація "Магістр педагогічної освіти. Викладач математики"; аспірантура -
Посада   завідувач кафедри математики та методики її навчання
Наукові ступені і звання   кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає   Математичний аналіз, опуклий аналіз, функціональний аналіз, комплексний аналізОлімпіадні задачі з математики  
     
Коло наукових інтересів    Методика навчання математики, теорія пружності, дослідження операцій, математичне програмування
Публікації    всього 74 публікації (станом на 1 лютого 2017 р.)всього 74 публікації (станом на 1 лютого 2017 р.), із них 13 публікацій у фахових виданнях, 56 у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій, 2 у зарубіжних виданнях та 3 навчально-методичні посібники
Бібліометрія    Google Scholar
    ORCID ID

Корпоративна пошта

Персональна сторінка

   bobylev.dmytro@kdpu.edu.ua        bob_d@i.ua
В університеті працює   з 2003 року
140

Корольський В.В.

Оcвіта  

Воронізький державний університет, механіко-математичний факультет (1969р.), спеціальність "Математика", кваліфікація "Математик.Математик-обчислювач"; аспірантура - НДІ Рудничної вентиляції, м. Кривий Ріг

Посада  

професор кафедри математики та методики її навчання

Наукові ступені і звання  

Кандидат технічних наук (1976 р.), професор (1992 р.). 

Заслужений працівник народної освіти України, Відмінник освіти України, "Отличник просвещения СССР" 

Дисципліни, які викладає  

Математичний аналіз, Фінансова математика

Тема кандидатської дисертації  

«Розробка методів математичного моделювання складних систем вентиляції рудників» ( 1976 р.), 

Коло наукових інтересів   

Теорія і методика навчання математики, методи наближених обчислень

Публікації  

понад 270 наукових публікацій

Біобібліографічний покажчик 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/3045

Бібліометрія   Google Scholar
    ORCID ID
     

Корпоративна пошта

Персональна сторінка

 

 milla880@yandex.ru   korolskiivv@gmail.com

 

В університеті працює   з 1976 року

 

136

Lovjanova I V

 

Оcвіта  

Криворізький державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет (1993р.), спеціальність "Математика", кваліфікація "Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки";

аспірантура - (здобувач кафедри педагогіки КДПУ);

докторантура (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) 

Посада   професор кафедри математики і методики її навчання
Наукові ступені і звання   доктор педагогічних наук (2015 р.), професор (2021) 
Дисципліни, які викладає   Диференціальні рівняння, інтегральні рівнянняметодика навчання математикиМетодика навчання математики у профільній школі
Теми кандидатської та докторської дисертацій  

Тема кандидатської дисертації:"Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу" (2006 р.), 13.00.09 - Теорія навчання.

Тема докторської дисертації:"Теоретико-методичні засади навчання математики у профільній школі" (2015 р.), 13.00.02 - Теорія і методика навчання (математика).

Коло наукових інтересів    Теорія і методика навчання математики
Публікації   понад 100 наукових публікацій
Бібліометрія   Google Scholar
     ORCID ID

Корпоративна пошта

Персональна сторінка

    lovyanova.iryna@kdpu.edu.ua        lovira22@i.ua
В університеті працює   з 2001 року
148

 polgunkateryna837

Оcвіта  

Криворізький державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет, спеціальність "Математика", кваліфікація "Вчитель математики та інформатики";

аспірантура - Криворізький державний педагогічний університет (на кафедрі педагогіки)

Посада  

асистент кафедри математики і методики її навчання,

методист навчально-методичного відділу

Наукові ступені і звання  

кандидат педагогічних наук (2017 р.)

Дисципліни, які викладає   Лінійна алгебра, алгебра і теорія чиселчислові системи
Тема кандидатської дисертації   Організація інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями у вищих технічних навчальних закладах
Коло наукових інтересів    Теорія і методика навчання математики
Публікації   понад -- наукових публікацій
Бібліометрія    Google Scholar 
  ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-5914-0153
   Scopus
  Репозитарій КДПУ

Корпоративна пошта

персональна сторінка

 

learn@kdpu.edu.ua    polgun@kdpu.edu.ua

 

 

5612

Schiperko S G

Оcвіта  

Криворізький державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет (1983р.), спеціальність "Математика", кваліфікація "Вчитель математики"; аспірантура - Інститут педагогіки АПН України, м. Київ (аспірантура при лабораторії навчання фізики та математики)

Посада   старший викладач кафедри математики і методики її навчання
     
Дисципліни, які викладає   Елементарна математика, дискретна математика, методика навчання математики; виробнича практика в школі
     
Коло наукових інтересів    Теорія і методика навчання математики
Публікації   понад 50 наукових публікацій
Бібліометрія    Google Scholar
      ORCID ID
     

Корпоративна пошта

Персональна сторінка

 

 

s_schyperko@ukr.net        S.Schiperko@gmail.com

В університеті працює   з 1987 року
152

 Tschernich L O

Оcвіта  

Криворізький державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет (1975р.), спеціальність "Математика", кваліфікація "Вчитель математики"; аспірантура - Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (НПУ ім.  М.П. Драгоманова, м. Київ)

Посада   доцент кафедри математики і методики її навчання
Наукові ступені і звання   кандидат педагогічних наук (1986 р.),  доцент кафедри математики і методики її навчання (1991 р.)
Дисципліни, які викладає   Лінійна алгебра, алгебра і теорія чиселчислові системи, додаткові розділи алгебри
Тема кандидатської дисертації   "Удосконалення методики пояснення геометричних понять і теорем шкільного курсу планіметрії" ( 1986 р.), 13.00.02 Теорія і методика навчання (математика)
Коло наукових інтересів    Теорія і методика навчання математики
Публікації   понад 90 наукових публікацій
Бібліометрія    
    ORCID ID
   

Корпоративна пошта

Персональна сторінка

 

laracher54@gmail.com  

 

В університеті працює   з 1978 року
151

 T G Kramarenko

Оcвіта  

Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, механіко-математичний факультет (1980-1985 р.), спеціальність "Математика", кваліфікація "Математик. Викладач";

здобувач кафедри математики та методики її навчання Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (2005-2008 р.) 

Посада   доцент кафедри математики і методики її навчання
Наукові ступені і звання  

кандидат педагогічних наук (2008),

доцент кафедри математики і методики її навчання (2011)

Дисципліни, які викладає  

Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математикитеорія ймовірностей та математична статистикаметоди математичної статистики у наукових дослідженняхтеорія ймовірностей і математичні методи у практичній психологіїкурс "Intel Навчання для майбутнього" 

Тема кандидатської дисертації  

"Формування особистісних якостей школяра у процесі комп'ютерно-орієнтованого навчання математики" (2008 р.), 13.00.02 Теорія і методика навчання (математика) 

Коло наукових інтересів   

ОсвітаІКТ в освітіметодика навчання математикитеорія ймовірностейматематична статистикаeducationICT in educationmath education 

Публікації  

22 публікації у фахових виданнях "Педагогічні науки", 62 у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій, 2 у зарубіжних виданнях та  навчально-методичні посібники.

Бібліометрія  

 Google Scholar

Репозитарій КДПУ (ua)

ORCID ID        0000-0003-2125-2242

Корпоративна пошта,

персональна сторінка

 

kramarenko.tetyana@kdpu.edu.ua

https://kdpu.edu.ua/personal/tkramarenko.html

В університеті працює   з 2004 року

147

Vichrova O V

Оcвіта   Криворізький державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет (1987р.), спеціальність "Математика та фізика", кваліфікація "Вчитель математики та фізики"; аспірантура - Інститут педагогіки АПН України, м. Київ (аспірантура при лабораторії навчання фізики та математики)
Посада   доцент кафедри математики і методики її навчання, декан фізико-математичного  факультету
Наукові ступені і звання   кандидат педагогічних наук (1997р.), доцент кафедри математики і методики її навчання (2006р.)
Дисципліни, які викладає   Лінійна алгебра, математичний аналіз, історія математики
Тема кандидатської дисертації   "Систематизація та узагальнення математичних знань учнів при вивченні алгебраїчних структур" (1997р.), 13.00.02- методика математики
Коло наукових інтересів    Теорія і методика навчання математики
Публікації   понад 80 наукових публікацій
Бібліометрія   Google Scholar
    ORCID ID

Корпоративна пошта

Персональна сторінка

  elvihrova65@gmail.com
В університеті працює   з 1990 року
144

Bilousova G N

Оcвіта   Криворізький державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет (1971 р.), спеціальність "Математика", кваліфікація "Вчитель математики середньої школи" 
Посада   старший викладач кафедри математики і методики її навчання
     
Дисципліни, які викладає   Математичний аналіз, вища математика
     
Коло наукових інтересів    Теорія і методика навчання математики
Публікації   понад 30 наукових публікацій
Бібліометрія    Google Scholar
    ORCID ID
     
Корпоративна пошта  

 

andregal@ukr.net

В університеті працює   з 1968 року
143

 Armash image 0 02 05 66c9472af57dad4901bdcacf69fd6f39944ea1950e52fc5f04a7c6157d21d130 V

Оcвіта  

Криворізький державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет (2006), спеціальність "Педагогіка іметодика середньої освіти. Математика", кваліфікація "Магістр педагогічної освіти. Викладач математики, вчитель основ інформатики"; аспірантура - НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

Посада   доцент кафедри математики і методики її навчання
 Науковступені і звання    канд. педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає   Математичний аналіз, алгебра, аналітична геометрія, Лінійна алгебра та аналітична геометріяМатематична логіка і теорія алгоритмів
Тема кандидатської дисертації    Методичні засади реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання лінійної алгебри майбутніх учителів інформатики» (13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)) (2017)
Коло наукових інтересів    Теорія і методика навчання математики
Публікації    понад 20 наукових публікацій
Бібліометрія    Google Scholar
     ORCID ID

Корпоративна пошта

Персональна сторінка

 

armash.tetyana@kdpu.edu.ua        armash@i.ua

В університеті працює   з 2008 року
141
     Velitscho O I Оcвіта  

Криворізький державний педагогічний інститут,

географічний  факультет

Посада   старший лаборант кафедри математики і методики її навчання
     
В університеті працює   з 2000 року
       
142
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша