Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

Назва професії: МАТЕМАТИК, ВИКЛАДАЧ МАТЕМАТИКИ, ВЧИТЕЛЬ  ІНФОРМАТИКИ

Домінуючі здібності: формалізоване сприйняття математичного матеріалу, виділення формальної структури задачі; логічне мислення у сфері кількісних і просторових співвідношень, числової і знакової символіки; оперування математичними символами; швидке і широке узагальнення математичних об’єктів, співвідношень і дій; узагальнення процесу математичного міркування і системи відповідних дій; оперування узагальненими структурами; гнучкість розумових процесів в математичній діяльності; прагнення до ясності, простоти, економності і раціональності розв’язання; швидка і вільна перебудова спрямованості розумового процесу; математична пам'ять (узагальнена пам'ять на математичні стосунки, типові характеристики, схеми міркувань і доказів, методи розв’язання задач і принципи їх отримання).

Базові знання: в області прикладної і фундаментальної математики та комп'ютерних наук

Домінуючий інтерес: науково-дослідна діяльність з використанням математичних методів і комп'ютерних технологій в різних сферах; розв’язання різних завдань з використанням математичного моделювання процесів і об'єктів та програмного забезпечення; викладання циклу математичних дисциплін (у тому числі інформатики).

Умови роботи: в приміщеннях.

Спеціальність: математика

Додоткова спеціальність: інформатика

Напрям підготовки: математика

Рівень акредитації: IV

ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

 • уміння працювати самостійно і в колективі, керувати людьми і підпорядковувати особисті інтереси спільній мети;
 • прихильність до здорового способу життя, націленістю на належний рівень фізичної підготовки, необхідний для активної професійної діяльності;
 • здатність вибудовувати і реалізовувати перспективні лінії інтелектуального, культурного, морального і професійного саморозвитку і самовдосконалення;
 • здатність критично переосмислювати накопичений досвід, змінювати при необхідності профіль своєї професійної діяльності;
 • здатність і постійна готовність удосконалювати і поглиблювати свої знання, швидко адаптуватися до будь-яких ситуацій;
 • здатність до письмової і усної комунікації;
 • знанням іноземної мови;
 • ретельність і обов’язковість;
 • чесність і порядність;
 • відповідальність і акуратність;
 • впевненість в собі.

ДОМІНУЮЧІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • науково-дослідницька;
 • педагогічна;
 • організаційно-управлінська.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ:

 • у відділах статистики різного рівня;
 • в банках, страхових компаніях, фінансових, інвестиційних та пенсійних фондах;
 • в сферах оподаткування та управління;
 • на кафедрах ВНЗ різного рівня акредитації та різних форм власності;
 • у фірмах з продажу та обслуговування складної електронної та комп’ютерної техніки;
 • в установах моніторингу навколишнього середовища;
 • в органах держаної влади та  Міністерства внутрішніх справ;
 • в республіканських, обласних, регіональних, міських підрозділах управління освітою;
 • вчителями (викладачами) математики та інформатики в середніх, спеціалізованих, професійно-технічних закладах освіти, а також в навчальних закладах нового типу – ліцеях, гімназіях, коледжах;
 • в інститутах підвищення кваліфікації вчителів;
 • у сфері приватної освіти;
 • у центрах дитячої та юнацької творчості; а також інших закладах позашкільної освіти.

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІСТА:

Випускники спеціальності «Математика» підготовлені до роботи в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в галузі психолого-педагогічної та дослідницької діяльності в закладах і установах освіти та в дослідницьких і науково-методичних установах. Випускник спеціальності є конкурентоспроможним на ринку праці висококваліфікованим спеціалістом, який може реалізувати себе в закладах освіти, державних та комерційних установах, підприємствах, банках тощо. Найбільш талановита молодь продовжує наукові дослідження в провідних наукових установах не тільки нашої країни, але й за кордоном. Випускники спеціальності «Математика» можуть працювати: у відділах статистики різного рівня; в банках, страхових компаніях, фінансових, інвестиційних та пенсійних фондах; в сферах оподаткування та управління; на кафедрах ВНЗ різного рівня акредитації та різних форм власності; у фірмах з продажу та обслуговування складної електронної та комп’ютерної техніки; в установах моніторингу навколишнього середовища; в органах держаної влади та  Міністерства внутрішніх справ; в республіканських, обласних, регіональних, міських підрозділах управління освітою; вчителями (викладачами) математики та інформатики в середніх, спеціалізованих, професійно-технічних закладах освіти, а також в навчальних закладах нового типу – ліцеях, гімназіях, коледжах; в інститутах підвищення кваліфікації вчителів; у сфері приватної освіти; у центрах дитячої та юнацької творчості; а також інших закладах позашкільної освіти.

ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЇ

Підготовка фахівців по спеціальності «Математика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» здійснюється в Криворізькому педагогічному інституті ДВНЗ «Криворізький національний університет».

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріну, 54

Тел. кафедри математики та методики її навчання: (0564) 71-71-38

Сайт: www.kdpu.edu.ua

236
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31