Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

11 січня 2019 року на фізико-математичному факультеті КДПУ відбувся захист навчальних проектів з математики, розроблених у ході тренінгу за програмою «Intel® Навчання для майбутнього» студентами четвертого курсу спеціальності «Математика», додаткова спеціальність «Інформатика». Цього разу тренінг проводили доценти кафедри математики та методики її навчання, доктор педагогічних наук І. В. Лов’янова та кандидат педагогічних наук Т. Г. Крамаренко.  Студенти, які пройшли тренінг, зможуть успішніше використовувати у навчанні математики електронні курси, соціальні мережі, блоги і сайти. Адже ІКТ потрібно використовувати не заради самих ІКТ, а заради переходу на якісно вищий новий рівень навчання. Тому ключове питання тренінгу: «Як можна ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології для підтримки та оцінювання процесу навчання учнів?».

Для навчання студентів у ході практики використовується удосконалений електронний посібник, який містить ресурси і довідник з питань використання програмного забезпечення, розроблений за цим посібником електронний навчальний курс.

Кращі проекти розробили і представили Комарова Аліна (тема "Звичайні дроби", 5 клас, презентація, сайт проекту, презентація основних питань), Гудим Тетяна (тема "Квадратні рівняння", 8 клас, сайт проекту, презентація проекту, презентація основних питань), Бєлікова Катерина (тема "Паралельні прямі", 7 клас), Васильєва Анастасія, Виноградова Вікторія, Десятерик Вікторія, Младєнцева Наталя та Синиця Олександра.

1phoca thumb l 20190111 090404

Під час захисту проектів.

2phoca thumb l 20190111 091031

Більше світлин із захисту проектів можна переглянути тут.

20181229 073819 COLLAGE

Робочі моменти тренінгу.

Варто зазначити, що вже понад десять років поспіль навчальна практика студентів четвертого курсу фізико-математичного факультету спеціальності «Математика» проходить у формі тренінгу за програмою «Intel® Навчання для майбутнього». За ці роки відповідальними за проведення тренінгів видано кілька сотень сертифікатів викладачам і студентам, які згідно вимог розробляли власні портфоліо.

За останні роки інформаційно-комунікаційні технології навчання суттєво змінилися. Привабливим в оновленій програмі є те, що учасники тренінгу та майбутні дослідники мають можливість використовувати як комерційні програмні засоби Microsoft – локальні чи мережні, так і хмарні сервіси Google (за умов реєстрації власного аккаунта на gmail.com). Учасники тренінгу розробляють портфоліо навчального проекту з математики, навчаються забезпечувати підтримку розробленого проекту на етапі його реалізації на wiki-сторінках, сторінках сайтів та блогів, для створення та оприлюднення яких передбачається використання автоматизованих засобів.

Особливістю оновленої версії програми є широке використання сервісів Веб-2.0: Блоги, Вікі, Сервіси збереження закладок на сайти, Документи Google, Фотосервіси, Геосервіси, Сервіси для онлайнового збереження документів, для створення Карт Знань. Використовуючи і створюючи власні блоги чи вікі, студент інтерпретує власні знання й поширює їх, більшою мірою стає викладачем. А саме це і важливо для нашого напряму підготовки спеціалістів. Вікі-сторінки використовують як для обговорення педагогічних проблем, так і для подання результатів дослідження, у тому числі й учнів. Робота з учнівською вікі має допомогти підготувати майбутніх науковців писати Вікіпедію-енциклопедію.

 Блоги використовують для здійснення рефлексії (написання особистих думок та вражень від процесу навчання) – одноосібно чи у групі. Сучасні блоги студенти фізмату успішно використовують для ведення щоденників психолого-педагогічних спостережень педагогічної практики, для представлення робіт для публічного обговорення, власних есе як певного підсумку вивчення теми. За допомогою коментарів до блогу можна забезпечувати зворотний зв’язок «викладач-студент», «студент-студент». Особлива перевага використання блогів у тому, що вони доступні для читання і написання у довільному місці при наявності мережі Інтернет. Блоги на хмарних сервісах можна розгортати як повноцінні сайти.

Майбутні учителі зможуть у навчанні математики використовувати нові пристрої, до яких, насамперед, відносимо ноут(нет)буки, електронні книжки, планшети, мобільні телефони та ін. Ці засоби можуть використовувати як студенти, так і викладачі для забезпечення мобільності навчання. Розглядаються також нові форми роботи у мережі. Зокрема розробка спільних текстових документів, документів електронних таблиць, сайтів, блогів, вікі-сторінок. Учасник тренінгу, розробляючи Портфоліо вивчення певної кількагодинної теми, разом з іншими учасниками тренінгу опановує нові форми роботи.

Зараз багато дискусій ведеться з приводу того, як потрібно оцінювати діяльність учнів. На сьогодні рекомендується формуюче оцінювання. Вхідне оцінювання здійснюється через визначення навчальних потреб учнів і має в повній мірі враховувати мотиваційний компонент. Розроблено і пропонується викладачам кілька десятків форм для поточного оцінювання, у тому числі оцінювання самоспрямування. Підсумкове оцінювання має відбивати не лише рівень засвоєння матеріалу, але й розвиток навичок мислення високого рівня (аналіз, синтез, оцінювання).

Значна увага приділяється також розвитку навичок ХХІ століття. Безперечно, використовуючи метод навчальних проектів, у сучасних учнів потрібно розвивати творчість та інноваційність, критичне мислення та вміння вирішувати проблеми, комунікативні навички та навички співробітництва. Не менш важливо формувати навички працювати з відомостями, медіа та комп’ютерні навички, у тому числі інформаційну грамотність, медіа- та IКT-грамотність. А ще сучасним школярам стануть у нагоді набуті життєві навички для майбутнього кар’єрного зростання: гнучкість, ініціативність та самоспрямованість, соціальні навички та навички, які пов’язані з співіснуванням різних культур, продуктивність та вміння враховувати кількісні показники, лідерство та відповідальність.

Значна увага під час тренінгу приділяється проблемам фасилітації, тобто підтримки учня та студента у навчальній діяльності, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Підготувала повідомлення доцент кафедри математики та методики її навчання Т.Г.Крамаренко.

6630
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша