Лов'янова
Ірина Василівна

Основні відомості:
Науковий ступіньдоктор педагогічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри математики та методики її навчання
Навчальні дисципліниметодика навчання математики, методика навчання математики у профільній школі
Наукові інтересиактуальні проблеми методики навчання математики у середній школі
Контактна інформація:
Службовий e-maillovyanova.iryna@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)056470-13-51
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1988-1993Криворізький державний педагогічний інститут
математика
2012-2015Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
докторантура кафедри математики і методики навчання математики, спеціальність 13.00.02 - теорія і методика навчання (математика)
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2006Інститут педагогіки АПН України, спеціалізована вчена рада Д26.452.01
Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 - теорія навчання
2015Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціалізована вчена рада Д73.053.02
Теоретико-методичні засади навчання математики у профільній школі дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання (математика)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
червень 2005курс за програмою "Intel - Навчання для майбутнього"
Криворізький державний педагогічний університет
тренінг
червень 2014курс за програмою Intel "Навчання для майбутнього"(версія 10.1)
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"
тренінг
29 березня - 24 травня 2017Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"
курси підвищення кваліфікації викладачів
01 квітня -13 липня 2018«Глобальні тенденції і проблеми реалізації міжнародних освітніх та наукових програм»
Вища школа Лінгвістична, м. Ченстохова, Польща
міжнародне стажування для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої та професійної освіти, наукових установ
31 травня - 10 жовтня Innovative technologies in education
Katowice Schkool of Technology, Poland
науково-педагогічне стажування
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1992-1994вчитель математики та інформатики
ЗОШ №61, м. Кривий Ріг
1994-2001вчитель математики
Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді, м. Кривий Ріг
2001 - до нинідоцент кафедри математики та методики її навчання
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
22-23 листопада 2017 року Донбаська державна машинобудівна академія, м. КраматорськМіжнародна
Сучасна освіта та інтеграційні процеси
Виробничі функції сучасного вчителя інформатики
26–28 жовтня 2017 року, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиМіжнародна
«Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2017)
Реалізація принципу професійної спрямованості навчання математики учнів багатопрофільної школи
15–16 вересня 2017 року, Бердянський державний педагогічний університет, м. БердянськВсеукраїнська
“Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях”
Особливості побудови індивідуальних освітніх траєкторій учнів профільної школи
11–13 травня 2017 р, НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, УкраїнаМіжнародна
«Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики»
Підготовка майбутнього вчителя до організації професійно спрямованого навчання старшокласників математики
27-28 квітня 2017 року, КДПУ, м. Кривий Ріг всеукраїнська
"Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті (КМІТО’2017)"
Підготовка майбутнього вчителя математики до використання ІКЗН
1-2 березня 2017 р., Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, м. Сумиміжнародна
«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2017»
Роль ігрових форм у професійно спрямованому навчанні старшокласників математики
22-23 жовтня 2015 р., м. Кривий Ріг, КПІ ДВНЗ «КНУ»всеукраїнська
«Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і перспективи»
Система змісту професійно спрямованого навчання математики в профільній школі
19-20 травня 2016 р., м. Кривий Ріг, КПІ ДВНЗ «КНУ»всеукраїнська
«Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті»
Моделювання у навчальній математичній діяльності старшокласників
25 травня 2016 року, м. Київ, НАУвсеукраїнська
«Актуальні проблеми в системі неперервної освіти: загальноосвітні навчальні заклади – до університетська підготовка – ВНЗ»
Компетентнісний підхід до навчання старшокласників математики у системі психолого-педагогічних підходів до особистості випускника профільної школи
5-6 листопада 2015 року, м. Кривий Ріг, КПІ ДВНЗ «КНУ»міжнародна
«Становлення творчої особистості в умовах компетентнісної освіти»
Компетентнісна модель старшокласника
26-27 листопада 2015 року, м.Вінниця, ВДПУ ім. М.Коцюбинськогоміжнародна
«Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики»
Компетентнісний підхід до навчання старшокласників математики у системі психолого-педагогічних підходів до особистості випускника профільної школи
3-4 грудня 2015 року, м.Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка міжнародна
«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2015»
Міжпредметні задачі у змісті курсу математики, призначеного для профілів природничо-математичного напряму
Held in Budapest on 22 of November 2015міжнародна
Pedagogy and Psychology in the age of globalization -2015
Місце професійно спрямованих умінь в структурно-логічній схемі пропедевтичного курсу функціонального аналізу
15-16 вересня 2016 р., м. Одеса, «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»всеукраїнська
«Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи»
Діагностика математичної підготовки учнів основної школи у до профільному навчанні
Held in Budapest, 31 січня 2017 р.міжнародна
Science and Education a New Dimension
Реалізація індивідуальних освітніх траєкторій учнів в освітньому середовищі багатопрофільної школи
15-16 травня 2017 р., м. Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна академія всеукраїнська
«Математика в технічному університеті ХХІ ст.»
Професійна спрямованість змісту навчання математики учнів технологічного профілю
1-2 березня 2017 р., м. Суми , Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2017»
Роль ігрових форм у професійно спрямованому навчанні старшокласників математики
17-18 травня 2018 року, Черкаси, ЧДТУміжнародна
«Інформаційні технології в освіті. Науці і техніці» (ІТОНТ-2018):
ІКТ у підготовці фахівців соціономічних професій
Кривий Ріг-Одеса, 21-22 травня 2018 рокувсеукраїнська
«Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті» (КМІТО-2018)
Система Moodle як засіб підготовки фахівців соціономічних професій
31 травня -1 червня 2018 року, м.Вінниця, ВДПУ ім. М.Коцюбинськогоміжнародна
«Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики»
Реалізація адаптивної системи навчання функціонального аналізу на LMS Moodle
20-22 wrzesnia 2018Miedzynarodowa konferencja naukowa
Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku
Методична підготовка майбутнього вчителя математики з використанням хмарних сервісів GOOGLE
13-15 вересня 2018міжнародна науково-практична конференція
Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі
Організація навчально-виховного процесу в багатопрофільній школі в умовах запровадження нових освітніх стандартів
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2000Грамота виконкому Криворізької міської ради
2002Грамота Управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
2005Грамота Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
2000Грамота Міністерства Освіти України
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30