Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Основні публікації:

 1. Хорошилова Н. В. Особливості навчання іноземних мов у системі освіти дорослих / Н. В. Хорошилова // Гуманітарний вісник – Дод. 1 до Вип. 27, том V (38) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – 481–488. Фахове видання
 2. Хорошилова Н. В.  Навчання іноземних мов людей похилого віку у Німеччині / Н. В. Хорошилова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 31, Том VII (49) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2013. – С. 214–220. Фахове видання
 3. Хорошилова Н. В. Форми навчання іноземних мов у системі освіти дорослих Німеччини / Н. В. Хорошилова // Лінгвістичні та педагогічні аспекти іншомовного навчання: зб.наук.праць. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – С. 226 – 233.
 4. Хорошилова Н. В. Особенности изучения иностранных языков взрослыми / Н. В. Хорошилова // Язык. Культура. Образование: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию факультета иностранных языков и 20-летию образования в ОмГПУ секции китайского языка. 23-24 октября 2013 г. – Омск : Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2013. – 380–383. Фахове видання
 5. Хорошилова Н. В. Тенденції іншомовного навчання дорослих у Німеччині / Н. В. Хорошилова // Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка: збірник доповідей та тез доповідей  V міжнародної конференції (Київ 26-27 лютого 2014 року) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. – С. 226—228.
 6. Хорошилова Н. В. Іншомовна підготовка людей похилого віку у Німеччині / Н. В. Хорошилова // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і Німеччина: Мова. Культура. Освіта». – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – С. 50–55.
 7. Хорошилова Н. В. Автономне і некероване навчання у освіті дорослих / Н. В. Хорошилова // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні аспекти : Материали II Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків : НЮУ імені рослава Мудрого. 2014. – С.221-223.
 8. Хорошилова Н. В. Форми навчання іноземних мов у системі освіти дорослих ФРН / Н. В. Хорошилова // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014.– Вип. 42. – С. 262-268. Фахове видання
 9. Хорошилова Н. В. Автономне та самостійно кероване іншомовне навчання у системі освіти дорослих ФРН / Н. В. Хорошилова // Науковий Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія: «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2014.Фахове видання (РІНЦ)
 10. Проблеми модернізації системи іншомовної педагогічної освіти України / В.А.Гаманюк, Н. В. Хорошилова // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць / [гол.ред. – проф. З. В. Бакум]. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015.– Вип. 44. – С. 192–198. Фахове видання
 11. Підготовка педагогічних кадрів для системи іншомовної освіти (досвід ФРН та України) / В. А .Гаманюк, Н. В. Хорошилова / монографія
 12. Хорошилова Н. В. Стилі іншомовного навчання дорослих: теоретичний аспект / Н. В. Хорошилова // Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : Материали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / Уманський державний педагогічний  університет імені Павла Тичини. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини. 2015. – С.278-279.
 13. Хорошилова Н. В. Стратегії навчання у іншомовній освіті / Н. В. Хорошилова //Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ: 2016. – С. 216-218.
 14. Хорошилова Н. В. Навчальні підходи в системі іншомовної освіти дорослих у Німеччині / Н. В. Хорошилова // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали восьмої міжнародної науково-практичної  конференції[гол.ред.В.В.Корнещук]. / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса: ОНПУ. 2016.– С.166–170.
 15. Хорошилова Н. В. Освіта дорослих  як актуальна проблема сучасності / Н. В. Хорошилова  // Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали міжнародної науково-практичній конференції / Ужгородський національний університет. – Ужгород :УжНУ.2016.
3774
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31