Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

01 травня 2024 року відбулося чергове розширення засідання по обговоренню нової редакції освітньо наукової програми "Методика навчання іноземних мов" спеціальності 014 Середня освіта. У засіданні брали участь розробники програми - члени робочої групи: гарант ОНП - доктор педагогічних наук, професор Гаманюк В.А., члени робочої групи: доктор педагогічних наук, професор Бакум З.П., доктор філософії,старший викладач кафедри англійської мови з методикою викладання Білозір О.С., кандидат педагогічних наук, доцент Пальчикова О.О., кандидат педагогічних наук Полякова В.Я., аспірантка другого курсу Негуляєва А.О., а також в.о.завідувача кафедри німецької мови і літератри з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент Карпюк В.А., доктор педагогічних наук, професор Мішеніна Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент Каневська О.Б., кандидат педагогічних наук, доцент Пальчикова О.О., кандидат педагогічних наук, доцент Соловйова Н.Д., стейкголдери (Самойлова Н.В.) й вчителі практики (Ялуніна О.Б.), представниця академічної спільноти - доктор педагогічних наук, професор Амеліна С.М.

На засіданні було обговорено зауваження і пропозиції, які надійшли від рецензентів, здобувачів, роботодавців, академічної спільноти. Всі зауваження і пропозиції були проаналізовані, більшість з них частково або повністю були враховані при підготовці остаточного варіанту ОНП. 

Нову редакцію освітньо-наукової програми "Методика навчання іноземних мов" підтримано. Вона буде затверджена на Вченій раді у вересні.

26933

7 лютого 2024 року робочими групами освітніх програм (ОП) «Німецька мова, англійська мова, зарубіжна література», за якими зараз навчаються здобувачи освіти  освітнього рівня «бакалавр» та «магістр», а також освітньо-наукової програми "Методика викладання іноземних мов" для підготовки докторів філософії денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 014 Середня освіта була проведена зустріч з стейкхолдерами цих освітніх програм: вчителями-методистами, завучами закладів освіти, роботодавцями, представниками департаменту освіти Кривого Рогу, студентами, які мають безпосереднє відношення до освітнього процесу. 

Зустріч була присвячена обговоренню переваг та недоліків освітніх програм, шляхів їх подолання. Стейкхолдери як спеціалісти-практики висловили своє позитивне ставлення до логічно побудованих ОП, вказали на їх реальний взаємозв’язок з освітнім процесом в сучасних закладах середнього освіти та висловили ряд побажань, які стосуються введенню окремих блоків або дисциплін в навчальний процес, які сприяють вдосконаленню процесу навчання, наближенню його до сучасних реалій освітнього процесу, а також до вирішення питань щодо подолання освітніх втрат. 

 

26916

26 вересня 2023 року відбулося чергове засідання робочої групи ОНП "Методика навчання іноземних мов" спеціальності 014 Середня освіта, де розглядалися декілька питань, серед яких;

1) Проведення постакредитаційного моніторингу освітньо-наукової програми редакції 2021 року;

2) Затвердження складу робочої групи для розробки нової редакції ОНП;

3) Аналіз ефективності роботи аспірантури за спецальністю (ОНП "Методика навчання іноземних мов").

На засіданні робочої групи були присутні: гарант ОНП - Гаманюк В.А., члени робочої групи: Бакум З.П., Каневська О.Б., Пальчикова О.О., Соловйова Н.Д., здобувач освіти Негуляєва А.О., випускники ОНП Білозір О.С. та Гостра К.В., в.о.завідувача кафедрою Карпюк В.А..

За результатами засіданння було сплановано низку заходів постакредитаційного моніторингу, обговорено кандидатури і затверджено склад робочої групи для розробки нової редакції освітньо-наукової програми: гарант ОНП - Гаманюк В.А., члени робочої групи: Бакум З.П., Білозір О.С., Пальчикова О.О., Негуляєва О.О. (здобувачка) та Полякова В.Я. (роботодавець, головний спеціаліст департаменту  освіти і науки виконкому Криворізької міської ради). 

Аналіз результатів випуску здобувачів на ОНП від початку роботи аспірантури за спеціальністю 014 Середня освіта у 2017 році по 2023 рік свідчить про її ефективність. За цей період були відраховані з аспірантури четверо здобувачів, троє - із захистом дисертації і присвоєння ступеня доктора філософії у встановлений законодавством термін. Одна здобувачка поза аспірантурою продовжує навчання, двоє відраховані за власним бажанням.

Учасники засідання обговорили перспективи набору у 2023 році й розподілили завдання на наступний навчальний рік.

26907

У зв'язку із завершенням аспіранткою четвертого роеку навчання Білозір Ольгою Станіславівною освітньо-наукової програми "Методика навчання іноземних мов" за спеціальністю 014 Середня освіта (іноземні мови) та поданням нею заяви про підготовку висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дослідження 03 серпня 2022 року о 10.00 в конференц-залі головного корпусу університету відбудеться розширене засідання для публічної презентації наукових результатів  кваліфікаційної праці Білозір О.С. на тему: "Розвиток полілінгвальної компетентності учнів профільної школи на засадах дидактики багатомовності", що подається на здобуття ступеня доктора філософії, та її обговорення.

У засіданні візьмуть участь члени кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання, експерти: МІШЕНІНА Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови, ПАЛЬЧИКОВА Олександра Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології, а також запрошені фахівці за тематикою дослідження здобувачки, які не є членами кафедри, а саме: БАКУМ Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови; КАНЕВСЬКА Ольга Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу та слов’янської філології; СОЛОВЙОВА Наталя Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови з методикою викладання.

Запрошуються також всі зацікавлені особи.

19675

бил1Перебування  в Іспанії, завдяки  програмі Erasmus+, це унікальна можливість навчатися, досліджувати, «себе показати та на інших подивитися». Візит до Real Hostel Library надихає на творіння та спонукає до праці. В оточенні старовинних книг та сучасних можливостей онлайн-бібліотеки не можливо не працювати. І, дісно, студенти Гранадського університету приходять сюди не тільки у пошуках необхідного матеріалу, а, найчастіше, щоб підготуватися до занять, незважаючи на те, що в кожному корпусі університету є безліч місць (сади, сквери на відкритому повітрі або зручно облаштовані кімнати для самопідготовки).

бил2Програма Erasmus+ - це поєднання приємного з корисним. Можна і подорожувати, і навчатися, і не тільки… Так, наприклад, перебуваючи в Мадриді на стадіоні Real Madrid, Білозір О.С. спілкується з експертною групою, віповідає на запитання експертів НАЗЯВО, відстоює сильні сторони ОНП «Методика навчання іноземних мов (014 середня освіта)», демонструючи на особистому прикладі, так би мовити вживу, можливості академічної мвбільності.

І найголовніше – це досвід спілкування з науковою спільнотою. Незважаючи на карантинні обмеження (заходи з великою кількістю людей проходять онлайн), PhD програма для провадження досліджень у Гранадському університеті - це неоціненна практика, наукові здобутки, життєвий досвід, участь у наукових конференціях та презентація власних досягнень.

                  бил3      бил4

Автор статті: Ольга Білозір, Ольга Герасименко

16264

IMG 325638 липня 2021 року відбулася нарада робочої групи по розробці нової редакції освітньо-наукової програми "Методика навчання іноземних мов" спеціальності 014 Середня освіта. Проєкт ОНП був розміщений для обговорення на сайті КДПУ і кожен, хто мав бажання ознайомитися і внести пропозиції, мав можливість це зробити. Члени робочої групи (гарант програми - доктор педагогічних наук, професор Гаманюк В.А., доктор педагогічних наук, професор Бакум З.П., кандидат педагогічних наук, доцент Каневська О.Б., кандидат педагогічних наук, доцент Пальчикова О.О., кандидат педагогічних наук, доцент Соловйова Н.Д., аспірантка Гостра К.В.), здобувачі вищої освіти (Білозір О., Сулик О.), представники наукової спільноти (кандидат педагогічних наук, доцент Кажан Ю.М., кандидат педагогічних наук, доцент Голівер Н.О.), роботодавці й професіонали практики (Ялуніна О.Б., Вакар О.О..) надали свої пропозиції. За їх рекомендаціями було внесено відповідні зміни до проєкту ОНП.

IMG 1523У  засіданні, окрім членів робочої групи, брала участь завідувачка кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання, кандидат філологічних наук, доцент Мельничук Г.М.. На ньому були обговорені внесені у текст ОНП зміни, узгоджено позиції щодо нової редакції навчального плану, погоджено перелік варіативних дисциплін, які, з одного боку, мають максимально забезпечити умови для формування індивідуальної траєкторії здобувачів, а з іншого, відображати актуальний стан справ в галузі навчання іноземних мов, нові тенденції, нові концепції іншомовного навчання й нові ідеї.

На засіданні учасники одноголосно підтримали оновлену редакцію проєкту ОНП 2021. Освітньо-наукова програма "Методика навчання іноземних мов" має бути затверджена на наступному засіданні кафедри у серпні 2021 року.

16251

аль1 COLLAGE

Одне з найвизначніших місць  Гранади-  це Альгамбра. Туристи всього світу приїздять подивитися цю історичну пам’ятку. Так, під час екскурсії ми зустріли громадян які розмовляли англійською, французькою, португальською та іншими мовами.  Впадає в око шанобливе, майже фанатичне ставлення іспанців до своєї історії та культури. Те, що не витримало випробування часу, охайно обнесене парканом  і представляє скарб для шанувальників розкопування. Однак, найцікавіші архітектурні споруди Альгамбри знаходяться в чудовому стані, незважаючи на дату будівництва 13-14 ст., і ними можна помилуватися не тільки ззовні, а й потрапити  у найпотаємніші місця історії. Наприклад, опинитися на найвищий фортеці Альгамбри, звідки відкривається панорамний огляд на всю Гранаду.

Особливо вразив палац Насридів, який, насправді складається з 3х визначних ансамблів: Мешуара — будівля для аудієнції і судів, палац Комарес — офіційна резиденція еміра, палац Левів — приватні апартаменти. За порадою місцевих, ми відвідали ці палаци о 22.00 і не пожалкували. Схід сонця тільки підкреслив красу будівель, а тиша ночі наповнила  загадковістю та містикою усі куточки.

                         аль4              аль5

Різноманітні квіти та дивовижні дерева, неймовірні сади й захоплюючи фонтани, сквери-лабіринти і просто затишні місця на площі у 13 га складають парковий ансамбль Альгамбри. Тут можна блукати годинами, днями, насолоджуватися красою, дихати ароматами.

               аль6                аль7              аль8 COLLAGE

Незважаючи на історичну значущість, Альгамбра відкрита для всіх людей та їх бажань. Нам пощастило бути свідками весілля у церкві Святої Марії біля палацу Карла V, круглий двір переобладнаний для проведення концертів та урочистих подій, але є також і відкрита концертна локація у верхніх садах Альгамбри. 

Візит до Альгамбри – занурення в історію, красу, містику, загадковість, романтику…

                                                                                                                                             Автор: Ольга Герасименко, Ольга Білозір

 

16181

2021 06 2323 червня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 09.053.03, яка була створена у Криворізькому державному педагогічному університеті наказом Міністерства освіти і науки України№494 від 30 квітня 2021 року, відбувся захист дисертації аспірантки четвертого року навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Іноземні мови) Гострої Катерини Вікторівни на тему «Методика роботи з прецедентними феноменами культури під час навчання російської мови в основній школі».

Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання вітає Гостру Катерину Вікторівну та її наукового керівника кандидата педагогічних наук, доцента Каневську Ольгу Борисівну з успішним захистом і бажаємо  натхнення й успіхів у подальшій роботі.

зах5  зах3  зах6

 

16151

IMG a0108 червня 2021 року відбулася нарада робочої групи із розробки нової редакції ОНП "Методика навчання іноземних мов" у складі гаранта освітньо-наукової програми доктора педагогічних наук, професора В.А.Гаманюк, членів робочої групи: доктора педагогічних наук, професора З.П.Бакум, кандидата педагогічних наук, доцента О.Б.Каневської, кандидата педагогічних наук, доцента О.О.Пальчикової, кандидата педагогічних наук, доцента Н.Д.Соловйової.   На нараду були запрошені й роботодавці. До ZOOM-конференції приєдналися Литовченко Ірина Олександрівна, кандидат філологічних наук, директор Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів №4 та Голівер Надія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов Криворізького національного університету.

IMG a02

Під час обговорення були висловлені певні зауваження щодо формулювань окремих компетентностей і практичних результатів навчання, проте в цілому проєкт оновленої ОНП був схвалений і рекомендований до розміщення на сайті університету для обговорення. Взяти участь у обговоренні були запрошені як роботодавці, так і здобувачі вищої освіти, а також представники академічної спільноти: як науково-педагогічні працівники КДПУ, так і науковці інших університетів, які є фахівцями у сфері методики навчання іноземних мов (доктор педагогічних наук, професор О.О.Паршикова (КНЛУ), кандидат педагогічних наук, доцент Ю.М.Кажан (МДУ)).

Нова редакція освітньо-наукової програми "Методика навчання іноземних мов" розміщена для обговорення за покликанням: https://drive.google.com/file/d/1Ivn_F6vQ5NFObAjQpucfBszloAleK68p/view?usp=sharing 

Будемо вдячні за коментарі та зауваження.

16025

Здавалося, що той шматок пластика вартий і чому він такий важливий? Однак, після місяца адміністративних процедур, ми нарешті отримали студентські квитки безкоштовно і швидко  –  всього за 30 секунд. Тепер ми маємо можливість відвідувати будь-який корпус, відділення, кампус університету Гранада,  а їх тут дуже багато. І що найголовніше  –  тепер ми маємо доступ до бібліотек університету. Так, бібліотек теж дуже багато: при кожному факультеті, центральна бібліотека та онлайн бібліотека. Шматочок пластику відкриває нові двері, нові можливості навчатися, досліджувати, працювати.

Дякуємо КДПУ,  завдяки зусиллям Криворізького державного педагогічного університету і програмі Erasmus + ми отримуємо безцінний досвід!

Автор статті: Ольга Герасименко,  Ольга  Білозір

квиток1               квиток2

16024
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31