Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Кафедру німецької мови і літератури з методикою викладання було засновано у жовтні 1999 року, її очолювала кандидат філологічних наук, доцент Г.М.Мельничук. З вересня 2008 року завідувачем кафедри призначено доктора філологічних наук, професора А.В.Козлова, з 2009 року на посаді працював кандидат педагогічних наук, доцент О.І.Дрогайцев, з вересня 2012 р. кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор В.А.Гаманюк, з 2017 по 2023 р. - кандидат філологічних наук, доцент Мельничук Г. М., нині виконує обов'язки завідувача кафедри Карпюк Валентина Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент. 

На кафедрі працювали досвідчені спеціалісти, випускники провідних вищих навчальних закладів Києва, Дніпропетровська, Одеси, Кіровограда, Горлівки.

Колектив кафедри – це досвідчені викладачі: Гаманюк В. А. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи; Мельничук Г. М. - кандидат філологічних наук, доцент,  Карпюк В. А. – кандидат педагогічних наук, доцент; Устінова В. О. – кандидат педагогічних наук, доцент; Коваленко О. О. – кандидат педагогічних наук, ст. викладач; Хорошилова Н. В. – кандидат педагогічних наук, ст. викладач; Турський В. О. – викладач.

Кафедра забезпечує освітню діяльність на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література німецька) і забезпечує навчальний процес з навчання німецької та французької мов на факультеті іноземних мов (німецька мова як перша та як друга, французька як третя мова) та на немовних факультетах КДПУ.

Кафедра забезпечує освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) ступені освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (іноземні мови)». Гарант освітньо-наукової програми – Гаманюк Віта Анатоліївна, проректор з наукової роботи КДПУ, д.п.н., професор кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання.

Викладачі кафедри працюють над проблемою «Лінгводидактичні умови формування іншомовної комунікативної компетенції майбутнього вчителя німецької мови і літератури». Дослідження здійснюється за трьома напрямами:

  • лінгвістичний та лінгвокраїнознавчий аспекти вивчення німецької мови у процесі формування мовленнєвої компетенції студентів;
  • інтерпретація літературно–художнього тексту;
  • новітні технології у підготовці вчителя іноземної мови.

Викладачі кафедри підтримують тісні зв’язки з інституціями іноземних держав, які мають свої представництва в Україні (Ґете–інститут, Німецька служба академічного обміну DAAD), та міжнародними громадськими спілками, зокрема, Асоціацією українських германістів (АУГ) та Українською спілкою германістів вищої школи (УСГВШ), які спрямовують свою діяльність на популяризацію німецької мови та удосконалення рівня професіоналізму вчителів німецької мови у середніх та вищих навчальних закладах країни.

Кафедра тісно співпрацює з Гете–інститутом та Німецькою службою академічного обміну. Свідченням такої співпраці може слугувати те, що протягом останніх років більшість викладачів кафедри брали участь у проектах та науково–методичних семінарах Гете–інституту, у тому числі і у Німеччині, а також були делегатами від України на форумах Всесвітнього Союзу германістів (так, у серпні 2010 року доц. Гаманюк В.А. виступала з доповіддю на черговій конференції Всесвітнього Союзу германістів (IDV) (Східна Європа) у м. Зігулда (Латвія)), а у липні-серпні 2013 р. на Всесвітньому форумі германістів (IDT 2013) у м. Больцано (Італія).

Стипендії Німецької служби академічного обміну (DAAD) отримали викладач кафедри Качура А.В. (2001 р.); а також студенти спеціальності «Мова і література (німецька)*»: Мірзоян Ф. (2009 р., м. Дрезден), Кравчук Л.(2009 р., м. Берлін))¸ Данюк Д. (2011 р., м. Дрезден ), Сергеєва К. (2011 р., м. Бонн), Сиротюк І. (2012 р., м. Штуттгарт), Івченко О. (2012 р., м.Франкфурт).

Наприкінці листопада 2017 року, викладачі кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання (к.пед.н., доцент В.О.Устінова, к.пед.н., ст.викладач О.Є.Мархєва, к.пед.н., ст.викладач М.В.Лопатич) пройшли міжнародне стажування науково-педагогічних працівників від Європейської ліги професійного розвитку та Центру польської освіти за напрямком «Інтернаціоналізація та міжкультурна мобільність в освіті» в університеті Колегіум Цівітас (Варшава, Польща).

Члени кафедри – активні учасники проектів по розробці рамкових програм та підручників для загальноосвітньої школи та для вищих навчальних закладів України (к.філ.н., доцент Мельничук Г.М.); загальноєвропейського проекту Гете–інституту «Рамкова програма з німецької мови для професійного спілкування» (к.пед.н., професор В.А.Гаманюк), розробка підручників з німецької мови для 1, 2 класів загальноосвітніх шкіл та підручника „DU“ (к.філ.наук, доцент Г.М.Мельничук).

В рамках міжнародних проектів та наукових конференцій представники кафедри співпрацюють з науковцями Німеччини, Швейцарії, Польщі, Угорщини, Чехії та ін. країн Європи. Налагоджено також спільну роботу зі спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів України (Маріупольський державний гуманітарний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Центрально-український державний педагогічний університет імені В.Винниченка та ін.)

У навчальному процесі викладачі активно використовують мультимедійні технології, інтерактивні програми та завдання, автентичні аудіо– та відеоматеріали й актуальні матеріали з інтернет–ресурсів. Більшість викладачів пройшли відповідну підготовку, яка засвідчується сертифікатами та посвідченнями.

Викладачі кафедри регулярно підвищують кваліфікацію за кордоном, беручи участь у програмах та проектах Гете–інституту та Німецької служби академічного обміну, шляхом участі у науково–методичних семінарах, що підтверджено сертифікатами загальноєвропейського зразка і значною мірою впливає на вдосконалення професіоналізму кафедри в цілому; при аспірантурах вищих навчальних закладів України, серед яких Київський національний лінгвістичний університет, Одеський національний університет ім. Мечнікова, Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара. Викладачі кафедри є активними учасниками Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково–практичних конференцій, членами Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ) та Асоціації германістів України. 

Викладачі кафедри є членами ГО «Європейська освіта і наука в Україні» та «Європейської асоціації викладачів» (Association Européenne des Enseignants – AEDE).

На кафедрі працює регіональний науково–методичний центр, мета якого ˗ надання наукової та науково–методичної допомоги вчителям німецької мови та випускникам шкіл.

 

 

3751

На початку жовтня колектив кафедри прийняв участь в екскурсії по мальовничим місцям Криворіжжя. Екскурсія була приурочена до Дня працівника освіти. Почесними гостями стали запрошені ветерани кафедри. Колектив кафедри дуже вдячний за організацію заходу доценту Устіновій Вікторії Олександрівні.  

kaf 0

  kaf 1

kaf 2   kaf 3   kaf 4  

Колектив кафедри на екскурсії (с. Вільне, совхоз "Червоний Шахтар")

 

2600
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31