Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

 

  ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ​
МЕТА: Підготовка висококваліфікованого, конкурентно-здатного фахівця ступеня доктора філософії у галузі освіти, зокрема методики навчання іноземних мов, інтегрованого у європейський та світовий науковий та освітній простір, здатного розв’язувати комплексні проблеми в галузі іншомовної освіти, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у сфері методики навчання іноземних мов (другої, іноземних).

Формування інтегральних, загальних та фахових компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідницької діяльності в освітній сфері;  набуття здобувачами освіти системи професійних компетентностей та соціальних навичок (soft skills) на індивідуальному, комунікативному та управлінському рівнях, що визначають готовність до студентоцентрованої педагогічної діяльності; оволодіння методологією наукової діяльності, що дозволяє проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ: освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою закладу вищої освіти протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ: Акцент на актуальних проблемах теорії та практики навчання другої та іноземних мов з використанням новітніх досягнень лінгвістики, психолінгвістики, та психолого-педагогічних дисциплін, зарубіжного досвіду (іншо)мовної підготовки з урахуванням регіональних особливостей мовного середовища та тенденцій до багатомовної шкільної освіти в умовах соціокультурних та соціально-політичних трансформацій.
Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів в галузі навчання іноземних мов (другої, іноземних), здатних до викладацької та наукової роботи, і передбачає захист наукової праці на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

 Ступінь    доктор філософії 
(з відповідної спеціальності)
 Форма навчання  денна і заочна
 Нормативний строк підготовки  4 роки
 Обсяг освітньої складової  57 кредитів ЄКТС
 Вимоги до рівня освіти осіб,
які можуть розпочати навчання
 ступінь магістра 
(окр спеціаліста)

  

 

 

15183

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів (2024)

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів (2021)

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів (2019)

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів (2018)

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів (2017) 

15180

Ознайомтеся з правилами вступу на освітньо-наукову програму. Детальніше

15179
 фото гаманюк1  ГАМАНЮК  ВІТА  АНАТОЛІЇВНА 

Доктор педагогічних наук, професор, гарант освітньої програми 014 Середня освіта (Іноземні мови)

Контактна інформація:

Службова адреса: пр. Гагаріна, 54 м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]

Службовий телефон: + 380 56 440-61-46

Наукові інтереси: іншомовна освіта, формування і розвиток соціокультурної компетенції, міжкультурна комунікація, дидактика багаомовності, формування змісту іншомовної освіти

Orcid

Google Академія

Scopus 

ResearcherID

  

 

 

15178
 каневская1 КАНЕВСЬКА ОЛЬГА БОРИСІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:

Службова адреса: вул. Героїв АТО, 79/a, м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected] 
Службовий телефон: (0564) 4050551

Наукові інтереси: лінгвопоетика, лінгвокультурологія, методика російської мови як іноземної  

Google Scholar

ORCID 

Scopus

СОЛОВЙОВА НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:

Службова адреса: вул. Героїв АТО, 79/a, м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]
Службовий телефон: (0564) 40 56 50

Наукові інтереси: розвиток методичної творчості у майбутніх вчителів іноземної мови Формування стратегічної компетентності у учнів шкіл. Індивідуалізоване навчання іноземних мов

Google Scholar

ORCID 

Бакум 

БАКУМ ЗІНАЇДА ПАВЛІВНА

доктор педагогічних наук, професор

Контактна інформація:

Службова адреса: вул. Героїв АТО, 79/a, м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]
Службовий телефон: (0564) 440 08 42

Наукові інтереси: лінгводидактика, мовознавсто

Google Scholar

ORCID

Scopus

 

Mishenina 

МІШЕНІНА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

доктор педагогічних наук, професор

Контактна інформація:

Службова адреса: вул. Героїв АТО, 79/a, м. Кривий Ріг
Службовий e-mail: [email protected]
Службовий телефон: (0564) 440 08 42

Наукові інтереси: мовознавство, дидактика, педагогіка

Google Scholar

ORCID

Scopus

  

 

 

15177
Гостра 

Гостра Катерина Вікторівна

Рік вступу: 2017 р.

Тема наукового дослідження: "Методика роботи з прецедентними феноменами культури під час навчання російської мови в основній школі"

Науковий керівник: Каневська Ольга Борисівна, канд. пед. наук, доцент кафедри перекладу та слов’янської філології

Дата захисту дисертації - 18 травня 2021 року

Інформація до захисту

Сеергей изображение viber 2021 03 06 10 51 00 


Ніконенко Сергій Сергійович

Рік вступу: 2017 р.

Тема наукового дослідження: "Формування навчально-стратегічної компетентності у процесі навчання читання іншомовних текстів на основі когнітивно-комунікативного підходу (старша школа)"

Науковий керівник: Соловйова  Наталія Дмитрівна, канд. пед. наук, доцент кафедри англійської мови з методикою викладання

Google Scholar

ORCID

Scopus

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 Білозір  

Білозір Ольга Станіславівна

Рік вступу: 2018 р.

Тема наукового дослідження: "Розвиток полілінгвальної компетентності учнів профільної школи на засадах дидактики багатомовності"

Науковий керівник: Гаманюк Віта Анатоліївна, докт. пед. наук, професор кафедри німецької мови і літератури  з методикою викладання, проректор з наукової роботи КДПУ

 

Дата захисту дисертації - 17 грудня 2022 року

Інформація до захисту

 сулик1 Сулик Олександра Анатоліївна

Рік вступу: 2019 р.

Тема наукового дослідження: "Формування соціокультурної компетенції в умовах білінгвального навчання"

Науковий керівник: Каневська Ольга Борисівна, канд. пед. наук, доцент кафедри перекладу та слов’янської філології

Дата захисту дисертації - 4 вересня 2023 року

Інформація до захисту

 

 

   

 

 

15176
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31