Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної (німецької, французької) мови для здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Завантажити

8281

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчального плану. Завантажити

8280

Програма вступного іспиту для здобувачів ступеня доктора філософії (PhD): Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка; Спеціальність: 014 Середня освіта (іноземні мови). Завантажити

8279

Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки із спеціальності 014 Середня освіта (іноземні мови). Завантажити

8278

Форма навчання - денна, заочна                                        

Галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка

Шифр і назва спеціальності — 014 Середня освіта (Іноземні мови)

Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

Ступінь вищої освіти - доктор філософії

Термін навчання - 4 роки на базі ступеня магістра (ОКР спеціаліста)

Розпочато з 01.10.2018 р.         Завантажити навчальний план

8277

Наказом МОН України від 06.11.2015 р. №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», вищим начальним закладам запропоновано розробити та запровадити з 1-го вересня 2016 року освітні програми та навчальні плани згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту». Завантажити програму

8276
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29