Кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання
Факультет іноземних мов

IMG 1f mogistr

24 грудня 2019 на кафедрі німецької мови і літератури з методикою викладання відбувся захист магістерських робіт. До складу комісії по захисту наукових робіт входили – док. пед. наук, професор Гаманюк Віта Анатолівна, док. філолог. наук, декан факультету іноземних мов Варданян Марина Володимирівна, канд. філолог. наук, зав. кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання Мельничук Галина Миколаївна, канд. пед. наук, доцент Карпюк Валентина Андріївна та канд. пед. наук, старший викладач Лопатич Рита Володимирівна. На захисті були присутні також куратор групи НАФ-м-14 канд. пед. наук, старший викладач Устінова Вікторія Олександрівна та інші викладачі кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання.

IMG 2maggДо захисту свої дослідження представляли: Антонова Вероніка Георгіївна та Вітюк Єлизавета Олегівна (наук. керівник – доц. В. А. Карпюк), Кривкo Анна Oлександрівна та Барабаш Яна Ігорівна (наук. керівник – проф. В. А. Гаманюк), Конопатенко Олена Сергіївна (наук. керівник – доц. Г.М. Мельничук.), Каліночкіна Дар’я Русланівна та Медведєва Ганна Едуардівна (наук. керівник – канд. пед. наук. Р.В. Лопатич).

Наукові роботи магістрів були присвячені цікавим філологічним темам, таким як: особливості перекладу молодіжного сленгу, особливості сприйняття та мовної репрезентації концепту «Sicherheit» - «безпека», особливості перекладу фразеологічних одиниць, лексико-семантичне поле «подяка» в сучасній німецькій мові, структурно-семантична організація німецьких рекламних текстів. З текстом наукових робіт можна ознайомитися в репозитарії.

Під  час захисту студенти звичайно хвилювалися проте виглядали впевнено, свої доповіді супроводжували презентаціями, відповідали на питання. Деякі студенти вже мають наукові публікації з тем, які досліджували. Наукові керівники та рецензенти дали позитивну оцінку всім представленим роботам, в яких наголошувалося, що наукові роботи є власним та самостійним доробком, відрізняються оригінальністю наукової думки та вибором методів дослідження. Переглянути фото

Вітаємо магістрів з успішним захистом кваліфікаційних робіт, дякуємо за їх працю та посильний внесок у науку!!!     

9750

IMG 2 курс Сьогодні, 17 грудня 2019 р. на кафедрі німецької мови і літератури з методикою викладання пройшов захист курсових робіт з німецької мови. Свої наукові роботи захищали студенти четвертого курсу групи НАФ-16. До складу комісії, яка оцінювала якість курсових робіт увійшли викладачі кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання – доц. Мельничук Галина Миколаївна, доц. Карпюк Валентина Андріївна, ст. викладачі Устінова Вікторія Олександрівна,Чорна Ольга Володимирівна та Лопатич Рита Володимирівна.

Тематика, представлених на захист робіт, була дуже цікавою. Роботи були присвячені актуальним науковим дослідженням у галузі філології, таким як способи заперечення в сучасній німецькій мові; стилістика німецьких прислів’їв та приказок; структурно-семантичні особливості німецьких фразеологізмів; лінгвокультурні особливості німецької казки та інші. Захист курсових робіт пройшов успішно, всі студенти отримали позитивні оцінки.   

  

                               IMG курс 2 COLLAGEIMG курс 3 COLLAGE

9654

олимпиада 17

У грудні 2017 року на кафедрі німецької мови і літератури з методикою викладання проводяться олімпіади з дисципліни «Практичний курс німецької мови» для студентів І-ІV курсів:

І курс – 22 грудня (для студентів немовних спеціальностей), відповідальні: О.О.Коваленко

ІІ курс – 20 грудня (НАФ), відповідальні: О.П.Яцик, О.В.Хорошилова

ІІІ курс – 15 грудня (НАФ), відповідальні: О.Є.Мархева, В.А.Карпюк

ІV курс – 28 грудня (НАФ), відповідальні: М.В.Лопатич

Методичні матеріали для олімпіади містять письмові завдання комплексного характеру, до яких входять аудіювання, робота з текстом, лексико-граматичний тест та творче завдання.  

3603

ПЛАН РОБОТИ

проблемної групи

,,Навчання основних видів мовленнєвої діяльності

учнів ЗОСШ на уроках німецької мови

на 2017-2018 навчальний рік

Керівник: Дрогайцев О.І., канд. пед. наук, доцент

Cтароста групи: Сергієнко Б.

Члени групи: Бірюк Д., Гурська В., Заріцька Г., Литвин Р., Рева А., Тюріна Ю.

    №

         Тема

       Форма

Відповід / виконавці

1.

Формування   фонетичних та лексичних навичок учнів молодших класів

Повідомлення   

Керівник групи жовтень

2.

Особливості фонетичного строю німецької мови

Повідомлення.

Аналіз фактичного матеріалу

Заріцька Г.

листопад

3.

Роль аудіювання при навчанні німецької мови у молодших класах

Повідомлення

Аналіз фактичного матеріалу

Литвин Р.

грудень

.

Роль ігрових вправ у навчанні нової лексики

Повідомлення

 

Керівник групи

лютий

5.

Вивчення  лексики за допомогою комп ютера

 Повідомлення

Аналіз фактичного матеріалу

Тюріна Ю.

березень

 6.

Дієслово та його роль у простому реченні

Повідомлення

Аналіз фактичного матеріалу

Гурська В.

липень

  7.

Поєднання основних видів мовленнєвої діяльності на уроках німецької мови у молодших класах

Повідомлення

Аналіз фактичного матеріалу

 Рева А.

травень

    

2644

План роботи проблемної групи

 

«ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ»

на 2017 – 2018 н. р.

Керівник проблемної групи: Коваленко О.О., к. пед. н., ст. викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Староста: Василевська В.

Члени групи: Путілін О., Римар А., Кашута С., Компанієць С., Септа О., Проскура О., Соловйова Д., Непомняща Д., Гезун В.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Результат

1.

Основні напрямки вивчення іноземної мови професійно спрямованої у вищому навчальному закладі

жовтень

Доповідь керівника проблемної групи

2.

Комунікативна компетентність в системі творчої діяльності вчителя.

листопад

Дискусія

3.

Шляхи вдосконалювання комунікативних вмінь та навичок майбутнього вчителя засобами іноземної мови

грудень

Бесіда за "круглим столом"

4.

Фаховий текст як інструмент мовно-комунікативного процесу

лютий

Бесіда за "круглим столом"

5.

Типові труднощі, які виникають при читанні та перекладі фахової літератури

березень

Діагностична гра "Пізнай себе"

6.

Особливості перекладу фахових термінів

Квітень

Комунікативний тренінг

7.

Заключне засідання гуртка. Підведення підсумків роботи

Травень

Доповідь керівника проблемної групи

 

2735

План роботи гуртка

«Мова і культура: актуальні питання лінгвокраїнознавства»

на 2017 – 2018 рр.

керівник: ст. викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання Мархева О.Є.

Напрями роботи:

1 Лексика з національно-культурним компонентом семантики

2 Ономастика як джерело країнознавчої інформації

3 Національно-культурна семантика фразеологічних одиниць

Склад учасників:

  1. Мільчаковська Ганна
  2. Тютюник Олена
  3. Дудіц Ірина
  4. Дербас Валерія
  5. Кудінова Діана
  6. Кухтіна Діана
  7. Мажара Наталя
  8. Ситненко Галина
 
 
 
 
 
 
 

тема

форма

виконавці

1

Завдання і принципи лінгвокраїнознавства

бесіда

Мільчаковська Ганна

2

Проблема національного характеру в лінгвокраїнознавстві

доповідь

Кудінова Діана

3

Взаємозв’язок мови і культури

доповідь

Мажара Наталля

Ситненко Галина

4

Поняття «реалія», класифікація реалій

реферати

Дербас Валерія

Дудіц Ірина

5

Ономастика як наука та джерело країнознавчої інформації

доповідь

Тютюник Олена

6

Фразеологія у культурологічному аспекті

реферати

Кухтіна Діана

Кудінова Діана

2736

ПЛАН РОБОТИ

наукового гуртка

„Лінгвокультурологічний аспект вивчення

латинської мови у вищій школі

на 2017–2018 навчальний рік

Керівник: Ільїна Т.А., канд. пед. наук, доцент

Староста: Бондаренко Євгенія (гр. НАФ–17)

Члени групи: Антонова Тетяна, Бондаренко Євгенія, Братчик Марина, Гуріна Карина, Кошельник Кристина, Таран Олександра, Хваліна Юлія, Шишка Ярослав

Зміст роботи

Термін виконання

Результати

1.

Організаційне засідання

Вересень

Виступ керівника наукового гуртка

2.

Реферування коротких відомостей з історії розвитку латинської мови

Жовтень

Усне повідомлення

3.

Науково-практичний семінар „Латинізми у сучасних європейських мовах“

Листопад

Індивідуальне практичне завдання

4.

Науково-практичний семінар „Біблійна мудрість у латинських афоризмах“

Грудень

Реферат

5.

Художній переклад з латинської мови студентського гімну „Gaudeamus“

Лютий

Письмовий переклад

6.

Вивчення та переклад зразків вживання крилатих латинських висловів та афоризмів з творів художньої літератури російських і українських письменників

Березень

Повідомлення

7.

Захист рефератів

Квітень

Учасники гуртка

8.

Заключне засідання гуртка. Підведення підсумків роботи

Травень

Староста гуртка.

Керівник гуртка

2643

23 жовтня 2016 року відбувся дослідницький конкурс «Німці Криворіжжя» за участю Генерального консульства Німеччини в особі Генерального консула пана Мессінгера.

DSC02411 m

В конкурсі брали участь учні загальноосвітніх закладів Кривого Рогу і студенти вищих навчальних закладів міста, серед яких і студентки спеціальності «Мова і література (німецька)» Сава Валерія та Вітюк Єлізавета. Крім того, як керівник конкурсної роботи у заході брала участь магістранта другого року навчання факультету іноземних мов Воробйова Світлана.

DSC02291 m  DSC02294 m  DSC02298 m

За результатами захисту конкурсних робіт Вітюк Єлізавета посіла перше місце у своїй номінації  і отримала солодкий приз і грошову винагороду.

DSC02385 vit   DSC02358 m

Оголошено конкурс на 2017 рік. Вимоги конкурсу за посиланням.

792
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30