Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

Стажування, мобільність та підвищення квалфікації науково-педагогічних працівників кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету

Форма участі

Рік

Назва

Документ про участь

Шимко І. М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

Підвищення кваліфікації

2019-2020

Навчання у магістратурі за спеціальністю 231 Соціальна робота; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка; 2700 годин/90 кредитів

Завантажити

Неформальна освіта 2019 "Повага.Любов.Секс: Сексуальна просвіта для підлітків"; КЗВО "Дніпропетровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"; 24 години/0.8 кридита Завантажити

Підвищення кваліфікації

2020

"Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"; Криворізький державний педагогічний університет; 150 годин/5 кредитів

Завантажити

Підвищення кваліфікації

2020

Курси англійської мови за рівнем В2; Освітній центр "Інтерклас"

Завантажити

Неформальна освіта  2021 "Жінки та чоловіки: гендер для всіх"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити Завантажити 
Неформальна освіта 2021  "Освітні інструменти критичного мислення"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити Завантажити 
Міжнародне стажування 2022 Міжнародна зимова школа  "Соціальні аспекти європейських студій"; Італія (Геноа) - Україна (Київ); 120 годин/4 кредити Завантажити
Неформальна освіта 2022 Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит Завантажити

Размолодчикова І. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Підвищення кваліфікації  2019 "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"; Криворізький державний педагогічний університет; 108 год./3,6 кредиту EKTS Завантажити
Неформальна освіта 2019 "Повага.Любов.Секс: Сексуальна просвіта для підлітків"; КЗВО "Дніпропетровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"; 24 години/0.8 кридита Завантажити
Підвищення кваліфікації  2020 Навчання у магістратурі за спеціальністю 231 Соціальна робота; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка; 2700 годин/90 кредитів   Завантажити
Неформальна освіта  2020 "Діалог та медіація: шлях до порозуміння"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 30 годин/1 кредит  Завантажити
Неформальна освіта  2021 "Жінки та чоловіки: гендер для всіх"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити  Завантажити
Підвищення кваліфікації  2021 "Арт-терапія для учнів. Використання арт-терапевтичних вправ на уроках"; Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів; 15 годин/0.5 кредита  Завантажити
Підвищення кваліфікації 2021

Міжнародна програма підвищення кваліфікації "Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу"; WHFP; 120 годин/4 кредита

Завантажити
Неформальна освіта 2022 Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит Завантажити
Підвищення кваліфікації 2022 Курс "Психолого-педагогічні особливості роботи з дітьми в сучасному освітньому просторі"; ГО "ІППО"; 30 годин/1 кредит Завантажити
Підвищення кваліфікації 2022 Програма підвищення кваліфікації за темою "Школа для всіх"; ТОВ "ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА"; 30 годин/1 кредит Завантажити

Василюк Т. Г., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри

Підвищення кваліфікації 2016-2018 Навчання у магістратурі за спеціальністю 073 Менеджмент; Національний університет біоресурсів і природокористування України; 2700 годин/90 кредитів  Завантажити

Підвищення кваліфікації

2020

"Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"; Криворізький державний педагогічний університет; 150 годин/5 кредитів

Завантажити

Неформальна освіта 2021 "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 80 годин/2,6 кредити Завантажити

Закордонне стажування

2021

"Theoretical foundations of teaching in modern conditions" ("Теоретичні основи навчання в сучасних умовах"); ISMA The University of Applied Sciences (Латвія); 180 годин/6 кредитів

Завантажити

Підвищення кваліфікації

2021

Мовна підготовка до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (із подальшим складанням тесту, який відповідає рівню В2); European Socio-Technical University (Польща); 180 годин/ 6 кредитів

Завантажити

Міжнародне стажування 2022

Міжнародна зимова школа  "Соціальні аспекти європейських студій"; Італія (Геноа) - Україна (Київ); 120 годин/4 кредити

Завантажити
Неформальна освіта 2022 Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит Завантажити

Зичков А. К., старший викладач кафедри

Підвищення кваліфікації 2017 Навчання на ОКР "спеціаліст" спеціальність "Психологія" спеціалізація "Практична психологія"; Вищий навчальний заклад "Межрегіональна Академія управління персоналом"  Завантажити
Підвищення кваліфікації  2020 "Нові та інноваційні педагогічні методи"; Малопольська школа публічного адміністрування Краківського університету економіки (Польща)  Завантажити
Неформальна освіта 2020 "Медіаграмотність для освітян"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити Завантажити
Неформальна освіта 2021 «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні»; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 45 годин/1.5 кредита Завантажити
Неформальна освіта 2022 Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит Завантажити

Лисоконь І.О., асистент кафедри

Академічна мобільність

2016-2017

Проект «Психосоціальна адаптація та управління конфліктами»; Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГМбХ; 120 години/4 кредити

Завантажити

Підвищення кваліфікації

2017

Тема "Права людини і механізми їх захисту"; Державний інститут сімейної та молодіжної політики; 24 години/0,8 кредитів

Завантажити

Підвищення кваліфікації

2017

Тема "Критичне мислення та медіаграмотність"; Державний інститут сімейної та молодіжної політики; 24 години/0,8 кредитів

Завантажити

Неформальна освіта

2018

Україно-німецько-польський форум аніматорів та аніматорок міжнародних молодіжних обмінів; Польсько-німецька співпраця молоді

Завантажити

Неформальна освіта

2019

"Формування системи пошуку фінансових та інших ресурсів для реалізації соціальних проектів"; Компанія "Соціальний консалтинг "ПАРАГРАФ", авторський курс Григорія Кравцова  Завантажити

Підвищення кваліфікації

2021

Мовна підготовка до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (із подальшим складанням тесту, який відповідає рівню В2); European Socio-Technical University (Польща); 180 годин/ 6 кредитів

Завантажити

Міжнародне стажування

2021

Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників; Кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща); 180 годин/ 6 кредитів

Завантажити

Неформальна освіта 2022 Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит Завантажити
17410

Результати науково-дослідницької роботи викладачів кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи за 2021-2022 н.р. Основні кількісні показники науково-дослідницької роботи:

- участь у Всеукраїнських конференціях – 9;

- участь у міжнародних конференціях – 5;

- співорганізація наукових заходів – 1;

- авторство наукової статті ідексованої у Scopus – 3;

- авторство наукової статті ідексованої у Copernicus – 5;

- авторство наукової статті у фаховому виданні, кат. «Б» – 3;

- авторство у колективні монографії (вітчизняна) – 4;

- публікація тез доповідей (міжнародні) – 1;

- публікація тез доповідей (міжнародні в Україні) – 2;

- публікація тез доповідей Всеукраїнських конференцій – 15;

- наукові статті в інших наукових виданнях – 6;

- розробка методичних посібників – 1;

- підвищення кваліфікації – 8;

- рецензування викладачами кафедри наукових та науково-методичних праць – 8;

- наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями (угоди) – 2;

- участь у наукових проектах без фінансування – 2.

19576

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2022 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2021 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2020 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2019 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2018 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2017 рік (Завантажити)

16266

Наукова тема (українською мовою): Соціально-педагогічні засади формування професійно орієнтованої особистості в умовах державної освітньої політики

Наукова тема (англійською мовою): Socio-pedagogical principles of professionally oriented personality formation in the conditions of state educational policy

Державний реєстраційний номер: 0120U104338

Дата державної реєстрації: 19.10.2020 року 

Термін виконання: 2020-2025 рр. (5 років)

Мета роботи: Розробити концептуально-технологічну модель підготовки майбутніх соціальних працівників відповідно до освітньої політики держави шляхом впровадження в навчально-виховний процес технологій соціально-педагогічної діяльності, теоретичного обґрунтування та експериментальної їх апробації як ефективного засобу формування професійно орієнтованої особистості.

Галузь застосування: 23 Соціальна робота

Завантажити реєстраційну картку НДДКР

ст1ст2ст3

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16323

Тематика індивідуальних наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету

ПІБ науково-педагогічного працівника

Тема (тематика) індивідуального наукового дослідження

Додаткова інформація

Шимко Ія Миколаївна

Соціально-педагогічні засади формування професійно-орієнтованої особистості в умовах державної освітньої політики  

Керівник роботи, наукова тема кафедри

Василюк Тамара Григорівна

Формування соціальної компетентності фахівців соціально-педагогічної сфери у процесі роботи з дітьми та молоддю

 
Размолодчикова Іванна Вікторівна Соціально-психологічний театр як технологія консультування та соціальної підтримки  
Талаш Інна Олександрівна Психологія розвитку компетентності фахівця: рольовий підхід Тема докторської дисертації

Лисоконь Ілля Олександрович

Організація управління інвестиційною діяльністю закладу вищої освіти

Тема дисертації PhD, реєстраційна картка НДДКР

18502
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31