Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

Стажування, мобільність та підвищення квалфікації науково-педагогічних працівників кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету

Форма участі Рік Назва Документ про участь
Шимко І. М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
Підвищення кваліфікації 2019-2020 Навчання у магістратурі за спеціальністю 231 Соціальна робота; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка; 2700 годин/90 кредитів Завантажити
Неформальна освіта 2019 "Повага.Любов.Секс: Сексуальна просвіта для підлітків"; КЗВО "Дніпропетровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"; 24 години/0.8 кридита Завантажити
Підвищення кваліфікації 2020 "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"; Криворізький державний педагогічний університет; 150 годин/5 кредитів Завантажити
Підвищення кваліфікації 2020 Курси англійської мови за рівнем В2; Освітній центр "Інтерклас" Завантажити
Неформальна освіта  2021 "Жінки та чоловіки: гендер для всіх"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити Завантажити 
Неформальна освіта 2021  "Освітні інструменти критичного мислення"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити Завантажити 
Міжнародне стажування 2022 Міжнародна зимова школа  "Соціальні аспекти європейських студій"; Італія (Геноа) - Україна (Київ); 120 годин/4 кредити Завантажити
Неформальна освіта 2022 Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит Завантажити
Підвищення кваліфікації 2023 Міжнародна зимова школа  "Соціальні аспекти європейських студій"; Італія (Геноа) - Україна (Київ); 180 годин/6 кредити Завантажити
Размолодчикова І. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
Підвищення кваліфікації  2019 "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"; Криворізький державний педагогічний університет; 108 год./3,6 кредиту EKTS Завантажити
Неформальна освіта 2019 "Повага.Любов.Секс: Сексуальна просвіта для підлітків"; КЗВО "Дніпропетровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"; 24 години/0.8 кридита Завантажити
Підвищення кваліфікації  2020 Навчання у магістратурі за спеціальністю 231 Соціальна робота; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка; 2700 годин/90 кредитів   Завантажити
Неформальна освіта  2020 "Діалог та медіація: шлях до порозуміння"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 30 годин/1 кредит  Завантажити
Неформальна освіта  2021 "Жінки та чоловіки: гендер для всіх"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити  Завантажити
Підвищення кваліфікації  2021 "Арт-терапія для учнів. Використання арт-терапевтичних вправ на уроках"; Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів; 15 годин/0.5 кредита  Завантажити
Підвищення кваліфікації 2021 Міжнародна програма підвищення кваліфікації "Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу"; WHFP; 120 годин/4 кредита Завантажити
Неформальна освіта 2022 Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит Завантажити
Підвищення кваліфікації 2022 Курс "Психолого-педагогічні особливості роботи з дітьми в сучасному освітньому просторі"; ГО "ІППО"; 30 годин/1 кредит Завантажити
Підвищення кваліфікації 2022 Програма підвищення кваліфікації за темою "Школа для всіх"; ТОВ "ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА"; 30 годин/1 кредит Завантажити
Підвищення кваліфікації 2023 Підвищення кваліфікації за темою "Соціальні історії в надзвичайних ситуаціях. Інклюзія"; ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів»; 30 годин/1 кредит Завантажити
Підвищення кваліфікації 2023 Підвищення кваліфікації за темою “Креативне навчання. Методики та вправи для цікавого навчання. Драматургія і театр"; ГО «Платформа ОСВІТИ»; 30 годин/1 кредит Завантажити
Академічна мобільність 2023   Завантажити
Василюк Т. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри
Підвищення кваліфікації 2016-2018 Навчання у магістратурі за спеціальністю 073 Менеджмент; Національний університет біоресурсів і природокористування України; 2700 годин/90 кредитів  Завантажити
Підвищення кваліфікації 2020 "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"; Криворізький державний педагогічний університет; 150 годин/5 кредитів Завантажити
Неформальна освіта 2021 "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 80 годин/2,6 кредити Завантажити
Закордонне стажування 2021 "Theoretical foundations of teaching in modern conditions" ("Теоретичні основи навчання в сучасних умовах"); ISMA The University of Applied Sciences (Латвія); 180 годин/6 кредитів Завантажити
Підвищення кваліфікації 2021 Мовна підготовка до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (із подальшим складанням тесту, який відповідає рівню В2); European Socio-Technical University (Польща); 180 годин/ 6 кредитів Завантажити
Міжнародне стажування 2022 Міжнародна зимова школа  "Соціальні аспекти європейських студій"; Італія (Геноа) - Україна (Київ); 120 годин/4 кредити Завантажити
Неформальна освіта 2022 Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит Завантажити
Лисоконь І.О., доктор філософії (PhD) з освітніх, педагогічних наук, асистент кафедри
Академічна мобільність 2016-2017 Проект «Психосоціальна адаптація та управління конфліктами»; Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГМбХ; 120 години/4 кредити Завантажити
Підвищення кваліфікації 2017 Тема "Права людини і механізми їх захисту"; Державний інститут сімейної та молодіжної політики; 24 години/0,8 кредитів Завантажити
Підвищення кваліфікації 2017 Тема "Критичне мислення та медіаграмотність"; Державний інститут сімейної та молодіжної політики; 24 години/0,8 кредитів Завантажити
Неформальна освіта 2018 Україно-німецько-польський форум аніматорів та аніматорок міжнародних молодіжних обмінів; Польсько-німецька співпраця молоді Завантажити
Неформальна освіта 2019 "Формування системи пошуку фінансових та інших ресурсів для реалізації соціальних проектів"; Компанія "Соціальний консалтинг "ПАРАГРАФ", авторський курс Григорія Кравцова  Завантажити
Підвищення кваліфікації 2021 Мовна підготовка до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (із подальшим складанням тесту, який відповідає рівню В2); European Socio-Technical University (Польща); 180 годин/ 6 кредитів Завантажити
Міжнародне стажування 2021 Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників; Кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща); 180 годин/ 6 кредитів Завантажити
Неформальна освіта 2022 Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит Завантажити
17410

Результати науково-дослідницької роботи викладачів кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи за 2023 рік. З рейтингом кафедри по університету за 2023 рік можна ознайомитись за посиланням. Основні кількісні показники науково-дослідницької роботи:

- участь у міжнародних конференціях – 7;

- участь у всеукраїнських конференціях – 7;

- участь редколегіях фахових видань (редактор, рецензент) – 2; 

- авторство наукової статті ідексованої у Scopus – 2;

- авторство наукової статті ідексованої у Web of Science – 5;

- авторство наукової статті ідексованої у Index Copernicus – 2;

- авторство наукової статті у зарубіжному виданні – 4;

- авторство наукової статті у фаховому виданні, кат. «Б» – 3;

- авторство у вітчизняній колективній монографії – 3; 

- авторство у закордонній колективній монографії – 3;

- публікація тез доповідей (закордоном) – 13;

- публікація тез доповідей (міжнародні в Україні) – 7;

- публікація тез доповідей всеукраїнських конференцій – 16;

- видання наукових посібників – 1;

- видання методичних рекомендацій – 2;

- участь у роботі спец.рад з присудження наукового ступеня – 3;

- захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії – 1;

- участь у проєктах/грантах – 2; 

- участь у наукових проектах без фінансування – 2.

24475

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2024 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2023 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2022 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2021 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2020 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2019 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2018 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2017 рік (Завантажити)

16266

Наукова тема (українською мовою): Соціально-педагогічні засади формування професійно орієнтованої особистості в умовах державної освітньої політики

Наукова тема (англійською мовою): Socio-pedagogical principles of professionally oriented personality formation in the conditions of state educational policy

Державний реєстраційний номер: 0120U104338

Дата державної реєстрації: 19.10.2020 року 

Термін виконання: 2020-2025 рр. (5 років)

Мета роботи: Розробити концептуально-технологічну модель підготовки майбутніх соціальних працівників відповідно до освітньої політики держави шляхом впровадження в навчально-виховний процес технологій соціально-педагогічної діяльності, теоретичного обґрунтування та експериментальної їх апробації як ефективного засобу формування професійно орієнтованої особистості.

Галузь застосування: 23 Соціальна робота

Завантажити реєстраційну картку НДДКР

ст1ст2ст3

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16323

Тематика індивідуальних наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету

ПІБ науково-педагогічного працівника

Тема (тематика) індивідуального наукового дослідження

Додаткова інформація

Шимко Ія Миколаївна Соціально-педагогічні засади формування професійно-орієнтованої особистості в умовах державної освітньої політики   Керівник кафедральної наукової теми
Размолодчикова Іванна Вікторівна Соціально-психологічний театр як технологія консультування та соціальної підтримки вразливих категорій населення  
Василюк Тамара Григорівна Інтеграція європейських освітніх практик у вітчизняну соціально-педагогічну сферу в умовах реалізації спільних проєктів із міжнародними організаціями  
Лисоконь Ілля Олександрович Концептуально-технологічні особливості управління закладом вищої освіти в умовах організаційних перетворень та інтеграції до європейського освітнього середовища  

 

18502
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31