Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

 

Форма участі

Рік

Назва

Документ про участь

Шимко І. М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

Підвищення кваліфікації

2019-2020

Навчання у магістратурі за спеціальністю 231 Соціальна робота; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка; 2700 годин/90 кредитів

Завантажити

Неформальна освіта 2019 "Повага.Любов.Секс: Сексуальна просвіта для підлітків"; КЗВО "Дніпропетровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"; 24 години/0.8 кридита Завантажити

Підвищення кваліфікації

2020

"Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"; Криворізький державний педагогічний університет; 150 годин/5 кредитів

Завантажити

Підвищення кваліфікації

2020

Курси англійської мови за рівнем В2; Освітній центр "Інтерклас"

Завантажити

Неформальна освіта  2021 "Жінки та чоловіки: гендер для всіх"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити Завантажити 
Неформальна освіта 2021  "Освітні інструменти критичного мислення"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити Завантажити 

Размолодчикова І. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Підвищення кваліфікації  2019 "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"; Криворізький державний педагогічний університет; 108 год./3,6 кредиту EKTS Завантажити
Неформальна освіта 2019 "Повага.Любов.Секс: Сексуальна просвіта для підлітків"; КЗВО "Дніпропетровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"; 24 години/0.8 кридита Завантажити
Підвищення кваліфікації  2020 Навчання у магістратурі за спеціальністю 231 Соціальна робота; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка; 2700 годин/90 кредитів   Завантажити
Неформальна освіта  2020 "Діалог та медіація: шлях до порозуміння"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 30 годин/1 кредит  Завантажити
Неформальна освіта  2021 "Жінки та чоловіки: гендер для всіх"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити  Завантажити
Підвищення кваліфікації  2021 "Арт-терапія для учнів. Використання арт-терапевтичних вправ на уроках"; Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів; 15 годин/0.5 кредита  Завантажити
Підвищення кваліфікації 2021

Міжнародна програма підвищення кваліфікації "Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу"; WHFP; 120 годин/4 кредита

Завантажити

Талаш І. О., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри

Підвищення кваліфікації 2017 Навчання у магістратурі за спеціальністю 053 Психологія; Криворізький державний педагогічний університет; 2700 годин/90 кредитів  Завантажити
Підвищення кваліфікації 2017 "Психологічне консультування психодраматичними методами"; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; 120 годин/4 кредити Завнатажити
Міжнародне стажування  2021 "Дистанцій освіта: інноваційні методи та цифрові технології"; Вища Школа Бізнесу (WSB-NLU, Польща); 180 годин/6 кредитів  Завантажити

Василюк Т. Г., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри

Підвищення кваліфікації 2016-2018 Навчання у магістратурі за спеціальністю 073 Менеджмент; Національний університет біоресурсів і природокористування України; 2700 годин/90 кредитів  Завантажити

Підвищення кваліфікації

2020

"Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"; Криворізький державний педагогічний університет; 150 годин/5 кредитів

Завантажити

Неформальна освіта 2021 "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 80 годин/2,6 кредити Завантажити

Закордонне стажування

2021

"Theoretical foundations of teaching in modern conditions" ("Теоретичні основи навчання в сучасних умовах"); ISMA The University of Applied Sciences (Латвія); 180 годин/6 кредитів

Завантажити

Підвищення кваліфікації

2021

Мовна підготовка до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (із подальшим складанням тесту, який відповідає рівню В2); European Socio-Technical University (Польща); 180 годин/ 6 кредитів

Завантажити

Зичков А. К., старший викладач кафедри

Підвищення кваліфікації 2017 Навчання на ОКР "спеціаліст" спеціальність "Психологія" спеціалізація "Практична психологія"; Вищий навчальний заклад "Межрегіональна Академія управління персоналом"  Завантажити
Підвищення кваліфікації  2020 "Нові та інноваційні педагогічні методи"; Малопольська школа публічного адміністрування Краківського університету економіки (Польща)  Завантажити
Неформальна освіта 2020 "Медіаграмотність для освітян"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити Завантажити
Неформальна освіта 2021 «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні»; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 45 годин/1.5 кредита Завантажити

Лисоконь І.О., асистент кафедри

Академічна мобільність

2016-2017

Проект «Психосоціальна адаптація та управління конфліктами»; Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГМбХ; 120 години/4 кредити

Завантажити

Підвищення кваліфікації

2017

Тема "Права людини і механізми їх захисту"; Державний інститут сімейної та молодіжної політики; 24 години/0,8 кредитів

Завантажити

Підвищення кваліфікації

2017

Тема "Критичне мислення та медіаграмотність"; Державний інститут сімейної та молодіжної політики; 24 години/0,8 кредитів

Завантажити

Неформальна освіта

2018

Україно-німецько-польський форум аніматорів та аніматорок міжнародних молодіжних обмінів; Польсько-німецька співпраця молоді

Завантажити

Підвищення кваліфікації

2021

Мовна підготовка до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (із подальшим складанням тесту, який відповідає рівню В2); European Socio-Technical University (Польща); 180 годин/ 6 кредитів

Завантажити

Міжнародне стажування

2021

Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників; Кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща); 180 годин/ 6 кредитів

Завантажити

17410

Показник

Кількісний результат

Статті індексовані у накометричній базі Index Copernicus

2

Статті опубліковані у фахових наукових видання України (кат. А та Б)

5

Статті опубліковані у міжнародних наукових виданнях

4

Монографія або розділ монографії (вітчизняна колективна)

1

Монографія або розділ монографії (зарубіжна колективна)

1

Участь у проєктах академічної мобільності

2

Участь у міжнародних конференціях

9

Участь у вітчизняних конференціях

5

Опубліковано тез доповідей на міжнародних конференціях

9

Опубліковано тез доповідей на всеукраїнських конференціях

5

Відгуки на автореферати докторських/кандидатських дисертацій.

2

Рецензії на навчально-методичні роботи

10

Участь у олімпіадах (член журі)

1

Публікація навчальних посібників

4

Випуск методичних рекомендацій (методичних посібників)

5

Розробка навчальних електронних курсів

20

Статті у інших наукових, науково-методичних виданнях

11

Міжнародне стажування

4

Підвищення кваліфікації

5

17723

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2022 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2021 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2020 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2019 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2018 рік (Завантажити)

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2017 рік (Завантажити)

 

16266

Наукова тема (українською мовою): Соціально-педагогічні засади формування професійно орієнтованої особистості в умовах державної освітньої політики

Наукова тема (англійською мовою): Socio-pedagogical principles of professionally oriented personality formation in the conditions of state educational policy

Державний реєстраційний номер: 0120U104338

Дата державної реєстрації: 19.10.2020 року 

Термін виконання: 2020-2025 рр. (5 років)

Мета роботи: Розробити концептуально-технологічну модель підготовки майбутніх соціальних працівників відповідно до освітньої політики держави шляхом впровадження в навчально-виховний процес технологій соціально-педагогічної діяльності, теоретичного обґрунтування та експериментальної їх апробації як ефективного засобу формування професійно орієнтованої особистості.

Галузь застосування: 23 Соціальна робота

Завантажити реєстраційну картку НДДКР

ст1ст2ст3

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16323
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша