Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

14 листопада 2018 року на базі Зорянської ЗСШ І-ІІ ступенів викладачами кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (доцентами Размолодчиковою І.В., Талаш І.О., старшими викладачами Зичковим А.К., Василюк Т.Г.) на чолі із завідувачем кафедри к.пед.н., доцентом Шимко І.М. було проведено профорієнтаційний семінар для випускників шкіл П’ятихатського району. На семінарі учні мали змогу ознайомитися з особливостями вступної кампанії до Криворізького державного педагогічного університету в 2019 році, з переліком спеціальностей, які можна здобути у виші, з особливостями навчання за напрямом підготовки Соціальна робота. У роботі семінару взяли понад 90 випускників шкіл, яким було запропоновано заповнити анкети з метою вивчення мотивів вибору професії та вищого навчального закладу для її здобуття.

IMG 20181114 110456IMG 20181114 112451IMG 20181114 110435IMG 20181114 110441IMG 20181114 112354DSC 1291

6164

  Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи була утворена відповідно до наказу «Про зміни у структурі психолого-педагогічного факультету» № 139 від 27 жовтня 2016 року. Кафедру соціальної педагогіки і соціальної роботи очолює кандидат педагогічних наук, доцент Шимко Ія Миколаївна.

Кафедра є випусковою для спеціальності 231 Соціальна робота (6.010106 Соціальна педагогіка). Ліцензування цієї спеціальності відбулося в 2014 році силами професорсько-викладацького складу кафедри теорії і практики початкової освіти. Кафедра теорії і практики початкової освіти веде свою історію з 2005 року, коли була створена професором Любаром О. О. на базі спеціалізованої випускаючої кафедри педагогіки і психології початкового навчання кафедра теорії і практики дошкільного виховання і початкового навчання. З 2006 року її очолює кандидат педагогічних наук Шимко Ія Миколаївна. На педагогічному факультеті відбувся перерозподіл кафедр 1 вересня 2009 року. Кафедра теорії і практики дошкільного виховання і початкового навчання була перейменована на кафедру теорії і практики початкової освіти.

Крім підготовки студентів за спеціальністю 231 Соціальна робота, кафедра забезпечувала та забезпечує психолого-педагогічну та спеціальну підготовку студентів таких спеціальностей: «Початкове навчання та практична психологія», «Початкове навчання та англійська мова», «Початкове навчання та фізичне виховання», «Початкове навчання та інформатика».

Увесь цей час якісну психолого-педагогічну та фахову підготовку студентів психолого-педагогічного факультету здійснюють доценти Ія Миколаївна Шимко, Ірина Володимирівна Онищенко, Інна Олександрівна Талаш, Іванна Вікторівна Размолодчикова, Володимир Миколайович Марків, старший викладач Анатолій Костянтинович Зичков, асистент кафедри, аспірант Київського національного педагогічного університету імен М. П. Драгоманова Катерина Андріївна Лук’янова.

Кафедра укомплектована спеціалістами та доцентами, які проходили та проходять науково-педагогічну підготовку в аспірантурах та докторантурах в провідних ВНЗ України: Київському національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Харківському державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, та інших.

Члени кафедри органічно поєднують викладацьку діяльність із науковою та науково-методичною роботою, постійно працюють над професійним вдосконаленням. Як наслідок, за участі викладачів кафедри відкриваються нові спеціалізації на факультеті, ліцензуються нові спеціальності.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за темою «Підготовка майбутнього соціального педагога та вчителя початкової школи в умовах компетентнісної освіти», яка була затверджена рішенням кафедри теорії і практики початкової освіти. Керує темою дослідження завідувач кафедри – доцент, кандидат педагогічних наук Шимко Ія Миколаївна.

Викладачами кафедри підготовлено і видано навчально-методичні посібники: Шимко І. М., Завгородня Ю. В. «Обдарована дитина в початковій школі», Онищенко І. В., Козачук Є. М. «Формування креативної особистості молодшого школяра засобами інтерактивних технологій», Марків В.М. «Організація та планування педагогічної практики з виховної роботи у початковій школі». Професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено і видано методичні рекомендації: Шимко І.М. «Методичні рекомендації та вимоги до написання і оформлення студентських наукових робіт». Викладачі кафедри видають наукові публікації в університетських та фахових виданнях.

Викладачі кафедри активно працюють, беруть участь в наукових конференціях різного рівня (міжнародних, всеукраїнських, міських, районних у м. Одеса, Дрогобич, Ніжин, Глухів, Полтава, Кривий Ріг та ін.).Лук’янова К.А. взяла участь у Міжнародній конференції, яка проходилауПольщі (м. Кєльце).

Викладачі кафедри керують організацією наукової роботи у гуртках та проблемних групах, їх науковий доробок публікується у щорічних збірниках «Сучасна освіта: реалії та перспективи» та «Актуальні питання соціально-педагогічної та початкової освіти», за випуск якої відповідає доцент І. В. Онищенко.

На кафедрі створюються умови для навчання викладачів в аспірантурі та у докторантурі, що в майбутньому забезпечить ріст їх наукового потенціалу.

Кафедра проводить профорієнтаційну роботу серед молоді міста та області, відповідальність за яку покладено на старшого викладача Зичкова Анатолія Костянтиновича.

Члени кафедри ведуть активну виховну роботу зі студентами факультету, виконуючі обов'язки наставників академічних груп, залучаючи молодь до громадського життя факультету, участі у змаганнях, конкурсах, предметних олімпіадах тощо.

 
538

Шановні абітурієнти!

Якщо перед Вами постає проблема вибору навчального закладу

для здобуття вищої освіти

за спеціальністю «Соціальна робота»,

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

для Вас відкриває свої двері

Навчання в університеті за відповідними програмами дозволяє оволодіти спеціальністю, необхідною в сучасному соціальному середовищі. Соціальний робітник - це спеціаліст, який організовує соціально-педагогічну діяльність з дітьми, молоддю та дорослими в різних соціокультурних середовищах задля створення сприятливих умов для їхньої соціалізації.

Попит на навчання за спеціальністю «Соціальна робота» зумовлений потребою в кваліфікованих фахівцях, які:

- можуть працювати в різних соціальних організаціях усіх форм власності; освітніх, культурних, наукових, консультаційних установах, підрозділах органів державного та муніципального управління у справах сім'ї, дітей та молоді, закладах соціального захисту населення;

- закладах соціальної допомоги; соціально-реабілітаційних центрах для дітей з обмеженими можливостями:

- володіють новітніми технологіями соціально-виховної, реабілітаційної та корекційної роботи в різних соціумах.

ps3Ефективну професійну діяльність бакалавра за фахом «Соціальна робота» забезпечує володіння навичками діагностичної, профілактичної, посередницької, соціально-терапевтичної роботи з клієнтами різних вікових категорій та соціальних груп.

При цьому необхідне також високопрофесійне володіння новітніми соціально-педагогічними технологіями, які надають можливість фахівцям стати конкурентоздатними на регіональному, державному, міжнародному рівні.

Під час навчання студенти беруть участь в розробці, організації та проведенні різних соціальних проектів.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

- соціальний педагог соціально-педагогічних служб, освітніх закладів (дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків);

- організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми;

- вихователь гуртожитку, професійно-технічного закладу;

- культорганізатор дитячих та позашкільних закладів;

- завідувач центру (молодіжного, реабілітаційного, корекційного та ін.);

- начальник кабінету (методичного, ресурсного та ін.);

- вихователь-методист;

- фахівець соціальної роботи (по допомозі неблагополучним родинам, грошові допомога дітям та ін);

- керівник самодіяльного об’єднання;

- референт з основної діяльності;

- помічник вихователя;

робітник, що здійснює догляд за окремими особами;

- завідувач гуртожитку;

завідувач кімнати (матері і дитини);

- менеджер соціальної роботи;

- керівник спеціалізованої соціальної служби (реабілітаційний центр для діетй-інвалідів; кризового стаціонару для дітей позбавлених батьківської опіки; мобільний центр соціальної роботи; мобільний інформаційний центр; методичний ресурсний центр соціальної роботи; тренінговий центр, патронажна служба; гувернерська служба);

- педагог-консультант (соціальної служби і центри різного напряму для дітей та молоді; центр розвитку та планування сім’ї; соціальні притулки і приймальники-розподільники).

- соціальний реабілітолог закладів пенітенціарної системи (виправних та виховних колоній, кримінально-виконавчих інспекцій, кримінальної міліції у справах дітей та молоді).

Для працевлаштування наших випускників кожного року інститут отримує заявку на 20 вакантних місць спеціальності «Соціальна робота».

ps2     ps1

ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (навчання за ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ) НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ ЗНО:

- УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ваговий коефіцієнт 0,5);

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ваговий коефіцієнт 0,2);

- ІНОЗЕМНА або МОВА МАТЕМАТИКА  (ваговий коефіцієнт 0,2);

- АТЕСТАТ (ваговий коефіцієнт 0,1).

 

ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (навчання ТІЛЬКИ ЗА КОНТРАКТОМ) НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ ЗНО:

- УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ваговий коефіцієнт 0,5);

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ваговий коефіцієнт 0,2);

- БІОЛОГІЯ або МАТЕМАТИКА (ваговий коефіцієнт 0,2);

- АТЕСТАТ (ваговий коефіцієнт 0,1).

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

За ступенем «Бакалавр» на денній форм - 4 роки;

на заочній формі - 4 роки.

Наші контакти:

Інтернет-сторінка: http:// kdpu.edu.ua/розділ «Абітурієнту»

Телефони:

(0564) - 440-58-96 - приймальна комісія.

(0564) 440-53-75 - кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Адреса: 50086, м. Кривий Ріг, вул, Героїв АТО, 79-А.

Факультет розташований в гуманітарному корпусі університету, 3-й поверх - КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ (ауд. 314).

ps4

420
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31