Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

лого кафедра СПСРКафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи була утворена в Криворізькому державному педагогічному університеті задля реалізації соціального замовлення на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі соціальної та соціально-педагогічної роботи для закладів освіти та установ соціального захисту Кривого Рогу і Дніпропетровщини.

Літочислення нашої історії можна почати з кафедри психології та педагогічних технологій на якій особливе місце завжди відводилось талановитим викладачам, які досліджували та просували процеси соціально-виховної роботи з дітьми в закладах освіти на регіональному рівні. У 2005 році рішенням професора Олександра Любара на базі спеціалізованої випускової кафедри була утворена кафедра теорії і практики дошкільного виховання і початкового навчання. Діяльність кафедри була зосереджена на підготовці всебічно розвиненого вчителя, який готовий змінюватись сам і вести за собою дітей, молодь в умовах соціально-економічних криз. У 2009 році відбувається перерозподіл кафедр на педагогічному факультеті і кафедра була перейменована на кафедру теорії і практики початкової освіти. З плином часу і враховуючи тенденції змінювались назви кафедр, їх принципи та розширювався спектр підготовки фахівців. Виникає величезна потреба у провайдерах змін, які готові бути соціально активними, здійснювати громадянське виховання та провадити соціально корисну діяльність, організовувати соціально-педагогічну роботу з дітьми та молоддю в системі освіти. Так, відповідно до наказу №139 від 27 жовтня 2016 року у Криворізькому педагогічному, з 1 лютого 2017 року, з'являється нова кафедра - соціальної педагогіки і соціальної роботи. Важливу роль у становленні й розвитку кафедри зіграла її перша очільниця, кандидат педагогічних наук, доцент Ія Миколаївна Шимко. З вересня 2023 року виконує обов'язки завідувача кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Тамара Григорівна Василюк.

Кафедра є випусковою для освітньо-професійних програм "Соціальна робота" спеціалізація "Соціальна педагогіка" (бакалаврат, спеціальність 231 Соціальна робота), "Соціальна і психологічна робота в громаді" (бакалаврат, спеціальність 231 Соціальна робота) та "Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю" (магістратура, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки).

кафедра СПСР Навчання на запропонованих освітніх програмах не обмежується підготовкою до роботи лише соціальним педагогом в школі або фахівцем з соціальної роботи. Під час навчання на кафедрі Ви зможете здобути необхідні знання, навички і практичний досвід для працевлаштування на посаду культорганізатора дитячих та позашкільних закладів освіти, соціального менеджера, організатора позакласної та позашкільної роботи, керівника гуртка художньої самодіяльності, спеціаліста державної служби (місцевого самоврядування), керівника закладу освіти тощо. В основу підготовки фахівців покладено принцип людиноцентризму. Процес навчання побудований на розумінні зв'язку теорії та практики, використанні нестандартних творчих підходів соціально-педагогічної і навчально-виховної роботи із особистістю. Кафедра працює для всебічного розвитку своїх студентів і реалізації їх потенціалу незалежно від сфери життя, адже не має жодної наукової галузі або сфери людського життя, де не було б людини та соціуму. 

Упродовж останніх років кафедра розробила та забезпечує викладання таких дисциплін як "Соціально-педагогічне проектування", "Соціальна педагогіка", "Методика соціально-виховної роботи", "Рекламно-інформаційні технології", "Основи соціально-правового захисту особистості", "Основи психодіагностики, соціальної профілактики і психокорекції", "Інклюзивна освіта", "Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищій школі", "Планування та прогнозування соціально-педагогічної роботи з дітьми і молоддю", "Практикум по роботі зі студентською молоддю" та інші. З метою здатності використовувати теоретичні знання з історії соціального розвитку суспільства, розкривати сутність соціалізації особистості, поняття соціальної стратифікації, основні різновиди соціальної мобільності спеціалізованих інститутів, характерні риси соціальних груп, їх видів, соціологічні аспекти етнічних і національних процесів, які впливають на соціальне становлення особистості. Крім підготовки студентів за основними спеціальностями кафедри, наші викладачі забезпечують психолого-педагогічну, науково-освітню та спеціальну підготовку студентів інших спеціальностей психолого-педагогічного факультету університету. Діяльність кафедри зорієнтована на поєднання інноваційних методів навчання та класичної педагогічної освіти.

кафедра СПСР 3Викладачі нашої кафедри активно впроваджують у свою діяльність інноваційні технології. Фахову підготовку студентів здійснюють представники професорсько-викладацького складу кафедри. Члени кафедри органічно поєднують викладацьку діяльність із науковою роботою, постійно працюють над розробкою й оновленням робочих програм, тематикою занять, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями із вивчення дисциплін, власним професійним вдосконаленням. Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи є постійним дописувачем фахових періодичних видань, учасником наукових конференцій, семінарів різних рівнів, реалізує проекти, проходить стажування та бере участь в програмах мобільності. Саме завдяки плідній роботі професорсько-викладацького складу кафедри відкриваються нові спеціалізації на факультеті, проходять акредитації освітні програми та розробляються нові дисципліни із врахуванням тенденцій та побажань студентів.

Шановні абітурієнти, колеги та відвідувачі сайту! Пропонуємо Вам переглянути інші тематичні рубрики та дописи нашої кафедри на сайті.

538
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31