Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

  

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-професійна програма: Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень, ступінь вищої освіти: магістр

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Теорія, методика та інноватика позашкільної та соціально-виховної роботи

Робоча програма

Силабус

Планування та прогнозування соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю

Робоча програма

Силабус

Дидактичні системи у вищій школі

Робоча програма

Силабус

Педагогічний контроль у системі освіти

Робоча програма

Силабус

Педагогічна та професійна психологія

Робоча програма

Силабус

Інноваційні технології навчання і виховання

Робоча програма

Силабус

Актуальні проблеми соціальної педагогіки

Робоча програма

Силабус

Методологія науково-педагогічних досліджень

Робоча програма

Силабус

Освітня політика

Робоча програма

Силабус

Виробнича соціально-педагогічна практика

Робоча програма

Виробнича асистентська практика в закладі вищої освіти

Робоча програма

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Вибіркові дисципліни професійної підготовки за спеціальністю:

Соціологія освіти (НП 2021)

Робоча програма

Силабус

Організаційно-адміністративна робота в соціально-педагогічній сфері (НП 2021)

Робоча програма

Силабус

Соціально-молодіжна робота (НП 2021)

Робоча програма

Силабус

Корпоративна соціальна відповідальність (НП 2021)

Робоча програма

Силабус

 Психологія та етика управління (НП 2021)

Робоча програма

Силабус

  

Перелік вибіркових дисциплін загальної підготовки із загальноуніверситетського списку

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень, ступінь вищої освіти: магістр

Обрані вибіркові дисципліни загальної підготовки, що викладаються кафедрою 

Актуальні проблеми освітньої політики (2021-2022 н.р.)

Робоча програма Силабус

Розвиток професійної компетентності на засадах рольового підходу (2022-2023 н.р.)

Робоча програма Силабус

 

16386
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша