Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 23 Соціальна робота 

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Спеціалізація: Соціальна педагогіка

Форма навчання: денна/заочна

 

Рекомендований перелік тем курсових із соціальної педагогіки та соціальної роботи на 2021-2022 н.р.

 1. Соціально-педагогічні умови освітньої діяльності з кризовими сім’ями
 2. Соціально-педагогічна робота з профілактики підліткового булінгу.
 3. Соціальна-педагогічна робота з людьми з інвалідністю.
 4. Соціально-педагогічні умови соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.
 5. Соціально-педагогічні умови діяльності соціального педагога з профілактики агресії у підлітків.
 6. Роль засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя підлітків.
 7. Соціальна робота з дітьми учасників бойових дій.
 8. Використання інноваційних соціальних технологій у роботі соціального педагога закладу загальної середньої освіти.
 9. Формування професійної компетентності соціального працівника служби у справах дітей.
 10. Використання соціально-профілактичного тренінгу в роботі соціального педагога.
 11. Особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми-наркоманами.
 12. Педагогічні умови розвитку комунікативної культури соціальних педагогів.
 13. Професійне самовиховання соціального педагога.
 14. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен.
 15. Бродяжництво та безпритульність дітей як соціально-педагогічна проблема.
 16. Інституалізація соціальної роботи в Україні.
 17. Деінституалізація закладів інтернатного типу в умовах децентралізації.
 18. Наслідки та причини загострення соціальних проблем в Україні в результаті реформ.
 19. Фінансування державної соціальної політики в Україні.
 20. Технології організації та оцінки соціальної реклами. 

 

16409

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 23 Соціальна робота 

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Спеціалізація: Соціальна педагогіка

Форма навчання: денна/заочна

 

Рекомендований перелік тем курсових з теорії та технології соціально-педагогічної роботи на 2021-2022 н.р.

 1. Технологія соціально-педагогічного консультування проблемних сімей.
 2. Профілактика ускладненої поведінки неповнолітніх.
 3. Технологія вирішення конфліктів у підлітковому середовищі соціальним педагогом.
 4. Соціально-педагогічна профілактика мобінгу в малих соціальних групах.
 5. Профілактика адитивної поведінки дітей.
 6. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти.
 7. Технологія соціально-педагогічної роботи з профілактики насильства щодо дітей.
 8. Технології соціально-педагогічної роботи в громадах за інтересами.
 9. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з делінквентною поведінкою.
 10. Технології соціально-педагогічної роботи з розвитку особистісного потенціалу школярів.
 11. Технології проведення профілактичної роботи в територіальних громадах.
 12. Технології соціально-педагогічної реабілітації дітей вулиці.
 13. Технології формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі.
 14. Технології соціально-педагогічної підтримки дезадаптованої дитини в культурному середовищі закладу освіти.
 15. Технології соціально-педагогічної підтримки внутрішньо переміщених осіб.
 16. Технологія профілактики та подолання міжособистісних конфліктів у підлітковому віці.
 17. Тренінг як інноваційна форма соціально-педагогічної роботи.
 18. Формування взаємовідносин підлітків з батьками.
 19. Методи соціально-педагогічної діагностики антисоціальнім форм поведінки дітей.
 20. Методи соціально-педагогічної діагностики сімейних конфліктів.

 

16410

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 23 Соціальна робота 

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Спеціалізація: Соціальна педагогіка

Форма навчання: денна/заочна

 

Рекомендований перелік тем кваліфікаційних (бакалаврських) робіт на 2021-2022 н.р.

 1. Зміст, форми та методи профорієнтаційної роботи соціального педагога закладу загальної середньої освіти.
 2. Самореалізації особистості в ході волонтерської діяльності.
 3. Формування навичок соціальної компетентності у вихованців інтернатних закладів як пріоритет соціально-педагогічної діяльності.
 4. Формування готовності майбутнього соціального працівника до виховної діяльності з клієнтом.
 5. Соціально-педагогічні умови профілактики комп’ютерної залежності підлітків.
 6. Психосоціальна профілактика кібербулінгу серед дітей підліткового віку.
 7. Особливості педагогічної діяльності з дітьми, які постраждали під час воєнних дій.
 8. Робота соціального педагога з дітьми ризику із місцем проживання.
 9. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини в сім’ї.
 10. Вплив юнацької субкультури на формування ціннісних орієнтацій учнівськоїмолоді.
 11. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з вадами психофізичного розвитку.
 12. Характеристика сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 13. Діяльність соціального педагога у сфері організації змістовного дозвілля дітей і молоді.
 14. Вплив засобів масової інформації на розвиток особистості.
 15. Дитячі та юнацькі організації в системі освіти як фактор соціалізації особистості.
 16. Соціальне виховання дітей у сучасних соціокультурних умовах.
 17. Методи та форми роботи щодо формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей.
 18. Профорієнтація як напрям роботи соціального педагога в закладі освіти.
 19. Соціально-педагогічна робота волонтерських груп (в Україні або іншій країні – за вибором).
 20. Функціонально-рольовий репертуар соціального педагога.

 

16411

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-професійна програма: "Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю"

Форма навчання: денна/заочна

 

Рекомендований перелік тем кваліфікаційних (магістерських) робіт з соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю на 2021-2022 н.р.

 1. Соціально-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів в умовах закладу вищої освіти.
 2. Соціально-педагогічна підтримка культури материнства в освітньому середовищі закладу вищої освіти.
 3. Формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога засобами ІКТ.
 4. Формування культури педагогічного спілкування майбутнього фахівця соціально-педагогічної сфери.
 5. Соціально-педагогічні особливості соціалізації дітей з неповних сімей в умовах позашкілля.
 6. Особливості дитячої субкультури як фактору соціалізації особистості в умовах дитячої громадської організації.
 7. Підготовка кадрів для соціальних служб в Україні.
 8. Формування педагогічного артистизму в майбутнього соціального педагога.
 9. Етична компетентність як складова професійності керівника творчого гуртка.
 10. Педагогічні умови формування потенціалу професійного саморозвитку в майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки.
 11. Соціально-педагогічна робота з профілактики агресивності учнівської молоді
 12. Позакласна виховна робота з формування соціальної компетентності підлітків.
 13. Інтернет-мережа як інститут соціалізації учнівської молоді.
 14. Соціально-педагогічні засади формування сексуальної культури молоді в освітньому середовищі.
 15. Особливості прояву синдрому «емоційного вигорання» в соціальних працівників територіальних центрів соціального обслуговування населення.
 16. Корпоративна культура фахівців соціальних сервісів як показник успішності професійного колективу.
 17. Формування навичок соціальної компетентності у вихованців інтернатних закладів як пріоритет соціально-педагогічної діяльності.
 18. Підготовка фахівців в галузі соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в умовах державної освітньої політики України.
 19. Соціальна робота з дітьми з функціональними обмеженнями: соціально- педагогічний портрет.
 20. Міграційні наміри студентської молоді в сучасній Україні як соціокультурна та психолого-педагогічна проблема.
 21. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів.
 22. Культурно-дозвіллєва діяльність в сучасних умовах соціальної роботи.
 23. Психосоціальна та соціально-педагогічна профілактика осіб, що зазнали різних форм насильства.
 24. Особливості професійної міжособистісної взаємодії в соціальній роботі.
 25. Соціально-педагогічні чинники для здобуття освіти молоді з особливими потребами у закладах вищої освіти.

 

14005
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша